Πώς αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα και η συνεχής ανάπτυξη της Dräger αποτελούν σημαντικό μέρος του DNA και της ιστορίας της εταιρείας μας. Από την οπτική μας γωνία, η φιλοσοφία μας «Τεχνολογία για τη ζωή» σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Τα προϊόντα μας συμβάλλουν θετικά στην ανθρωπότητα και το περιβάλλον με πολλούς τρόπους. Κατά την ανάπτυξη των συστημάτων και των διαδικασιών μας, φροντίζουμε να εξοικονομούμε πόρους και να προλαμβάνουμε πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Στην Dräger θεωρούμε ότι η βιωσιμότητα είναι απαραίτητη για την οικονομική μας επιτυχία. Πρέπει να ενεργούμε υπεύθυνα σε όλες τις διεθνείς τοποθεσίες μας και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μας, αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και ο ελεύθερος και θεμιτός ανταγωνισμός, πρέπει να αποτελούν τη βάση για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα —και ότι πρέπει να καταπολεμούμε τη διαφθορά και να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κομβικά σημεία για βιώσιμη δράση

Στόχος όλων των εργασιών μας είναι η επιτυχής μακροζωία της εταιρείας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της βιώσιμης δράσης και οικονομικής επιτυχίας, με σταθερά ικανοποιημένους πελάτες, προμηθευτές, χρηματοδότες και γείτονες στις κοινότητες και τις χώρες στις οποίες ζούμε. Σύμφωνα με αυτή τη λογική προσδιορίσαμε τέσσερα κομβικά σημεία βιώσιμης δράσης. Θέσαμε τόσο στρατηγικούς όσο και συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους σκοπεύουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Δώσαμε σημασία όχι μόνο στις βελτιώσεις εντός της εταιρείας, αλλά και στην ικανότητά μας να συμβάλλουμε μετρήσιμα στις τρέχουσες κοινωνικές προκλήσεις:

«Κατεβάστε» την έκθεση για τη βιωσιμότητα

1. Βελτιώνουμε την υγειονομική περίθαλψη για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Healthcare

Τόσο ο αριθμός όσο και η μέση ηλικία των ασθενών εντατικής θεραπείας θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες δεκαετίες, θέτοντας περαιτέρω προκλήσεις για την εντατική φροντίδα στα νοσοκομεία. Θέσαμε ως στόχο να μειώσουμε το σωματικό και ψυχολογικό φορτίο των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στην εντατική φροντίδα, αυτοματοποιώντας τις συνήθεις διαδικασίες εργασίας και θεραπείας, και παρέχοντας υποστήριξη στις κλινικές αποφάσεις. Αυτό το επιτυγχάνουμε με λύσεις που βασίζονται στη δικτύωση και την έξυπνη αλληλεπίδραση της ιατρικής τεχνολογίας στην εντατική φροντίδα.

Στόχος: Έως το 2030 όλα τα σχετικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα μας θα είναι εξοπλισμένα με τη διεπαφή δικτύου για το νέο πρότυπο διαλειτουργικότητας ISO/IEEE 11073 SDC.

Ταυτόχρονα, η Dräger απασχολεί περίπου 15.000 εργαζομένους, των οποίων η υγεία και η ευεξία είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε καθορίσει περαιτέρω στόχους που θα επιδιωχθούν με τα κατάλληλα μέτρα το 2021. Κύριος στόχος είναι η υποστήριξη και η διατήρηση της υγείας των εργαζομένων μας και η εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών εργασίας και οργανωτικών μορφών.


2. Αγωνιζόμαστε για ένα μέλλον στο οποίο η υγεία και η ασφάλεια στον επαγγελματικό χώρο θα είναι εγγυημένη.

Future

Καθημερινά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας προστατεύουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην εργασία τους. Χάρη στο Smart Safety —τη δικτύωση των συστημάτων ανίχνευσης αερίων και των συσκευών αναπνευστικής προστασίας μας και την ανάλυση των δεδομένων που απορρέει από αυτήν— θα δώσουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να εντοπίζουν νωρίτερα μη ασφαλείς καταστάσεις και να τις διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο εργαζόμαστε ήδη ασταμάτητα πάνω στις δικτυωμένες λύσεις του αύριο.

Στόχος: Ο στόχος είναι μέχρι το 2025, πάνω από το 80% της γκάμας προϊόντων μας συσκευών ανίχνευσης αερίων και αναπνευστικής προστασίας να προσφέρει έξυπνη, βασισμένη σε δεδομένα προστιθέμενη αξία.

Η υγεία και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων μας είναι πολύ σημαντικό ζήτημα για εμάς. Πιστεύουμε ότι κάθε εργατικό ατύχημα μπορεί να αποφευχθεί. Επεκτείνουμε συνεχώς την κουλτούρα ασφαλείας μας για την επίτευξη του στόχου μας, του Vision Zero —ενός κόσμου χωρίς εργατικά ατυχήματα.

Στόχος: Θέλουμε να μειώσουμε το ποσοστό περιστατικών με απώλεια χρόνου εργασίας (LTIR3) στον Όμιλο Dräger από 5,6 το 2019 σε κάτω από 4,0 το 2025.

Ποσοστό περιστατικών με απώλεια χρόνου εργασίας: αριθμός ατυχημάτων με απώλεια χρόνου εργασίας ανά εκατομμύριο ώρες εργασίας.

3. Δεν προστατεύουμε μόνο εμείς το περιβάλλον, αλλά βοηθάμε και τους πελάτες μας να το πράξουν.

Environment

Χάρη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στον τομέα της τεχνολογίας ασφάλειας, συμβάλλουμε στην πρόληψη των εκπομπών ρύπων και των επιβλαβών συμβάντων. Στο μέλλον θέλουμε επίσης να αναδειχθούμε σε ισχυρό εταίρο όσον αφορά την προστασία του κλίματος. Για να το καταφέρουμε, θα επεκτείνουμε την γκάμα προϊόντων μας ώστε να συμπεριλάβουμε προϊόντα και υπηρεσίες για τη μέτρηση των εκπομπών μεθανίου, για παράδειγμα, οι οποίες είναι πολύ επιβλαβείς για το κλίμα. Στο μέλλον βλέπουμε επίσης περαιτέρω επιχειρηματικούς τομείς σε μια μελλοντική οικονομία υδρογόνου.

Υπάρχουν επίσης σημαντικοί μοχλοί για την εργασία σε νοσοκομεία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην εφαρμογή μιας στρατηγικής για πράσινα νοσοκομεία. Για να το διασφαλίσουμε, αναπτύσσουμε προϊόντα και ψηφιακές λύσεις που θα ελαχιστοποιήσουν, για παράδειγμα, τις εκπομπές επιβλαβών για το κλίμα αναισθητικών αερίων. Εργαζόμαστε επίσης για τη δημιουργία συνεργασιών που θα μας επιτρέψουν να προωθήσουμε αυτόν τον στρατηγικό στόχο. Η προστασία του κλίματος βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου των εσωτερικών στρατηγικών στόχων του Ομίλου στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η Dräger αναλαμβάνει το έργο της μακροπρόθεσμης απεξάρτησης από τον άνθρακα σύμφωνα με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του κλίματος με τον ακόλουθο στόχο:

Στόχος: Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 33% έως το 2025 σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2015. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί χωρίς την αγορά πιστοποιητικών.

4. Επιλέγουμε προσεκτικά τους προμηθευτές μας και συνεργαζόμαστε μαζί τους για να υλοποιήσουμε το όραμά μας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Suppliers

Συνεισφέρουμε σε μεγάλο βαθμό στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα μέσω της προσεκτικής επιλογής των προμηθευτών. Συνεπώς, δίνουμε μεγάλη σημασία στα υψηλά πρότυπα ποιότητας όσον αφορά την Τεχνολογία για τη ζωή. Στο μέλλον η επιλογή νέων προμηθευτών και η ανάθεση νέων παραγγελιών θα πραγματοποιείται με μεγαλύτερο έλεγχο των διαφόρων κριτηρίων βιωσιμότητας. 

Σκοπός: Από το 2022 θα εξετάζουμε όλους τους νέους προμηθευτές μέσω μιας αξιολόγησης βιωσιμότητας πριν από την έγκρισή τους.

Η αλυσίδα εφοδιασμού μας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας. Ως εκ τούτου, διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας λαμβάνουν επίσης υπόψη τα κριτήρια βιωσιμότητας.

Στόχος: Ο στόχος μας για το 2022 είναι να αυξήσουμε το ποσοστό κάλυψης των υλικών άμεσης αγοράς με τον κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών από 81% σε 83%.

Εξωτερική αναγνώριση των επιδόσεών μας σε θέματα βιωσιμότητας

Η Dräger ελέγχεται από γνωστούς οίκους αξιολόγησης. Έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε τον τίτλο «Prime» στο ISS ESG Corporate Rating. Η αξιολόγησή μας, μας εξασφαλίζει την πρώτη θέση στον κλάδο «Health Care Equipment & Supplies». Το έτος 2023, η Dräger έλαβε βαθμολογία A από την MSCI ESG Ratings. Η αξιολόγηση βασίζεται σε μια κλίμακα από AAA (Leader) έως CCC (Laggard), ανάλογα με την έκθεση σε κινδύνους ESG που σχετίζονται με τον κλάδο και την ικανότητα διαχείρισης αυτών των κινδύνων σε σύγκριση με άλλους. Η MSCI ESG Research παρέχει αξιολογήσεις για παγκόσμιες δημόσιες και μερικές ιδιωτικές εταιρείες. Το έτος 2023, το Ινστιτούτο EcoVadis μας τοποθέτησε στο κορυφαίο 1% του κλάδου μέσω του CSR-Assesment του, με την ιδιότητα «Gold», που μας διακρίνει ως βιώσιμο προμηθευτή.

EcoVadis2023
MSCI-Rating-2023
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png
Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2022

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2022

Λήψη

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2021

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2021

Λήψη

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2020

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2020

Λήψη

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2019

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2019

Λήψη

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2018

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2018

Λήψη

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2018

Έκθεση για τη βιωσιμότητα για το 2018

Λήψη

Πιστοποιητικά

Η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας περιλαμβάνει εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και ένα άθικτο περιβάλλον. Ως εκ τούτου διασφαλίζουμε ότι, μέσω των συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε, οι διαδικασίες μας βελτιώνονται συνεχώς. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά τεκμηριώνουν την επιτυχία μας:

Αργεντινή

Αυστραλία

Βέλγιο

Βραζιλία

Βουλγαρία

Χιλή

Κίνα

Δανία

Γερμανία

Φινλανδία

Γαλλία

Ελλάδα

Ινδία

Ινδονησία

Ιρλανδία

Ιταλία

Ιαπωνία

Καναδάς

Κολομβία

Κορέα

Κροατία

Μαλαισία

Μεξικό

Κάτω Χώρες

Νέα Ζηλανδία

Νορβηγία

Αυστρία

Περού

Φιλιππίνες

Πολωνία

Πορτογαλία

Σλοβενία

Ρουμανία

Ρωσία

Σαουδική Αραβία

Ελβετία

Σουηδία

Σερβία

Σιγκαπούρη

Σλοβακία

Ισπανία

Νότια Αφρική

Ταϊλάνδη

Τσεχία

Τουρκία

Ουγγαρία

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Ηνωμένο Βασίλειο

Βιετνάμ

Περισσότερα από την Draeger

Επικοινωνήστε μαζί μας

Envelope

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

There for you 24/7.

Draeger Hellas S.A.

150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia, Greece

+30 21 0282 1809

Footnotes

*As compared with the employees of the 30 largest subsidiaries worldwide.