Πληροφορίες απορρήτου

Πληροφορίες απορρήτου

Η Dräger δεσμεύεται να προστατεύει τα δικαιώματα προστασίας του απορρήτου όλων των ατόμων των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Dräger. Οι παρούσες πληροφορίες απορρήτου απαντούν στις σημαντικότερες ερωτήσεις σχετικά με τον χαρακτήρα, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για τους ιστότοπους της Dräger και για τους ιστότοπους όλων των εταιρειών που συνδέονται με την Dräger και οι οποίες παραπέμπουν στην παρούσα Πολιτική στους ιστότοπούς τους. Δεν ισχύει για τους ιστότοπους, τις προσφορές και τις λειτουργίες της Dräger που παραπέμπουν στη δική τους Πολιτική Απορρήτου. 

"Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ταυτοποίηση Παρόχου για πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων («Dräger» ή «εμείς»), όπως ορίζεται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (για τους χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Άρθρο 4 παράγραφος 7 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων). 

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η εταιρεία Dräger που είναι υπεύθυνη για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών είναι η εταιρεία Dräger η οποία αποτελεί τον συμβατικό σας εταίρο για την παροχή των αγαθών ή υπηρεσιών κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε εταιρεία Dräger βρίσκονται στους όρους παροχής των αντίστοιχων αγαθών ή υπηρεσιών.

Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω στην Dräger σε περίπτωση που έχω ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων;

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Ομίλου σχετικά με ερωτήσεις που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για να ζητήσετε, διορθώσετε ή διαγράψετε πληροφορίες, μέσω e-mail: dataprivacy@draeger.com ή ταχυδρομικώς: 

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Group Data Protection Officer

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck

Γερμανία

Πώς επεξεργάζεται η Dräger τα δεδομένα μου;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας. Τα εν λόγω δεδομένα (ονομάζονται αρχεία καταγραφής δεδομένων) απαιτούνται από τεχνικής άποψης για την προβολή του ιστοτόπου μας και για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειάς του.

Τα αρχεία καταγραφής δεδομένων καταγράφουν τα ακόλουθα δεδομένα:

 • διεύθυνση IP
 • ημερομηνία και ώρα του αιτήματος
 • Διαφορά ώρας ζώνης από την ώρα Γκρήνουιτς (GMT) 
 • Περιγραφή του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα) 
 • Κατάσταση πρόσβασης/Κωδικός κατάστασης HTTP 
 • Ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται σε κάθε περίπτωση 
 • Ιστοσελίδα προέλευσης του αιτήματος 
 • Περιηγητής ιστού 
 • Λειτουργικό σύστημα και η διεπαφή του 
 • Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού του περιηγητή ιστού 

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ, του ΓΚΠΔ για την προστασία του έννομου συμφέροντός μας όσον αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για μια χρονική περίοδο έως και 30 ημερών και, στη συνέχεια, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται αυτόματα.

Επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας οικειοθελώς στο πλαίσιο μιας σύμβασης, μιας έρευνας, κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας ή της εγγραφής σας ή όταν συνδέεστε.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά για σκοπούς που καθορίζονται εκ των προτέρων, οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από τεχνική αναγκαιότητα, συμβατικές απαιτήσεις ή ρητά αιτήματα χρηστών. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο εάν έχετε παράσχει προηγούμενη σχετική συναίνεση. Ορισμένες από τις διαδικτυακές προσφορές μας βρίσκονται σε κλειστές περιοχές χρηστών για τις οποίες είναι απαραίτητη η εγγραφή με σύνδεση, π.χ. για την πύλη θέσεων εργασίας. Η πρόσβαση και οι εξουσιοδοτήσεις σας για τις αντίστοιχες λειτουργίες ελέγχονται μέσω μιας σύνδεσης τέτοιου τύπου. Ζητούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται όταν συνδέεστε, στο πλαίσιο της αντίστοιχης διαδικτυακής υπηρεσίας. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, την επεξεργασία και τον σκοπό της αντίστοιχης συλλογής μπορείτε να βρείτε παρακάτω και, κατά περίπτωση, στις οδηγίες χρήσης των επιμέρους διαδικτυακών υπηρεσιών. 

Πότε η Dräger επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Εγγραφή

Ορισμένες από τις διαδικτυακές προσφορές μας βρίσκονται σε κλειστές περιοχές χρηστών, για τις οποίες είναι απαραίτητη η εγγραφή με σύνδεση («λογαριασμός χρήστη»). Η ταυτότητα του χρήστη επαληθεύεται μέσω μιας τέτοιας σύνδεσης. Στον λογαριασμό χρήστη μπορούν να εκχωρηθούν εξουσιοδοτήσεις, π.χ. μέσω αυτών ελέγχεται η πρόσβαση στις αντίστοιχες λειτουργίες.

Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, απαιτούνται ορισμένες υποχρεωτικές πληροφορίες προκειμένου να είναι δυνατή η δημιουργία του λογαριασμού χρήστη στην ηλεκτρονική μας διαχείριση δεδομένων χρήστη, οι οποίες καθορίζονται από τη φόρμα εγγραφής της αντίστοιχης εφαρμογής. Επιπλέον, μπορούν να παρασχεθούν προαιρετικά περαιτέρω πληροφορίες. Μπορείτε να δείτε ποια από τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση από τα αντίστοιχα επισημασμένα υποχρεωτικά πεδία. Όταν μας στείλετε τη συμπληρωμένη φόρμα εγγραφής, θα λάβετε ένα email από εμάς που θα επαληθεύει τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της εγγραφής και τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη. 

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τον λογαριασμό χρήστη σας για την παροχή των υπηρεσιών μας και για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) και στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες στους χρήστες μας και να αποφεύγουμε διακοπές στη λειτουργία και απόπειρες απάτης. 

Μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας στο λογαριασμό χρήστη ανά πάσα στιγμή. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας, θα αφαιρέσουμε επίσης αμετάκλητα όλα τα δικαιώματα που συνδέονται με τον λογαριασμό και θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με τον λογαριασμό χρήστη, εκτός εάν υπάρχει νομική ή συμβατική υποχρέωση διατήρησής τους. Σε περίπτωση τέτοιων υποχρεώσεων διατήρησης, θα περιορίσουμε την επεξεργασία στον βαθμό που είναι εφικτό. Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Σε αυτή την περίπτωση, η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) και γ) του ΓΚΠΔ.

Πραγματοποιούμε την εγγραφή και τη διαχείριση των χρηστών χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών:

 • Microsoft Ireland Operations Limited («Microsoft Azure B2C») με έδρα στην Ιρλανδία.
 • Okta Inc («Okta ID») με έδρα στις ΗΠΑ.

Παροχή αγαθών ή υπηρεσιών

Όταν παραγγέλνετε αγαθά ή υπηρεσίες της Dräger, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε για την επεξεργασία της παραγγελίας σας ή την αποστολή των αγαθών που ζητήσατε. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει για να πραγματοποιήσουμε τα απαραίτητα βήματα πριν από τη σύναψη της σύμβασης, να απαντήσουμε στις σχετικές ερωτήσεις σας, να στείλουμε πληροφορίες αποστολής και χρέωσης και να επεξεργαστούμε ή να παράσχουμε ανατροφοδότηση και υποστήριξη πελατών.

Για χρήστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση: Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων είναι η εκτέλεση σύμβασης ή η προγραμματισμένη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β, του ΓΚΠΔ.

Για την τεχνική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Dräger χρησιμοποιεί εξωτερικούς πάροχους υπηρεσιών και υπεύθυνους επεξεργασίας επί συμβάσει για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, διαχειριστές πλατφορμών διαδικτυακής εκμάθησης και ηλεκτρονικών καταστημάτων. Θα βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες στους αντίστοιχους όρους χρήσης ή στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.

Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγετε κατά τη διαδικασία παραγγελίας, διαβιβάζουμε τα δεδομένα πληρωμών που συλλέγονται για τον σκοπό αυτό σε πάροχους υπηρεσιών πληρωμών που έχουν ανατεθεί από εμάς ή στην επιλεγμένη υπηρεσία πληρωμών για την επεξεργασία των πληρωμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιλεγμένοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορεί επίσης να συλλέγουν οι ίδιοι αυτά τα δεδομένα, εάν δημιουργήσετε λογαριασμό με αυτούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, πρέπει να συνδεθείτε στον πάροχο υπηρεσίας πληρωμών με τα στοιχεία σύνδεσής σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας. Εν προκειμένω, ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Μάρκετινγκ μέσω e-mail

Εγγραφήκατε στη λίστα παραληπτών ενός ενημερωτικού δελτίου ή δηλώσατε το ενδιαφέρον σας να λαμβάνετε πληροφορίες από την Dräger εντός κάποιου άλλου πλαισίου (π.χ. κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας); Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση e-mail σας για την αποστολή πληροφοριών (π.χ. προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, webinars ή πληροφορίες προϊόντος) με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Μπορείτε να αρνηθείτε την από μέρους μας χρήση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, εάν δεν σας ενδιαφέρουν πλέον οι πληροφορίες μας. Για να το πράξετε, απλά κάντε κλικ στην επιλογή «Ακύρωση» του εκάστοτε ενημερωτικού δελτίου.

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων είναι η δήλωση συναίνεσης που παρέχετε σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α, του ΓΚΠΔ.

Κληρώσεις

Συμμετέχετε σε μία από τις κληρώσεις μας; Στην περίπτωση αυτή, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση email, ταχυδρομική διεύθυνση) για τον σκοπό της συμμετοχής σας στην κλήρωση. Η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση και εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης. 

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων είναι η εκτέλεση ή εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. 

Επικοινωνία μαζί σας

Χρησιμοποιήσατε μία από τις φόρμες επικοινωνίας μας για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Dräger; Γενικά, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που περιλαμβάνετε στη φόρμα για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Μπορείτε να παράσχετε και ξεχωριστή συναίνεση προτού στείλετε το αίτημα επικοινωνίας εάν σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε επιπλέον πληροφορίες, όπως προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, webinars ή πληροφορίες προϊόντος. 

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων είναι η δήλωση συναίνεσης που παρέχετε σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β, του ΓΚΠΔ.

Βελτιστοποίηση ιστοτόπου

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε περαιτέρω τον ιστότοπό μας. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία ανάλυσης ιστοτόπων που μας παρέχουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως: Ποιες σελίδες μας επισκεφθήκατε; Σε ποιους συνδέσμους κάνατε κλικ; Θα βρείτε έναν κατάλογο αυτών των εργαλείων στην ενότητα: «Ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιεί η Draeger στον ιστότοπο;». 

Στον βαθμό που γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους εξής σκοπούς συλλογής δεδομένων: εξασφάλιση ομαλής ρύθμισης σύνδεσης, άνετη χρήση του ιστότοπου ή/και της εφαρμογής μας και ανάλυση της ασφάλειας και της σταθερότητας του συστήματος. 

Application Insights 

Διαθέτουμε υπηρεσίες αυτοματοποιημένης ανάλυσης. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε το Application Insights, μια υπηρεσία που παρέχεται από τη Microsoft Ireland Operations Limited με διεύθυνση South County Business Park, One Microsoft Place, Carmanhall and Leopardstown, Δουβλίνο, D18 P521, Ιρλανδία («Application Insights»). Αυτή η υπηρεσία cloud, η οποία φιλοξενείται στο Microsoft Azure, αναλύει τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας. Για τον σκοπό αυτό, συλλέγουμε διάφορες τεχνικές πληροφορίες χρήστη που μεταδίδονται κατά την επίσκεψη στον ιστότοπο. Αυτό αφορά ιδίως την ημερομηνία, την ώρα και τη διεύθυνση (URL) του αιτήματος. Επιπλέον, η διεύθυνση IP καταγράφεται για τον σκοπό του εντοπισμού και στη συνέχεια ανωνυμοποιείται. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με το Application Insights, επισκεφθείτε τις ηλ. διευθύνσεις https://learn.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/app-insights-overview?tabs=net και https://www.microsoft.com/en-us/trust-center/privacy

Ψηφιακός σύμβουλος 

Στην ιστότοπό μας προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε έναν διαδραστικό ψηφιακό σύμβουλο για να σας βοηθήσει να βρείτε το καταλληλότερο προϊόν και την υπηρεσία για την εφαρμογή σας. Προσφέρουμε αυτή τη λειτουργία υπό τον έλεγχό μας. Δεν διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτα μέρη. 

Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: 

 • Δεδομένα χρήσης 
 • Περιηγητής ιστού / λειτουργικό σύστημα / χρησιμοποιούμενη συσκευή 
 • Πηγή της αναφοράς 

Τα δεδομένα χρήσης που συλλέγονται (με τη χρήση ενός αναγνωριστικού cookie) χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας του ψηφιακού συμβούλου προϊόντων, για τεχνικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της υπηρεσίας. Δεν είναι δυνατόν να συναχθεί η ταυτότητα του χρήστη από το αναγνωριστικό που χρησιμοποιούμε. Τα cookies και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά τη λήξη της συνεδρίας. 

Έρευνες ικανοποίησης πελατών

Αγοράσατε πρόσφατα κάποιο προϊόν της Dräger, στείλατε κάτι για επισκευή ή ζητήσατε μια υπηρεσία; Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μάθουμε εάν μείνατε ικανοποιημένοι με την υπηρεσία που σας παρείχαμε και αν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά στο μέλλον. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτό το πλαίσιο για να επικοινωνήσουμε με μια ομάδα πελατών που επιλέγονται τυχαία μετά την αλληλεπίδρασή μας μαζί τους. Για την επικοινωνία με τους πελάτες, η Dräger ενδέχεται ορισμένες φορές να χρησιμοποιεί εξωτερικούς πάροχους υπηρεσιών με τους οποίους έχει συνάψει αντίστοιχες συμβάσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ, του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από τους εξής σκοπούς συλλογής δεδομένων: καθορισμός της ικανοποίησης των σημερινών πελατών της Dräger μετά από την αγορά ή επισκευή ενός προϊόντος Dräger. Δεδομένου ότι είστε ήδη πελάτης της Dräger εκείνη τη χρονική στιγμή, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διαπιστώσουμε αν μείνατε ικανοποιημένοι από εμάς.

Πώς χειρίζεται η Dräger τα δεδομένα των αιτούντων;

Διαχείριση των υποψηφίων εργαζομένων

Η ακόλουθη ενότητα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με το αίτημα εργασίας μέσω της ιστοσελίδας θέσεων εργασίας μας.

Θέλετε να εγγραφείτε ως υποψήφιος εργαζόμενος στην ιστοσελίδα θέσεων εργασίας της Dräger; Τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη. Ο λογαριασμός χρήστη αποτελείται τουλάχιστον από τις εξής πληροφορίες:

 • όνομα
 • επώνυμο
 • διεύθυνση e-mail και αριθμός τηλεφώνου
 • όνομα χρήστη
 • κωδικός πρόσβασης

Υποχρεούμαστε να τηρούμε αρχεία του λογαριασμού χρήστη σας. Τηρούμε τα εν λόγω αρχεία για μια χρονική περίοδο έξι μηνών, μετά την οποία θα σας ζητηθεί να παράσχετε εκ νέου συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στη συνέχεια, ο λογαριασμός σας θα διατηρηθεί για έξι επιπλέον μήνες μετά την παροχή της συναίνεσής σας. Εάν η χρονική περίοδος τήρησης του λογαριασμού σας πρόκειται να λήξει ενώ βρίσκεστε σε διαδικασία υποβολής αίτησης για μια θέση εργασίας στην Dräger, η χρονική περίοδος θα επεκταθεί έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης.

Δεδομένα σχετικά με την εφαρμογή

Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο της αίτησής σας μέσω του ιστότοπου θέσεων εργασίας μαζί με το όνομά σας για διάστημα έως και τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα θα αποθηκεύονται μόνο σε ανώνυμη μορφή για στατιστική αξιολόγηση. Δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το πρόσωπό σας βάσει αυτών των στατιστικών δεδομένων.

Απορρίφθηκε η αίτησή σας για εργασία στη Dräger; Σε αυτή την περίπτωση, θα αποθηκεύσουμε ένα σύνολο δεδομένων για την ταυτοποίησή σας σε περίπτωση που υποβάλετε εκ νέου αίτηση για την ίδια θέση εργασίας στη Dräger. Ωστόσο, αυτό το σύνολο δεδομένων δεν περιλαμβάνει το σύνολο των επαγγελματικών σας προσόντων.

Το σύνολο δεδομένων ταυτοποίησης περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • επώνυμο
 • Όνομα
 • ημερομηνία γέννησης
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • αριθμός αιτούντος

Το σύνολο δεδομένων ταυτοποίησης θα διαγραφεί οριστικά το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος της διαδικασίας υποβολής αίτησης.

Εφαρμογή σε πολλές εταιρείες του Ομίλου ταυτόχρονα

Έχετε κάνει αίτηση για πολλές θέσεις εργασίας σε διαφορετικές εταιρείες του ομίλου Dräger ταυτόχρονα; Σε αυτή την περίπτωση, οι αντίστοιχες υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού στις οποίες υποβάλατε απευθείας την αίτησή σας ενδέχεται να ενημερωθούν ότι έχετε υποβάλει πολλαπλές αιτήσεις ταυτόχρονα.

Προσβασιμότητα στα προσωπικά δεδομένα υποψηφίων

Έχετε κάνει αίτηση για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας (απευθείας αίτηση); Τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα καταστούν διαθέσιμα στο αντίστοιχο τμήμα εργασίας καθώς και στο αντίστοιχο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ, του ΓΚΠΔ. 

Δεξαμενή ταλέντων

Με τη συναίνεσή σας, θα συμπεριλάβουμε τα δεδομένα της αίτησής σας σε μια ομάδα υποψηφίων για μια χρονική περίοδο 12 μηνών.  Στην εν λόγω ομάδα, αποθηκεύουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και αίτησής σας προκειμένου να εντοπίσουμε δυνητικά κατάλληλους υποψήφιους για κενές θέσεις εργασίας. Εάν είναι απαραίτητο, η Dräger αντιστοιχίζει τις κενές θέσεις εργασίας στα δεδομένα της αίτησής σας, ώστε να είναι σε θέση να σας προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης που ταιριάζουν στο προσωπικό σας προφίλ. Εάν θεωρήσουμε ότι η θέση είναι ενδεχομένως κατάλληλη για εσάς βάσει των δεδομένων της αίτησής σας, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. 

Ασφάλεια κατά τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρυπτογραφούνται αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαβίβασής τους. Οι προφυλάξεις ασφάλειας των δεδομένων σας που εφαρμόζουμε αντιστοιχούν πάντα στην τρέχουσα κατάσταση της τεχνολογίας.

Διαδικτυακά τεστ για εκπαιδευόμενους (Γερμανία)

Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για εκπαιδευόμενους, η Dräger επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά δεδομένα υποψηφίων στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού τεστ:

 • προσωπικά στοιχεία (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης)
 • στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου)
 • στοιχεία σχετικά με την προσωπική δομή και τις γνωστικές ικανότητες με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού τεστ

Τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Οι προαναφερθείσες προθεσμίες για τη διαγραφή δεδομένων ισχύουν ωστόσο και για τον λογαριασμό χρήστη του υποψηφίου.

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η νομική βάση για την επεξεργασία τέτοιου είδους δεδομένων είναι η ακόλουθη δήλωση συναίνεσης που παρέχετε σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο α, του ΓΚΠΔ.

Η Dräger χρησιμοποιεί cookies;

Προκειμένου το περιεχόμενό μας να καταστεί όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς τον χρήστη, χρησιμοποιούμε και τα αποκαλούμενα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, όπως πολλές άλλες εταιρείες. 

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στην τελική συσκευή σας (π.χ. φορητός υπολογιστής) όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Το cookie αποθηκεύει πληροφορίες που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τη συγκεκριμένη τελική συσκευή που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητάς σας. Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να καταστήσει τη χρήση του περιεχομένου μας συνεχώς πιο ευχάριστο και κατάλληλο για εσάς. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα αποκαλούμενα cookies περιόδου λειτουργίας (session cookies) για να αναγνωρίζουμε ότι έχετε ήδη επισκεφθεί συγκεκριμένες σελίδες του ιστοτόπου μας. Αυτό σας επιτρέπει, για παράδειγμα, να τοποθετείτε μεμονωμένα προϊόντα που βρίσκετε στον ιστότοπό μας στο καλάθι αγορών σας χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό ή να συνδεθείτε σε λογαριασμό. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται αυτόματα μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε και τα αποκαλούμενα προσωρινά cookies (temporary cookies) για τον σκοπό της φιλικότητας προς τον χρήστη, τα οποία αποθηκεύονται στην τελική σας συσκευή για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν επισκεφθείτε ξανά τον ιστότοπό μας, αναγνωρίζουμε αυτόματα ότι τον έχετε ήδη επισκεφθεί και ποιες καταχωρίσεις και ρυθμίσεις έχετε κάνει, ώστε να μην χρειαστεί να τις επαναλάβετε.

Συνήθως τα προσωρινά cookies διαγράφονται μετά από 30 ημέρες. Επιπρόσθετα στα δικά μας cookies, χρησιμοποιούμε και cookies τρίτων παρόχων (τα αποκαλούμενα third-party-cookies) για τη στατιστική καταγραφή της χρήσης του ιστοτόπου μας και την αξιολόγησή της, για τον σκοπό της βελτιστοποίησης του περιεχομένου μας, καθώς και για την προβολή πληροφοριών και διαφημίσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν, επίσης, να αναγνωρίζουμε ότι έχετε ήδη επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, την επόμενη φορά που θα τον ξαναεπισκεφθείτε. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Τα παρακάτω σημεία εξηγούν πιο αναλυτικά τα μεμονωμένα cookies τρίτων παρόχων που χρησιμοποιούμε.

Ρυθμίσεις των cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται τα cookies αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην αποθηκεύει cookies στην τελική συσκευή σας ή να εμφανίζει πάντα ένα μήνυμα πριν τη δημιουργία ενός cookie. Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε ποια «τεχνικώς απαραίτητα» cookies επιθυμείτε να αποδέχεστε και ποια όχι, μέσω του συνδέσμου για τις ρυθμίσεις των cookies που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. 

Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις ανά πάσα στιγμή καθώς και να απενεργοποιήσετε τα ήδη ενεργοποιημένα cookies, επιλέγοντας και αποεπιλέγοντας κάθε τύπο cookie, π.χ. «Λειτουργικά», «Στατιστικά» ή «Μάρκετινγκ», ανακαλώντας έτσι τυχόν συναίνεση που έχετε ήδη παράσχει. Έτσι, η χρήση των cookies καθίσταται διαφανής. Σημειώστε, όμως, ότι η απενεργοποίηση ορισμένων τύπων cookie ή η πλήρης απενεργοποίηση των cookies μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας χωρίς κανέναν περιορισμό.

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies, τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την παροχή του περιεχομένου μας, πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ, του ΓΚΠΔ για την προστασία του έννομου συμφέροντός μας όσον αφορά την απρόσκοπτη παροχή του περιεχομένου του ιστοτόπου μας. Ειδάλλως, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με τα cookies (ιδίως για την παροχή ορισμένων λειτουργιών, για σκοπούς ανάλυσης και διαφήμισης και σε σχέση με τους τρίτους παρόχους που περιγράφονται κατωτέρω) μόνο εάν έχετε παράσχει προηγούμενη συναίνεση για να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α, του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία πραγματοποιείται για σκοπούς της διαφήμισης, της έρευνας αγοράς και του σχεδιασμού του ιστοτόπου μας, ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες σας.

Ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιεί η Dräger στον ιστότοπο;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες για τη χρήση του. Αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την Dräger, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να μάθουμε ποιο περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας σας ενδιαφέρει και πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας στο μέλλον. Για να το πράξουμε, χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα:

Adobe Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστοσελίδων Adobe Analytics για την αξιολόγηση της πρόσβασης χρηστών στον παρόντα ιστότοπο. Για τους σκοπούς της ανάλυσης, αποθηκεύονται cookies στην τελική συσκευή σας και συλλέγονται σχετικές πληροφορίες με αυτήν, οι οποίες αποθηκεύονται επίσης στους διακομιστές του υπεύθυνου επεξεργασίας με τον οποίο έχουμε συνάψει σύμβαση, την εταιρεία Adobe Systems Software Ireland Limited, με έδρα στη διεύθυνση 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park 0000 Δουβλίνο 24, Ιρλανδία («Adobe»).

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στους διακομιστές της Adobe δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν άμεσα με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, διότι η υπηρεσία Adobe Analytics χρησιμοποιείται με τις ρυθμίσεις «Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0» και «Obfuscate IP-Removed». Η ρύθμιση «Before Geo-Lookup: Replace visitor's last IP octet with 0» διασφαλίζει ότι η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται, αντικαθιστώντας την τελευταία οκτάδα χαρακτήρων της διεύθυνσης IP με μηδενικά πριν από τον αποκαλούμενο γεωεντοπισμό (geolocation). Η κατά προσέγγιση τοποθεσία του χρήστη προστίθεται στο πακέτο εντοπισμού που εξακολουθεί να περιέχει την πλήρη διεύθυνση IP για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης. Προτού αποθηκευτεί το πακέτο εντοπισμού, η διεύθυνση IP αντικαθίσταται από μία σταθερή διεύθυνση IP - αποκαλούμενη γενική διεύθυνση IP - εάν έχει επιλεχθεί η ρύθμιση «Obfuscate IP -Removed». Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP δεν περιέχεται πλέον σε αποθηκευμένο αρχείο.

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Adobe Analytics σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχετε παράσχει εκ των προτέρων ρητή συναίνεση. Η συναίνεσή σας αποτελεί επίσης τη νομική βάση για τη χρήση της υπηρεσίας Adobe Analytics σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α, του ΓΚΠΔ. Εσείς αποφασίζετε σχετικά με τη ρύθμιση των cookies, όπως περιγράφεται παραπάνω στις ρυθμίσεις των cookies στον ιστότοπό μας και, ειδικότερα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα ήδη ενεργοποιημένα cookies στην Adobe Analytics, αποεπιλέγοντας τον τύπο «Στατιστικά» (Statistics) cookies, ανακαλώντας έτσι τη συναίνεσή σας. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε συνολικά τη ρύθμιση των cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την Adobe διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά από 24 μήνες.

Η επεξεργασία δεδομένων από την Adobe Analytics διέπεται από την πολιτική απορρήτου της Adobe. Μάθετε περισσότερα για την πολιτική απορρήτου της Adobe Analytics στην ηλ. διεύθυνση https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

HubSpot

Για τις δραστηριότητές μας στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, χρησιμοποιούμε το HubSpot, μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού της HubSpot, Inc, 25 First Street, Cambridge, MA 02141 ΗΠΑ ή της HubSpot European Office, Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Δουβλίνο 1, Ιρλανδία («HupSpot») που μας επιτρέπει να καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα πτυχών, όπως:

 • μάρκετινγκ μέσω e-mail (ενημερωτικά δελτία, banner και αυτοματοποιημένα e-mails, π.χ. για την παροχή αρχείων λήψης)
 • δημοσίευση και δημιουργία αναφορών για κοινωνικά μέσα
 • δημιουργία αναφορών (π.χ. πηγές κίνησης, πρόσβαση, κ.λπ)
 • διαχείριση επαφών (π.χ. τμηματοποίηση χρηστών και διαχείριση σχέσεων με τους πελάτες)
 • σελίδες προορισμού, ιστολόγια και φόρμες επικοινωνίας
 • υπηρεσίες (live-chat, chat-bots, σύστημα καταγραφής αιτημάτων, δημοσκοπήσεις, γνωσιακή βάση δεδομένων)

Επιπλέον, στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε το εργαλείο εντοπισμού της HubSpot για τις δραστηριότητές μας στο διαδικτυακό μάρκετινγκ, κατόπιν συναίνεσής σας. Η HubSpot χρησιμοποιεί cookies ώστε να μας επιτρέπει να αναλύουμε την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας. Η HubSpot αξιολογεί τις πληροφορίες που συλλέγονται (π.χ. διεύθυνση IP, χρονική σήμανση, γεωγραφική θέση, τύπος προγράμματος περιήγησης, διάρκεια επίσκεψης και σελίδες που επισκεφθήκατε) για λογαριασμό μας, ώστε να μπορούμε να δημιουργούμε αναφορές σχετικά με την επίσκεψη και τις σελίδες που επισκεφθήκατε. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την HubSpot και το περιεχόμενο του ιστοτόπου μας αποθηκεύεται στους διακομιστές των παρόχων υπηρεσιών της HubSpot. 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία συναντήσεων του HubSpot για να διευθετούμε αποτελεσματικά και εύκολα τα ραντεβού μαζί σας. Για τον σκοπό αυτό, σας εμφανίζονται οι ελεύθερες ώρες των συμμετεχόντων εργαζομένων μας. Μπορείτε να επιλέξετε την ώρα ραντεβού που προτιμάτε και να το προγραμματίσετε με έναν υπάλληλο μέσω της λειτουργίας «Επιβεβαίωση συνάντησης». Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας καθώς και την επαγγελματική σας διεύθυνση email. Μόλις πατήσετε το κουμπί «Συνέχεια» στην επιλογή «Επιβεβαίωση συνάντησης», θα λάβετε ένα αντίστοιχο email επιβεβαίωσης. Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση είναι η εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) καθώς και το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό ραντεβού.     

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία α, του ΓΚΠΔ, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, αποεπιλέγοντας τον τύπο cookie «Statistics» (Στατιστικά) με μελλοντική ισχύ. Τα cookies και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του εργαλείου εντοπισμού της HubSpot, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά από 13 μήνες το αργότερο. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου τα δεδομένα διαβιβάζονται στην HubSpot Inc., αυτό διενεργείται βάσει των πρότυπων ρητρών της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχείο δ, του ΓΚΠΔ, το οποίο διέπει την HubSpot Inc.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία προγραμματισμού του HubSpot για να διευθετούμε αποτελεσματικά και εύκολα ραντεβού μαζί σας. Για τον σκοπό αυτό, σας εμφανίζονται οι ελεύθερες ώρες των συμμετεχόντων εργαζομένων μας. Μπορείτε να επιλέξετε την ώρα ραντεβού που προτιμάτε και να το προγραμματίσετε με έναν υπάλληλο μέσω της λειτουργίας «Επιβεβαίωση συνάντησης». Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμό σας καθώς και την επαγγελματική σας διεύθυνση email. Μόλις πατήσετε το κουμπί «Συνέχεια» αφού έχετε πατήσει στην επιλογή «Επιβεβαίωση συνάντησης», θα λάβετε ένα αντίστοιχο email επιβεβαίωσης. Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση είναι η εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) καθώς και το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό ραντεβού.   

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της HubSpot στην ηλ. διεύθυνση https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy, την Πολιτική των Cookies στην ηλ. διεύθυνση https://legal.hubspot.com/de/cookie-policy, και τις σελίδες Γνώσης της HubSpot στην ηλ. διεύθυνση https://knowledge.hubspot.com/de/reports/what-cookies-does-hubspot-set-in-a-visitor-s-browser#cookies-from-third-party-systems.

Google Ads

Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google με τη συναίνεσή σας. Αυτό μας επιτρέπει να σας εμφανίζουμε στοχευμένες διαφημίσεις σε όλες τις συσκευές και να τις παρουσιάζουμε σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Θα σας εμφανίζονται προϊόντα σε ιστότοπους για τα οποία έχει εντοπιστεί ενδιαφέρον σε άλλους ιστότοπους του δικτύου της Google - επίσης σε όλες τις συσκευές - μέσω της συμπεριφοράς πλοήγησης και χρήσης σας. 

Για τη λειτουργία αυτή, διαβάζονται τεχνικές πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, ώρα επίσκεψης, πληροφορίες συσκευής και περιηγητή ιστού) και τοποθετούνται cookies. Πρόσθετη επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση «εξατομικευμένη διαφήμιση» στον λογαριασμό Google σας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό Google σας ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να δημιουργήσει λίστες ομάδων-στόχων για το επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών.  

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία παρακολούθησης μετατροπής για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μεμονωμένων διαφημίσεων, προσφορών και χαρακτηριστικών. Η παρακολούθηση μετατροπής υποστηρίζεται από τη λειτουργία της Google του λεγόμενου συνδέσμου μετατροπής. Οι ετικέτες συνδέσμου μετατροπής χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τις ετικέτες να μετρούν τα δεδομένα των κλικ, ώστε να μπορούν να μετρηθούν αποτελεσματικά οι μετατροπές. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλ. διεύθυνση: https://support.google.com/tagmanager/answer/7549390?hl=en-AU.   

Για τη μέτρηση της μετατροπής, τοποθετούνται cookies στην τελική συσκευή σας μόλις κάνετε κλικ σε μία διαφήμιση Google. Αυτά τα cookies δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά, αλλά έχουν σκοπό να μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε αν επιστρέφετε στον ιστότοπο με τη συγκεκριμένη προσφορά κατά τη διάρκεια της 30ήμερης ισχύος των cookies.  

Όταν κάνετε κλικ στον ιστότοπό μας ως επισκέπτης του ιστότοπου, η διεύθυνση URL της σελίδας μετατροπής στον ιστότοπό σας περιέχει συνήθως πληροφορίες σχετικά με το κλικ. Όταν ένας επισκέπτης του ιστότοπου εκτελεί μια ενέργεια την οποία έχετε χαρακτηρίσει ως μετατροπή (για παράδειγμα, όταν ενεργοποιείται μια ετικέτα μετατροπής της Google Ads), οι πληροφορίες για το κλικ χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση της μετατροπής αυτής με το κλικ που έφερε τον επισκέπτη στον ιστότοπό σας.  

Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπής. Μαθαίνουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση και ανακατευθύνθηκαν σε έναν ιστότοπο που φέρει ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο μεταφέρονται σε ανώνυμη μορφή σε διακομιστές της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. 

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Ads σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν έχετε παράσχει εκ των προτέρων ρητή συναίνεση. Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για τη χρήση της υπηρεσίας Google Ads είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ. Εσείς αποφασίζετε σχετικά με τη ρύθμιση των cookies στον ιστότοπό μας όπως περιγράφεται παραπάνω και, ειδικότερα, να απενεργοποιήσετε τα ήδη ενεργοποιημένα cookies, ανακαλώντας έτσι τη συναίνεσή σας. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε συνολικά τη ρύθμιση των cookies στις ρυθμίσεις του περιηγητή ιστού σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με την υπηρεσία Google Ads διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά από έναν μήνα (αναφορικά με τη διεύθυνση IP) ή τρεις μήνες (αναφορικά με τις πληροφορίες των cookies).   

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί η Google για την προβολή διαφημίσεων μπορούν να ρυθμιστούν στο Google στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://adssettings.google.com/. Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στον ιστότοπο Digital Advertising Alliance στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://optout.aboutads.info/ ή στον ιστότοπο Your Online Choices στον σύνδεσμο: https://www.youronlinechoices.com/de/. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων σε σχέση με την Draeger, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ανάκλησης, μπορείτε να βρείτε παρακάτω στις παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές ρύθμισης και ανάκλησης στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google για τη διαφήμιση στην ηλ. διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/ads και σχετικά με την προστασία δεδομένων της Google στο σύνολό της στη γενική δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στην ηλ. διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.  

Meta Features

Χρησιμοποιούμε επίσης Meta pixel στον ιστότοπό μας με τη συναίνεσή σας. Η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία («Meta») είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της Meta. "

Με τη βοήθεια του Meta pixel παρακολουθούνται οι δραστηριότητες των επισκεπτών στον ιστότοπο. Για τον σκοπό αυτό, μέσω του pixel δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της Meta χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούμε το Meta pixel για να αντιστοιχίσουμε τον χρήστη σε ομάδες-στόχους (το αποκαλούμενο «προσαρμοσμένο κοινό του ιστότοπου») για σκοπούς επαναληπτικού μάρκετινγκ και για να ευθυγραμμίσουμε αναλόγως την προβολή των διαφημίσεων στους διαφημιστικούς χώρους της Meta (τα αποκαλούμενα «Facebook ads» και «Instagram ads», εφεξής «Meta ads»). Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούμε το meta pixels για να προβάλλουμε τα meta ads που έχουμε τοποθετήσει για τους χρήστες του meta που ενδιαφέρονται επίσης για τους ιστοτόπους μας ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέρονται για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται με βάση τους ιστότοπους που επισκέπτονται) τα οποία διαβιβάζουμε στη Meta. Με τη βοήθεια του Meta pixel θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στη Meta ανταποκρίνονται στο πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και δεν έχουν ενοχλητικό αποτέλεσμα. 

Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται υποβάλλονται σε στατιστική επεξεργασία με σκοπό τη μέτρηση, την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των Meta ads, βλέποντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε ένα Meta ad και ποιες ενέργειες πραγματοποίησαν εκεί (π.χ. λήψεις) (η αποκαλούμενη «μετατροπή»). Λαμβάνουμε αναφορές από τη Meta σε ανώνυμη μορφή. Η Meta αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες, που διαβιβάζονται σε κατακερματισμένη μορφή, στον λογαριασμό Meta σας, εάν έχετε.  

Η Meta είναι υπεύθυνος επεξεργασίας, με τον ίδιο τρόπο που είμαστε εμείς, της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς στόχευσης στη Meta. Ως εκ τούτου, έχουμε συνάψει συμφωνία κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας με τη Meta Platforms Ireland Ltd. στην οποία έχετε πρόσβαση από εδώ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Στην εν λόγω συμφωνία, έχουμε κατανείμει τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων ως εξής:  

Είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή όλων των πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ σχετικά με την από κοινού επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 

η Meta Platforms Ireland Ltd. είναι υπεύθυνη για την παροχή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 20 του ΓΚΠΔ αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύει η Meta μετά την από κοινού επεξεργασία. 

Η Meta είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μεταγενέστερη επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων.  

Τα cookies μπορούν να οριστούν στην τελική συσκευή μέσω του meta pixel. Η επεξεργασία των προαναφερόμενων πληροφοριών από το meta pixel και η τοποθέτηση, καθώς και η ανάγνωση του meta cookie πραγματοποιείται μόνο με τη συναίνεσή σας. Η συναίνεσή σας αποτελεί επίσης τη νομική βάση για τη χρήση του meta pixel, για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ.  

Εσείς αποφασίζετε σχετικά με τη συλλογή από το meta pixel και τη χρήση των δεδομένων σας για την προβολή meta ads, όπως περιγράφεται παραπάνω, στις ρυθμίσεις των cookies στον ιστότοπό μας και, ειδικότερα, να απενεργοποιήσετε τα cookies που είχαν ενεργοποιηθεί προηγουμένως και να ανακαλέσετε έτσι τη συναίνεσή σας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε συνολικά τη ρύθμιση των cookies στις ρυθμίσεις του περιηγητή ιστού σας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα που έχει δημιουργήσει η Meta και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τις διαφημίσεις βάσει χρήσης («Οι προτιμήσεις σας για τις διαφημίσεις») για να ρυθμίσετε ποιοι τύποι διαφημίσεων θα σας εμφανίζονται στη Meta: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Οι ρυθμίσεις γίνονται με τρόπο ανεξάρτητο από την πλατφόρμα, δηλαδή εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιοι υπολογιστές ή κινητές συσκευές. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται σε σχέση με το Meta pixel διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά από 420 ημέρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων - ιδίως τα στοιχεία επικοινωνίας της Meta και τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Meta - καθώς και τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης του Meta Business Tools, συμπεριλαμβανομένου του προσαρτήματος για το υπεύθυνο μέρος, καθώς και στην Πολιτική δεδομένων και cookies της Meta στις ηλ. διευθύνσεις https://www.facebook.com/policy και https://www.facebook.com/policies/cookies/

LinkedIn (Insights-Tag)

Επιπλέον, στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την αποκαλούμενη παρακολούθηση μετατροπών με το LinkedIn Insights Tag, ένα εργαλείο της εταιρείας LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Για αυτόν τον σκοπό, το LinkedIn Insight Tag ενσωματώνεται στις σελίδες μας και τοποθετείται ένα cookie στην τελική σας συσκευή από την εταιρεία LinkedIn. Έτσι, η LinkedIn ενημερώνεται ότι επισκεφθήκατε τις ιστοσελίδες μας, οπότε και συλλέγεται η διεύθυνση IP σας. Επιπλέον, αποθηκεύονται χρονικές σημάνσεις και συμβάντα, όπως προβολές σελίδων. Αυτό μας επιτρέπει να αξιολογούμε στατιστικώς τη χρήση του ιστοτόπου μας, προκειμένου να τον βελτιστοποιούμε συνεχώς. Μαθαίνουμε, για παράδειγμα, μέσω ποιας διαφήμισης του LinkedIn ή μέσω ποιας αλληλεπίδρασης με το LinkedIn καταλήξατε στον ιστότοπό μας. Αυτό μας επιτρέπει να ελέγχουμε καλύτερα την προβολή των διαφημίσεών μας.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε το εργαλείο LinkedIn Insight Tags για να δημιουργήσουμε το αποκαλούμενο «κοινό του ιστοτόπου» και να προβάλλουμε έτσι διαφημίσεις για τον ιστότοπό μας στα μέλη του LinkedIn που έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Με τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες cookies αντιστοιχίζονται σε δεδομένα μελών του LinkedIn για τη δημιουργία του κοινού. Τα άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία αφαιρούνται από αυτά τα δεδομένα εντός επτά ημερών και τα υπόλοιπα δεδομένα διαγράφονται το αργότερο μετά από 180 ημέρες.  

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε το εργαλείο LinkedIn Insight Tags για να δημιουργήσουμε το αποκαλούμενο «κοινό του ιστοτόπου» και να προβάλλουμε έτσι διαφημίσεις για τον ιστότοπό μας στα μέλη του LinkedIn που έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπό μας. Με τον τρόπο αυτό, οι πληροφορίες cookies αντιστοιχίζονται σε δεδομένα μελών του LinkedIn για τη δημιουργία του κοινού. Τα άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία αφαιρούνται από αυτά τα δεδομένα εντός επτά ημερών και τα υπόλοιπα δεδομένα διαγράφονται το αργότερο μετά από 180 ημέρες.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπών, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ηλ. διεύθυνση https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a420536/linkedin-conversion-trackingubersicht. Σημειώστε ότι τα δεδομένα ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία LinkedIn κατά τέτοιο τρόπο που να καθίσταται δυνατή η αντιστοίχιση με το εκάστοτε προφίλ χρήστη και η εταιρεία LinkedIn ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για τους δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της LinkedIn στην ηλ. διεύθυνση https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?. Μπορείτε να αποτρέψετε την ανάλυση της συμπεριφοράς χρήσης σας από την LinkedIn, καθώς και την εμφάνιση συστάσεων βάσει ενδιαφέροντος μέσω της ηλ. διεύθυνσης https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

YouTube

Στον ιστότοπό μας έχουμε ενσωματώσει βίντεο μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας της εταιρείας YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ, μια θυγατρική της Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ΗΠΑ, όπου οι υπηρεσίες βίντεο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στην Ελβετία παρέχονται από την εταιρεία European Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία («YouTube»). 

Χρησιμοποιούμε τα ενσωματωμένα βίντεο YouTube μόνο στη λεγόμενη εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι η YouTube δεν αποθηκεύει cookies για τους χρήστες που μόνο επισκέπτονται τον ιστότοπο με το ενσωματωμένο βίντεο YouTube και δεν κάνουν κλικ στο βίντεο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του βίντεο YouTube. Εάν κάνετε κλικ στο ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο YouTube στον ιστότοπό μας, η YouTube μπορεί να αποθηκεύσει cookies στην τελική σας συσκευή και μπορεί να λάβει προσωπικά δεδομένα από εσάς. Εάν είστε ταυτόχρονα συνδεδεμένοι στο YouTube, η YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει όλα τα δεδομένα που συλλέγονται στο λογαριασμό σας στο YouTube.

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης του YouTube βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α, του ΓΚΠΔ με βάση τη δήλωση συναίνεσης που παρείχατε για την αναπαραγωγή του αντίστοιχου βίντεο. 

Περισσότερες πληροφορίες για το YouTube θα βρείτε στην ηλ. διεύθυνση https://www.youtube.com/intl/de/howyoutubeworks/. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και σημειώσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων από την YouTube θα βρείτε στη γενική δήλωση προστασίας δεδομένων της Google https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de."

Instagram

Χρησιμοποιούμε ένα feed της υπηρεσίας Instagram στον ιστότοπό μας. Το Instagram είναι μια οπτικοακουστική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο και να αναδιανέμουν τα δεδομένα αυτά σε άλλα κοινωνικά δίκτυα («Instagram»). Η εταιρεία εκμετάλλευσης των υπηρεσιών Instagram για τους χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο είναι η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. 

"Το Instagram feed ενσωματώνεται στον ιστότοπό μας μέσω ενός iFrame και εξασφαλίζει ότι μπορούμε να εμφανίζουμε το περιεχόμενό μας από Instagram (όπως φωτογραφίες και βίντεο) στον ιστότοπό μας. Το feed είναι απενεργοποιημένο (γκριζαρισμένο) από προεπιλογή. Μόνο όταν κάνετε κλικ στο κουμπί «Συμφωνώ», το πρόγραμμα περιήγησής σας αποστέλλει ένα αίτημα στον διακομιστή πολυμέσων του Instagram, ο οποίος μεταδίδει επίσης τη διεύθυνση IP σας, ώστε να είναι δυνατή η προβολή του iFrame με το περιεχόμενό μας στο Instagram. Αυτό είναι τεχνικά απαραίτητο για τη διαβίβαση. 

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της χρήσης του Instagram feed βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α, του ΓΚΠΔ με βάση τη συναίνεση που παρείχατε.

Παρεμπιπτόντως, οι ιστότοποί μας περιλαμβάνουν και συνδέσμους προς τον λογαριασμό μας στο Instagram, ώστε να μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram. 

Περαιτέρω πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα και τις επιλογές ρυθμίσεων που έχετε σε αυτό το πλαίσιο, διατίθενται στην πολιτική απορρήτου της Instagram στην ηλ. διεύθυνση https://help.instagram.com/155833707900388/

Twilio SendGrid

"Ο ιστότοπος καθώς και μεμονωμένα προϊόντα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Twilio SendGrid, του παρόχου Twilio Inc, 101 Spear St FL 5 Σαν Φρανσίσκο, CA, 94105-1554 Ηνωμένες Πολιτείες, για να επικοινωνούν μαζί σας στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επικοινωνία (όπως η διεύθυνση του παραλήπτη, το θέμα, η ημερομηνία και η μέθοδος επικοινωνίας). 

Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι η εκτέλεση σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στο Twilio SendGrid, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/

Πώς επεξεργάζεται η Dräger τα δεδομένα μου στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας;

Επιπρόσθετα του περιεχομένου του ιστοτόπου της, η Dräger έχει επίσης διαδικτυακή παρουσία σε δίκτυα και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων.  

Επισκεπτόμενος τη σελίδα της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μέσω των εταιρικών μας σελίδων, επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους διαδικτυακούς επισκέπτες («χρήστες»). Σε αυτό το πλαίσιο, τα δεδομένα χρηστών ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι για τους χρήστες λόγω της πιο δύσκολης άσκησης των δικαιωμάτων σας. Συχνά, τα δεδομένα χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης και μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών από τη συμπεριφορά χρήσης και τα προκύπτοντα ενδιαφέροντα. Με βάση αυτά τα προφίλ χρηστών, μπορούν να τοποθετηθούν διαφημίσεις εντός και εκτός των πλατφορμών, που προορίζονται να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα προφίλ χρήσης ανεξάρτητα από τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες. 

Αλληλεπίδραση στην ιστοσελίδα της εταιρείας μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Αλληλεπιδρώντας μαζί μας στην εταιρική μας σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μας αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, το όνομα χρήστη σας ή το περιεχόμενο ενός μηνύματος που μας στέλνετε. Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες με βάση το έννομο συμφέρον μας να αλληλεπιδρούμε και να επικοινωνούμε μαζί σας. Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Επιπλέον, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βασίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παράσχει αντίστοιχη συναίνεση. Ειδικότερα, εάν ενσωματώνουμε περιεχόμενο από τους αντίστοιχους παρόχους των πλατφορμών στους ιστότοπούς μας (π.χ. μέσω iFrame, plug-in κ.λπ.), απαιτείται αντίστοιχη συναίνεση."

Εάν έχουμε νόμιμη συμβατική σχέση μαζί σας ή εάν επίκειται η σύναψη τέτοιας σχέσης, το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει ιδίως για τη συμμετοχή σε κληρώσεις. Όσον αφορά τις κληρώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να μπορέσουμε να σας στείλουμε το δώρο. Μετά την παράδοση του δώρου ή αν δεν έχετε κερδίσει, διαγράφουμε τα δεδομένα σας. 

Επεξεργασία δεδομένων στο Facebook και το Instagram

Η Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία («Meta»), μας παρέχει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση των χρηστών με την εταιρική μας σελίδα στο Facebook και το Instagram (τα αποκαλούμενα «page insights»). Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες σελίδας δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μεμονωμένα προφίλ χρηστών. Η επεξεργασία ακολουθεί το έννομο συμφέρον μας για την αξιολόγηση του είδους των αλληλεπιδράσεων και, ως εκ τούτου, για τη βελτιστοποίηση της εταιρικής μας σελίδας. Συνεπώς, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για τη δημιουργία του page insights πραγματοποιείται από τη Meta και από εμάς ως από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, έχουμε συνάψει σύμβαση με τη Meta Platforms Ireland Ltd για την επεξεργασία ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, η οποία ρυθμίζει τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων που επιμερίζονται μεταξύ ημών και της Meta. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων εδώ: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum   

Σημειώστε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Meta, τα δεδομένα της Meta διαβιβάζονται επίσης στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μεταξύ εκτελούντων την επεξεργασία ή άλλης κατάλληλης νομικής βάσης. Θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το θέμα εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

Στην εν λόγω συμφωνία έχουμε κατανείμει τις υποχρεώσεις βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων ως εξής: 

Είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή όλων των πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ σχετικά με την από κοινού επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 

η Meta Platforms Ireland Ltd. είναι υπεύθυνη για την παροχή των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 15 έως 20 του ΓΚΠΔ αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύει η Meta μετά την από κοινού επεξεργασία. 

Η Meta είναι ο μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας των μεταφερόμενων δεδομένων μετά τη διαβίβαση.  

Σημειώστε ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων της Meta, τα δεδομένα της Meta διαβιβάζονται επίσης στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες βάσει τυποποιημένων συμβατικών ρητρών μεταξύ εκτελούντων την επεξεργασία ή άλλης κατάλληλης νομικής βάσης. Θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το θέμα εδώ: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update 

Επεξεργασία δεδομένων στο LinkedIn

Η LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία («LinkedIn») είναι γενικά ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων όταν επισκέπτεστε την εταιρική σελίδα μας στο LinkedIn. Ωστόσο, εάν αλληλεπιδράτε με την εταιρική μας σελίδα στο LinkedIn, η LinkedIn αξιολογεί αυτές τις αλληλεπιδράσεις προκειμένου να μας παρέχει στατιστικά στοιχεία σε ανώνυμη μορφή (το αποκαλούμενο «page insights»). Αυτό αφορά ιδίως τις αλληλεπιδράσεις των ακόλουθων, των επισκεπτών, των εργαζομένων και των ανταγωνιστών. Ειδικότερα, αξιολογούνται πληροφορίες όπως η θέση εργασίας, η χώρα, ο κλάδος, η αρχαιότητα, το μέγεθος της εταιρείας και η κατάσταση απασχόλησης. Λαμβάνουμε τα page insights μόνο σε ανώνυμη μορφή. Δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα για μεμονωμένους χρήστες από τις πληροφορίες του page insights. Θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τα δεδομένα ανάλυσης εδώ: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a547077/linkedin-page-analytics-overview?lang=de

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο της εταιρείας μας για τη δημιουργία πληροφοριών σελίδας πραγματοποιείται από εμάς και τη LinkedIn ως από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας. Για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι το έννομο συμφέρον μας για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της εταιρικής μας σελίδας στο LinkedIn σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Έχουμε συνάψει σύμβαση με τη LinkedIn για την επεξεργασία ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας, στην οποία καθορίζεται η κατανομή των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων μεταξύ ημών και της LinkedIn. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν στην ηλ. διεύθυνση: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum 

Πλοηγός πωλήσεων LinkedIn

Χρησιμοποιούμε ενεργά την υπηρεσία LinkedIn Sales Navigator της LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία («LinkedIn») για να εντοπίσουμε, να προσεγγίσουμε, να επικοινωνήσουμε ή να ξεκινήσουμε επιχειρηματικές επαφές.  

Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχει η LinkedIn. Πρόκειται συνήθως για πληροφορίες προφίλ, όπως όνομα, εταιρεία, θέση στην εταιρεία, εργασιακή εμπειρία, εκπαίδευση, καθώς και δραστηριότητες και άλλες επαφές του εκάστοτε μέλους. Εάν η επικοινωνία πραγματοποιείται μετά από μια ενεργή προσέγγιση, το περιεχόμενο αυτής της επικοινωνίας υποβάλλεται σε επεξεργασία από εμάς. Είναι επίσης πιθανό να μεταφέρουμε τα δεδομένα αυτά στο σύστημα CRM μας και να τα συγχωνεύσουμε ή να τα συνδέσουμε με δεδομένα που είναι ήδη διαθέσιμα εκεί.  

Η νομική βάση για την επικοινωνία με τις επαγγελματικές επαφές μέσω της λειτουργίας InMail του LinkedIn είναι η συναίνεση του μέλους του LinkedIn, για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δόθηκε κατά την εγγραφή στο LinkedIn. Κάθε μέλος μπορεί να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις επικοινωνίας του στις ρυθμίσεις απορρήτου στην ηλ. διεύθυνση https://www.linkedin.com/psettings/data-sharing ή χρησιμοποιώντας τον ανάλογο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε InMail. Η νομική βάση για την επεξεργασία των στοιχείων του προφίλ στην προηγμένη αναζήτηση και την αντιστοίχιση με τα δεδομένα του CRM μας και την εξαγωγή των στοιχείων του προφίλ του LinkedIn στο CRM μας είναι το έννομο συμφέρον μας - για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ - για την αποτελεσματική εύρεση μελών ενδιαφέροντος ως πιθανών επιχειρηματικών επαφών καθώς και για τη διατήρηση ενός συστήματος CRM με ορθά και πλήρη αρχεία δεδομένων. Σε περίπτωση που ένα μέλος μας στείλει ένα ερώτημα ή αν υπάρχει ήδη μια επιχειρηματική σχέση, η νομική βάση για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στο LinkedIn μπορείτε να βρείτε στην ηλ. διεύθυνση https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy. Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στην πολιτική απορρήτου μας στην ενότητα «Ποια δικαιώματα έχω ως υποκείμενο των δεδομένων;». 

Κοινοποιεί η Dräger τα προσωπικά μου δεδομένα με τρίτους;

Η Dräger διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιεί τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε στις θυγατρικές και στους εξειδικευμένους λιανοπωλητές (αντιπροσώπους) της σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, τα κοινοποιούμε μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον προβλεπόμενο σκοπό.

Η Dräger χρησιμοποιεί ορισμένες φορές εξωτερικούς πάροχους υπηρεσιών για την τεχνική επεξεργασία των δεδομένων σας. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας εκτός της χώρας στην οποία διαμένετε ή σε μία από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται η Dräger, οι θυγατρικές της, οι εξειδικευμένοι λιανοπωλητές (αντιπρόσωποι) ή οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές της. Οι εν λόγω οντότητες ενδέχεται να έχουν την έδρα τους εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ισχύουν συμβατικές υποχρεώσεις για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων εντός της εταιρείας και στις συναλλαγές μας με τους εξειδικευμένους λιανοπωλητές (αντιπροσώπους), τους πάροχους υπηρεσιών και τους προμηθευτές μας.

Μεταφέρονται δεδομένα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ;

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en Κατ' αρχάς, η από μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε πληροφορίες σε παραλήπτες σε λεγόμενες «τρίτες χώρες». Οι «τρίτες χώρες» είναι χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στις οποίες δεν μπορεί να θεωρηθεί χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις ότι το επίπεδο προστασίας των δεδομένων είναι συγκρίσιμο με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν οι πληροφορίες που μεταφέρονται περιλαμβάνουν επίσης προσωπικά δεδομένα, θα διασφαλίσουμε πριν από τη μεταφορά αυτή ότι το απαιτούμενο επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων διασφαλίζεται στην αντίστοιχη τρίτη χώρα ή στον παραλήπτη στην τρίτη χώρα. Αυτό μπορεί να προκύψει ιδίως από τη λεγόμενη «απόφαση επάρκειας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία καθορίζει ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για μια συγκεκριμένη τρίτη χώρα στο σύνολό της. Εναλλακτικά, μπορούμε επίσης να βασίσουμε τη μεταφορά δεδομένων στις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που έχουν συμφωνηθεί με τον παραλήπτη ή σε αντίστοιχη δήλωση συναίνεσης που παρέχετε.

Θα χαρούμε να σας παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες και επαρκείς εγγυήσεις για τη συμμόρφωση με ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων κατόπιν αιτήματος. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις λεγόμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ στην ηλ. διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en και πληροφορίες για τις αποφάσεις επάρκειας στην ηλ. διεύθυνση https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.

Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Ουσιαστικά, αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο για σκοπούς επεξεργασίας ή για όσο έχουμε έννομο συμφέρον για την αποθήκευση αυτή και εφόσον δεν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας από τη μη συνέχιση της αποθήκευσης ή της επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι γενικά αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή του ιστοτόπου μας και των σχετικών υπηρεσιών ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε τα δεδομένα αυτά. Επίσης, διαγράφουμε τα προσωπικά δεδομένα χωρίς καμία ενέργεια εκ μέρους του εκάστοτε υποκειμένου των δεδομένων μόλις αυτά δεν απαιτούνται πλέον για σκοπούς επεξεργασίας ή όταν η αποθήκευση είναι νομικά μη αποδεκτή.

Κατά κανόνα

 • τα δεδομένα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά το χρονικό διάστημα που ορίζεται ανωτέρω για την αντίστοιχη επεξεργασία δεδομένων ή λειτουργία του ιστότοπου που περιγράφεται λεπτομερέστερα,
 • τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία όσον αφορά μια επιχειρηματική σχέση (ιδίως σε σχέση με παραγγελίες προϊόντων) διαγράφονται μετά τη λήξη των νόμιμων περιόδων τήρησης, και
 • τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τον λογαριασμό πελάτη διαγράφονται μετά τη διαγραφή του αντίστοιχου λογαριασμού πελάτη, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση για τη συμμόρφωση με τις νομικές ή συμβατικές περιόδους τήρησης όσον αφορά την αντίστοιχη επιχειρηματική σχέση.

Τα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να αποθηκεύσουμε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης αποθηκεύονται μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης υποχρέωσης τήρησης. Εφόσον αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τήρησης, η σχετική επεξεργασία περιορίζεται γενικά, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο όσον αφορά τον σκοπό της υποχρέωσης τήρησης.

Δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

χετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με το αν και ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα και για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, από πού προέρχονται και σε ποιους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών τα διαβιβάζουμε. Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων αυτών.


"Ποια δικαιώματα έχω ως υποκείμενο των δεδομένων;

Οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε μπορεί να σας παρέχουν συγκεκριμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις, εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων στο πλαίσιο του άρθρου 4 αριθ. 1 του ΓΚΠΔ έχετε διάφορα δικαιώματα έναντί μας, για τα οποία θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε λεπτομερέστερα παρακάτω. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό θα βρείτε επίσης απευθείας στα άρθρα 15 έως 21 του ΓΚΠΔ.  

Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε απλώς να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου μας, τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου παρέχονται παραπάνω, ή να χρησιμοποιήσετε τα τεχνικά μέσα που παρέχουμε.  

Δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 του ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με το αν και ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με το χρονικό διάστημα και τον σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, από πού προέρχονται και σε ποιους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών τα διαβιβάζουμε. Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων αυτών.  

Δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο 16 του ΓΚΠΔ

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση πληροφοριών που σας αφορούν, οι οποίες δεν είναι ακριβείς, χωρίς καμία αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων. Εάν απαιτείται από τον νόμο, θα ενημερώσουμε επίσης τρίτα μέρη σχετικά με αυτή τη διόρθωση, στην περίπτωση που έχουμε διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε αυτά τα τρίτα μέρη.  

Δικαίωμα διαγραφής (το αποκαλούμενο «δικαίωμα στη λήθη»), άρθρο 17 του ΓΚΠΔ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς καμία καθυστέρηση, εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους:  

Τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία ή ο σκοπός έχει επιτευχθεί.  

Ανακαλείτε τη συναίνεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.  

Αντιτάσσεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. Σε περίπτωση χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για απευθείας εμπορική προώθηση, αρκεί η αντίρρησή σας στην επεξεργασία.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία.  

Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που απορρέει από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπαγόμαστε.  

Σημειώστε ότι το δικαίωμά σας στη διαγραφή ενδέχεται να περιορίζεται από νομικές διατάξεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται συγκεκριμένα οι περιορισμοί που παρατίθενται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ.  

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (μπλοκάρισμα), άρθρο 18 του ΓΚΠΔ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων,  

η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί αυτού τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων,  

δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή  

έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερτερούν των δικών σας.  

Εάν έχει γίνει δεκτός ο περιορισμός της επεξεργασίας σύμφωνα με τα παραπάνω σημεία, θα σας ενημερώσουμε πριν από την άρση του περιορισμού. 

Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης, άρθρο 7, παράγραφος 3, του ΓΚΠΔ

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συναίνεση μάς έχετε παράσχει με μελλοντική ισχύ. Αυτή η ανάκληση μπορεί να είναι σε μορφή ανεπίσημης επικοινωνία στις παραπάνω διευθύνσεις επικοινωνίας ή μέσω των τεχνικών μέσων που παρέχουμε για τον σκοπό αυτό. Εάν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. 

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, άρθρο 20 του ΓΚΠΔ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε άλλους. Θα βρείτε τις λεπτομέρειες και τους περιορισμούς στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν επηρεάζει το δικαίωμά σας στη διαγραφή.

Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, άρθρο 77 του ΓΚΠΔ

Εάν θεωρείτε ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μία από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, δηλαδή συγκεκριμένα στο Ανεξάρτητο Κέντρο Προστασίας Δεδομένων του Schleswig-Holstein ή στην αντίστοιχη εποπτική αρχή του κράτους μέλους του τόπου κατοικίας σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης της προστασίας δεδομένων.  

Δικαίωμα εναντίωσης, άρθρο 21 του ΓΚΠΔ

Ως υποκείμενο των δεδομένων, έχετε το δικαίωμα της εναντίωσης ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες περιστάσεις σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο ε) ή στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Σε περίπτωση μιας τέτοιας εναντίωσης, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή εάν η επεξεργασία έχει ως σκοπό τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.  

Εάν επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα της εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εν λόγω ενέργεια μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ στον βαθμό που σχετίζεται με την εν λόγω άμεση ενέργεια μάρκετινγκ.  

Εάν εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων, αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.  

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μας

Διαβάζετε την έκδοση 6.3 της πολιτικής απορρήτου που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2023.  

Η Dräger μπορεί να ενημερώσει την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή εάν...  

... εισάγουμε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες   

... αλλάξουν οι διαδικασίες όσον αφορά το διαδίκτυο   

... η τεχνολογία ασφάλειας του διαδικτύου και της πληροφορικής εξελιχθεί περαιτέρω   

... προκύψουν νέες νομικές απαιτήσεις.   

Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε ή να επεκτείνουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων ανάλογα με τις ανάγκες. Θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη έκδοση εδώ. Στη συνέχεια θα ισχύει για τη μελλοντική χρήση του ιστοτόπου μας. Θα πρέπει να ανατρέχετε τακτικά στη δήλωση προστασίας δεδομένων για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα κατάσταση. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή του σκοπού στη χρήση των ήδη αποθηκευμένων δεδομένων.   

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας έχουν ελεγχθεί με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας είναι πάντα ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο.