Οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής: Μη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη - Stage HFNC I-neu.jpg

Οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής: Μη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη

Προστασία στην οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής

Η οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής είναι μη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη η οποία παρέχει στους ασθενείς θερμαινόμενο, υγροποιημένο, εμπλουτισμένο με οξυγόνο αέρα. Συνήθως χρησιμοποιείται για ασθενείς που αναπνέουν αυτόματα και χρειάζονται οξυγόνο σε υψηλότερους ρυθμούς ροής. Ειδικά η οξυγονοθεραπεία με ρινική κάνουλα υψηλής ροής (HFNC) παρέχει αναπνευστική υποστήριξη σε ασθενείς με οξεία υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια και μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή επακόλουθης διασωλήνωσης.

Στα πρόωρα βρέφη η οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής με HFNC έχει παρόμοια ποσοστά αποτελεσματικότητας με άλλες μορφές μη επεμβατικής αναπνευστικής υποστήριξης για την πρόληψη της αποτυχίας της θεραπείας, της θνησιμότητας και της χρόνιας πνευμονοπάθειας (CLD).

Θεραπεία που σώζει ζωές...

...με οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής για όλες τις κατηγορίες ασθενών.

Πώς μπορούν οι ασθενείς σας να επωφεληθούν από τη λήψη οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής; Πότε είναι ο βέλτιστος χρόνος για τη χρήση θεραπείας υψηλής ροής; Δείτε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα!

Οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής για νεογνά

Δείτε γιατί η έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης μη επεμβατικής αναπνευστικής υποστήριξης είναι η σημαντικότερη παρέμβαση για την αποφυγή του μηχανικού αερισμού.

Η ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής είναι η πιο ευρέως εφαρμοζόμενη παρέμβαση για τη θεραπεία της υποξαιμικής αναπνευστικής ανεπάρκειας λόγω COVID-19.

Menga LS et al. Noninvasive respiratory support for acute respiratory failure due to COVID-19 Curr Opin. Crit Care. Φεβ. 2022

Οξυγονοθεραπεία

Η οξυγονοθεραπεία είναι κατάλληλη για χρήση ως αναπνευστική υποστήριξη για ενήλικες, παιδιατρικούς και νεογνικούς ασθενείς που εισπνέουν και εκπνέουν αυτόματα. Στην οξυγονοθεραπεία παρέχεται στον ασθενή μια συγκεκριμένη ροή θερμαινόμενου και υγροποιημένου αναπνευστικού αερίου με καθορισμένη συγκέντρωση οξυγόνου. Αυτή η συνεχής ροή οξυγόνου μπορεί να χορηγηθεί μέσω μάσκας οξυγόνου ή ρινικής κάνουλας.

High-Flow-nCPAP-3-2.jpg

Η συμβατική οξυγονοθεραπεία είναι η χορήγηση οξυγόνου σε μεγαλύτερη συγκέντρωση από αυτή που βρίσκεται στον αέρα του περιβάλλοντος, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ή να προληφθούν τα συμπτώματα και οι εκδηλώσεις της υποξίας. Χρησιμοποιεί ρινικούς σωληνίσκους ή μάσκες και έχει μέγιστη αποτελεσματική ροή περίπου δέκα λίτρα ανά λεπτό. Με αυτόν τον ρυθμό δεν μπορεί να επιτευχθεί σημαντική αύξηση της εκπνευστικής πίεσης. Για να αποφευχθεί η ξήρανση του βλεννογόνου, συνιστάται η ύγρανση της ροής αερίου όταν οι ρυθμοί ροής υπερβαίνουν τα δύο λίτρα ανά λεπτό η οποία επιτυγχάνεται με τη επιτυγχάνεται με τη δημιουργία φυσαλίδων στο αέριο μέσω ενός δοχείου με αποστειρωμένο νερό.

High-Flow-Split-image-3-2.jpg

Η οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής χορηγείται συνήθως με μια ειδική δυαδική ρινική κάνουλα υψηλής ροής (HFNC), η οποία είναι άνετη για τον ασθενή και μπορεί να χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ο ρυθμός ροής ρυθμίζεται συνήθως μεταξύ 30 l/λεπτό και 50 l/λεπτό. Αυτή η υψηλή ροή μπορεί να παρέχει πιο σταθερές εισπνευστικές συγκεντρώσεις οξυγόνου από τη συμβατική οξυγονοθεραπεία και μπορεί επίσης να δημιουργήσει κάποιο βαθμό θετικής πίεσης των αεραγωγών. Η HFNC χρησιμοποιείται με την εφαρμογή θερμαινόμενου και υγροποιημένου μικτού αέρα. Αυτό μπορεί να αποτρέψει την ξήρανση του βλεννογόνου και τα σχετιζόμενα μειονεκτήματα. Απαιτεί μόνο μια πηγή οξυγόνου και πεπιεσμένου αέρα, καθώς και ένα σύστημα θέρμανσης/ύγρανσης.

Ένας αυξανόμενος όγκος δεδομένων υποστηρίζει ότι η HFNC μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ως εναλλακτική λύση στις μη επεμβατικές θεραπείες στη ΜΕΝΝ για τελειόμηνα και πρόωρα βρέφη μετά την αποσωλήνωση.


Wilkinson D et al. High flow nasal cannula for respiratory support in preterm infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD006405. DOI: 10.1002/14651858.CD006405.pub3.

Αυτή είναι η προστασία της θεραπείας υψηλής ροής

O2-Therapy-EvitaV800-Adult-3-2.jpg

Χρησιμοποιώντας αναπνευστήρες της Dräger αλλάζετε με ευκολία τον ασθενή σας από τον παραδοσιακό επεμβατικό αερισμό στη μη επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη ή την HFNC για να καλύπτετε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες, ενώ εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την ίδια συσκευή. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει επίσης την επιτυχή μετάβαση των ασθενών στην οξυγονοθεραπεία με στόχο τον απογαλακτισμό/την έξοδό τους από τη ΜΕΘ.

Λόγω των μη προστατευμένων αεραγωγών, η ασφάλεια του ασθενούς σας κατά τη χορήγηση οξυγόνου υψηλής ροής είναι πολύ σημαντική και ο βασικός στόχος του προστατευτικού αερισμού των πνευμόνων ξεκινά από εδώ. Επομένως, ο περιορισμός της μέγιστης πίεσης με αντίστοιχη προσαρμογή της ροής ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε ασθενούς είναι ζωτικής σημασίας.

Η λειτουργία O2 της  Dräger παρέχει προστασία στη θεραπεία υψηλής ροής καθώς έχετε τη δυνατότητα ρύθμισης της Pmax. Μια ενδεχόμενη υπέρβαση της ρυθμισμένης μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης αεραγωγών ανιχνεύεται έγκαιρα και η ροή μειώνεται αναλόγως. Αυτό δεν μειώνει μόνο τον αριθμό των ειδοποιήσεων, αλλά μπορεί να συμβάλλει σε αυξημένη ασφάλεια για τους ασθενείς.

Φύλλο οδηγιών αερισμού (για ενήλικες ασθενείς)
Φύλλο οδηγιών αερισμού (για νεογνικούς και παιδιατρικούς ασθενείς)

Υποστήριξη κατά την εφαρμογή

Αξιοποιήστε την ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της Dräger στην καθημερινή σας κλινική εργασία.

Με τους αναπνευστήρες της Dräger επωφελείστε από την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση από την οξυγονοθεραπεία μέσω NIV στον επεμβατικό αερισμό και αντίστροφα. Με τα ειδικά παρελκόμενα οξυγόνου υψηλής ροής που διαθέτουμε, μπορείτε να εξασφαλίσετε την επιτυχία της θεραπείας σας.

Τρόπος χρήσης του Hi-Flow Star

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το ρινικό σύστημα παροχής οξυγόνου HI-Flow Star της Dräger με μίκτη οξυγόνου ή/και αναπνευστήρα.

Σύντομος οδηγός: High-Flow Star
Σύντομος οδηγός: Aquapor H300

Μάθετε περισσότερα για τα αναλώσιμα οξυγόνοθεραπείας υψηλής ροής της Dräger

Υποστηρικτικά δεδομένα

Ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για τις τρέχουσες δημοσιεύσεις και μελέτες που επικεντρώνονται στη θεραπεία υψηλής ροής; Δείτε τη βιβλιογραφία:

High-Flow-Oxygen-Therapy-literature-list-4-3.JPG

Βιβλιογραφία για τη θεραπεία υψηλής ροής σε ενήλικες

Η ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής μείωσε την ανάγκη για μη επεμβατικό αερισμό κατά 80%, τα επεισόδια αποκορεσμού οξυγόνου κατά 66% και την ανάγκη για επαναδιασωλήνωση κατά 80%. 8

Λήψη PDF

O2-Therapy-HFNO-literature-list-4-3.JPG

Βιβλιογραφία για τη θεραπεία υψηλής ροής σε παιδιατρικούς ασθενείς

Η θεραπεία υψηλής ροής (HFT) έχει πέντε μηχανισμούς δράσης: Η HFT 1) καθαρίζει τον νεκρό χώρο της ρινοφαρυγγικής κοιλότητας επιτρέποντας καλύτερο αερισμό και οξυγόνωση, 2) παρέχει επαρκή ροή για την υποστήριξη της εισπνοής, μειώνοντας έτσι το εισπνευστικό έργο της αναπνοής, 3) βελτιώνει τη μηχανική των πνευμόνων και των αεραγωγών εξαλείφοντας τις επιδράσεις της ξήρανσης/ψύξης, 4) μειώνει ή εξαλείφει το μεταβολικό κόστος της προετοιμασίας των αερίων και 5) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή τελοδιαστέλλουσας πίεσης. 9

Λήψη PDF

Εμπειρίες πελατών

Μελέτη περίπτωσης με τον αναπνευστήρα Dräger Evita

Αξιοποιήστε στο έπακρο τους αναπνευστήρες Evita® της Dräger

Το 2014 το Νοσοκομείο Glenfield, τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Leicester,  άλλαξε την προσέγγισή του στη χρήση του Dräger Evita. Διαβάστε πώς αυτό βελτίωσε την αποτελεσματικότητα από άποψη κόστους, την άνεση των ασθενών, την ευκολία στη χρήση για τους φροντιστές - συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη διαχείριση της φροντίδας.

Λήψη της έκθεσης

a-newborn-in-an-neonatal-care-scene-3-2-D-45288-2021.jpg

Η ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση στον CPAP και τον NIMV για τη βελτίωση της άνεσης και την ανακούφιση των νεογνών

Ένα πρόωρο βρέφος που έλαβε σχετικά υψηλά επίπεδα CPAP μετά από διασωλήνωση στη ΜΕΝΝ ανέχθηκε καλύτερα μια θερμαινόμενη ρινική κάνουλα υψηλής ροής (HFNC), με αποτέλεσμα μειωμένο άγχος, μικρότερη αναπνευστική δυσχέρεια και βελτιωμένη ανταλλαγή αερίων.

Επικοινωνήστε με τον Ειδικό σας στην Εντατική Φροντίδα

Σύνδεσμοι

caregiver-adjusts-classicstar-niv-full-face-mask-for-ventilation-therapy-3-2-d-12414-2017

Μη επεμβατικός αερισμός (NIV)

a-preemie-is-supplied-with-oxygen-3-2-d-15747-2018

Αερισμός νεογνών και προστασία των πνευμόνων

Πηγές

Improvements in oxygenation
Corley 2011· Parke 2009· Roca 2010· Sztrymf 2011· Sztrymf 2011a

Respiratory rate
Corley 2011· Roca 2010· Sztrymf 2011· Sztrymf 2011a

3 Dyspnoea
Corley 2011· Roca 2010· Sztrymf 2011

4 Patient comfort
Corley 2011· Roca 2010· Tiruvoipati 2010

Itagaki T, Okuda N, Tsunano Y, et al. Effect of high-flow nasal cannula on thoraco-abdominal synchrony in adult critically ill patients. Respir Care. 2014·59:70–4

Helviz, Y., Einav, S., A Systematic Review of the High-flow Nasal Cannula for Adult Patients, Critical Care2018 22:71

7Menga LS et al. Noninvasive respiratory support for acute respiratory failure due to COVID-19 Curr Opin. Crit Care. 2022 Φεβ

8SM. Maggiore, FA. Idone, R. Vaschetto, et al. “Nasal High-Flow vs Venturi Mask Oxygen Therapy after Extubation: Effects on Oxygenation, Comfort, and Clinical Outcome”, American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine, 2014

9 Dysart K et al. Research in high flow therapy: mechanisms of action· ΤΟΜΟΣ 103, ΤΕΥΧΟΣ 10, P1400-1405, 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 2009

Επικοινωνήστε μαζί μας

contact-us-safety-16-9-DL-38412-2015_472703708.jpg

Draeger Hellas S.A.

150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia, Greece

+30 21 0282 1809