Πρόληψη λοιμώξεων - Caregivers use sterile gear to help prevent infection

Πρόληψη λοιμώξεων

Λήψη εγχειριδίου

Διαχείριση και έλεγχος των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις προκαλούν σημαντική νοσηρότητα και θνησιμότητα στους ασθενείς. Αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης των λοιμώξεων και κατάλληλων μέτρων υγιεινής για τη διατήρηση της καθαριότητας των νοσοκομείων και των χώρων ασθενών είναι απολύτως επιβεβλημένη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αντικατάσταση προϊόντων πολλαπλών χρήσεων με προϊόντα μίας χρήσης συμβάλλει στη μείωση των ποσοστών μόλυνσης. Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται πάντα με γνώμονα τα ελάχιστα εξαρτήματα και την πρόληψη των λοιμώξεων - βοηθώντας σας να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα της ροής εργασιών και να μειώσετε τον κίνδυνο τέτοιων λοιμώξεων στο νοσοκομείο σας.

Διαχείριση λοιμώξεων στο νοσοκομείο

Κάθε χρόνο περίπου 400.000 έως 600.000 ασθενείς νοσούν από νοσοκομειακές λοιμώξεις στη Γερμανία. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Επιτήρησης (NRZ), ένας μεγάλος αριθμός αυτών των λοιμώξεων θα μπορούσε να αποφευχθεί με κατάλληλα μέτρα υγιεινής. Ρίξτε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο το Klinikum Magdeburg στη Γερμανία προσεγγίζει τη διαχείριση των λοιμώξεων.

Reprocessing and preparation of devices handbook

Εγχειρίδιο Dräger: Επανεπεξεργασία και προετοιμασία συσκευών

Για την πρόληψη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, είναι σημαντικό να σπάσει η αλυσίδα της μόλυνσης. Ως ο ειδικός σας στην αυξημένη φροντίδα, σκοπεύουμε να συμβάλουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου παρέχοντάς σας κατευθυντήριες γραμμές για τη σωστή προετοιμασία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τη διαχείριση των λοιμώξεων.

Λήψη εγχειριδίου

Μελέτη περιπτώσεων: επιτυχής αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο νοσοκομείο

Klinikum Magdeburg, Γερμανία: τυποποιημένες διαδικασίες για συστήματα αναισθησίας

Οι βελτιστοποιημένες ροές διεργασιών αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα των χειρουργείων. Τα θέματα υγιεινής στο χειρουργείο είναι εξίσου σημαντικά για τον αναισθησιολόγο όσο και για τον χειρουργό, καθώς και οι δύο χρειάζονται έναν αποστειρωμένο χώρο εργασίας όταν ασχολούνται με τον ασθενή.

Νοσοκομείο Dr. Sadi Konuk, Κωνσταντινούπολη: αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των πρόωρων μωρών

Σε αρκετές αναλύσεις, το 60-70% του κόστους περίθαλψης στη ΜΕΝΝ αποδόθηκε στα ημερήσια έξοδα δωματίου, καθιστώντας τη διάρκεια παραμονής τη σημαντικότερη μεταβλητή που σχετίζεται με το κόστος. Η μείωση του ποσοστού των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι μια γνωστή μέθοδος για τη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής.

Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, Γαλλία: σχεδιασμός χώρων εργασίας για διαφορετικούς χώρους οξείας περίθαλψης

Τα συστήματά μας σας βοηθούν να διατηρήσετε τα πρότυπα υγιεινής, να μειώσετε τους χρόνους καθαρισμού και επεξεργασίας και να βελτιώσετε τη συνολική ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τα συστήματα χώρου εργασίας δημιουργούν λιγότερο ακατάστατα πλαίσια εξαλείφοντας τα ελεύθερα κρεμασμένα καλώδια που είναι δύσκολο να καθαριστούν.

Cybersecurity image

Κυβερνοασφάλεια στην υγειονομική περίθαλψη

Η κυβερνοασφάλεια των ιατρικών συσκευών στα νοσοκομεία είναι ένα διαρκές ζήτημα. Οι παραβιάσεις της ασφάλειας μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία των ασθενών και να προκαλέσουν πρόσθετο κόστος και χρόνο διακοπής λειτουργίας. Ρίξτε μια ματιά σε ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να διατηρήσετε τις συσκευές και τους ασθενείς σας ασφαλείς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

contact-us-safety-16-9-DL-38412-2015_472703708.jpg

Draeger Hellas S.A.

150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia, Greece

+30 21 0282 1809