Dräger Atlan® A300/A300 XL

​Η νέα πλατφόρμα προσφέρει ελευθερία προσαρμοστικότητας στις περισσότερες χωρικές συνθήκες. Ο αναπνευστήρας εμβόλου υψηλής ακρίβειας υποστηρίζει μέτρα προστατευτικού αερισμού πνευμόνων και ένα ολοκληρωμένο σύνολο παραμέτρων συμβάλλει στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Το Atlan A300/XL μπορεί να δικτυωθεί για να επικοινωνεί αμφίδρομα και με ασφάλεια με άλλες δικτυωμένες συσκευές για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στη μείωση των σφαλμάτων.

Προστατευτικός αερισμός πνευμόνων

​Η τεχνολογία του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου, ηλεκτρικά καθοδηγούμενου αναπνευστήρα εμβόλου του αναισθησιολογικού μηχανήματος Atlan A300/XL συμβάλλει στην εφαρμογή μέτρων προστατευτικού αερισμού των πνευμόνων, τα οποία μπορεί να είναι ευεργετικά για την περιεγχειρητική πνευμονική λειτουργία και ενδεχομένως να βελτιώνουν τα αποτελέσματα.

 • Η συγχρονισμένη κίνηση του εμβόλου με την εκπνευστική ροή του ασθενούς μειώνει την αντίσταση εκπνοής και μπορεί να μειώσει το αναπνευστικό έργο
 • Η ρυθμισμένη θετική τελοεκπνευστική πίεση (PEEP) διατηρείται ακόμη και σε περίπτωση μικρής διαφυγής και κατά την αυθόρμητη αναπνοή για να μειωθεί ο κίνδυνος ατελεκτασίας
 • Χάρη στην υψηλή ευαισθησία ενεργοποίησης ανιχνεύονται ακόμη και οι αδύναμες προσπάθειες αυθόρμητης αναπνοής των ασθενών
 • Η αποσύζευξη φρέσκων αερίων διασφαλίζει ότι οι μεταβολές στη ροή φρέσκου αερίου δεν επηρεάζουν τον εφαρμοζόμενο αναπνεόμενο όγκο (VT), την πίεση αερισμού και την ακρίβεια του παρεχόμενου VT ακόμη και με πολύ μικρούς VT, π.χ. μόλις 5 ml
 • Διάφορα χαρακτηριστικά και λειτουργίες βελτιστοποιούν την εφαρμογή ελάχιστης και χαμηλής ροής, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη υγρασία των αναισθητικών αερίων, κάθαρση των βλεννογόνων, διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και μειωμένη απώλεια υγρών. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:
  – ενσωματωμένη ενεργή θέρμανση του αναπνευστικού συστήματος για θέρμανση του αναπνευστικού αερίου και μείωση της συμπύκνωσης
  – βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική του αναπνευστικού συστήματος για να είναι εφικτές οι γρήγορες αλλαγές στις συγκεντρώσεις φρέσκου αερίου και παράγοντα
  – ανακυκλοφορία του αερίου δείγματος για απαλοιφή της απώλειας αερίων
 • Η επιλογή χειρισμού επιστράτευσης κυψελίδων πνεύμονα* περιλαμβάνει μεθόδους επιστράτευσης μονού και πολλαπλών βημάτων, λειτουργία παύσης της Εισπν./Εκπν. και λειτουργία υπενθύμισης για την υποστήριξη της εφαρμογής χειρισμού επιστράτευσης
 • Η επιλογή AutoFlow εξασφαλίζει την παροχή του καθορισμένου αναπνεόμενου όγκου με τη χαμηλότερη απαιτούμενη πίεση ώστε να προλαμβάνονται οι μέγιστες τιμές πίεσης και οι ακούσια υψηλοί αναπνεόμενοι όγκοι
 • Βαλβίδα APL υψηλής ακρίβειας με σχεδόν γραμμική αύξηση και μείωση του μοτίβου πίεσης
*απαιτείται SW 2.0

Υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων

​Για να βοηθήσει εσάς και το προσωπικό σας στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων, το αναισθησιολογικό μας μηχάνημα Atlan A300/XL δέχεται προαιρετικό εξοπλισμό και συνδυασμούς με άλλα προϊόντα της Dräger.

 • Επιλογή προηγμένης παρακολούθησης αερίων*:
  – Λυχνία ενδείξεων και τάση για την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης του φρέσκου αερίου και της κατανάλωσης αναισθητικού παράγοντα (οικονομόμετρο και οδηγός χαμηλής ροής [χωρίς τάση]) για την υποστήριξη της διαισθητικής και εύκολης εφαρμογής αναισθησίας ελάχιστης και χαμηλής ροής
  – Πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης αερίου και οξυγόνου και σε δεδομένα πρόσληψης αναισθητικού παράγοντα για την ανάλυση των πρακτικών χαμηλής και ελάχιστης ροής
  – Παράμετρος MV x CO2 για την παρακολούθηση της ποιοτικής απεικόνισης της εξάλειψης CO2
 • Επιλογή προηγμένης παρακολούθησης αερισμού:
  – Προβολή της ενδοτικότητας πνευμόνων του ασθενούς με τάση, βρόχους P-V και V-Flow για την αξιολόγηση της ποιότητας του αερισμού και την προσαρμογή των ρυθμίσεων αερισμού, αναλόγως
 • Συγκέντρωση των σχετικών δεδομένων αερισμού και αιμοδυναμικών του ασθενούς σε μία οθόνη για την αξιολόγηση των θεραπευτικών επιδράσεων του χειρισμού επιστράτευσης κυψελίδων πνεύμονα**
 • Καθοδήγηση για βελτιστοποιημένη και προσανατολιζόμενη στον ασθενή χορήγηση αναισθητικού παράγοντα σε συνδυασμό με το SmartPilot® View της Dräger***

* μόνο με ενσωματωμένη μονάδα μέτρησης αερίων ασθενών
** μόνο με τη συσκευή παρακολούθησης ασθενών Dräger Infinity® Acute Care System (IACS)
*** Το λογισμικό απαιτεί ηλεκτρονικό υπολογιστή ιατρικού βαθμού

Πρόληψη και έλεγχος επιμολύνσεων

​Η διακοπή της αλυσίδας της λοίμωξης και η συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα υγιεινής του νοσοκομείου σας είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στο σύγχρονο κλινικό περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό σχεδιάσαμε τα αναισθησιολογικά μηχανήματα Atlan με γνώμονα τους κανονισμούς πρόληψης των λοιμώξεων προκειμένου να υποστηρίξουμε τα μέτρα υγιεινής στην αίθουσα του χειρουργείου.

 • Γρήγορη αποσυναρμολόγηση, χωρίς εργαλεία, του αναπνευστικού συστήματος, το οποίο διαθέτει λίγα εξαρτήματα για να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς πρόληψης επιμολύνσεων
 • Οι λείες και στρογγυλεμένες επιφάνειες διευκολύνουν τον καθαρισμό και την απολύμανση
 • Οι αγωγοί και τα κανάλια καλωδίων μειώνουν τον αριθμό των πηγών δυνητικής μόλυνσης
 • Η συμβατότητα με τα γνήσια αναλώσιμα μίας χρήσης της Dräger υποστηρίζει τα πρότυπα υγιεινής
 • Ένα αυτόματο μήνυμα* υπενθυμίζει στο προσωπικό την ανάγκη για αντικατάσταση των αναλωσίμων που βασίζονται στην τεχνολογία RFID (αναπνευστικό κύκλωμα Infinity ID, υδατοπαγίδα Infinity ID WaterLock 2, αισθητήρες ροής Infinity ID, απορροφητής Infinity ID CLIC) όταν παρέλθει η μέγιστη περίοδος χρήσης τους
 • Συμβατότητα με το πρότυπο ISO 17664 για την επεξεργασία προϊόντων υγειονομικής περίθαλψης
* με προαιρετικό εξοπλισμό το Infinity ID Accessories Support

Αποτελεσματικότητα της ροής εργασίας

​Η αρχιτεκτονική του σχεδιασμού των αναισθησιολογικών μηχανημάτων Atlan A300/XL σάς προσφέρει την ευελιξία να παρέχετε προσαρμοσμένους στον πελάτη συνδυασμούς, καθώς και έναν εργονομικό και φιλικό προς τον χρήστη χώρο εργασίας για σχεδόν κάθε μέγεθος αίθουσας χειρουργείου.

 • Η επεκτασιμότητα των επιλογών των σταθμών εργασίας ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών και ικανοποιεί τις χωροταξικές συνθήκες διαφορετικών αιθουσών χειρουργείου:
  – Συμπαγή ή μεγάλα τροχήλατα και εκδόσεις οροφής ή τοίχου υποστηρίζουν την καλή πρόσβαση στον ασθενή, το εργονομικό περιβάλλον εργασίας και τους χαμηλούς χρόνους διεκπεραίωσης καθηκόντων με εξατομικευμένους χώρους εργασίας
  – Εξοπλίζεται προαιρετικά με ενσωματωμένη μονάδα μέτρησης αερίων ασθενούς για να προσφέρει ευελιξία και να αποφευχθεί το περιττό κόστος για κλινικές που διαθέτουν μόνιτορ με μονάδες αερίων
 • Οι τυποποιημένες διεπαφές χρήστη της Dräger, οι κανόνες λειτουργίας, η ονοματολογία και τα παρελκόμενα άλλων αναισθησιολογικών συσκευών και αναπνευστήρων της Dräger μειώνουν τον φόρτο εκπαίδευσης, βελτιστοποιούν τη διαχείριση του συνόλου του εξοπλισμού και μειώνουν τον κίνδυνο σφαλμάτων
 • Η γραφικά απεικονιζόμενη λίστα προκαταρκτικού ελέγχου με λειτουργία βήμα προς βήμα επιτρέπει την εύκολη και διαισθητική προετοιμασία του μηχανήματος για αυτοέλεγχο
 • Ο πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοέλεγχος του συστήματος* (δεν απαιτείται αλληλεπίδραση με τον χρήστη) ενισχύει τη λειτουργική αποδοτικότητα και εξοικονομεί χρόνο στο προσωπικό για την εκτέλεση άλλων εργασιών
 • Η λειτουργία Auto On** καθιστά δυνατό τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος και την ενεργοποίηση της υπό δοκιμής συσκευής σε προκαθορισμένο χρόνο, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη μείωση του χρόνου εκκίνησηςΗ εξαγωγή και εισαγωγή των διαμορφώσεων του μηχανήματος μέσω USB απαλείφει την ανάγκη για μη αυτόματες ενέργειες και εξοικονομεί χρόνο**
 • Μεγάλη επιφάνεια εργασίας, συρτάρι με κλειδί και επιπρόσθετα ράφια (προαιρετικά) για βέλτιστες συνθήκες εργασίας και χώρο αποθήκευσης των αναλώσιμων υλικών
 • Ο φωτισμός του χώρου εργασίας βελτιώνει την αναγνωσιμότητα κατά τη διάρκεια θεραπειών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής
 • Ο φωτισμός του χώρου εργασίας βελτιώνει την αναγνωσιμότητα κατά τη διάρκεια θεραπειών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής
 • Η βελτιωμένη ικανότητα ελιγμών μέσω του συνδυασμού με τις μονάδες τροφοδοσίας οροφής απλοποιεί την τοποθέτηση του μηχανήματος στην αίθουσα του χειρουργείου
 • Οι μετρήσεις της κατανάλωσης αναισθητικών παραγόντων και αερίων βοηθούν στην ανάλυση δυνητικών εξοικονομήσεων στην κατανάλωση παραγόντων και αερίων
 • Αποστέλλεται ένα αυτόματο μήνυμα*** όταν παρέλθει η μέγιστη περίοδος χρήσης των παρελκομένων που βασίζονται στην τεχνολογία RFID (αναπνευστικό κύκλωμα Infinity ID, υδατοπαγίδα Infinity ID WaterLock 2, αισθητήρες ροής Infinity ID, απορροφητής Infinity ID CLIC) ώστε να υπενθυμίζει στο προσωπικό την ανάγκη αντικατάστασης των αναλώσιμων
 • Αποστέλλεται ένα μήνυμα*** όταν ο σύνδεσμος του ασκού αερισμού Infinity ID ή το αναπνευστικό κύκλωμα Infinity ID που βασίζονται στην τεχνολογία RFID έχουν συνδεθεί λανθασμένα και όταν ο απορροφητής Infinity ID CLIC δεν είναι σταθερά συνδεδεμένος, για την αποφυγή δυνητικών ανθρώπινων σφαλμάτων
 • Η ευελιξία στον σχεδιασμό επιτρέπει διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης των εξαρτημάτων υλισμικού, π.χ. μόνιτορ ασθενών, ενδοφλέβιες αντλίες, υλισμικό πληροφορικής και ράφια, κ.λπ. για να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις σταθμών εργασίας
* η έκδοση με ενσωματωμένη παρακολούθηση O2 απαιτεί εβδομαδιαία βαθμονόμηση του αισθητήρα O2. Ο χρήστης πρέπει να εκτελέσει τα βήματα της λίστας προκαταρκτικού ελέγχου πριν από τον αυτοέλεγχο.
** Απαιτείται λογισμικό 2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
*** με προαιρετικό εξοπλισμό το Infinity ID Accessories Support

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

​Για την προστασία των επενδύσεών σας και των ευαίσθητων δεδομένων ασθενών και προσωπικού, το αναισθησιολογικό μηχάνημα Atlan A300/XL σχεδιάστηκε με γνώμονα την ασφάλεια για την καταπολέμηση επικίνδυνων και επιζήμιων επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Εφαρμόσαμε μέτρα λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια της NIST.

 • Ταυτοποίηση: Ειδικά έγγραφα με πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια παρέχονται για τη διαχείριση του κινδύνου περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λογισμικό με τη λίστα απαιτούμενων υλικών [Bill of Material], Έντυπο MDS2, ολοκληρωμένη λευκή βίβλος για την κυβερνοασφάλεια).
 • Προστασία:
  – Η ασφαλής εκκίνηση διασφαλίζει την ακεραιότητα του λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή.
  – Ο έλεγχος ταυτότητας και η εξουσιοδότηση βάσει ρόλων αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε σημαντικές ρυθμίσεις και δεδομένα.
  – Το ενισχυμένο λειτουργικό σύστημα με την παράλειψη όλων των περιττών στοιχείων λογισμικού και την απενεργοποίηση όλων των μη χρησιμοποιούμενων θυρών ελαχιστοποιεί την επιφάνεια επίθεσης.
 • Εντοπισμός: Τα συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια εντοπίζονται, καταγράφονται σε ένα απαραβίαστο αρχείο καταγραφής και ο διαχειριστής πληροφορικής ενημερώνεται μέσω παγίδων SNMP.
 • Αντίδραση: Η παρακολούθηση της υγείας του συστήματος παρατηρεί προσεκτικά το φορτίο του συστήματος και αντιδρά σε περίπτωση ύποπτων κακόβουλων συμβάντων, δηλαδή απενεργοποιεί τη διασύνδεση δικτύου εάν το φορτίο είναι ασυνήθιστα υψηλό.
 • Αποκατάσταση: Το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση στην τελευταία καλή γνωστή κατάσταση, εάν εντοπιστεί συμβάν που σχετίζεται με την ασφάλεια. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Dräger μπορεί να επαναφέρει γρήγορα το υλισμικό και το λογισμικό, και οι διαμορφώσεις κλινικής μπορούν να μεταφερθούν από άλλες συσκευές μέσω μιας μονάδας USB.
Το Atlan αναπτύχθηκε σύμφωνα με τον ασφαλή κύκλο ζωής ανάπτυξής μας που περιλαμβάνει:
 • Ανάλυση απειλών για τον εντοπισμό τρωτών σημείων κατά τη φάση της ανάπτυξης
 • Αυτόματη ανάλυση κώδικα κατά την ανάπτυξη του λογισμικού
 • Ανεξάρτητες δοκιμές διείσδυσης από τρίτο μέρος για την ανακάλυψη υπολειπόμενων τρωτών σημείων
 • Εκτέλεση μόνο υπογεγραμμένου (αξιόπιστου) κώδικα στη συσκευή
 • Έκδοση διορθωτικών ενεργειών εάν εντοπιστεί σχετικό τρωτό σημείο
 • Συνεχής παρακολούθηση των τρωτών σημείων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος

Διαλειτουργικότητα*

​Μαζί με το Infinity Acute Care System** και το Connectivity Converter CC300 της Dräger, το αναισθησιολογικό μηχάνημα Atlan A300/XL αποτελεί έναν σταθμό εργασίας με λειτουργίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των σφαλμάτων στην αναισθησία. Η μονάδα αναισθησίας μας μπορεί επίσης να συνδεθεί σε δικτυωμένα νοσοκομειακά συστήματα, ενώ λειτουργεί και ως πηγή δεδομένων:

 • Συγχρονισμός ώρας και ημερομηνίας: Ταυτόσημη ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας σε όλα τα συνδεδεμένα μηχανήματα, ώστε να είναι δυνατή η συνεπής και ακριβής τεκμηρίωση
 • Εξαγωγή δεδομένων και ενσωμάτωση ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων: Συλλογή υψηλής ποιότητας και τυποποιημένων δεδομένων από τους σταθμούς εργασίας Atlan, τα οποία ενσωματώνονται απευθείας στο σύστημα ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου του ασθενούς, γεγονός που μειώνει τον χρόνο που αφιερώνεται σε διοικητικές εργασίες
 • Συγχρονισμός λειτουργίας καρδιακής παράκαμψης: Η ενεργοποίηση της λειτουργίας καρδιακής παράκαμψης (CBM) στο αναισθησιολογικό μηχάνημα Atlan προσαρμόζει τις ρυθμίσεις συναγερμών όλων των συνδεδεμένων οθονών παρακολούθησης ταυτόχρονα για να επιτρέπει την παρακολούθηση του ασθενούς χωρίς περιττούς συναγερμούς κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής οξυγόνωσης του ασθενούς μέσω καρδιοαναπνευστικού μηχανήματος.
 • Συγχρονισμός λειτουργίας Ημέρας/Νυχτός: Προσαρμόζει τα χρώματα και τη φωτεινότητα όλων των οθονών του σταθμού εργασίας Atlan στην εκάστοτε κλινική περίπτωση προκειμένου να μειωθούν τα περιττά και μη αυτόματα βήματα εργασίας
 • Ο συγχρονισμός της επιστράτευσης κυψελίδων πνεύμονα*** παρέχει σχετικές πληροφορίες στο cockpit της συσκευής παρακολούθησης ασθενούς Dräger IACS και υποστηρίζει την αξιολόγηση των επιδράσεων μετά την εκτέλεση ενός χειρισμού επιστράτευσης πνευμόνων
 • Διαβίβαση δεδομένων Εισαγωγής-Εξιτηρίου-Μεταφοράς (Admission-Discharge-Transfer): Εισάγει τα διαθέσιμα δεδομένα ασθενούς (κατηγορία, ηλικία, βάρος και ύψος) από το ηλεκτρονικό ιατρικό αρχείο (EMR) στον σταθμό εργασίας Atlan με το πάτημα ενός κουμπιού
 • Mobile Patient Watch: Εμφανίζει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο αριθμητικές παραμέτρους αερισμού και κυματομορφές ανάλυσης αερίων από συνδεδεμένους αναισθησιολογικούς σταθμούς εργασίας Atlan σε (απομακρυσμένο) κινητό τηλέφωνο ή επιτραπέζιο υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο για να επιτρέπει την απομακρυσμένη κλινική εποπτεία

* με βάση τις αρχές ISO/IEEE 11073-Service-oriented Device Connectivity (SDC)
** με VG 7.1.1
*** απαιτείται λογισμικό 2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση και επιλογή επιστράτευσης κυψελίδων πνεύμονα μονού και πολλαπλών βημάτων

Ανάλυση δεδομένων και Ψηφιακές υπηρεσίες*

​Τα δικτυωμένα αναισθησιολογικά μηχανήματα Atlan σε συνδυασμό με το Dräger Connect, μια καινοτόμο ψηφιακή επιχειρηματική πλατφόρμα για ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες με δυνατότητα cloud, μπορούν να συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα μετατρέποντάς τα σε πολύτιμες πληροφορίες με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας και της διαχείρισης του κόστους:

Gas Consumption Analytics: Μια ολοκληρωμένη εικόνα της συνολικής κατανάλωσης χρησιμοποιημένων ιατρικών και αναισθητικών αερίων από τους συνδεδεμένους σταθμούς εργασίας Atlan ανά αίθουσα χειρουργείου και σε κάθε μπλοκ αιθουσών χειρουργείου.

 • Απεικονίζει την κατανάλωση και το σχετικό κόστος ανά αναισθητικό παράγοντα που χρησιμοποιείται σε ένα τμήμα
 • Δείχνει τη μέση ροή φρέσκου αερίου καθώς και την αναλογία της κατανάλωσης αναισθητικού αερίου και πρόσληψης ανά ασθενή
 • Εμφανίζει το μέσο κόστος ανά λεπτό και τη λειτουργία παρέμβασης ως δείκτες οικονομικής απόδοσης
 • Εμφανίζει τις εφαρμοζόμενες τιμές ροής για την υποστήριξη της εφαρμογής πρακτικών χαμηλής και ελάχιστης ροής
 • Εμφανίζει την υπολογισμένη ισοδύναμη τιμή CO2 με βάση τα αναισθητικά αέρια που καταναλώνονται, με στόχο την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντικτύπου
OR Companion: Ελέγχει την κατάσταση των συνδεδεμένων σταθμών εργασίας Atlan σε πραγματικό χρόνο για την υποστήριξη της αποτελεσματικής διαχείρισης του τμήματος αιθουσών χειρουργείου. Αναβαθμίστε τη λύση με τον προαιρετικό εξοπλισμό Self-Test Tracker για τη βελτίωση της ροής εργασίας του προσωπικού όσον αφορά την καθημερινή διαδικασία δοκιμής του συστήματος αναισθησίας, προστατέψτε τους ασθενείς και επιτύχετε υψηλό χρόνο λειτουργίας των αναισθησιολογικών σταθμών εργασίας.

Προαιρετικός εξοπλισμός Self-Test Tracker:

 • Επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο των αποτελεσμάτων των δοκιμών του συστήματος όλων των σταθμών εργασίας Atlan σε όλα τα τμήματα με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας για τους νοσηλευτές και το προσωπικό βιοϊατρικής τεχνολογίας
 • Παρέχει μια κεντρική επισκόπηση των αποτελεσμάτων του αυτοελέγχου του μηχανήματος για την ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την ετοιμότητα του μηχανήματος και σε συνδυασμό με την επιλογή Auto On του αναισθησιολογικού μηχανήματος Atlan (η οποία επιτρέπει τον αυτόματο έλεγχο του συστήματος και την ενεργοποίηση του υπο δοκιμή μηχανήματος σε προκαθορισμένο χρόνο) συμβάλλει στη μείωση του χρόνου εκκίνησης και στην ευθυγράμμιση των ροών εργασίας του προσωπικού για την καθημερινή διαδικασία αυτοελέγχου των αναισθησιολογικών μηχανημάτων
 • Λειτουργεί ως σύστημα υποβοήθησης και παρέχει αμέσως στο προσωπικό τα βήματα αντιμετώπισης ενός προβλήματος
Device Utilisation Analytics: Συγκεντρώστε όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συνόλου των δικτυωμένων σας σταθμών εργασίας Atlan:
 • Αποκτήστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δικτυωμένου Atlan σας για να ελέγξετε την απόδοση και να βελτιώσετε την αποδοτικότητά του
 • Δείτε σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του δικτύου και τη λειτουργική κατάσταση κάθε συσκευής
 • Εξοικονομήστε χρήματα μέσω αναλύσεων της χρήσης και της βελτιστοποίησης του συνόλου των συσκευών χάρη σε θεμελιώδεις πληροφορίες δεδομένων
 • Παρέχει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων αγοράς
 • Βελτιώνει τη διαφάνεια της κατάστασης του λογισμικού και των ενημερώσεων για την αποφυγή κενών στην ασφάλεια
 • Σας επιτρέπει να γνωρίζετε τους δικτυωμένους σταθμούς εργασίας σας Atlan για την υποστήριξη της μέγιστης απόδοσης και την αποφυγή δυσλειτουργιών
Συνδεδεμένη Συντήρηση: Υποστηρίζει τον χρόνο λειτουργίας των αναισθησιολογικών σταθμών εργασίας, διατηρώντας τους ενημερωμένους, ασφαλείς και προστατευμένους.

 • Δελτίο βοήθειας: Βοήθεια ειδικών για τεχνικά ζητήματα γρήγορα με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στη συσκευή. Λιγότερο επιτόπιο σέρβις, αποφυγή κλήσεων για επισκευή, βελτιωμένο ποσοστό πρώτης επιδιόρθωσης, υψηλότερος χρόνος λειτουργίας του μηχανήματος
 • Απομακρυσμένη διανομή λογισμικού: Διαχειρίζεται αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις ενημερώσεις λογισμικού με ελάχιστες διακοπές στις ροές κλινικής εργασίας
 • Διαχείριση Πιστοποιητικών: Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα εργαλεία σέρβις διατηρούνται ασφαλή και προστατευμένα χάρη στις αυτόματες ανανεώσεις
* Και τα δύο είναι προαιρετικά και υπόκεινται στους ισχύοντες όρους χρήσης/άδειας. Απαιτούνται συμβατά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και πρόσθετη υποδομή τεχνολογίας της πληροφορικής.

Μηχανισμοί ασφάλειας

​Τα μηχανήματα Atlan A300/XL προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που βοηθούν να καταστήσετε τη διαδικασία της αναισθησίας ασφαλέστερη τόσο για τους ασθενείς σας όσο και για το κλινικό προσωπικό.

 • Εφεδρική χειροκίνητη λειτουργία (σε περίπτωση βλάβης του αναπνευστήρα, της οθόνης αφής ή του μίκτη αερίων) για να επιτρέπεται ο χειροκίνητος αερισμός, διατηρώντας παράλληλα την παρακολούθηση των αερίων και του αερισμού, καθώς και την παροχή O2 και αναισθητικού παράγοντα για τη συνέχιση της αναισθησίας ανά πάσα στιγμή
 • Αποστέλλεται ένα μήνυμα* όταν ο σύνδεσμος του ασκού αερισμού Infinity ID ή το κύκλωμα Infinity ID που βασίζονται στην τεχνολογία RFID έχουν συνδεθεί λανθασμένα και όταν ο απορροφητής Infinity ID CLIC δεν είναι σταθερά συνδεδεμένος, για την αποφυγή δυνητικών ανθρώπινων σφαλμάτων
 • Διαισθητική εκκίνηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για τη μείωση του χρόνου αναμονής σε κρίσιμες καταστάσεις
 • Έλεγχοι πραγματικού O2** για να διασφαλιστεί ότι το παρεχόμενο αέριο κατά τη διάρκεια του αυτοελέγχου είναι οξυγόνο
 • Αυτόματη παρακολούθηση xMAC** για ειδοποίηση σε περίπτωση ακούσιας πτώσης της συγκέντρωσης των πτητικών αναισθητικών με στόχο την αποφυγή κατάργησης της αναισθησίας
 • Σε περίπτωση διακοπής της κεντρικής τροφοδοσίας αερίου και απουσίας εφεδρικών φιαλών αερίου, ο μηχανικός αερισμός του ασθενούς μπορεί να συνεχιστεί με αέρα περιβάλλοντος
 • Αυτόματος και ελεγχόμενου χρόνου*** αυτοέλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα σχετικά μέρη για την εξασφάλιση ενός μηχανήματος ασφαλούς λειτουργίας, ώστε να ενισχύεται η ασφάλεια του ασθενούς και του προσωπικού
* με προαιρετικό εξοπλισμό το Infinity ID Accessories Support
** μόνο με ενσωματωμένη μονάδα μέτρησης αερίων ασθενών
*** aπαιτείται λογισμικό 2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση και η λειτουργία Auto On.

Λήψεις

Atlan A300/A300 XL Product Information, el
Atlan A300/A300 XL Product Information, el

Λήψη Φυλλαδίου

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Λήψη Φυλλαδίου

Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, el
Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, el

Λήψη Φυλλαδίου

Atlan Family Brochure Without SDC Brochure, el
Green Anaesthesia Infographic, el
IFU Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - Reprocessing instructions - Fixed nozzles - 9512625 el
IFU Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - Reprocessing instructions - Loose nozzles - 9512989 el
IFU Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - SW 2.1n - 9511486 el
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions - 9510636 el
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9510606 el
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056006 el
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n9055935 el
IFU SP Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - Battery - 9511479 de-me
IFU SP Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - SW 2.1n - 9513152 el
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Integrated System - 9510774 el
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9512148 el
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056602 el
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL SW1.0n 9510692 de-me
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056448 el
IFU SP Integrated system 9510251 el

Επικοινωνία

Smiling woman with blonde hair

Draeger Hellas S.A.

​150,​ ​El.​ ​Venizelou​ ​Str.
142​ ​31​ ​Nea​ ​Ionia,​ ​Greece

+30 21 0282 1809