Dräger Atlan® A350/A350 XL

​Αξιοποιήστε τα πλεονεκτήματα μιας πλατφόρμας αναισθησίας που παρέχει υψηλής ποιότητας ασφάλεια σε κάθε χειρουργείο. Τα χαρακτηριστικά και η τεκμηριωμένη ποιότητα αερισμού καθιστούν το Atlan τον ιδανικό αναισθησιολογικό σταθμό για κάθε ασθενή και χειρουργική επέμβαση. Ο σχεδιασμός της πλατφόρμας προσφέρει ελευθερία προσαρμοστικότητας στις περισσότερες χωρικές συνθήκες. Το A350/A350 XL είναι εξοπλισμένο με έναν ηλεκτρονικό μίκτη αερίων με αυτόματο έλεγχο σύνθεσης φρέσκου αερίου.

Ασφάλεια ασθενών

Το Atlan προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων λειτουργίας, προκειμένου να καταστήσει τη διαδικασία της αναισθησίας ασφαλέστερη για τους ασθενείς και το κλινικό προσωπικό. Καταρχάς, οι προσαρμόσιμες διατάξεις οθόνης σε συνδυασμό με τα μόνιτορ παρακολούθησης Dräger παρέχουν μια ταχεία εικόνα της κατάστασης του ασθενούς η οποία ανταποκρίνεται κάθε φορά στις ανάγκες σας. Επιπρόσθετα, τα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων βοηθούν στη λήψη ενημερωμένων και ασφαλών αποφάσεων.

Οι λειτουργίες ασφάλειας της (RFID) βοηθούν στην αποφυγή της λανθασμένης σύνδεσης των εύκαμπτων αναπνευστικών σωλήνων με τη συσκευή αναισθησίας, γεγονός το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει την παροχή αερισμού στον ασθενή. Επίσης, σας υπενθυμίζουν να αντικαταστήσετε εγκαίρως τα ανταλλακτικά που πρόκειται να λήξουν. Τα έξυπνα αντίγραφα ασφαλείας, όπως η εφεδρική χειροκίνητη λειτουργία προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια σε κρίσιμες καταστάσεις, διασφαλίζοντας πλήρη έλεγχο του συστήματος ανά πάσα στιγμή.

Ευελιξία

​Ο αναισθησιολογικός σταθμός εργασίας Atlan καλύπτει τις ανάγκες σας ανεξάρτητα από τον ασθενή, τη διαδικασία ή τις χωρικές συνθήκες. Η ρύθμιση του σταθμού εργασίας μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και να αναβαθμιστεί αργότερα, σε περίπτωση που δεν είναι οικονομικά προσιτό να προστεθούν ορισμένα χαρακτηριστικά κατά την αρχική αγορά. Έτσι, προσφέρεται η δυνατότητα να χρησιμοποιείται ο ίδιος αναισθησιολογικός σταθμός εργασίας με ένα ενοποιημένο περιβάλλον χρήσης σε όλες τις αίθουσες, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανάγκη για συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού (εφόσον χρειάζεται πλέον να εκπαιδευτούν στη χρήση μόνο ενός συστήματος) και απλουστεύεται η διαχείριση ολόκληρου του εξοπλισμού από τους βιοϊατρούς.

Προστασία των πνευμόνων

​Η χρήση περιεγχειρητικών προσεγγίσεων αερισμού που προστατεύουν τους πνεύμονες έχει καταδείξει ότι μειώνει τον κίνδυνο μετεγχειρητικών πνευμονικών επιπλοκών. Το Atlan προσφέρει πολλαπλά χαρακτηριστικά για να στηρίξει τους αναισθησιολόγους στην προσπάθεια προστασίας των πνευμόνων του ασθενούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Μεταξύ άλλων, με τον βασικό εξοπλισμό παρέχεται απόδοση αερισμού κατάλληλη για ΜΕΘ, η οποία συμπεριλαμβάνει την ακριβή διανομή του αναπνεόμενου όγκου (ακόμα και ανεξάρτητα από τη ροή φρέσκου αερίου), καθώς και ενεργή θετική τελοεκπνευστική πίεση και υψηλή ευαισθησία ενεργοποίησης για αυθόρμητη αναπνοή. Το Atlan υποστηρίζει, επίσης, την ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της αναισθησίας χαμηλής και ελάχιστης ροής, χρησιμοποιώντας το οικονομόμετρό του ούτως ώστε να γνωστοποιεί στον χρήστη ελλείμματα και πλεόνασμα στη ροή του φρέσκου αερίου. Επιπρόσθετα, παρέχει ένα εξαιρετικά στεγανό αναπνευστικό σύστημα, καθώς και μια λειτουργία ανακυκλοφορίας του δείγματος αερίου. Τέλος, το Atlan είναι εξοπλισμένο με ένα θερμαινόμενο σύστημα επανεισπνοής που μειώνει τη συμπύκνωση.

Υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων

​Γενικά, οι σταθμοί εργασίας αναισθησίας προσφέρουν μια πληθώρα πληροφοριών και δεδομένων, τα οποία συχνά δεν εντάσσονται στο κατάλληλο πλαίσιο και μπορούν, επομένως, να χρησιμοποιηθούν περιορισμένα. Το Atlan παρέχει ουσιώδη υποστήριξη στους κλινικούς ιατρούς, προκειμένου να λαμβάνουν γρήγορα ενημερωμένες αποφάσεις. Από το οικονόμετρο που παρέχει πληροφορίες σε μορφή γραφήματος σχετικά με την επάρκεια ή όχι της ροής φρέσκου αερίου κατά την αναισθησία ελάχιστης ροής, έως την παρακολούθηση της πρόσληψης οξυγόνου και του αναισθητικού παράγοντα. Επιπρόσθετα, το μόνιτορ παρακολούθησης ασθενών IACS της Dräger επιτρέπει στον χρήστη να αναλύει την αποτελεσματικότητα των ελιγμών επιστράτευσης του πνεύμονα, ενώ το SmartPilot® View υποστηρίζει την τιτλοποίηση του αναισθητικού φαρμάκου προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια στο πλαίσιο πολύπλοκων κλινικών αποφάσεων. Ορισμένες από τις προαναφερόμενες λειτουργίες είναι προαιρετικές και ενδέχεται να απαιτούν περαιτέρω υλικό.

Πρόληψη επιμολύνσεων

​Το Atlan σχεδιάστηκε με γνώμονα τον εύκολο, αλλά ωστόσο αποτελεσματικό καθαρισμό. Η αποσυναρμολόγηση του αναπνευστικού συστήματος χωρίς εργαλεία, καθώς και οι λείες και στρογγυλεμένες επιφάνειες διευκολύνουν τη διαδικασία του καθαρισμού, ενώ ενισχύουν τη συμμόρφωση με τα πρότυπα καθαρισμού. Τα παρελκόμενα και τα υλικά σχεδιάστηκαν ώστε να καθαρίζονται αποτελεσματικά ακολουθώντας τις τυπικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αντοχή των υλικών στη φθορά του χρόνου. Επιπλέον, το ευρύ φάσμα δοκιμασμένων αναλώσιμων Dräger παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο να διευκολύνεται περαιτέρω η πρόληψη των επιμολύνσεων, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση του αναισθησιολογικού σταθμού εργασίας Atlan.

Συνδεόμενες τεχνολογίες

​Η συνεχής, δικτυωμένη παρακολούθηση με το Dräger Infinity® Acute Care System (IACS) επιτρέπει την αδιάκοπη παρακολούθηση του ασθενούς μέσω μιας εξατομικευμένης, καλά οργανωμένης προβολής των σχετικών παραμέτρων. Τα δεδομένα μπορούν να μεταφέρονται συνεχώς στο σύστημα πληροφοριών του νοσοκομείου.

Η τεχνολογία RFID προσφέρει χαρακτηριστικά προηγμένης ασφάλειας, όπως συναγερμό για τη λανθασμένη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων (έλεγχος μη αντιστοιχίας) και συναγερμούς που σας ειδοποιούν για την ημερομηνία λήξης σημαντικών ανταλλακτικών, όπως φυσιγγίων νατρασβέστου και υδατοπαγίδων.

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

​Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τα νοσοκομεία, καθώς επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο της φροντίδας και τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.

Συνεπώς, εμείς στη Dräger, προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο από τη βάση των αναπτυξιακών μας διαδικασιών. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους ειδικούς σε θέματα ασφαλείας για να εξοπλίσουμε τις συσκευές μας με την καλύτερη δυνατή προστασία. Ανεξάρτητοι ειδικοί σε θέματα ασφαλείας διεξάγουν επαγγελματικές δοκιμές διείσδυσης και οι εσωτερικοί ειδικοί σε θέματα ασφάλειας διενεργούν αξιολογήσεις ευπάθειας και αναλύσεις απειλών κατά περίπτωση. Η ομάδα ασφαλείας των προϊόντων μας αξιολογεί εγκαίρως τις αναδυόμενες απειλές και δημοσιεύει χρήσιμες συμβουλές.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων
Η Dräger προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων υπηρεσιών. Ως σχεδιαστές και κατασκευαστές ιατρικού εξοπλισμού υψηλής ποιότητας, κατέχουμε την αποκλειστική γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες που απαιτούνται για την εγκατάσταση και συντήρηση των συστημάτων Dräger, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Εμείς στη Dräger δεσμευόμαστε να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του νοσοκομείου σας, προκειμένου να στηρίξουμε καλύτερα τις προσπάθειές σας για τη διασφάλιση θετικών κλινικών εκβάσεων και την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων σας.

Αυτό σημαίνει ότι υπερβαίνουμε κατά πολύ την απλή παροχή συμβατικών υπηρεσιών συντήρησης. Αντίθετα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εγκατάσταση των συσκευών που προμηθευτήκατε:

  • Τεχνική υποστήριξη προϊόντος: δηλ. συντήρηση συσκευής
  • Επαγγελματική υπηρεσία: π.χ. συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα ΙΤ και ενσωμάτωση συστήματος
  • Εκπαίδευση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας: π.χ. εκπαίδευση για εφαρμογές
  • Τεχνική υποστήριξη σε προϊόντα πολλαπλών προμηθευτών: συντήρηση ολόκληρου του ιατρικού εξοπλισμού σας, ανεξάρτητα από τον κατασκευαστή
  • Ψηφιακές υπηρεσίες: π.χ. υπηρεσίες δικτύου και αναλύσεις δεδομένων συσκευών

Λήψεις

Dräger Atlan® A350/A350 XL Product Information, el
Dräger Atlan® A350/A350 XL Product Information, el

Αξιοποιήστε τα πλεονεκτήματα μιας πλατφόρμας αναισθησίας που παρέχει υψηλής ποιότητας ασφάλεια σε κάθε χειρουργείο.

Λήψη Φυλλαδίου

Accessory Catalogue 2023, en
Accessory Catalogue 2023, en

Λήψη Φυλλαδίου

Atlan Declaration of Conformity, en
Atlan Declaration of Conformity, en

Λήψη Φυλλαδίου

Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, el
Atlan Family Brochure Without SDC Brochure, el
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n9055935 el
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056602 el
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL SW1.0n 9510692 de-me
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056448 el
IFU SP Integrated system 9510251 el

Επικοινωνία

Contact Us Image Hospital Products

Draeger Hellas S.A.

​150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia, Greece

+30 21 0282 1809