Dräger REGARD® 7000

​Το Dräger REGARD® 7000 είναι ένα διαμορφώσιμο και επομένως εξαιρετικά επεκτάσιμο σύστημα ελέγχου για την παρακολούθηση διαφόρων αερίων και ατμών. Κατάλληλο για συστήματα προειδοποίησης αερίων με διάφορα επίπεδα πολυπλοκότητας και αριθμούς ανιχνευτών, το Dräger REGARD® 7000 χαρακτηρίζεται επίσης από εξαιρετική αξιοπιστία και αποδοτικότητα. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η συμβατότητα με το REGARD®.

Ανταπόκριση σε ατομικές απαιτήσεις και υψηλή συμβατότητα

​Το Dräger REGARD 7000 έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ατομικές απαιτήσεις και να ταιριάζει σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών υποδομών. Επεξεργάζεται αναλογικά σήματα πομπού και υποστηρίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του πρωτοκόλλου HART®. Επιπλέον, το REGARD 7000 παρέχει διεπαφή τύπου Modbus-Master1. Οι διεπαφές Modbus RTU, PROFIBUS®2 και PROFINET®2 επιτρέπουν την επεξεργασία πληροφοριών σε συστήματα υψηλότερου επιπέδου. Μπορούν να τοποθετηθούν πολύπλοκοι συναγερμοί ανάλογα με τις απαιτήσεις σας και να ρυθμιστούν οι καθυστερήσεις μεταγωγής για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σας. Η αρθρωτή δομή του REGARD 7000 καθιστά δυνατή την προσαρμογή του σχεδιασμού του συστήματος στις δικές σας ανάγκες. Το σύστημα τροποποιείται ή επεκτείνεται εύκολα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον υπάρχοντα εξοπλισμό REGARD με το νέο REGARD 7000. Συνεπώς, τα πλεονεκτήματα του REGARD 7000 όσον αφορά την επισκόπηση και την τεκμηρίωση ισχύουν για ολόκληρο το σύστημα.

1 εκτιμώμενη διαθεσιμότητα στα μέσα του 2018
2 εκτιμώμενη διαθεσιμότητα στα τέλη του 2018

Ασφάλεια με ελάχιστους ψευδείς συναγερμούς

​Το REGARD 7000 χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική συστήματος «χωρίς καθοδήγηση». Αυτό αποτρέπει την αστοχία ολόκληρου του συστήματος σε περίπτωση αστοχίας ενός εξαρτήματος (μεμονωμένο σημείο αστοχίας). Διευκολύνει επίσης την προσθήκη ανεξάρτητων υποσυστημάτων. Η χρήση βελτιστοποιημένων φίλτρων λογισμικού κατά την προετοιμασία του σήματος, η δυνατότητα καταστολής του συναγερμού και η σύγκριση των αναλογικών και ψηφιακών μεταδιδόμενων τιμών μέτρησης συνεπάγονται με την αποτροπή των ψευδών συναγερμών πιο αποτελεσματικά από ποτέ. Τα ειδικά σήματα (σφάλματα, προειδοποιήσεις, κ.λπ.) που μεταδίδονται σε αναλογική μορφή αναγνωρίζονται πάντα σωστά, διευκολύνοντας τη διαδικασία αξιολόγησης.

Βέλτιστη εγκατάσταση και παραμετροποίηση

​Η παραμετροποίηση καναλιών καθίσταται σημαντικά ταχύτερη και ασφαλέστερη με τη χρήση μεταδεδομένων, που μεταδίδονται μέσω του πρωτοκόλλου HART®, από τον πομπό ή τον βοηθό παραμετροποίησης. Οι λογικοί περιορισμοί στις πιθανές χειροκίνητες ρυθμίσεις αποτρέπουν αποτελεσματικά τις λανθασμένες παραμετροποιήσεις. Το REGARD 7000 υποστηρίζει τη λειτουργία με την προετοιμασία εγγράφων απευθείας στην πηγή. Η απλή δομή του μενού και οι φιλικές προς τον χρήστη ενδείξεις στο ταμπλό, καθώς και η εύκολη εκμάθηση του χειρισμού και των σχετικών συμβόλων, διασφαλίζουν ότι η λειτουργία είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Η προετοιμασία της παραμετροποίησης μπορεί να γίνει εκτός σύνδεσης μέσω λογισμικού PC και να μεταφορτωθεί στο σύστημα αργότερα. Η καλωδίωση μπορεί να δομηθεί με σαφήνεια και να τακτοποιηθεί πριν από την εγκατάσταση των κύριων εξαρτημάτων.

Μέγιστη αποτελεσματικότητα συντήρησης και τεκμηρίωσης

​Το REGARD 7000 μπορεί να χρησιμοποιήσει την επικοινωνία HART®, καθιστώντας έτσι δυνατή την αποτελεσματικότερη συντήρηση του συστήματος προειδοποίησης αερίων. Επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλους τους συνδεδεμένους ανιχνευτές με δυνατότητα HART® από ένα κεντρικό σημείο. Αυτό εξασφαλίζει καλύτερη προετοιμασία των εργασιών συντήρησης όσον αφορά την παροχή υλικών και εργαλείων. Διευκολύνει επίσης την καθοδήγηση του προσωπικού σέρβις με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι προσομοιώσεις μπορούν να ξεκινήσουν στον ανιχνευτή μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης3, για παράδειγμα, για να δοκιμαστούν οι κατανομές. Η τεκμηρίωση που απαιτείται συχνά από τους φορείς παρακολούθησης, για παράδειγμα, μπορεί επίσης να παραχθεί από το REGARD 7000. Η τεκμηρίωση αυτή καθίσταται διαθέσιμη χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων.

3 εκτιμώμενη διαθεσιμότητα το 2018

Λήψεις

IFU REGARD 7000 - 9300600 el
IFU REGARD 7000 - 9300600 el

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς . Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα και να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης που σας παρέχονται με το προϊόν.

Λήψη Φυλλαδίου

REGARD 7000 Product Information, el
REGARD 7000 Product Information, el

Το Dräger REGARD® 7000 είναι ένα διαμορφώσιμος και επομένως εξαιρετικά επεκτάσιμος πίνακας ελέγχου για την παρακολούθηση διαφόρων αερίων και ατμών.

Λήψη Φυλλαδίου

Wireless educational brochure, el
Wireless educational brochure, el

Λήψη Φυλλαδίου

Επικοινωνία

Smiling woman with blonde hair

Draeger Hellas S.A.

​150,​ ​El.​ ​Venizelou​ ​Str.
142​ ​31​ ​Nea​ ​Ionia,​ ​Greece

+30 21 0282 1809