Dräger Evita® V600 – Αερισμός ΜΕΘ και Αναπνευστική Παρακολούθηση Αερισμός και Αναπνευστική Παρακολούθηση ΜΕΘ

Dräger Evita® V600 – Αερισμός ΜΕΘ και Αναπνευστική Παρακολούθηση

Επικοινωνία

Dräger Evita® V600 – Αερισμός ΜΕΘ και Αναπνευστική Παρακολούθηση

Βιώστε την προηγμένη διάσταση της λειτουργίας αναπνευστήρων. Ο Evita® V600 συνδυάζει υψηλή απόδοση αερισμού με έναν καλαίσθητο σχεδιασμό, επιτρέποντας την ταχεία και αποτελεσματική λειτουργία. Από την πρώτη χρήση ενός προστατευτικού αερισμού πνευμόνων έως την ενσωμάτωση ενός χώρου εργασίας στον τομέα της εντατικής φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή.

Αρχές λειτουργίας και διεπαφή χρήστη

Η έξυπνη διεπαφή χρήστη σε συνδυασμό με την τελευταίας τεχνολογίας γυάλινη οθόνη αφής υποστηρίζει τη διαισθητική λειτουργία.

 • Ταχύς και ασφαλής χειρισμός ακόμα και στις πιο στρεσογόνες καταστάσεις χάρη στη διαισθητική πρόσβαση στο μενού τόσο στις ρυθμίσεις όσο και στα κλινικά δεδομένα.
 • Καταγράφονται όλα τα δεδομένα ασθενούς, οι συναγερμοί και οι τάσεις. Εξάγονται εύκολα μέσω διασύνδεσης USB.
 • Εναλλαγή μεταξύ πολλαπλών διαμορφωμένων προβολών με το άγγιγμα ενός δαχτύλου.
 • Αναλυτική καθοδήγηση σε κάθε διαδικασία.
 • Εύκολη ανάγνωση και πλοήγηση χάρη στο νέο μοτίβο χρωμάτων και την οθόνη αφής με γυάλινη επιφάνεια.
 • Η λυχνία του συναγερμού 360° αναβοσβήνει με το χρώμα της αντίστοιχης προτεραιότητας συναγερμού και είναι ορατή από κάθε κατεύθυνση.

Πρώιμη κινητοποίηση και μεταφορά ασθενούς

Στηρίζει την άμεση, ευέλικτη μεταφορά του ασθενούς μέσω προαιρετικών εξαρτημάτων υλισμικού και την πρώιμη κινητοποίηση.

 • Μονάδα παροχής αερίου GS500
 • Μονάδα τροφοδοσίας PS500
 • Σύνδεσμος κλίνης
 • Μεταφερόμενη μονάδα παροχής αερίου (TSU)

Μη επεμβατικά, για όσο το δυνατόν περισσότερο

Προστασία στη θεραπεία υψηλής ροής

 • Στήριξη της ρινικής κάνουλας υψηλής ροής (HFNC) έως και 80 l/λεπτό με δυνατότητα περιορισμού της μέγιστης πίεσης
 • Παροχή οξυγόνου υψηλής ροής ακόμα και με ενεργή ύγρανση
 • Ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση από την οξυγονοθεραπεία μέσω NIV στον επεμβατικό αερισμό και αντίστροφα

NIV με αυτόματη αντιστάθμιση διαρροής

 • Μη επεμβατικός αερισμός (NIV) σε όλους τους τρόπους λειτουργίας
 • Η αυτόματη αντιστάθμιση διαρροής συμπληρώνει την απαίτηση του ασθενούς για ροή με συνεχές αναπνευστικό αέριο
 • Προσαρμογή για διαρροές που σχετίζονται με την ενεργοποίηση, την ανακύκλωση, την εφαρμογή πιέσεων και όγκων
 • Οι μη σχετικές ειδοποιήσεις δεν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του NIV
 • Σωστή παρακολούθηση του αερισμού χάρη στις αντισταθμισμένες τιμές διαρροής

Προστατευτικός αερισμός πνευμόνων

Τα ολοκληρωμένα θεραπευτικά εργαλεία μας υποστηρίζουν τη στρατηγική σας για τον προστατευτικό αερισμό των πνευμόνων.

 • Προστατευτικός αερισμός πνευμόνων για ενήλικες, παιδιά και νεογνά: επεμβατικός, μη επεμβατικός και θεραπεία με O2
 • Προηγμένη παρακολούθηση των πνευμόνων και χαρακτηριστικών διαγνωσης(π.χ. Smart Pulmonary View ή Low Flow manoeuvre
 • Εμφάνιση της κατανομής του περιφερειακού αερισμού με το PulmoVista® 500
 • Εργαλεία επαναστατολόγισης (π.χ. QuickSet® και PressureLink) και στήριξη στη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων με βάση τις τάσεις κάθε αναπνοής (breath-by-breath) (PEEP, EIP, Vt, Cdyn)
 • Εστιάστε στον τελοεκπνευστικό πνευμονικό όγκο με το PC-APRV και το AutoRelease®
 • Ογκομετρική παρακολούθηση του CO2 (VCO2, VTCO2, Slope Phase 3, Vds/VTe)

Αποτελεσματικός απογαλακτισμός

Στήριξη μιας συγχρονισμένης μεθόδου για γρήγορο και αποτελεσματικό απογαλακτισμό.

 • Αυτόματος απογαλακτισμός με το SmartCare®/PS
 • Αυξημένες διακυμάνσεις στην αυθόρμητη αναπνοή μέσω της Υποστήριξης Μεταβαλλόμενης Πίεσης (Variable Pressure Support) ή της Υποστήριξης Αναλογικής Πίεσης (Proportional Pressure Support)
 • Διευκολύνει την αυθόρμητη αναπνοή μέσω του σχεδιασμού “room to breathe” για παράδειγμα με το AutoFlow® ή το Volume Guarantee
 • Η αυτόματη αντιστάθμιση σωλήνα (ATC®) αντισταθμίζει την αντίσταση του τεχνητού αεραγωγού
 • Αξιολόγηση του απογαλακτισμού με τα χαρακτηριστικά RSBi, P0.1 και NIF

Διαλειτουργικότητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Οραματιζόμαστε ένα μέλλον οξείας φροντίδας όπου τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνδέονται μεταξύ τους ως ένα ενιαίο σύστημα, καθιστώντας δυνατές νέες κλινικές εφαρμογές στο πλαίσιο ενός ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος.

Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στηρίζει τους φροντιστές στο σημείο της περίθαλψης:

 • Ανθεκτική στο χρόνο ανοικτή συνδεσιμότητα χάρη στην προτυποποιημένη επικοινωνία με βάση τις αρχές του προτύπου ISO/IEEE 11073-SDC*
 • Αυτόματη τεκμηρίωση από τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία (EMR) σας**
 • Κατανομή ειδοποιήσεων: Ενισχύστε την ασφάλεια των ασθενών ειδοποιώντας τους φροντιστές με ένα σύστημα κατανεμημένων πληροφοριών (Distributed Information System).
 • Κεντρική παρακολούθηση των παραμέτρων αερισμού με την εφαρμογή VentCentral στο Infinity® CentralStation

* μόνο με το Connectivity Converter CC300
** μόνο με τα Connectivity Converter CC300 και Infinity® Gateway Suite

Προσπαθούμε να εφαρμόζουμε με συνέπεια μέτρα σύμφωνα με το πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια της NIST. Με βάση τις πέντε λειτουργίες, αυτό περιλαμβάνει:

Ταυτοποίηση
Ειδικά έγγραφα με πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια για τη διαχείριση του κινδύνου περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λογισμικό με τη λίστα απαιτούμενων υλικών [Bill of Material], Έντυπο MDS2, ολοκληρωμένη λευκή βίβλος για την κυβερνοασφάλεια).

Προστασία

 • Η ασφαλής εκκίνηση διασφαλίζει την ακεραιότητα του λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή.
 • Έλεγχος της πρόσβασης για προστατευμένες λειτουργίες και δεδομένα
 • Ενισχυμένο λειτουργικό σύστημα με την παράλειψη των περιττών στοιχείων λογισμικού και την απενεργοποίηση όλων των μη χρησιμοποιούμενων θυρών για την ελαχιστοποίηση της επιφάνειας επίθεσης.

Εντοπισμός
Τα συμβάντα που σχετίζονται με την ασφάλεια εντοπίζονται, καταγράφονται σε ένα απαραβίαστο αρχείο καταγραφής και ο διαχειριστής πληροφορικής ενημερώνεται μέσω παγίδων SNMP.

Αντίδραση
Η παρακολούθηση της υγείας του συστήματος παρατηρεί προσεκτικά το φορτίο του συστήματος και αντιδρά σε περίπτωση ύποπτων κακόβουλων συμβάντων, δηλαδή απενεργοποιεί τη διασύνδεση δικτύου εάν το φορτίο είναι ασυνήθιστα υψηλό.

Αποκατάσταση
Το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση στην τελευταία καλή γνωστή κατάσταση, εάν εντοπιστεί συμβάν που σχετίζεται με την ασφάλεια. Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Dräger μπορεί να επαναφέρει γρήγορα το υλισμικό και το λογισμικό, και οι διαμορφώσεις κλινικής μπορούν να μεταφερθούν από άλλες συσκευές μέσω μιας μονάδας USB.

Εκτός από την επισκευή των μηχανημάτων, η τεχνική υποστήριξη της Dräger πάει ένα βήμα παραπέρα

Ο ιατρικός εξοπλισμός σας αποδίδει καλύτερα όταν είναι σωστά βαθμονομημένος και υποβάλλεται σε τακτική συντήρηση από τον αρχικό κατασκευαστή:

 • TotalCare: Ασφάλεια του προϋπολογισμού για τη συντήρηση και επισκευή.
 • PreventiveCare: Αποφύγετε τις απροσδόκητες βλάβες.
 • InspectionCare: Τακτική επιθεώρηση για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας των συσκευών σας.
 • ExtendedCare: Κάλυψη πέρα από τη στάνταρ περίοδο εγγύησης.

Αυξήστε τη διαθεσιμότητα τόσο του ιατρικού εξοπλισμού όσο και των λύσεων πληροφορικής σας, διατηρώντας τα ενημερωμένα, ασφαλή και προστατευμένα με τις λύσεις μας Συνδεδεμένης Συντήρησης:

 • Help Ticket
 • Διανομή λογισμικού
 • Διαχείριση Πιστοποιητικών

Λήψεις

Dräger Evita® V600 Product Information, el
Dräger Evita® V600 Product Information, el

Λήψη Φυλλαδίου

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Λήψη Φυλλαδίου

IfU Transport Supply Unit EL 9052145
IfU Transport Supply Unit EL 9052145

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς . Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα και να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης που σας παρέχονται με το προϊόν.

Λήψη Φυλλαδίου

IFU Bed Coupling 9052621 ME
IFU Evita V800 / V600 SW 1.n 9055611 el
IFU Evita V800 / V600 SW 2.n - 9511618 el
IFU SP Evita V series / Babylog VN series / Batteries 9510325 en, cs me
IFU SP Low trolley - 9512139 de-me
REIN Reprocessing instructions Evita V series / Babylog VN series 9510378 el

Επικοινωνία

Smiling woman with blonde hair

Draeger Hellas S.A.

​150,​ ​El.​ ​Venizelou​ ​Str.
142​ ​31​ ​Nea​ ​Ionia,​ ​Greece

+30 21 0282 1809