Κάμερα ανίχνευσης αερίων MetCam

​Η κάμερα ανίχνευσης αερίων MetCam παρακολουθεί συνεχώς μεγάλες περιοχές για πιθανές διαρροές μεθανίου. Καθιστά ορατή την πηγή και την ένταση των διαρροών. Η κάμερα μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και μικρές εκπομπές.

Οπτικοποίηση των διαρροών αερίου

​Στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου συναντούμε συχνά μεγάλες εγκαταστάσεις που είναι δυσπρόσιτες ή διαθέτουν πολλές συνδέσεις μεταξύ των αγωγών φυσικού αερίου. Σε τέτοιες συνθήκες, τα συνηθισμένα συστήματα ανίχνευσης αερίων φτάνουν στα όριά τους. Ωστόσο, ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες, μια κάμερα οπτικής ανίχνευσης αερίων καθιστά τις διαρροές αερίου ορατές ως προς την πηγή και την έντασή τους. Το ιδανικό συμπλήρωμα στο σύστημα ανίχνευσης αερίων σας για την ακριβέστερη και ταχύτερη αξιολόγηση ενός πιθανού κινδύνου.

Αυξημένη ασφάλεια και αποδοτικότητα

​Η κάμερα MetCam παρακολουθεί αυτόματα την εγκατάστασή σας όλο το 24ωρο. Αντίθετα με τους σημειακούς ανιχνευτές, η πηγή του αερίου δεν χρειάζεται να βρίσκεται στην άμεση περιοχή της κάμερας ανίχνευσης αερίων. Αρκεί μόνο η πηγή να βρίσκεται στο οπτικό πεδίο της κάμερας. Έτσι, η ανίχνευση δεν επηρεάζεται από τον άνεμο ή παρόμοιους παράγοντες. Η κάμερα MetCam ανιχνεύει τις διαρροές αερίου σε πρώιμο στάδιο και σας ειδοποιεί αναλόγως. Με αυτό τον τρόπο είστε σε θέση να λάβετε τα κατάλληλα αντίμετρα γρηγορότερα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε μια ασφαλέστερη και πιο αποδοτική εγκατάσταση.

Απλή ερμηνεία του συμβάντος και χρήση πολλαπλών εφαρμογών

​Η κάμερα ανίχνευσης αερίων οπτικοποιεί το νέφος αερίου ως μια χρωματισμένη περιοχή πάνω στην ασπρόμαυρη εικόνα του βίντεο και ποσοτικοποιεί ανεξάρτητα τη συγκέντρωση. Συνεπώς, εσείς απλά ερμηνεύετε το συμβάν από απόσταση ασφαλείας, για παράδειγμα, από το δωμάτιο ελέγχου σας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη MetCam για τη μέτρηση εκπομπών ή ως κάμερα επιτήρησης με έγχρωμη εικόνα.

Λιγότεροι ψευδείς συναγερμοί, χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης

​Η κάμερα αναγνωρίζει με ανεξάρτητο τρόπο αν το οπτικό μέσο έχει λερωθεί ή παρεμποδίζεται, και σας ειδοποιεί αναλόγως. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα ψευδών συναγερμών και διασφαλίζεται ότι το σύστημά σας είναι έτοιμο για χρήση. Προκειμένου να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες, η MetCam εκτελεί αυτοβαθμονόμηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Δεν απαιτείται ειδική συντήρηση ή βαθμονόμηση και οι απαιτήσεις συντήρησης είναι μικρές.

Διάφορες επιλογές επικοινωνίας

​Η κάμερα MetCam προσφέρει διάφορες διεπαφές επικοινωνίας και υποστηρίζει τα αντίστοιχα πρωτόκολλα δεδομένων και βίντεο μετάδοσης. Η αναλογική διεπαφή 4 έως 20 mA σε συνδυασμό με το πρωτόκολλο HART® μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση των συναγερμών και της κατάστασης της συσκευής. Η μετάδοση βίντεο πραγματοποιείται μέσω της διεπαφής Ethernet με χρήση LAN. Δύο διαφορετικές λειτουργίες χειρισμού διατίθενται ταυτόχρονα. Μία λειτουργία είναι η μετάδοση του ασπρόμαυρου βίντεο με μια χρωματισμένη περιοχή όπου ανιχνεύεται το νέφος αερίου σε περίπτωση διαρροής. Η δεύτερη λειτουργία είναι η μετάδοση έγχρωμου βίντεο για την παρακολούθηση περιοχής χωρίς προβολή της συγκέντρωσης αερίου.

Τεκμηριωμένη ασφάλεια

​Όλα τα συμβάντα και τα μετρούμενα δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα, ώστε να μπορείτε να τα κατανοήσετε και να τα αξιολογήσετε σε επόμενο χρόνο. Είναι, επίσης, πολύ εύκολο να καταγράψετε τα δεδομένα εκπομπών.

Λήψεις

MetCam Gas Camera Product Information, el
MetCam Gas Camera Product Information, el

Η κάμερα ανίχνευσης αερίων MetCam παρακολουθεί συνεχώς μεγάλεςπεριοχές για πιθανές διαρροές μεθανίου. Καθιστά ορατή την πηγή και τηνένταση των διαρροών. Η κάμερα μπορεί να ανιχνεύσει ακόμα και μικρέςεκπομπές.

Λήψη Φυλλαδίου

Επικοινωνία

Smiling woman with blonde hair

Draeger Hellas S.A.

​150,​ ​El.​ ​Venizelou​ ​Str.
142​ ​31​ ​Nea​ ​Ionia,​ ​Greece

+30 21 0282 1809