Κάψουλα αισθητήρα οξυγόνου Αισθητήρες

Κάψουλα αισθητήρα οξυγόνου

Επικοινωνία

Κάψουλα αισθητήρα οξυγόνου

​Ένας αισθητήρας οξυγόνου επιτελεί τη βασική λειτουργία της μέτρησης της εισπνευστικής συγκέντρωσης O2 σε συσκευές αναισθησίας και αναπνευστικές συσκευές. Οι αισθητήρες οξυγόνου της Dräger συμμορφώνονται με τις διεθνείς απαιτήσεις. Επιπλέον, οι αισθητήρες έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί για να λειτουργούν με τις συσκευές και τα συστήματα της Dräger, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για τον ασθενή και τον χειριστή. Ακόμη και η NASA χρησιμοποίησε αισθητήρες O2 της Dräger για την παρακολούθηση του αέρα του διαμερίσματος στο διαστημικό λεωφορείο.

Κάψουλα αισθητήρων οξυγόνου

​Οι αισθητήρες οξυγόνου της Dräger ικανοποιούν τις υψηλότερες εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις. Επιπλέον, έχουν ελεγχθεί εκτενώς και έχουν ρυθμιστεί καταλλήλως για σωστή λειτουργική απόδοση με τις συσκευές και τα συστήματα της Dräger. Η εκτεταμένη εμπειρία της Dräger στον τομέα και η υψηλή ποιότητα των αισθητήρων έπεισαν ακόμη και τη NASA. Οι αισθητήρες O2 της Dräger είναι ηλεκτροχημικοί μετατροπείς που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της μερικής πίεσης O2. Λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή του γαλβανικού στοιχείου. Μεταξύ άλλων, οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται και στις οικογένειες προϊόντων Fabius® και Evita®. Δεδομένης της μεγάλης σημασίας της μέτρησης οξυγόνου, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο αισθητήρες O2 της Dräger.

Οι αισθητήρες O2 της Dräger προσφέρουν μια σειρά εξαιρετικών πλεονεκτημάτων, όπως:

  • Δοκιμασμένη συμβατότητα του συστήματος με τις συσκευές και τα συστήματα της Dräger
  • Υψηλή ακρίβεια μέτρησης μέσω των προτύπων ποιότητας της Dräger και των ολοκληρωμένων δοκιμών
  • Συμμόρφωση με τις διεθνείς απαιτήσεις

Λήψεις

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Λήψη Φυλλαδίου

DrägerSensors (w/o hazardous material classification) Product Safety Information Sheet, en
DrägerSensors (w/o hazardous material classification) Product Safety Information Sheet, en

Λήψη Φυλλαδίου

O2 Sensors Product Information, el
O2 Sensors Product Information, el

Αισθητήρες O2 που μπορείτε να εμπιστεύεστε. Η παροχή επαρκούς οξυγόνου στον οργανισμό είναι η πιο σημαντική εργασία κατά τον αερισμό των ασθενών.

Λήψη Φυλλαδίου

Επικοινωνία

Smiling woman with blonde hair

Draeger Hellas S.A.

​150,​ ​El.​ ​Venizelou​ ​Str.
142​ ​31​ ​Nea​ ​Ionia,​ ​Greece

+30 21 0282 1809