Σειρά Dräger REGARD® 3900

​Οι συσκευές της σειράς REGARD® 3900 της Dräger μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομοι ελεγκτές. Υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης έως και 16 καναλιών μέτρησης. Επιπλέον, ο συνδιασμός εξαρτημάτων σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε τις μονάδες ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε στους υφιστάμενους συναγερμούς και επιπλέον λειτουργίες.

Μονάδες εισόδου

​Μπορείτε να συνδέσετε έως και τέσσερις ανιχνευτές 4 έως 20 mA με δίκλωνα ή τρίκλωνα καλώδια σε μια μονάδα εισόδου. Δυνατότητα εγκατάστασης έως και τεσσάρων συνολικά μονάδων εισόδου ανά ελεγκτή. Κάθε μονάδα διαθέτει τρία ρελέ, τα οποία παρέχουν τις συνήθεις εξόδους μονού σημείου επαφής «Fault», «Alarm 1» και «Alarm 2». Επιπλέον, τα δύο επίπεδα συναγερμού είναι πλήρως διαμορφώσιμα και μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να ενεργοποιούνται σε περίπτωση υπέρβασης μιας ανώτερης ή κατώτερης τιμής, και να απενεργοποιούνται ή όχι όταν η τιμή επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ένας τρίτος συναγερμός είναι δυνατός με τη χρήση της μονάδας ρελέ.

Μονάδα ρελέ

​Δυνατότητα προσθήκης δύο μονάδων ρελέ στον ελεγκτή των προϊόντων της σειράς REGARD 3900. Κάθε μονάδα διαθέτει οκτώ ρελέ. Το πρώτο ρελέ είναι αποκλειστικά ρελέ «Fault» χωρίς δυνατότητα παραμετροποίησης. Τα υπόλοιπα επτά ρελέ μπορούν να διαμορφωθούν ως «Single», «Common» ή «Voting» συναγερμοί. Η μονάδα ρελέ προσφέρει έναν επιπρόσθετο συναγερμό «Alarm 3» μαζί με ένα δεύτερο όριο βλάβης. Επιβεβαιώνετε ότι ακούσατε τα ρελέ συναγερμού πατώντας τα κουμπιά που βρίσκονται στον μπροστινό πίνακα. Τα ρελέ λειτουργούν με ρεύμα ανοιχτού ή κλειστού κυκλώματος.

Μονάδα εξόδου (μονάδα επαναλήπτη)

​Κάθε έξοδος των 4 έως 20 mA επαναλαμβάνει το σήμα έως και οκτώ εισόδων. Αυτό επιτρέπει την ένδειξη ή την καταγραφή των επιπέδων αερίου από άλλες μονάδες ελέγχου. Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης έως και δύο μονάδων αναλογικής εξόδου.

Διαμόρφωση

​Η παραμετροποίηση της μονάδας ελέγχου πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα με το λογισμικό διαμόρφωσης Config 3900 μέσω φορητού υπολογιστή ή Η/Υ. Για νέες εγκαταστάσεις η παραμετροποίηση γίνεται εκτός σύνδεσης και μεταφορτώνεται κατά τη διάρκεια της έναρξης λειτουργίας. Για τη συντήρηση μπορείτε να μεταφορτώσετε τις ρυθμίσεις παραμετροποίησης του συστήματος για έλεγχο. Μπορείτε να προμηθευτείτε το απαραίτητο καλώδιο ως παρελκόμενο. Η ρύθμιση του REGARD 3920 πραγματοποιείται εύκολα με τα κουμπιά που βρίσκονται στον μπροστινό πίνακα. Το μενού παραμετροποίησης είναι εύκολα κατανοητό.

Τοποθέτηση και εγκατάσταση

​Το ανθεκτικό περίβλημα των REGARD 3900 και 3920 είναι αδιαπέραστο από σκόνη και διαθέτει προστασία από εκτοξευόμενο νερό (IP 65). Ως εκ τούτου, αυτές οι μονάδες ελέγχου μπορούν να εγκατασταθούν σε ασφαλή χώρο. Το REGARD 3910 είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη οθόνη και πλαίσιο. Τοποθετείται εύκολα σε ένα ερμάριο. Οι μονάδες μπορούν επίσης να εγκατασταθούν στο ίδιο σημείο.

Λύση Gateway

​Το REGARD 3900 Modbus Gateway είναι μια διεπαφή που μετατρέπει τα πρωτόκολλα διαύλου CAN σε πρωτόκολλα Modbus RTU. Με αυτόν τον τρόπο, το gateway επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της μονάδας ελέγχου της σειράς REGARD 3900 (CAN bus) με το RVP 3900 (Remote Visualisation Panel) ή άλλα συστήματα (Modbus RTU). Άλλα πιθανά gateways είναι τα εξής: Modbus TCPIP και PROFIBUS® Gateway. Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων σε συστήματα ελέγχου τρίτων μερών.

360 Προβολή προϊόντος

Draeger REGARD 3900 360

Λήψεις

REGARD 3900 Product Information, el
REGARD 3900 Product Information, el

Οι συσκευές της σειράς REGARD® 3900 της Dräger μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αυτόνομοι ελεγκτές.

Λήψη Φυλλαδίου

Επικοινωνία

Smiling woman with blonde hair

Draeger Hellas S.A.

​150,​ ​El.​ ​Venizelou​ ​Str.
142​ ​31​ ​Nea​ ​Ionia,​ ​Greece

+30 21 0282 1809