Dräger Savina 300 NIV

Όσο το δυνατόν μη επεμβατικά, με τον απαραίτητο βαθμό επεμβατικότητας. Το Dräger Savina 300 NIV με αυτόματη αντιστάθμιση διαρροής σε όλους τους τρόπους λειτουργίας αερισμού υποστηρίζει την απρόσκοπτη μετάβαση από την οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής στον μη επεμβατικό αλλά και στον επεμβατικό αερισμό. Ο ενσωματωμένος υπερσυμπιεστής με ταχύ χρόνο απόκρισης και εξωτερικές μπαταρίες επιτρέπει τη λειτουργία ανεξάρτητα από την κεντρική παροχή αερίου.

Υψηλή απόδοση μη επεμβατικού αερισμού

Ο ασυγχρονισμός ασθενούς-αναπνευστήρα είναι ένα κοινό αλλά συχνά μη αναγνωρισμένο πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς στον μη επεμβατικό αερισμό (NIV), το οποίο μπορεί να εμφανιστεί σε έως και 25% των ασθενών υπό αερισμό1. Σχετίζεται κυρίως με αποτυχίες ενεργοποίησης και καθυστερημένη ανακύκλωση που συνδέεται με διαρροές2.

 • Ένας σχετικός δείκτης της αποτελεσματικότητας ενός αναπνευστήρα είναι η εισπνευστική καθυστέρηση, δηλαδή ο χρόνος που χρειάζεται ο αναπνευστήρας για να επιτύχει θετική πίεση στους αεραγωγούς του ασθενούς από την έναρξη της εισπνευστικής προσπάθειας. Μια μεγάλη εισπνευστική καθυστέρηση αυξάνει σημαντικά το αναπνευστικό έργο του ασθενούς3. Η πολύ ταχεία απόκριση του Savina 300 NIV στην ενεργοποίηση και η ικανότητα συμπίεσής του μειώνει το αναπνευστικό έργο και την ταλαιπωρία του ασθενούς, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αξιοσημείωτα χαμηλός δείκτης ασυγχρονισμού4.
 • Διαρροές εμφανίζονται τόσο κατά την εισπνοή όσο και κατά την εκπνοή. Όταν η εκπνευστική διαρροή δεν μετράται με ακρίβεια, αυτό οδηγεί σε ανακριβή αντιστάθμιση των στοχευμένων αναπνεόμενων όγκων3. Οι συσκευές Savina 300 αντισταθμίζουν αποτελεσματικά τις διαρροές αέρα και παρέχουν τον προβλεπόμενο αναπνεόμενο όγκο ανεξάρτητα από τη διαρροή αέρα ή την εισπνευστική προσπάθεια4.
 • Οι ασθενείς υπό αερισμό υποστηριζόμενης πίεσης που χρησιμοποιούν προεπιλεγμένα κριτήρια εισπνευστικής ανακύκλωσης (τερματισμός) ενδέχεται να εμφανίσουν εκπνευστικό ασυγχρονισμό5. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτες η ρύθμιση της εισπνευστικής ανακύκλωσης πρέπει να εξατομικεύεται, καθώς παράγοντες όπως, ενδεικτικά, ο χρόνος απόκρισης του αναπνευστικού συστήματος και η συχνότητα αναπνοής πιθανόν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται ένας ασθενής6. Σε όλες τις συσκευές Savina 300 ο εισπνευστικός τερματισμός μπορεί να προσαρμοστεί ατομικά στις ιδιότητες των πνευμόνων και το μοτίβο αναπνοής του ασθενούς και έτσι να επιτευχθεί καλύτερη προσαρμογή.

Οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής

Η σύγκριση της παροχής οξυγόνου υψηλής ροής μέσω της ρινικής οδού με τη μάσκα οξυγονοθεραπείας Venturi έδειξε βελτιώσεις στην οξυγόνωση, την άνεση και τις κλινικές εκβάσεις. Με τη χρήση ενός ρινικού συστήματος οξυγονοθεραπείας υψηλής ροής, η μελέτη αυτή κατέδειξε μειωμένη ανάγκη για μη επεμβατικό αερισμό κατά περίπου 80%, λιγότερα επεισόδια αποκορεσμού O2 κατά περίπου 66%, λιγότερη ανάγκη για επαναδιασωλήνωση κατά περίπου 80% και μειωμένη διάρκεια παραμονής στη ΜΕΘ κατά περίπου 1,3 ημέρες κατά μέσο όρο7.

 • Η οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής υποστηρίζει την αποκατάσταση μετά την αποδιασωλήνωση και τον μη επεμβατικό αερισμό. Πραγματοποιείται έκπλυση του ανατομικού νεκρού χώρου, μειώνοντας έτσι λειτουργικά τον νεκρό χώρο και βελτιώνοντας την αναπνευστική αποτελεσματικότητα8.
 • Η διαχείριση του χρόνου για τον φροντιστή απλοποιείται, καθώς μία συσκευή μπορεί να παραμείνει δίπλα στην κλίνη του ασθενούς απλά με την αλλαγή της διεπαφής ασθενούς-κυκλώματος: πλήρης ρύθμιση για οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής μέσω της ρινικής οδού
 • Βελτιωμένη άνεση του ασθενούς χάρη στα μαλακά ρινικά μυτάκια που εξασφαλίζουν άνετη εφαρμογή. Οι δερματικές βλάβες και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τις μάσκες μειώνονται9. Η θέρμανση και η ύγρανση του μείγματος αερίων βελτιώνει περαιτέρω τόσο την ανοχή των ασθενών όσο και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα10,11,12

Εύκολη χρήση

Χειριστείτε τον αναπνευστήρα Savina 300 NIV με σιγουριά σε κάθε περίσταση, μειώνοντας έτσι τον χρόνο εκπαίδευσης και συμβάλλοντας στην αποφυγή ανθρώπινων σφαλμάτων.

 • Ο σχεδιασμός ενός αναπνευστήρα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ασφάλεια των ασθενών και στην εμπειρία του χρήστη λόγω κακών διεπαφών χρήστη ή δυσκολιών με τη φυσική εγκατάσταση της συσκευής. Οι συσκευές Savina 300 είναι εύχρηστες. Όλες οι χρήσιμες επιλογές βρίσκονται απευθείας στην κύρια οθόνη. Η οθόνη διαμορφώνεται εύκολα και το μενού είναι πολύ διαισθητικό13. Αυτή η εμπιστοσύνη στη χρήση μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του χρόνου εκπαίδευσης.
 • Ο αυτόματος έλεγχος της συσκευής καθοδηγεί τον χρήστη στα αντίστοιχα βήματα του ελέγχου με τη μορφή ερωταπαντήσεων, υποστηρίζοντας τη γρήγορη λειτουργική ετοιμότητα.
 • Οι συναγερμοί σηματοδοτούνται οπτικά και ηχητικά. Η λυχνία συναγερμού αναβοσβήνει στο χρώμα της αντίστοιχης προτεραιότητας συναγερμού, ενώ σηματοδοτεί και την παράμετρο έναρξης και την αντίστοιχη μετρούμενη τιμή συναγερμού. Ο συναγερμός με την υψηλότερη προτεραιότητα σηματοδοτείται ηχητικά. Αυτός ο έξυπνος χειρισμός συναγερμού επιτρέπει τη γρήγορη ανταπόκριση σε καταστάσεις συναγερμού ασθενούς.
 • Ο καθαρισμός, η απολύμανση και η αποστείρωση αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πρόληψης και του ελέγχου επιμολύνσεων στα νοσοκομεία και σε άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Μπορεί να αυξήσει την ασφάλεια τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών. Ταυτόχρονα, η διαδικασία καθαρισμού πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Οι συσκευές Savina 300 έχουν σχεδιαστεί με λείες, απλές επιφάνειες και στρογγυλεμένα προφίλ για να εξασφαλίζουν εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό. Οι επιφάνειες καθαρίζονται με τα ίδια εγκεκριμένα απολυμαντικά όπως και άλλες συσκευές Dräger, λόγω της αντοχής των υλικών τους.

Ανεξάρτητο από την κεντρική παροχή αερίου και εξωτερικής ισχύος

Το Savina 300 NIV συμπιέζει τον αέρα του περιβάλλοντος για το αναπνευστικό αέριο*, επιτρέποντας στη συσκευή να λειτουργεί ανεξάρτητα από την κεντρική παροχή αερίου.

 • Οι ενσωματωμένοι υπερσυμπιεστές παράγουν υψηλές ροές που απαιτούνται για τον μη επεμβατικό αερισμό και αντισταθμίζουν ακόμη και τις μεγάλες διαρροές που είναι χαρακτηριστικές στον μη επεμβατικό αερισμό. Οι συσκευές Savina 300 με τον ενσωματωμένο υπερσυμπιεστή και τον γρήγορο χρόνο απόκρισης δεν παράγουν μόνο υψηλή ροή αιχμής αλλά και συνεχή υψηλή ροή έως και 250 l/min.
 • Χάρη στον υπερσυμπιεστή, οι συσκευές Savina 300 λειτουργούν ανεξάρτητα από την κεντρική παροχή αερίου και οι ενσωματωμένες και εξωτερικές μπαταρίες επιτρέπουν πέντε ώρες ανεξάρτητου αερισμού, π.χ. κατά τη διάρκεια ενδονοσοκομειακής μεταφοράς.

* Το οξυγόνο πρέπει να παρέχεται από το σύστημα κεντρικής παροχής αερίου, από φιάλες οξυγόνου ή από πηγή οξυγόνου χαμηλής πίεσης

1 Cammarota G et al. Comfort During Non-invasive Ventilation. Front. Med. 9:874250.
2 Moerer O et al. Patient-Ventilator Interaction During Non-invasive Ventilation in Simulated COPD. RESPIRATORY CARE ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΤΟΜ. 61 ΑΡ. 1.
3 De Luca A. Leak Compensation Algorithms: The Key Remedy to Noninvasive Ventilation Failure? RESPIRATORY CARE • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΤΟΜ. 62 ΑΡ. 1.
4 Castro S 2022· A bench study of critical care ventilators: performance analysis. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1518818/v1
5 Gonzales J. 2011. Expiratory Asynchrony and Inspiratory Cycling Criteria. https://rtmagazine.com/disorders-diseases/chronic-pulmonary-disorders/copd/expiratory-asynchrony-and-inspiratory-cycling-criteria/
6 Moerer O et al. Patient-Ventilator Interaction During Non-invasive Ventilation in Simulated COPD. RESPIRATORY CARE ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΤΟΜ. 61 ΑΡ. 1.
7 Maggiore SM, et al. Nasal-High-Flow vs Venturi Mask Oxygen Therapy after Extubation: Effects on Oxygenation, Comfort, and Clinical Outcome. Am J Respir Crit Care Med. 1. Αυγ. 2014· 190 (3): 282-8
8 Dysart K, et al. Research in high flow therapy: Mechanisms of action. Respiratory Medicine 2009·103(10):1400-5. [PUBMED: 19467849], https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19467849
9 Brill AK. How to avoid interface problems in acute noninvasive ventilation, DOI:10.1183/20734735.003414, Breathe, Σεπτέμβριος 2014, Τόμος 10, Αρ. 3.
10 Vargas F, et al. Physiologic Effects of High-Flow Nasal Cannula Oxygen in Critical Care Subjects, Respir Care. Οκτ. 2015·60(10): 1369-76. doi: 10.4187/respcare.03814. Epub 5 Μαΐου 2015.
11 Roca O, et al. Current evidence for the effectiveness of heated and humidified high flow nasal cannula supportive therapy in adult patients with respiratory failure. Crit Care. 28 Απριλίου 2016·20(1):109. doi: 10.1186/s13054-016-1263-z
12 Cuquemelle E, et al. Heated and humidified high-flow oxygen therapy reduces discomfort during hypoxemic respiratory failure. Respir Care. 2012 Oct;57(10):1571-7. Epub 12 Μαρ. 2012
13 Dr. Ioana Simion, Colentina Clinical Hospital in Bucharest, Romania. Non-invasive ventilation (NIV) with the Dräger Savina® 300 ventilators
14 9 Frat JP, et al. High-flow nasal oxygen therapy and noninvasive ventilation in the management of acute hypoxemic failure. Ann Transl Med. Jul ·5(14):297
15 Schwabbauer N, et al. Nasal high-flow oxygen therapy in patients with hypoxic resp. failure: effect on functional and subjective resp. parameters comp. to conventional oxygen therapy and non-invasive ventilation. BMC Anesthesiol. 7 Αυγ. 2014·14:66. doi: 10.1186/1471-2253-14-66. eCollection 2014.
16 Girault C, et al. Interface Strategy during non-invasive positive pressure ventilation for hypercapnic acute respiratory failure. Crit. Care Med., 2009, 37(1): 124-131

Λήψεις

Savina 300 NIV Product Information, el
Savina 300 NIV Product Information, el

Λήψη Φυλλαδίου

IFU Savina 300 SW 5.n 9054943 el
IFU Savina 300 SW 5.n 9054943 el

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς . Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα και να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης που σας παρέχονται με το προϊόν.

Λήψη Φυλλαδίου

Επικοινωνία

Smiling woman with blonde hair

Draeger Hellas S.A.

​150,​ ​El.​ ​Venizelou​ ​Str.
142​ ​31​ ​Nea​ ​Ionia,​ ​Greece

+30 21 0282 1809