Είσοδος σε κλειστό χώρο Προσομοίωση

Είσοδος σε κλειστό χώρο

Επικοινωνία

Είσοδος σε κλειστό χώρο

​Η πρακτική εκπαίδευση με βάση την προσομοίωση προετοιμάζει τους εργαζόμενους για την είσοδο σε κλειστούς χώρους και κοντέινερ. Οι συμμετέχοντες αποκτούν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση εργασιών εισόδου σε κλειστούς χώρους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη μέτρηση αερίων, στον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης.

Μαθησιακοί στόχοι

​Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τον έλεγχο και την είσοδο σε κλειστούς χώρους.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης αναμένεται οι συμμετέχοντες να έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι δυνατή η επαναλαμβανόμενη ασφαλής έκθεση σε τέτοιου είδους δραστηριότητες εργασίας κατανοώντας πλήρως την «εργασία σε κλειστούς χώρους».

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση:

 • Να αξιολογούν έναν κλειστό χώρο πριν την είσοδο σε αυτόν
 • Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τον εξοπλισμό και τα μέσα ατομικής προστασίας
 • Να εργάζονται τηρώντας τις απαιτήσεις που ισχύουν για κλειστούς χώρους
 • Να ολοκληρώνουν αποστολές σε κλειστούς χώρους ακολουθώντας τις εκάστοτε διαδικασίες

Περιεχόμενο της εκπαίδευσης

 • ​Νομοθεσία και ορισμοί
 • Μελέτες περιπτώσεων μη ασφαλούς εισόδου σε κλειστό χώρο
 • Γνώση των αερίων και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας
 • Άδειες εργασίας και άλλες διαδικασίες εισόδου
 • Εκτιμήσεις και έλεγχος των κινδύνων
 • Απομόνωση και βασικά στοιχεία μεθοδολογίας της διαδικασίας tag out
 • Ρόλοι και ευθύνες του βασικού προσωπικού
 • Εισαγωγή στις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
 • Γνώση των μέσων ατομικής προστασίας (αναπνευστικές συσκευές, ανιχνευτές αερίων, στολές χημικής προστασίας και εξοπλισμός ελέγχου διαφυγών)
 • Ασφαλής είσοδος σε κλειστό χώρο
 • Γραπτή και πρακτική αξιολόγηση

Παρέχεται από την Dräger Academy

​Η Dräger Academy μεταδίδει τεκμηριωμένη και πρακτική γνώση για περισσότερο από 40 χρόνια. Με περισσότερους από 110 εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές και πάνω από 600 διαφορετικές θεματικές ενότητες είμαστε σε θέση να υλοποιούμε πάνω από 2.400 εκπαιδευτικά προγράμματα ετησίως. Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε αυτοπροσώπως στην Dräger Academy, στα εκπαιδευτικά μας κέντρα σε όλο τον κόσμο ή στον δικό σας χώρο!

Δέσμευση στην ποιότητα

​Η αντίληψή μας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών διασφαλίζει ότι οι γνώσεις και οι ικανότητες των εκπαιδευτών μας διατηρούνται σε σταθερά υψηλό επίπεδο σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι διεθνείς εταιρείες παροχής υπηρεσιών με παγκόσμια παρουσία μπορούν να βασίζονται στο γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Dräger παρέχουν το ίδιο επίπεδο γνώσεων στους εργαζομένους τους σε οποιαδήποτε τοποθεσία σε όλο τον κόσμο.

Μικτή μάθηση – όσο το δυνατόν πιο ευέλικτη

​Η ύλη παρουσιάζεται με ποικιλόμορφο τρόπο που βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή. Συνδυάζουμε τη συμβατική διδασκαλία «στην τάξη» με πρακτικές ασκήσεις, ρεαλιστικές προσομοιώσεις και διαδικτυακά στοιχεία, δηλαδή μια προσέγγιση «μικτής μάθησης» για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας και την εδραίωση της επάρκειας.

Επικοινωνία

Contact Us Image Draeger Safety Products

Draeger Hellas S.A.

​150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia, Greece

+30 21 0282 1809