Dräger X-am® 8000

​Ο έλεγχος καθαρότητας του αέρα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολος και άνετος: Ο φορητός ανιχνευτής 1 έως 7 αερίων ανιχνεύει τοξικά και εύφλεκτα αέρια, καθώς και ατμούς και οξυγόνο ταυτόχρονα – σε λειτουργία αντλίας ή διάχυσης. Ο καινοτόμος σχεδιασμός σήμανσης και οι εύχρηστες λειτουργίες υποβοήθησης διασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση με αντλία, βελτιστοποιημένο για τον έλεγχο καθαρότητας του αέρα

​Το Dräger X-am® 8000 είναι εξοπλισμένο με μια πολύ ισχυρή αντλία. Μπορεί να συνδεθεί με εύκαμπτους σωλήνες μήκους έως 45 μέτρα. Ένας προσαρμογέας αντλίας καθιστά εύκολη την εναλλαγή ανάμεσα στη λειτουργία διάχυσης και τη λειτουργία αντλίας ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι η αντλία λειτουργεί μόνον όταν τη χρειάζεστε πραγματικά. Έτσι εξοικονομείται ενέργεια, μειώνεται η φθορά και συνεπώς επεκτείνεται η διάρκεια ζωής της αντλίας.

Εύχρηστο και ανθεκτικό, το Dräger X-am® 8000 έχει εύχρηστο σχεδιασμό για χρήση με το ένα χέρι με τη βοήθεια τριών λειτουργικών πλήκτρων. Η ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη παρουσιάζει εμφανώς όλες τις πληροφορίες.

Ο ανιχνευτής πολλαπλών αερίων διαθέτει επίσης προηγμένες λειτουργίες λογισμικού, όπως αλλαγή του αερίου μέτρησης για αισθητήρες PID, CatEx και IR κατά τη διάρκεια της χρήσης. Αυτό γίνεται εφικτό χάρη σε μια ενσωματωμένη βιβλιοθήκη και ένα εύχρηστο σύστημα υποβοήθησης για την απόκρυψη μή ενεργών καναλιών αισθητήρα ώστε να προσαρμόζεται η συσκευή στην εργασία μέτρησης.

Στα βασικά παρελκόμενα περιλαμβάνεται ένας σταθερός ιμάντας ώμου, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε το X-am 8000 με άνεση. Χάρη στη συμπαγή και στιβαρή κατασκευή της, η συσκευή μπορεί να αντέξει ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Έλεγχος καθαρότητας του αέρα, αποδέσμευση και καταγραφή δεδομένων σε χρόνο μηδέν

Το X-am 8000 υποστηρίζει αποτελεσματικά διάφορες εφαρμογές με ειδικά ανεπτυγμένες λειτουργίες υποβοήθησης που σας καθοδηγούν σε κάθε διαδικασία βήμα προς βήμα. Κατά τον έλεγχο καθαρότητας του αέρα, για παράδειγμα, η έξυπνη υποβοήθηση υπολογίζει τον απαραίτητο χρόνο καθαρισμού για τη συσκευή και τη ράβδο ανίχνευσης (εύκαμπτος σωλήνας FKM) βάσει παραμέτρων όπως η μέτρηση αερίων, τα όρια θερμοκρασίας και το ενδεδειγμένο μήκος του εύκαμπτου σωλήνα. Επιπλέον, υπάρχει και η δυνατότητα ρύθμισης χρόνων καθαρισμού από τον πελάτη.

Κατά την παρακολούθηση των υψηλών συγκεντρώσεων σε μεθάνιο, ένας προαιρετικός διακόπτης αυτόματης μέτρησης εύρους καθιστά πιο εύκολη την εμφάνιση της ένδειξης: εάν ο αισθητήρας Cat-Ex μετρά τιμές άνω των 100% LEL, η οθόνη μεταβαίνει στο εύρος 0 έως 100 vol%. Μια παρόμοια λειτουργία με την ταυτόχρονη μέτρηση σε % LEL και vol% διατίθεται και για τον αισθητήρα IR EX ES.

Ο αισθητήρας DrägerSensor CatEx 125 PR Gas προσφέρει μια ειδική έκδοση για τη μέτρηση μεθανίου, η οποία επιτρέπει μετρήσεις στο εύρος των ppm.

Η απόδοση επιλεγμένων αισθητήρων έχει επαληθευτεί από έναν εξωτερικό φορέα εγκρίσεων στο πλαίσιο της έγκρισης απόδοσης μετρήσεων (EN 60079-29-1), για εύφλεκτα αέρια και ατμούς για μεθάνιο, προπάνιο και n-εννεάνιο, μεταξύ άλλων.

Σχεδιασμός ευκρινούς σήμανσης

Το σύστημα σήμανσης του Dräger X-am 8000 βασίζεται σε μια ευδιάκριτη χρωματική κωδικοποίηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 60079-29-1, EN 45544-1 και EN 50104:

  • Κόκκινη λυχνία = συναγερμός αερίου
  • Κίτρινη λυχνία = συναγερμός σχετικός με τη συσκευή, π.χ. χαμηλή στάθμη μπαταρίας
  • Πράσινη λυχνία = η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση

Η πράσινη φωτιζόμενη λυχνία σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε από απόσταση κατά πόσο η συσκευή έχει ελεγχθεί σωστά και είναι έτοιμη για χρήση.

Σε περίπτωση συναγερμού, το X-am 8000 σας ειδοποιεί με έγχρωμα LED συναγερμού, μια δυνατή κόρνα (100 dB(A) σε απόσταση 30 cm), και μια αισθητή δόνηση. Προαιρετικά, διατίθενται τέσσερα προκαθορισμένα σύμβολα κινδύνου για την οθόνη, τα οποία υποδεικνύουν ρητά τγια παράδειγμα την παρουσία κινδύνου λόγω εκρηκτικών ή τοξικών αερίων. Αυτό δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να αναγνωρίσει εύκολα τον τύπο κινδύνου μόνον βάσει του συμβόλου που εμφανίζεται.

Το X-am 8000 είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ανίχνευσης κρούσεων. Η αναφορά συμβάντων υποδεικνύει πότε επήλθαν σοβαρές μηχανικές κρούσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργία της συσκευής ή των αισθητήρων. Αυτές καταχωρούνται επίσης στο καταγραφικό δεδομένων. Έχοντας αυτές τις πληροφορίες, ο χρήστης της συσκευής μπορεί να την ελέγξει για συγκεκριμένο λόγο. Υπάρχει η επιλογή η συσκευή να κλειδώνει μετά από μια εντοπισμένη κρουση.

Οικονομική διαχείριση στόλου

Οι λειτουργικές δοκιμές και η βαθμονόμηση εκτελούνται εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας τον σταθμό βαθμονόμησης Dräger X-dock®. Η χαμηλή κατανάλωση αερίου σε δοκιμή λειτουργίας διατηρεί το λειτουργικό κόστος στο ελάχιστο.

Η λειτουργία αναφοράς καθώς και πολλές άλλες χρήσιμες ιδιότητες καθιστούν το λογισμικό Dräger Gas Detection Connect μια έξυπνη προσθήκη σε οποιαδήποτε λειτουργία διαχείρισης στόλου. Για να προσδιοριστούν οι συσκευές μιας ομάδας, μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε δοκιμασμένους και γνωστούς γραμμοκώδικες ή έναν ενσωματωμένο αναμεταδότη RFID.

Ειδικό για υψηλές και χαμηλές συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων

Για τη μέτρηση δύσκολων στην ανίχνευση υδρογονανθράκων, μπορείτε να εφαρμόσετε στο Dräger X-am 8000 έναν από τους δύο αισθητήρες PID (ανίχνευσης φωτοϊονισμού) υψηλής απόδοσης. Ο PID HC (υψηλής συγκέντρωσης) καλύπτει εύρος μέτρησης από 0 έως 2.000 ppm (ισοβουτένιο). Ο PID LC (χαμηλής συγκέντρωσης) ppb είναι κατάλληλος για εύρος μέτρησης από 0 έως 10 ppm (ισοβουτένιο) με υψηλή ανάλυση στο εύρος κάτω από 1 ppm.

Για συγκεκριμένες μετρήσεις βενζολίου, το X-am 8000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσωλήνα. Το πλεονέκτημά του: χρειάζεστε μόνο μία συσκευή μέτρησης για αυτήν την εφαρμογή, η οποία μειώνει σημαντικά το κόστος αγοράς, συντήρησης και μεταφοράς συσκευών σε χρήση. Η χρήση των προσωλήνων υποστηρίζεται από μια ενσωματωμένη λειτουργία υποβοήθησης.

Η επαγωγική φόρτιση προστατεύει από φθορά και βλάβες

​Στα χαρακτηριστικά του X-am 8000 περιλαμβάνεται η επαγωγική φόρτιση. Αυτό καθιστά πιο εύκολη τη λειτουργία και αυξάνει τον χρόνο ζωής της συσκευής. Ζητήματα όπως η διάβρωση και προβλήματα με την επαφή στη βάση φόρτισης ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Μπορείτε να φορτίζετε (εκτός ζωνών με κίνδυνο έκρηξης) και να μετράτε ταυτόχρονα π.χ. όταν το χρησιμοποιείτε μέσα σε οχήματα ή σε μηχανήματα.

Η βάση φόρτισης μπορεί να συνδεθεί με κάποια άλλη βάση φόρτισης, καταλαμβάνοντας λιγότερο χώρο, και είναι συμβατή με τις υφιστάμενες βάσεις της σειράς Dräger X-am®.

Λήψεις

X-am 8000 Product Information, el-gr
X-am 8000 Product Information, el-gr

Ο έλεγχος καθαρότητας του αέρα δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολος και άνετος: Ο φορητός ανιχνευτής 1 έως 7 αερίων ανιχνεύει τοξικά και εύφλεκτα αέρια, καθώς και ατμούς και οξυγόνο ταυτόχρονα – σε λειτουργία αντλίας ή διάχυσης. Ο καινοτόμος σχεδιασμός σήμανσης και οι εύχρηστες λειτουργίες υποβοήθησης διασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Λήψη Φυλλαδίου

Portable Gas Detection Portfolio brochure, el
Portable Gas Detection Portfolio brochure, el

Λήψη Φυλλαδίου

IFU PID pre-filter tube benzene (8103511) - 9022880 el-me
IFU PID pre-filter tube benzene (8103511) - 9022880 el-me

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς . Παρακαλούμε να διαβάζετε πάντα και να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης που σας παρέχονται με το προϊόν.

Λήψη Φυλλαδίου

IFU PID-Pre-Filter Tube Humidity 9022882 el, fi me
IFU SP X-am 2500/2800/3500/5000/5100/5600/5800/8000 - Limited Manufacturer Guarantee - 9033743 af-me
IFU SP X-am 8000 - Inductive Power Unit - Notes on Approval - 9300059 en-me
IFU SP X-am 8000 / DrägerSensor PID 9100201 de, en me
IFU X-am 3500 / 8000 - Notes on approval / Sensor data - 9033655 en
IFU X-am 8000 - 9033656 da-me
Portfolio Highlight Brochure Fire Services, el

Επικοινωνία

Smiling woman with blonde hair

Draeger Hellas S.A.

​150,​ ​El.​ ​Venizelou​ ​Str.
142​ ​31​ ​Nea​ ​Ionia,​ ​Greece

+30 21 0282 1809