Έλεγχος Αλκόολ και Ναρκωτικών ουσιών

Για χρόνια, ο εξοπλισμός για την ανίχνευση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, βοήθησε στον εντοπισμό των παραβατών, στην μείωση αντιπαραθέσεων και στην προσκόμιση στοιχείων στο δικαστήριο. Οι αυστηροί ποιοτικοί μας έλεγχοι διασφαλίζουν ότι ο εξοπλισμός ελέγχου αλκοόλ και ναρκωτικών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα. Εξίσου σημαντικό, ο εξοπλισμός ελέγχου αλκοόλ και ναρκωτικών μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ασφάλειας των εργαζομένων και του υλικού στο χώρο εργασίας.