Ελεγκτής

Σε ένα σύστημα ανίχνευσης αερίων, όλα βρίσκονται στα χέρια του ελεγκτή. Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός κινδύνου ή ψευδούς συναγερμού; Η μονάδα ελέγχου αερίων αντιλαμβάνεται το σήμα και ενεργοποιεί τον συναγερμό, κάτι που μπορεί να έχει συνέπειες που κυμαίνονται από τη διακοπή της παραγωγής έως την εκκένωση των εγκαταστάσεων. Οι πίνακες ελέγχου αερίων μας θέτουν νέα πρότυπα σε θέματα αξιοπιστίας και ευκολίας χρήσης. Προσφέρουμε ελεγκτές διαφορετικών μεγεθών και πολυπλοκότητας για να ολοκληρώσετε το εξατομικευμένο σύστημα σας ελέγχου αερίων.