Παρακολούθηση Ασθενούς

Τα συστήματα παρακολούθησης ασθενών που παρέχουν τόσο κλινική όσο και οικονομική αξία είναι απαραίτητα στην υγειονομική περίθαλψη. Οι συσκευές παρακολούθησης ασθενών μας σχεδιάστηκαν για να δημιουργήσουν αποτελεσματικότητα στον χώρο εργασίας σε όλο το νοσοκομείο και στην ροή εργασιών. Με την πρόσβαση του κλινικού ιατρού σε όλο το φάσμα των δεδομένων των ασθενών, η τεχνολογία εξοπλισμού παρακολούθησης ασθενών μας βοηθά στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και στην εξοικονόμηση χρόνου που δαπανάται αναζητώντας πληροφορίες, συμβάλλοντας στη μείωση της πιθανότητας ιατρικών σφαλμάτων. Ζήστε τη ...

Παρακολούθηση Ασθενούς Αριθμός Προϊόντων: 7