Προστασία αναπνευστικού

Όποτε οι επικίνδυνες ουσίες απειλούν ή εμποδίζουν την ασφαλή αναπνοή, χρειάζεστε αξιόπιστες συσκευές αναπνευστικής προστασίας. Η Dräger προσφέρει ένα ευρύ κατάλογο αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού από ελαφριές αναπνευστικές μάσκες, αναπνευστήρες καθαρισμού αέρα και συστήματα αεροπορικών εταιρειών, έως βαριά αναπνευστική προστασία, όπως αναπνευστικές συσκευές. Για την παρακολούθηση της αναπνευστικής προστασίας των ομάδων έκτακτης ανάγκης και διάσωσης, διατίθενται σανίδες και συστήματα τηλεμετρίας. Επιπλέον, περιλαμβάνονται τα φορητά συστήματα αναπνευστικής προστασίας NBC

Προστασία αναπνευστικού Αριθμός Προϊόντων: 8