Εκπαίδευση

Η ακαδημία Dräger παρέχει τεκμηριωμένες και πρακτικές γνώσεις για περισσότερο από 40 χρόνια. Με περισσότερους από 110 εξουσιοδοτημένους εκπαιδευτές σε περισσότερα από 600 διαθέσιμα θέματα, διενεργούμε πάνω από 2.400 εκπαιδεύσεις κάθε χρόνο. Εξοπλίζουμε το προσωπικό σας με τη γνώση.