Αερισμός Έκτακτης Ανάγκης & Μεταφοράς

Κατά τη μεταφορά ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση, δεν υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού όσον αφορά τον αναπνευστήρα έκτακτης ανάγκης. Με εμπειρία πάνω απο εκατό χρόνια στον τομέα του μηχανικού αερισμού, κατασκευάζουμε αναπνευστήρες έκτακτης ανάγκης και μεταφοράς που παρέχουν υπερσύγχρονο αερισμό και είναι απλοί και εύκολοι στην λειτουργία.Οι αναπνευστήρες μεταφοράς κρίσιμης φροντίδας προσφέρουν υψηλής ποιότητας θεραπεία αερισμού για παιδιατρικούς και ενήλικες ασθενείς, ενσωματωμένη καπνογραφία και μη επεμβατικό αερισμό, όλα με βελτιωμένη συνδεσιμότητα δεδομένων.