Αερισμός και Αναπνευστική Παρακολούθηση ΜΕΘ

Στις σημερινές μονάδες εντατικής θεραπείας, οι λύσεις που επιτυγχάνουν κλινικά αποτελέσματα ενώ παρέχουν οικονομική αξία είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Οι αναπνευστήρες ΜΕΘ και οι επιλογές αναπνευστικής παρακολούθησης συνδυάζουν αερισμό υψηλής απόδοσης με παρακολούθηση της κατανομής αερισμού παρακλινίως για την πετυχημένη φροντίδας του ασθενούς. Σας προσφέρουμε πρόσβαση σε εφαρμογές διαχείρισης δεδομένων για μια ολοκληρωμένη γκάμα εργαλείων πληροφόρησης και ισχυρών εργαλείων ανάλυσης στο σημείο φροντίδας των ασθενών ΜΕΘ σε αναπνευστήρα.

Παρακολούθηση αερισμού και αναπνοής / Αερισμός και Αναπνευστική Παρακολούθηση ΜΕΘ Αριθμός Προϊόντων: 5