Είσοδος σε Περιορισμένο χώρο - Dräger Confined Space Entry Safety and Rescue Solutions

Είσοδος σε Περιορισμένο χώρο

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είσοδος σε περιορισμένο χώρο - παραμείνετε ασφαλείς με σχεδιασμό, παρακολούθηση και προστασία

Η Dräger προσφέρει λύσεις και υποστήριξη για εργασία σε περιορισμένους χώρους. Η καθοδήγηση για την εκτίμηση κινδύνου εισόδου σε περιορισμένους χώρους σας βοηθά να προετοιμαστείτε με τις διαδικασίες, τις άδειες εργασίας και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την ασφάλεια σε περιορισμένους χώρους. Οι ειδικοί μας προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές και πρακτική εκπαίδευση σε κλειστούς χώρους για να σας βοηθήσουν να ακολουθήσετε τις σωστές διαδικασίες για την εργασία σε κλειστούς χώρους - ή να αντιμετωπίσετε με ηρεμία σενάρια διάσωσης σε κλειστούς χώρους. Προϊόντα, για την είσοδο σε περιορισμένους χώρους - όπως αξιόπιστοι ανιχνευτές αερίων και εξοπλισμός  ατομικής προστασίας - συμβάλλουν στο αίσθημα  εμπιστοσύνης και ασφάλειας  των υπευθύνων των εργοταξίων και των εργαζόμενων.

confined space entry rescue

Ατυχήματα σε κλειστούς χώρους - γιατί συμβαίνουν;

Ένας περιορισμένος χώρος είναι ένας από τους δυνητικά πιο επικίνδυνους χώρους εργασίας και η είσοδος σε περιορισμένο χώρο παρουσιάζει πολλές προκλήσεις. Παρά τις υψηλές προφυλάξεις ασφαλείας, εξακολουθούν να συμβαίνουν πάρα πολλά ατυχήματα παγκοσμίως, όπως είναι  η ασφυξία, η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες ή οι τραυματισμοί. Συνεπώς, όταν εργάζεστε σε περιορισμένους χώρους, η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτη. Όσον αφορά τα ερωτήματα σχετικά με το τι προκαλεί ένα ατύχημα, υπάρχουν περισσότερες από μία απαντήσεις σε αυτό.

Συχνές αιτίες ατυχημάτων σε κλειστούς χώρους

 • Ελλιπής ή ανεπαρκής προσδιορισμός κινδύνων και εκτίμηση κινδύνων
 • Ανεπαρκής επίγνωση των απειλών
 • Μη επιλογή ή λανθασμένη επιλογή οργάνων ανίχνευσης αερίων
 • Η χρήση ακατάλληλου ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού ή
 • Η έλλειψη κατάρτισης των εργαζομένων που έχουν οριστεί για την είσοδο σε περιορισμένο χώρο

Ανίχνευση περιορισμένων χώρων

Η κατανόηση των περιορισμένων χώρων μπορεί να είναι διαφορετική. Κάνοντας κλικ στη γκαλερί θα μάθετε για τα προφανή παραδείγματα, αλλά και για λιγότερο γνωστές πηγές κινδύνου.

confined-spaces-holds-3-2.jpg
confined-spaces-manholes-3-2.jpg
confined-spaces-tanks-3-2.jpg
confined-spaces-shafts-3-2.jpg
confined-spaces-pits-3-2.jpg
confined-spaces-ducts-3-2.jpg
confined-spaces-silos-3-2.jpg
confined-spaces-vaults-3-2.jpg
confined-spaces-pipes-3-2.jpg

Πώς να αποφύγετε ατυχήματα σε κλειστούς χώρους

Όσο καλύτερα είναι προετοιμασμένη η είσοδος σε περιορισμένο χώρο, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος. Ακολουθεί ένας κατάλογος σημαντικών ερωτήσεων που πρέπει να απαντηθούν εκ των προτέρων - πριν από την είσοδο σε περιορισμένο χώρο.

 • Ποιοι νομικοί κανονισμοί ισχύουν για τη συγκεκριμένη ανάθεση εργασίας;
 • Υπάρχουν πιστοποιημένοι εργαζόμενοι και κατάλληλες συσκευές;
 • Γνωρίζει ο καθένας τις ευθύνες του; 
 • Είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες οδηγίες λειτουργίας;
 • Έχουν εκπαιδευτεί οι εργαζόμενοί σας σχετικά με τις επιμέρους δραστηριότητές τους; 
 • Έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας;
 • Έχετε σχέδιο συναγερμού και διάσωσης για τη συγκεκριμένη αποστολή; 
 • Έχουν μελετηθεί με συνέπεια τα συνιστώμενα μέτρα;

Ορισμένες εταιρείες δεν γνωρίζουν καν ότι οι εγκαταστάσεις τους περιλαμβάνουν περιορισμένους χώρους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκτίμηση κινδύνου, επειδή δεν έχει αναγνωριστεί ένας κίνδυνος. Η ενημέρωση και η διαβούλευση πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Μόλις αντιμετωπιστεί αυτό, ακολουθεί η εκπαίδευση για την είσοδο σε περιορισμένους χώρους. Η σωστή εκπαίδευση αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και την ασφάλεια των εργαζομένων. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες προσομοιώνουν ένα πραγματικό σενάριο εργασίας και ξεκινούν, για παράδειγμα, με την επίδειξη του σωστού τρόπου λήψης μετρήσεων αποστάσεων και της χρήσης του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και ακολουθούνται από ασκήσεις εισόδου και εξόδου.

Χρήσιμες συμβουλές από έμπειρους για μία ασφαλή είσοδο σε περιορισμένο χώρο

Τί ακριβώς είναι ένας περιορισμένος χώρος ή μία δεξαμενή ;
Γιατί οι κλειστοί χώροι ή τα εμπορευματοκιβώτια είναι τόσο επικίνδυνα;
Τι γίνεται συχνά λανθασμένα σε κρίσιμες καταστάσεις;
Ποια είναι τα τυπικά λάθη που γίνονται σε αναπτύξεις CSE;
Τι κατηγοριοποιεί την καλή εκπαίδευση CSE
Risk assessment

Αξιολόγηση προκλήσεων και διαχείριση ρίσκων και πιθανών κινδύνων

Κίνδυνος ή ρίσκο - ποια είναι η διαφορά; Τι περιλαμβάνει η εκτίμηση ρίσκων σε περιορισμένο χώρο; Ένας πίνακας αξιολόγησης κινδύνου σας βοηθά να αξιολογήσετε τις προκλήσεις της εισόδου σε περιορισμένο χώρο. Καθορίστε ποιος εξοπλισμός κατάλληλος για περιορισμένο χώρο απαιτείται για την ανίχνευση τυχόν υπαρχουσών επικίνδυνων ουσιών και πώς να εφαρμόσετε ένα ασφαλές σύστημα εργασίας σε περιορισμένους χώρους.

Εκτίμηση κινδύνου για περιορισμένους χώρους
Εκτίμηση-κινδύνου-wp-9.11.jpg

Η κατανόηση και η αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων καθιστά την εργασία σε περιορισμένους χώρους, δεξαμενές και containers ασφαλή.

Πίνακας αξιολόγησης κινδύνων
εικόνα-πίνακα-αξιολόγησης-κινδύνων-9-11.jpg

Ο πίνακας αξιολόγησης κινδύνων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που διευκολύνει τη συστηματική κατονομασία και αξιολόγηση των ρίσκων και των κινδύνων. Το παράδειγμά μας, σας δείχνει πώς μπορεί να μοιάζει αυτό.

Κίνδυνος ή ρίσκο: ποια είναι η διαφορά;

Κατά την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας φαίνεται απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ "κινδύνου" και "ρίσκου".


"Κίνδυνοι" είναι όλες οι πτυχές και οι συνθήκες πλαισίου που θα μπορούσαν να έχουν απειλητική επίδραση στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων όσον αφορά μια συγκεκριμένη κατάσταση εργασίας. Όπως η είσοδος σε έναν περιορισμένο χώρο. 


Τα "ρίσκα" νοούνται από τους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας στο χώρο εργασίας ως η αξιολόγηση της πιθανότητας να εμφανιστεί αυτός ο κίνδυνος σε αυτή ακριβώς την κατάσταση και περιγράφουν την δυναμική αυτού του κινδύνου.

Hazardous-substances-may-cause-damages-3-2.jpg

Επικίνδυνες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν ζημιές

 • Εκρήξεις: προκαλούνται από σπινθήρες, υψηλές θερμοκρασίες ή ασταθή συμπεριφορά ουσιών.
 • Σωματικές βλάβες: επαφή με τοξικά αέρια, ατμούς, υγρά ή καυστικές ουσίες
 • Μακροπρόθεσμες σωματικές βλάβες: καρκινογόνες ή βλαπτικές επιδράσεις των τοξικών ουσιών στα γεννητικά όργανα
 • Ανεξέλεγκτες αντιδράσεις χημικών ουσιών: επαφή με ορισμένους καταλύτες
Typical-risks-for-workplace-health-and-safety-on-a-chemical-plant-3-2.jpg

Τυπικοί κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας

 • Εύφλεκτα αέρια και ατμοί
 • Τοξικά υγρά και αέρια: όπως χλώριο (Cl2), αμμωνία (NH3), υδροχλωρικό οξύ (HCl)
 • Τοξικές οργανικές ουσίες: ιδίως βενζόλιο, μεθάνιο, αιθυλένιο, βουταδιένιο
 • Σωματίδια: ειδικά αυτά που αναπνέουν
 • Πρόσθετοι κίνδυνοι και κίνδυνοι: που παρουσιάζονται από συγκεκριμένες διαδικασίες εργασίας

Ένα "ασφαλές σύστημα εργασίας" - τι σημαίνει αυτό για την είσοδο σε περιορισμένους χώρους;

Ο στόχος του "ασφαλούς συστήματος εργασίας" είναι η μόνιμη ελαχιστοποίηση των κινδύνων συγκεκριμένων διαδικασιών εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των μεθόδων και διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται σε πρακτικό επίπεδο κατά την εργασία σε περιορισμένο χώρο. Πέντε επιμέρους βήματα που θα σας οδηγήσουν σε ένα ασφαλές σύστημα εργασίας:

Βήμα 1

Αποφυγή κινδύνων μέσω της εξάλειψης καθηκόντων

Βήμα 2

Υποκατάσταση από λιγότερο επικίνδυνες ή ακίνδυνες διεργασίες

Βήμα 3

Απομόνωση του κινδύνου μέσω προληπτικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία (διακοπή μηχανικών λειτουργιών, αποσύνδεση παροχής ρεύματος, εξαερισμού κ.λπ.)

Βήμα 4

Συνοδευτικά μέτρα ελέγχου (μέτρηση τοξικών ή εκρηκτικών αερίων πριν από την είσοδο, αξιολόγηση των επιλογών εισόδου κ.λπ.)

Βήμα 5

Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας (αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές, συσκευές φίλτρων, στολές χημικής προστασίας κ.λπ.)

Smart Safety with digital clearance measurement

Άδειες εργασίας και μετρήσεις καθαρότητας για είσοδο σε περιορισμένο χώρο

Αυτά τα ζωτικής σημασίας βήματα της διαδικασίας για την ασφάλεια είναι εργασίες για ειδικούς. Βρείτε ολοκληρωμένες γνώσεις, έντυπα και λύσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων σας.

confined space entry safety

ΜΑΠ - επιλογή και χρήση προστατευτικού εξοπλισμού

Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την ασφάλεια όλου του προσωπικού που εργάζεται σε περιορισμένους χώρους. Ποια  συσκευή ΜΑΠ είναι υποχρεωτική για διάφορους κινδύνους σε περιορισμένους χώρους; Ποια συσκευή ή εξοπλισμός εισόδου σε κλειστούς χώρους σας προφυλάσσει με άνεση από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης; Πώς να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό ΜΑΠ;

PPE Infografic

Ασφαλής εργασία σε περιορισμένους χώρους: Infographic

Πώς να επιλέξετε τον καταλληλότερο εξοπλισμό προστασίας για εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης σε περιορισμένους χώρους.

Προβολή infographic

Εξοπλισμός ασφαλείας κλειστού χώρου

Αποκτήστε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να επιλέξετε τον καλύτερο εξοπλισμό, κατεβάζοντας τους οδηγούς μας.

Επιλογή στολών χημικής προστασίας
Dräger Confined Space Equipment

10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις στολές χημικής προστασίας.

Περισσότερη δύναμη στη δεξαμενή
Chemicals tank

Καθαρισμός δεξαμενών - μελέτη μίας περίπτωσης για την επιλογή ΜΑΠ.

Respiratory Protective Equipment

Αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός

Όταν οι τοξικές ουσίες δεν μπορούν να ελεγχθούν πλήρως, πρέπει να χρησιμοποιείται αναπνευστική προστασία.

Draeger Hazmat Suit

Λήψη περίπτωσης

Η εργασία με επικίνδυνα υλικά απαιτεί υψηλά πρότυπα προστασίας του σώματος.

Στολή Draeger Hazmat Suit

Συστήματα γραμμής αέρα

Ένας σωλήνας παροχής πεπιεσμένου αέρα μπορεί να παρέχει τον απαραίτητο αναπνευστικό αέρα από το εξωτερικό.

Διάσωση σε περιορισμένο χώρο – κρατήστε τους επαγγελματίες εξοπλισμένους και ενημερωμένους

Μια αποστολή διάσωσης σε περιορισμένο χώρο θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εκπαιδευμένους επαγγελματίες με εμπειρία από πρώτο χέρι, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο και καλά εδραιωμένο σχέδιο διάσωσης για μια διάσωση σε περιορισμένο χώρο. Ο τεχνικός εξοπλισμός, η οργάνωση και τα εξατομικευμένα μέτρα, αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας για πιθανές καταστάσεις διαφυγής και διάσωσης.

Rescue approach manual

Ανάπτυξη ειδικής προσέγγισης διάσωσης

Δείτε πώς μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον πιθανό κίνδυνο θέτοντας σε εφαρμογή επαγγελματικές και αποδεδειγμένες προσεγγίσεις διάσωσης.

Λήψη έγγραφου

confined space entry rescue

Εκπαίδευση ασφάλειας σε περιορισμένους χώρους

Όταν πρόκειται να παραμείνετε ασφαλείς στην εργασία σας, τίποτα δεν μπορεί να σας προετοιμάσει καλύτερα από τα αποδεδειγμένα και ολοκληρωμένα μαθήματα κατάρτισης CSE της Dräger.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Draeger Hellas S.A.

150, El. Venizelou Str.
142 31 Nea Ionia, Greece

+30 21 0282 1809