Yhdenmukaisuus - draeger-compliance-2022-16-6.jpg

Yhdenmukaisuus

Luottamus – Avoimuus – Rehellisyys – Suojelu – Varmuus

Dräger on teknologiaa elämän puolesta. Tämä on lupauksemme: Kunnioitamme kaikkien maiden kansalaisia ja lakeja, kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ja toimimme korkeimpien mahdollisten rehellisyys- ja ammattitaitostandardien mukaisesti. Ensisijainen tavoitteemme on tehdä kaikkemme ehkäistäksemme riskejä, jotka voisivat vahingoittaa asiakkaidemme, osakkeenomistajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja suuren yleisön meille osoittamaa luottamusta. Tuotteemme ja palvelumme voivat olla tämän lupauksen mukaisia vain, jos me kaikki (niin työntekijämme kuin yhteistyökumppanimme) noudatamme käytännesääntöjä.

Yhdenmukaisuuden hallintajärjestelmä

Yhdenmukaisuus tarkoittaa muutakin kuin sääntöjen noudattamista. Yhdenmukaisuus on kaiken toimintamme perusta. Yhdenmukaisuuden hallintajärjestelmämme (Compliance Management System, CMS) on jaettu kolmeen osa-alueeseen, ja se käsittää korruption torjunnan, kilpailulainsäädännön, petosten ehkäisyn ja mahdollisten eturistiriitojen käsittelyn.

✋ Ennaltaehkäisy

esim. yhdenmukaisuuden riskienhallinta, käytännesäännöt sekä työntekijöiden koulutus ja neuvonta.  

🕵 Havainnointi

esimerkiksi viestintäkanavat, kuten Dräger Integrity Channel, jotka helpottavat rikkomuksista ilmoittamista turvallisesti ja nimettömästi.

👉 Reagointi

esim. mahdollisten väärinkäytösten sisäiset tutkimukset, joita seuraavat selkeät vastatoimet. Objektiivinen, oikeudenmukainen ja avoin.

Me olemme yhdenmukaisia.

Vaatimusten noudattaminen on olennainen osa yrityskulttuuriamme, jonka mukaan johto, esimiehet ja työntekijät toimivat. Olemme hyvin tietoisia vastuustamme ja toimimme sen mukaisesti. Velvollisuutemme on toimia oikein, niin suljettujen ovien takana kuin julkisestikin.

Yhdenmukaisuus - corporate-compliance-inken-3-2.jpg
Inken Brand, Lyypekin (Saksa) Corporate Compliance Office -yksikön päällikkö:

Yhdenmukaisuus kulkee käsi kädessä avoimen ja johdonmukaisen toiminnan kanssa, ja se vaatii usein rohkeutta. Kaltaisillemme perheyrityksille on ominaista pitkäjänteinen ajattelu, joka kulkee sukupolvelta toiselle. Tällainen ajattelutapa on myös arvokas "liittolainen", joka auttaa meitä toimimaan sääntöjen ja arvojemme mukaisesti. Tämä motivoi minua suuresti. Meitä kaikkia yhdistää pääperiaatteemme "Teknologiaa elämän puolesta" riippumatta siitä, millä osastolla tai missä maassa työskentelemme.

Yhdenmukaisuus - corporate-compliance-olga-3-2.jpg
Olga Maletz, Afrikan, Aasian ja Australian aluepäällikkö:

Minulle yhdenmukaisuus tarkoittaa sitä, että olen kollegojeni kumppanina kaikissa yhdenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kumppanuus perustuu luottamukseen, keskinäiseen tukeen ja ymmärrykseen siitä, että vaatimusten noudattaminen on kaikkien tehtävä riippumatta siitä, mikä tehtävänimike on tai missä maassa työskentelee. Me kaikki edistämme yhdenmukaisuutta ja teemme osamme siinä onnistumisessa.

Yhdenmukaisuus - corporate-compliance-alan-3-2.jpg
Alan Hernandez, Meksikon lakiasiain-, yhdenmukaisuus- ja tietosuojapäällikkö:

Oman näkemykseni mukaan yhdenmukaisuudessa on kyse rehellisyydestä. Rehellisyyden voi tulkita tarkoittavan vilpittömyyttä, toisten kunnioittamista, asianmukaista käytöstä, vastuullisuutta, tunteiden hallintaa, itsekunnioitusta, uskollisuutta, kurinalaisuutta, johdonmukaisuutta ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassa. Rehellinen henkilö on henkilö, johon voit luottaa.

Yhdenmukaisuus - corporate-compliance-sumiti-3-2.jpg
Sumiti Multani, Afrikan, Aasian ja Australian alueellinen yhdenmukaisuuden asiantuntija:

Kun puhumme yhdenmukaisuudesta, minusta tärkein asia on suojelu. Suojelu tapahtuu kolmessa eri muodossa: Drägerin tuotemerkin arvon suojelu, työntekijöiden suojelu ja asiakkaidemme suojelu. Ennaltaehkäisy ja varhainen havaitseminen ovat tärkeässä asemassa. Sidosryhmiemme etujen ja Drägerin tuotemerkin arvon suojeleminen on ensisijainen tavoitteemme, ja siitä vastaa yhdenmukaisuudesta huolehtiva tiimi. Suojelu tarkoittaa myös sitä, että teemme viisaita investointeja suojellaksemme sidosryhmiemme etuja. Tämä auttaa meitä ansaitsemaan ja säilyttämään luottamuksen yritykseemme ja rehellisyytemme, mikä on meille erittäin tärkeää.

Yhdenmukaisuus - corporate-compliance-ildiko-3-2.jpg
Ildiko Szabados, Unkarin rahoituspäällikkö ja yhdenmukaisuuden valvoja:

Minulle yhdenmukaisuus tarkoittaa arvoihini perustuvaa luottoa. Luottamuksella on tärkeä rooli elämämme kaikilla osa-alueilla. Se on myös ratkaisevaa hyvien asiakassuhteiden rakentamisen ja ylläpitämisen kannalta. Sääntöjen noudattaminen lisää keskinäistä luottamusta, eikä luottamuksen merkitystä voi yliarvioida.

Yhdenmukaisuus - corporate-compliance-carolina-3-2.jpg
Carolina Siniscalchi, Brasilian lakiasioista, yhdenmukaisuudesta, tietosuojasta ja sääntelystä vastaava johtaja:

Minulle yhdenmukaisuus tarkoittaa sitä, että teen oikein, vaikka kukaan ei näkisi sitä. Juuri siksi olen valinnut sanan "rehellisyys".

Yhdenmukaisuus - corporate-compliance-chayakot-3-2.jpg
Chayakot Sirigul, laatu- ja sääntelyasioiden päällikkö, yhdenmukaisuuden valvonnan valtuutettu, Thaimaan tietosuojavirasto:

Minulle yhdenmukaisuus tarkoittaa sitä, että ensin on tehtävä se, mikä on oikein. Se valaa luottamusta. Siksi minulle yhdenmukaisuus ja luotettavuus ovat synonyymejä.

Yhdenmukaisuus - draegerheft-409-story-interview-DSC9200-3-2-2021.jpg
Stefan Dräger, hallituksen puheenjohtaja

Ei sormien läpi katsomista – ongelmiin on puututtava, ja ne on ratkaistava. Sitä kohti me pyrimme.

Suojatut, luotettavat viestintäkanavat

Meille on hyvin tärkeää olla avoimia siitä, miten käsittelemme puutteita ja virheitä. Se on ainoa tapa, jolla voimme ottaa askeleita oikeaan suuntaan ja testata yrityksemme toimintatapoja. Tehokas yhdenmukaisuus edellyttää suojattuja ja luotettavia viestintäkanavia – niin työntekijöille ja liikekumppaneille kuin myös kaikille sidosryhmille. Parhaatkin yhdenmukaisuusperiaatteet toimivat vain, jos kaikki ovat tietoisia vastuustaan toimia rehellisesti.  

Kaikki työntekijät voivat osoittaa kysymyksensä esimiehilleen ja yhdenmukaisuuden valvonnasta vastaaville tiimeille, kuten Corporate Compliance Office -yksikölle ja muille koko yhtiön laajuisen yhdenmukaisuusverkoston yhteyshenkilöille. Sama pätee, jos joku meistä havaitsee jonkin heikkouden tai tilanteen, joka voi johtaa laittomaan toimintaan.

Huolestuttavista asioista ilmoittaminen

Dräger Integrity Channel

Olemme tietoisia siitä, että toisinaan eteen voi tulla tilanteita, joissa suora ja avoin vuoropuhelu ei ole paras mahdollinen toimintatapa tai joissa henkilö haluaa pysyä nimettömänä. Tällaisissa tapauksissa Dräger Integrity Channel tarjoaa mahdollisuuden ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista – joko nimellä tai nimettömänä. Dräger Integrity Channel on verkkopohjainen raportointikanava, joka on käytettävissä ympäri vuorokauden ja kaikkialla maailmassa. Sen avulla voidaan ilmoittaa Drägerin käytännesääntöjen, yrityksen sisäisten ohjeiden tai sovellettavien lakien mahdollisista rikkomisista tai pyytää neuvoja siihen, miten toimia.

Dräger Integrity Channel

Yhteydenotto Corporate Compliance Officeen sähköpostitse

Haluatko ottaa yhteyttä Corporate Compliance Officeen? Voit esittää meille kysymyksiä ja kertoa huolenaiheista suoraan. Lähetä meille s-postia osoitteeseen: compliance(at)draeger.com.

Yhteyshenkilö Drägerin työntekijöille

Jos olet Drägerin työntekijä ja olet huolissasi mahdollisista sääntörikkomuksista, suosittelemme, että otat ensin yhteyttä omaan esimieheesi. Jos tämä ei kuitenkaan ole sopiva vaihtoehto tilanteessasi, olet aina tervetullut ilmoittamaan ongelmasta minkä tahansa raportointikanavamme kautta.

Puhu! Me kuuntelemme.

corporate-integrity-poster-1-3-2

Vastuullisuus vaatii luonteen lujuutta.

Mahdollisista virheistä ja puutteista ei ole aina helppo puhua, ja se on asia, joka meidän on korjattava. Uskalla puuttua Drägerin liiketoiminta- ja käytänneperiaatteiden tai sovellettavan lainsäädännön mahdollisiin rikkomuksiin. Tämä on osa velvollisuuttasi toimia rehellisesti. Keskustele asiasta esimiehesi tai yhdenmukaisuudesta vastaavan henkilön kanssa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Dräger Integrity Channelia. Voit käyttää sitä mistä tahansa (halutessasi nimettömänä).

corporate-integrity-poster-2-EN-3-2

Havainnoi. Kyseenalaista. Puhu!

Kukaan ei tiedä sinua paremmin, mitä työympäristössäsi tapahtuu. Juuri siksi Dräger tarvitsee sinua. Vaikka joku asia olisi "aina tehty näin", se ei tarkoita, että se olisi edelleen oikea tapa. Onko jokin asia mahdollisesti ristiriidassa Drägerin liiketoimintaa ja käytänteitä koskevien periaatteiden tai sovellettavan lain kanssa? Jos huomaat jotain, puhu esimiehellesi tai yhdenmukaisuudesta vastaavalle henkilölle. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Dräger Integrity Channelia. Voit käyttää sitä mistä tahansa (halutessasi nimettömänä).

corporate-integrity-poster-3-EN-3-2

Koskaan ei ole liian myöhäistä.

Sinä päätät. Vaikka tilanne tuntuisi sinusta kuinka vakavalta tahansa, sinun on ilmoitettava kaikista Drägerin liiketoimintaa ja käytänteitä koskevien periaatteiden tai sovellettavan lain epäillyistä rikkomuksista. Näin voit auttaa havaitsemaan Drägerin mainetta ja hyvinvointia mahdollisesti vahingoittavan tilanteen ja mahdollisesti estää sen ennen kuin on liian myöhäistä. Jos epäilet rikkomuksia, käänny suoraan esimiehesi tai yhdenmukaisuudesta vastaavan henkilön puoleen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Dräger Integrity Channelia. Voit käyttää sitä mistä tahansa (halutessasi nimettömänä). 

corporate-integrity-poster-4-EN-3-2

Saatavilla missä ja milloin tahansa.

Dräger on sitoutunut oppimaan virheistä, koska sekin kuuluu yhdenmukaisuuteen. Dräger tarjoaa turvallisia ja luotettavia tapoja ilmoitusten tekemiseen. Niillä varmistetaan, että ilmoitukset päätyvät oikeaan paikkaan. Jos havaitset, että Drägerin liiketoimintaa ja käytänteitä koskevia periaatteita tai sovellettavaa lainsäädäntöä on mahdollisesti rikottu, voit aina kääntyä esimiehesi tai Drägerin yhteyshenkilösi puoleen. Dräger Integrity Channel on verkkopohjainen raportointikanava, jossa kuka tahansa – Drägerin työntekijä, asiakas, myyntikanavakumppani tai alihankkija – voi ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta ympäri vuorokauden. Olitpa missä tahansa, voit käyttää suojattua postilaatikkoa ja kommunikoida yhdenmukaisuuden asiantuntijoiden kanssa joko nimettömänä tai omalla nimelläsi. 

corporate-integrity-poster-5-EN-3-2

Todellinen vaihtoehto.

Jos epäilet väärinkäytöstä, olemme apunasi. Jos havaitset, että Drägerin liiketoimintaa ja käytänteitä koskevia periaatteita tai sovellettavia lakeja on mahdollisesti rikottu, ilmoita siitä meille. Valitse tilanteeseesi parhaiten sopiva kommunikointikanava. Dräger haluaa ennen kaikkea, että voit puhua asioista suoraan esimiehesi tai Drägerin yhteyshenkilösi kanssa. Jos sinusta tuntuu, että tällainen keskustelu olisi sopimatonta, käytä verkkopohjaista raportointikanavaamme, Dräger Integrity Channelia. Tämä kanava on kaikille avoin ympäri vuorokauden, olitpa sitten Drägerin työntekijä, asiakas, myyntikanavakumppani tai alihankkija. Olitpa missä tahansa, voit käyttää suojattua postilaatikkoa ja kommunikoida yhdenmukaisuuden asiantuntijoiden kanssa joko nimettömänä tai omalla nimelläsi.  

Usein kysyttyä

1. Miten ilmoitan mahdollisesta sääntörikkomuksesta? Mitä raportointikanavia on käytettävissä?

Voit valita haluamasi raportointikanavan riippumatta suhteestasi Drägeriin. Jos olet Drägerin työntekijä ja olet huolissasi mahdollisista sääntörikkomuksista, suosittelemme, että otat ensin yhteyttä omaan esimieheesi tai yhdenmukaisuudesta vastaavaan henkilöön.

2. Mistä yhdenmukaisuuteen liittyvistä ongelmista voin tehdä ilmoituksen?

Voit kertoa Drägerin käytännesääntöjen, yrityksen sisäisten ohjeiden tai sovellettavien lakien mahdollisista rikkomuksista.

3. Voinko ottaa yhteyttä yhdenmukaisuudesta vastaavaan yksikköön, jos minulla on kysyttävää?

Olet aina tervetullut kysymään neuvoa, jos olet epävarma jostakin tilanteesta, sillä tämä auttaa suojelemaan Drägeria ja sen työntekijöitä ja ehkäisemään tai minimoimaan väärinkäytöksiä, epäjohdonmukaisuuksia tai rikkomuksia. Jos sinulla on kysymyksiä, lähetä ne osoitteeseen compliance(at)draeger.com.

4. Mitä tietoja minun pitäisi antaa ilmoittaessani mahdollisesta yhdenmukaisuuteen liittyvästä ongelmasta?

Mitä enemmän tietoja voit meille antaa, sitä paremmin voimme reagoida ja seurata tilannetta. Seuraavat viisi kysymystä ovat hyvä lähtökohta (erityisesti silloin, kun ilmoitat rikkomuksista tai epäillyistä tapauksista): Kuka? Mitä? Koska? Miksi? Missä? Älä kuitenkaan epäröi ottaa meihin yhteyttä, vaikka et voisikaan antaa kaikkia tietoja.

5. Mitä menettelyä noudattamalla voi tehdä ilmoituksen Dräger Integrity Channelia käyttäen?

Menettely on kuvattu yksityiskohtaisesti Dräger Integrity Channel -sivustolla kohdassa UKK nro 4: Dräger Integrity Channel

6. Haluan pysyä nimettömänä ja silti saada palautetta tekemästäni ilmoituksesta. Miten se onnistuu?

Käytä Dräger Integrity Channelia ja luo ilmoituksen tekemisen jälkeen suojattu sähköinen postilaatikko. Näin vastaava tutkija voi antaa sinulle palautetta ja esittää mahdollisia jatkokysymyksiä tilanteen käsittelyn aikana.

7. Miksi minun pitäisi luoda postilaatikko anonyymiä ilmoitusta varten ja miten se tapahtuu?

Haluaisimme olla kanssasi yhteydessä, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja, jotka voivat auttaa meitä selvittämään raportoitua asiaa. Jos haluat pysyä nimettömänä, tämä suojattu viestintä tapahtuu suojatun postilaatikon kautta. Uskomme vahvasti, että tämä on myös sinun etusi mukaista, ja suosittelemme, että käytät postilaatikkoa. Muussa tapauksessa meiltä saattaa puuttua tietoja, emmekä pysty käsittelemään ilmoitusta siinä tapauksessa, että emme saa sinuun yhteyttä esittääksemme lisäkysymyksiä. 

Voit luoda oman suojatun sähköisen postilaatikkosi, kun olet toimittanut kaikki ilmoituksen tiedot. Jos sinulla on jo käytössäsi suojattu sähköinen postilaatikko, pääset kirjautumaan siihen "Kirjaudu sisään" -painikkeen kautta. Kirjautuaksesi sisään sinun on ensin vastattava turvakysymykseen. 

Kunhan et anna sellaisia tietoja, jotka voisivat paljastaa henkilöllisyytesi, BKMS®-järjestelmä suojaa anonymiteettiäsi Integrity Channel -palvelussa. BKMS®-järjestelmä on verkkopohjainen raportointikanava, jonka ovat testanneet ja jota käyttävät monet suuryritykset ja organisaatiot sekä lainvalvontaviranomaiset, ja se täyttää korkeimmat turvallisuusstandardit. Sen ansiosta on mahdotonta jäljittää ilmoittajan henkilöllisyyttä tai nimettömän ilmoituksen alkuperää. Jos haluat lisätietoja BKMS®-järjestelmän toiminnasta, käy osoitteessa: https://www.business-keeper.com/en/

8. Olen huolissani siitä, että joudun kantelun vuoksi koston tai rangaistuksen kohteeksi. Miten minua suojellaan tällaiselta?

Jokainen ilmoitus käsitellään ehdottoman luottamuksellisena. Emme myöskään hyväksy kostotoimia sellaisia henkilöitä kohtaan, jotka vastuuntuntoisesti ja hyvässä uskossa ilmoittavat meille sääntöjen mahdollisista rikkomuksista. Kun tutkimme ilmoituksia, huolehdimme myös asianomaisten henkilöiden oikeutettujen etujen suojaamisesta.

"Hyvässä uskossa" tarkoittaa, että ilmoittaja uskoo, että hänen kertomuksensa tilanteesta on totta tai erittäin todennäköistä riippumatta siitä, vahvistetaanko hänen epäilynsä myöhemmin vai ei. On ehdottoman kiellettyä käyttää Dräger Integrity Channelia tarkoituksellisesti väärien tai kunniaa loukkaavien vinkkien tai tietojen antamiseen.

9. Kuka käsittelee viestit, jotka lähetän joko osoitteeseen compliance(at)draeger.com tai Dräger Integrity Channelin kautta?

Saksassa sijaitsevan Corporate Compliance Officen (CCO) yhdenmukaisuudesta vastaava henkilö käy läpi tehdyt ilmoitukset ymmärtääkseen tilanteen ja arvioidakseen sen merkityksellisyyden. Jos ilmoituksesi koskee asiaa, joka ei kuulu Saksan CCO:n tai muun alueen yhdenmukaisuudesta vastaavien henkilöiden toimivaltaan, CCO välittää ilmoituksen oikealle osastolle (esimerkiksi henkilöstöhallinnolle tai tulli- ja vientihallinnolle).

Jos ilmoituksesi koskee asiaa, joka on merkityksellinen vain paikallisella tasolla, se käsitellään paikallisesti tai alueellisesti vastaavien asiantuntijoiden toimesta, jos tämä katsotaan tarkoituksenmukaisimmaksi toimintatavaksi. Tietojen käsittely suoraan CCO:n toimesta olisi asianmukaista esimerkiksi mahdollisen eturistiriidan kohdalla.

CCO käsittelee ilmoituksen suoraan, kun kyseessä ovat ilmoitukset, jotka koskevat saksalaisia Dräger-yhtiöitä, ja ilmoitukset, jotka luokitellaan sisäisten standardien mukaan konsernin kannalta merkityksellisiksi.

Jos teet ilmoituksen Dräger Integrity Channelin kautta, sen käsittelee asiantuntijatiimimme. Sinuun on yhteydessä Integrity-kanavan kautta vain asiantuntijatiimin jäsen. Tapauksissa, joissa ilmoituksesi on tarpeen siirtää jatkokäsittelyä varten (ks. edellä), tämä tehdään – jos mahdollista – sinua kuullen. Jos se ei ole mahdollista, ilmoitus välitetään eteenpäin niin pitkälle kuin se on sallittua ja tietenkin edellyttäen, että kaikki henkilöllisyyttäsi koskevat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. 

Periaatteemme

menschenrechte-3-2-IMG_4608n_sibirienlinie.jpg

Liiketoimitaperiaatteet

Liiketoimintaperiaatteissamme eli käytännesäännöissämme kuvailemme niitä arvoja ja velvollisuuksia, jotka ohjaavat toimintaamme liikekumppaneina, työpaikalla ja osana yhteiskuntaa. Kaikkien Drägerin työntekijöiden – myös esimiesten ja johtoportaan – on tunnettava liiketoimintaperiaatteet eli käytännesäännöt ja sovellettava niitä toiminnassaan, jotta voidaan tehdä asianmukaisia päätöksiä.

D-6568-2021_Website-3-2-780-x-520px.jpg

Liikekumppaneita koskevat käytännesäännöt

Meille on äärimmäisen tärkeää, että me ja liikekumppanimme jaamme samat arvot ja periaatteet ja toimimme niiden mukaisesti. Liikekumppaneita koskevissa käytännesäännöissä kuvataan, mitä odotamme yrityskumppaneiltamme.

compliance-3-2-D-23262-2017

Ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeva periaatejulistus

Ihmisoikeuksien kunnioittamista koskeva periaatejulistuksemme selittää odotuksemme työntekijöille ja liikekumppaneille. Emme halua vain muotoilla arvojamme, vaan myös varmistaa niiden toteutumisen päivittäisessä työssämme. Kuvaamme, miten tunnistamme riskit ja millaisiin toimenpiteisiin ryhdymme, jotta ihmisoikeusloukkaukset voidaan ennaltaehkäistä."

Opi lisää

draeger-corporate-company-profile-3-2

Yritysprofiili

Dräger valmistaa lääketieteellisen ja turvallisuusteknologian tuotteita. Tuotteemme suojaavat, turvaavat ja pelastavat ihmishenkiä sairaaloissa, palolaitoksissa, pelastuspalveluissa, valtion virastoissa, kaivostoiminnassa ja teollisuudessa ympäri maailmaa.

nachhaltigkeit-3-2-D-11012-2009.jpg

Kestävän kehityksen visiomme

Meille toimintaperiaatteemme "Teknologiaa elämän puolesta" tarkoittaa, että elämme vastuullisesti. Tuotteemme vaikuttavat monin tavoin myönteisesti niin ihmisiin kuin ympäristöönkin, ja järjestelmiemme ja prosessiemme avulla varmistamme, että säästämme resursseja ja minimoimme liiketoiminnastamme mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset. Me Drägerillä uskomme, että kestävä kehitys on edellytys yrityksemme menestykselle.

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Yrityshistoria

Jokainen elämä on ainutlaatuinen. Elämän suojaaminen, tukeminen ja pelastaminen on keskeinen osa Drägerin historiaa. Johann Heinrich Dräger kirjoitti tämän historian ensimmäisen luvun vuonna 1889. Jatkamme työtämme, jota ohjaa ajatus tehdä teknologiasta “teknologiaa elämän puolesta”.

Ota yhteyttä Drägeriin

Kirjekuori

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Lübeck, Saksa

+49 451 882 0

Täällä sinua varten kellon ympäri.