Vaatimustenmukaisuus  - Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuus

Yhteystiedot

Drägerillä olemme sitoutuneet noudattamaan mottoa ”teknologiaa elämän puolesta”. Tämäntyyppinen sitoutuminen on uskottavaa vain, jos työntekijämme ja liikekumppanimme noudattavat lakeja kaikissa maissa, joissa toimimme. Mutta se ei vielä riitä. Vasta kun kaikki työntekijämme ja liikekumppanimme noudattavat yrityksen käytännesääntöjen periaatteita sekä toimivat rehellisesti ja ammattitaitoisesti kaikissa tilanteissa, tuotteemme ja palvelumme täyttävät lupauksensa.

Stefan Dräger, hallituksen puheenjohtaja

”Minä ja muut kollegani yrityksen hallituksessa haluamme toimia esimerkkeinä siinä, kuinka vaatimuksenmukaisuuden periaatteiden noudattaminen on jatkuvaa vastuunottoa omasta toiminnastamme. On tärkeää, että toimimme aina ammattitaitoisesti ja luottamusta herättävällä tavalla ollessamme vuorovaikutuksessa asiakkaidemme, kollegojemme, toimittajiemme ja myyntikumppaneidemme kanssa. Jokainen meistä on vastuussa Drägerin imagon säilyttämisestä ja parantamisesta ympäri maailmaa. Edellytämme työntekijöiltämme ja liikekumppaneiltamme ehdotonta rehellisyyttä sekä ihmisten ja lakien kunnioitusta kaikissa toimintamaissamme. Haluamme Drägerin edustavan laatua ja arvoa – menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.”

Stefan Dräger

Hallituksen puheenjohtaja

Vaatimustenmukaisuuden hallinta

Dräger on ottanut käyttöön vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän (CMS), jota kehitetään jatkuvasti. Sisäiset vaatimustenmukaisuusrakenteet perustuvat vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmien yhteisiin standardeihin sekä kolmeen peruspilariin: ehkäisy, havaitseminen ja reagointi. Niiden noudattaminen on niin johtoportaan kuin työntekijöidenkin vastuulla. Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmän tarkoituksena on tunnistaa nopeasti korruptioon, kilpailulainsäädäntöön, kaupalliseen rikosoikeuteen (petoksiin) ja mahdollisten eturistiriitojen epäasianmukaiseen käsittelyyn liittyvät riskit ja puuttua niihin nopeasti. Haluamme tukea Drägerin työntekijöitä kaikkialla maailmassa heidän jokapäiväisessä työssään.

Lisätietoja vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmästämme on vastuullisuusraportissa ja raportissa. Muut vaatimustenmukaisuutta koskevat kysymykset, kuten tulli- ja vientivalvonta, veroasiat, rahanpesun estäminen tai tietosuoja, käsitellään muissa konsernin osissa.

Anna äänesi kuulua! Me välitämme. Drägerillä pidämme tärkeänä seuraavaa: Heikkouksien ja virheiden käsitteleminen antaa meille mahdollisuuden tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa, milloin on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin ja kehitettävä yrityksen sisäisiä prosesseja.

Emme katso poispäin, vaan olemme sitoutuneet ongelmien ratkaisemiseen ja ratkaisujen löytämiseen!” Stefan Dräger ilmaisee asian näin. Vihjeelläsi voit auttaa meitä tunnistamaan ja estämään Drägerin mahdolliset maine- ja omaisuusvahingot jo varhaisessa vaiheessa.

Kaikki vihjeet käsitellään luottamuksellisina. Emme myöskään salli minkäänlaisia ilmiantajiin kohdistuvia rangaistustoimia, kun mahdollisista vaatimustenmukaisuuden rikkomuksista on ilmoitettu vastuullisella tavalla ja vilpittömässä mielessä. Kun tutkimme vihjettä, suojelemme myös niiden etuja, joihin se vaikuttaa.

Yrityksen käytännesäännöt

Vihjeet ja neuvonta

Turvalliset ja luotettavat viestintäkanavat työntekijöille, liikekumppaneille sekä muille sidosryhmille ovat välttämätön edellytys vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi. Kaikkien on oltava tietoisia henkilökohtaisesta vastuustaan toimia rehellisesti, jotta vaatimustenmukaisuusjärjestelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Yrityksen käytännesäännöt

Yrityksen käytännesäännöissä (Käytännesäännöt) kuvataan arvojamme ja vastuutamme yhteiskunnan jäseninä, liikekumppaneina ja työntekijöinä. Nämä arvot on määritelty työntekijöille ja johtajille tarkoitetuissa oppaissa käytännesääntöjen muodossa. Kaikkien Drägerillä työskentelevien – työntekijöistä johtajiin ja hallituksen jäseniin – on tunnettava käytännesääntömme ja noudatettava niitä toiminnassaan ja päätöksenteossaan.

Lisätietoa

Avoin puhumisen kulttuuri

Voit vapaasti ladata julistekampanjamme julisteet aiheista ”Avoin puhumisen kulttuuri” ja ”Vihjeen antaminen Drägerillä”.

integrity-plakat-1-en.png

Mahdollisista virheistä ja heikkouksista puhuminen ei ole aina helppoa ja vie paljon energiaa. Pyydämme sinua ilmoittamaan rohkeasti mahdollisista Drägerin käytännesääntöjen tai sovellettavien lakien rikkomuksista.

integrity-plakat-2-en.png

Työympäristösi on paras paikka selvittää, mitä yrityksessä todella tapahtuu. Siksi Dräger tarvitsee apuasi. Se, että jokin asia on aina tehty tietyllä tavalla, ei tarkoita, että se on edelleen oikea tapa toimia.

integrity-plakat-3-en.png

Asia on sinun vastuullasi! Riippumatta siitä, kuinka sekavalta tilanne saattaa sinusta tuntua. Pyydämme sinua ilmoittamaan mahdollisista Drägerin käytännesääntöjen tai sovellettavien lakien rikkomuksista.

integrity-plakat-4-en.png

Dräger haluaa oppia virheistään. Se kuuluu vaatimustenmukaisuuden periaatteiden noudattamiseen. Drägerillä käytössäsi on turvalliset ja luotettavat raportointikanavat, joiden ansiosta antamasi tiedot päätyvät oikeaan paikkaan.

integrity-plakat-5-en.png

Emme jätä sinua yksin huolenaiheesi kanssa. Pyydämme sinua ilmoittamaan mahdollisista Drägerin käytännesääntöjen tai sovellettavien lakien rikkomuksista. Valitse sinulle parhaiten sopiva tapa ilmoituksen tekemiseen.

Drägerin raportointikanava

Drägerin raportointikanava on verkkopohjainen ilmiantojärjestelmä, joka on Drägerin työntekijöiden, liikekumppaneiden ja muiden henkilöiden käytettävissä ympärivuorokautisesti, sijainnista riippumatta. Järjestelmän kautta voidaan ilmoittaa mahdollisista Drägerin käytännesääntöjen, yrityksen sisäisten toimintaohjeiden tai sovellettavien lakien rikkomuksista tai saada neuvoja tällaisissa tilanteissa toimimiseen.

Jotta ilmiantojärjestelmään kirjautumisen yrityksiä ei voida seurata, saat käyttöösi verkkosivuston osoitteen napsautettavan linkin sijaan.

https://www.bkms-system.net/DRAEGER

Kopioi tämä linkki kokonaan selaimesi osoiteriville.

Kotisivulla saat lisätietoa siitä, miten käsittelemme saatuja vihjeitä.
Lisätietoja ilmiantojärjestelmän perusperiaatteista ja toiminnasta on Saksan Business Keeper GmbH:n kotisivulla.

Haluamme luoda henkilökohtaisen yhteyden kanssasi.

Drägerin työntekijänä sinun tulisi aina olla ensimmäisenä yhteydessä esimieheesi.

Jos olet Drägerin asiakas, myyntikumppani, toimittaja tai muun sidosryhmän jäsen, ota yhteyttä Drägerin edustajaan. Mitä tehdä, jos sinulla ei ole suoraa yhteyttä Drägeriin? Voit myös lähettää kysymyksesi ja huolenaiheesi suoraan yrityksen vaatimustenmukaisuudesta vastaavalle taholle. Lähetä sähköpostia osoitteeseen: compliance@draeger.com.

Olemme tietoisia siitä, että joissakin tilanteissa suora, avoin vuoropuhelu voi tuntua sopimattomalta tai haluat pysyä nimettömänä muusta syystä. Tällöin voit ilmoittaa mahdollisista vaatimustenmukaisuuden rikkomuksista Drägerin raportointikanavan kautta. Voit tehdä ilmoituksen nimelläsi tai nimettömästi.

Muut aiheet

Dräger ja vastuullisuus

Vastuullisuus

Ota yhteyttä Drägeriin

Postiosoite

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

Palvelemme ympärivuorokautisesti.