Käsityksemme vastuullisuudesta

Vastuullisuus ja Drägerin jatkuva kehittäminen ovat tärkeä osa yritystämme ja sen historiaa. Yrityksemme motto, ”teknologiaa elämän puolesta”, tarkoittaa vastuun ottamista. Tuotteillamme on monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmisten ja ympäristön kannalta. Kehittäessämme järjestelmiä ja prosesseja, pidämme huolta siitä, että säästämme resursseja ja estämme liiketoiminnastamme mahdollisesti aiheutuvat riskit. Drägerillä pidämme vastuullisuutta välttämättömänä edellytyksenä taloudelliselle menestykselle. Jos haluamme saavuttaa menestystä, meidän on toimittava vastuullisesti kaikissa kansainvälisissä toimipaikoissamme ja koko toimitusketjussamme. Olemme vakuuttuneita siitä, että lakien ja määräysten noudattamisen sekä vapaan ja oikeudenmukaisen kilpailun on oltava kaiken liiketoiminnan perusta. Meidän on lisäksi torjuttava korruptiota ja suojeltava ihmisoikeuksia.

Vastuullisen toiminnan painopisteet

Kaiken toimintamme tavoitteena on yrityksen pitkäaikaisen menestyksen takaaminen. Tämä tavoite voidaan saavuttaa vain vastuulliseen toimintaan perustuvalla taloudellisella menestyksellä ja huolehtimalla asiakkaidemme, toimittajiemme, rahoittajiemme ja yhteisöidemme jäsenien hyvinvoinnista kaikissa maissa, joissa toimimme. Tämän perusteella olemme yksilöineet neljä vastuullisen toiminnan painopistettä. Olemme asettaneet sekä strategisia että erityistavoitteita, joita aiomme kehittää edelleen tulevien vuosien aikana. Pidämme tärkeänä tehdä yrityksen sisäisiä parannuksia, mutta myös vastata merkittävällä tavalla nykyisiin sosiaalisiin haasteisiin.

1. Parannamme terveydenhuoltoa ympäri maailmaa.

Tehohoito

Sekä tehohoitopotilaiden lukumäärä että keski-ikä kasvavat edelleen tulevina vuosikymmeninä, mikä asettaa uusia haasteita sairaaloiden tehohoidolle. Olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää tehohoidossa työskentelevien lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan fyysistä ja psykologista taakkaa automatisoimalla rutiinitöitä ja hoitoprosesseja sekä tarjoamalla tukea kliiniseen päätöksentekoon. Tämä tavoite saavutetaan lisäämällä ratkaisuja, jotka perustuvat tehohoidossa käytettävän lääketieteellisen tekniikan verkottumiseen ja älykkääseen vuorovaikutukseen.

Tavoite: Vuoteen 2030 mennessä kaikki tuotevalikoimaamme kuuluvat olennaiset lääkinnälliset laitteet on varustettava palvelukeskeisen laitteiden yhdistettävyyttä koskevan ISO/IEEE 11073 SDC -standardin mukaisella verkkoliitäntäominaisuudella.

Samaan aikaan haluamme pitää erinomaista huolta Drägerissä työskentelevien noin 15 000 työntekijän terveydestä ja hyvinvoinnista. Siksi olemme määrittäneet lisätavoitteita, joihin on pyrittävä asianmukaisten toimenpiteiden avulla vuoden 2021 aikana. Päätavoitteenamme on tukea ja ylläpitää työntekijöidemme hyvinvointia ja varmistaa terveelliset työolot ja organisaatiomuodot.

Tavoite: Pienennämme työntekijöidemme sairausastetta Saksassa. Pysyvä tavoite on saavuttaa sairausaste, joka on yhden prosentin alle Nordmetall-työnantajajärjestön vertailuarvon.

2. Pyrimme luomaan tulevaisuuden, jossa kaikille taataan työterveys ja -turvallisuus.

Tulevaisuus

Tuotteemme ja palvelumme suojaavat päivittäin satoja tuhansia työssäkäyviä ihmisiä. Kaasuvaroitus- ja hengityssuojalaitteidemme verkottumiselle ja siitä johdetulle data-analyysille perustuvan Smart Safety -teknologian ansiosta asiakkaamme voivat havaita vaaralliset tilanteet aikaisemmin ja hallita niitä tehokkaammin. Juuri tästä syystä työskentelemme jo keskeytyksettä huomisen verkkoratkaisujen parissa.

Tavoite: Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä yli 80 prosenttia kaasuvaroitus- ja hengityssuojalaitteistamme tarjoaa älykästä, tietoihin perustuvaa lisäarvoa.

Haluamme pitää erinomaista huolta työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta. Uskomme, että jokainen työtapaturma on estettävissä. Parannamme jatkuvasti turvallisuuskulttuuriamme saavuttaaksemme Vision Zero -tavoitteemme: maailman, jossa ei ole työtapaturmia.

Tavoite: Haluamme vähentää tapaturmien vuoksi menetetyn ajan määrää (LTIR3) Dräger-konsernissa vuoden 2019 5,6:sta alle 4,0:aan vuoteen 2025 mennessä.

3. Suojelemme ympäristöä, mutta autamme myös asiakkaitamme suojelemaan omaansa.

Ympäristö

Tarjoamiemme turvallisuusteknologian tuotteiden ja palveluiden avulla torjumme epäpuhtauspäästöjä ja vahinkotapahtumia. Jatkossa haluamme kehittää ilmastonsuojeluun liittyvää kompetenssiamme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi laajennamme tuotevalikoimaamme kattamaan tuotteita ja palveluita, jotka mittaavat esimerkiksi ilmastolle erittäin haitallisia metaanipäästöjä. Tulevaisuudessa näemme myös vetytaloudessa uusia liiketoiminta-alueita.

Sairaalatyön kehittämisessä ympäristöystävälliseen suuntaan on vielä paljon tehtävää. Haluamme tukea asiakkaitamme Green Hospital® -strategian toteuttamisessa. Tämän vuoksi kehitämme tuotteita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka minimoivat esimerkiksi ilmastolle haitallisten anestesiakaasujen päästöjä. Työskentelemme myös kumppanuuksien rakentamiseksi, jotta voimme viedä tämän strategisen tavoitteen eteenpäin. Ilmastonsuojelu on tärkeimpiä konsernin sisäisiä strategisia tavoitteita. Drägerin tavoitteena on pitkäaikainen hiilestä irtautuminen YK:n ilmastosopimuksen mukaisesti.

Tavoite: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 29 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna. Tavoite on saavutettava päästövähennyssertifikaatteja ostamatta.

4. Valitsemme toimittajamme huolellisesti ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä visiomme toteuttamiseksi koko toimitusketjussa.

Toimittajat

Työskentelemme yli 2 500 huolellisesti valitun toimittajan kanssa voidaksemme kehittää vastuullista liiketoimintaamme. Pidämme korkeaa laatustandardia erittäin tärkeänä, kun on kyse ”teknologiasta elämän puolesta”. Jatkossa edellytämme tarkempaa vastuullisuuskriteerien huomioon ottamista kun valitsemme uusia toimittaja tai teemme uusia tilauksia.

Tavoite: Vuodesta 2022 alkaen tarkistamme kaikki uudet toimittajat vastuullisuusarvioinnin avulla ennen hyväksyntää.

Toimitusketjulla on merkittävä rooli tuotteidemme valmistusprosessissa. Näin ollen haluamme varmistaa, että myös toimittajamme ottavat vastuullisuuskriteerit huomioon.

Tavoite: Tavoitteemme vuodelle 2021 on nostaa toimittajien käytännesääntöjä noudattavien hankintamateriaalien kattavuus 75 prosentista 80 prosenttiin.

Drägerin vuoden 2020 vastuullisuusraportti

Vuoden 2020 vastuullisuusraportti

Lataa vastuullisuusraportti

Ota yhteyttä Drägeriin

Draeger-Envelop-16-9-grey.jpg

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

Palvelemme ympärivuorokautisesti.