Käsityksemme vastuullisuudesta

Vastuullisuus ja Drägerin jatkuva kehittäminen ovat tärkeä osa yritystämme ja sen historiaa. Yrityksemme motto, ”teknologiaa elämän puolesta”, tarkoittaa vastuun ottamista. Tuotteillamme on monenlaisia myönteisiä vaikutuksia ihmisten ja ympäristön kannalta. Kehittäessämme järjestelmiä ja prosesseja, pidämme huolta siitä, että säästämme resursseja ja estämme liiketoiminnastamme mahdollisesti aiheutuvat riskit. Drägerillä pidämme vastuullisuutta välttämättömänä edellytyksenä taloudelliselle menestykselle. Jos haluamme saavuttaa menestystä, meidän on toimittava vastuullisesti kaikissa kansainvälisissä toimipaikoissamme ja koko toimitusketjussamme. Olemme vakuuttuneita siitä, että lakien ja määräysten noudattamisen sekä vapaan ja oikeudenmukaisen kilpailun on oltava kaiken liiketoiminnan perusta. Meidän on lisäksi torjuttava korruptiota ja suojeltava ihmisoikeuksia.

Vastuullisen toiminnan painopisteet

Kaiken toimintamme tavoitteena on yrityksen pitkäaikaisen menestyksen takaaminen. Tämä tavoite voidaan saavuttaa vain vastuulliseen toimintaan perustuvalla taloudellisella menestyksellä ja huolehtimalla asiakkaidemme, toimittajiemme, rahoittajiemme ja yhteisöidemme jäsenien hyvinvoinnista kaikissa maissa, joissa toimimme. Tämän perusteella olemme yksilöineet neljä vastuullisen toiminnan painopistettä. Olemme asettaneet sekä strategisia että erityistavoitteita, joita aiomme kehittää edelleen tulevien vuosien aikana. Pidämme tärkeänä tehdä yrityksen sisäisiä parannuksia, mutta myös vastata merkittävällä tavalla nykyisiin sosiaalisiin haasteisiin.

1. Parannamme terveydenhuoltoa ympäri maailmaa.

Tehohoito

Sekä tehohoitopotilaiden lukumäärä että keski-ikä kasvavat edelleen tulevina vuosikymmeninä, mikä asettaa uusia haasteita sairaaloiden tehohoidolle. Olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää tehohoidossa työskentelevien lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan fyysistä ja psykologista taakkaa automatisoimalla rutiinitöitä ja hoitoprosesseja sekä tarjoamalla tukea kliiniseen päätöksentekoon. Tämä tavoite saavutetaan lisäämällä ratkaisuja, jotka perustuvat tehohoidossa käytettävän lääketieteellisen tekniikan verkottumiseen ja älykkääseen vuorovaikutukseen.

Tavoite: Vuoteen 2030 mennessä kaikki tuotevalikoimaamme kuuluvat olennaiset lääkinnälliset laitteet on varustettava palvelukeskeisen laitteiden yhdistettävyyttä koskevan ISO/IEEE 11073 SDC -standardin mukaisella verkkoliitäntäominaisuudella.

Samaan aikaan haluamme pitää erinomaista huolta Drägerissä työskentelevien noin 15 000 työntekijän terveydestä ja hyvinvoinnista. Siksi olemme määrittäneet lisätavoitteita, joihin on pyrittävä asianmukaisten toimenpiteiden avulla vuoden 2021 aikana. Päätavoitteenamme on tukea ja ylläpitää työntekijöidemme hyvinvointia ja varmistaa terveelliset työolot ja organisaatiomuodot.

Tavoite: Pienennämme työntekijöidemme sairausastetta Saksassa. Pysyvä tavoite on saavuttaa sairausaste, joka on yhden prosentin alle Nordmetall-työnantajajärjestön vertailuarvon.

2. Pyrimme luomaan tulevaisuuden, jossa kaikille taataan työterveys ja -turvallisuus.

Tulevaisuus

Tuotteemme ja palvelumme suojaavat päivittäin satoja tuhansia työssäkäyviä ihmisiä. Kaasuvaroitus- ja hengityssuojalaitteidemme verkottumiselle ja siitä johdetulle data-analyysille perustuvan Smart Safety -teknologian ansiosta asiakkaamme voivat havaita vaaralliset tilanteet aikaisemmin ja hallita niitä tehokkaammin. Juuri tästä syystä työskentelemme jo keskeytyksettä huomisen verkkoratkaisujen parissa.

Tavoite: Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä yli 80 prosenttia kaasuvaroitus- ja hengityssuojalaitteistamme tarjoaa älykästä, tietoihin perustuvaa lisäarvoa.

Haluamme pitää erinomaista huolta työntekijöidemme terveydestä ja turvallisuudesta. Uskomme, että jokainen työtapaturma on estettävissä. Parannamme jatkuvasti turvallisuuskulttuuriamme saavuttaaksemme Vision Zero -tavoitteemme: maailman, jossa ei ole työtapaturmia.

Tavoite: Haluamme vähentää tapaturmien vuoksi menetetyn ajan määrää (LTIR3) Dräger-konsernissa vuoden 2019 5,6:sta alle 4,0:aan vuoteen 2025 mennessä.

3. Suojelemme ympäristöä, mutta autamme myös asiakkaitamme suojelemaan omaansa.

Ympäristö

Tarjoamiemme turvallisuusteknologian tuotteiden ja palveluiden avulla torjumme epäpuhtauspäästöjä ja vahinkotapahtumia. Jatkossa haluamme kehittää ilmastonsuojeluun liittyvää kompetenssiamme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi laajennamme tuotevalikoimaamme kattamaan tuotteita ja palveluita, jotka mittaavat esimerkiksi ilmastolle erittäin haitallisia metaanipäästöjä. Tulevaisuudessa näemme myös vetytaloudessa uusia liiketoiminta-alueita.

Sairaalatyön kehittämisessä ympäristöystävälliseen suuntaan on vielä paljon tehtävää. Haluamme tukea asiakkaitamme Green Hospital® -strategian toteuttamisessa. Tämän vuoksi kehitämme tuotteita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka minimoivat esimerkiksi ilmastolle haitallisten anestesiakaasujen päästöjä. Työskentelemme myös kumppanuuksien rakentamiseksi, jotta voimme viedä tämän strategisen tavoitteen eteenpäin. Ilmastonsuojelu on tärkeimpiä konsernin sisäisiä strategisia tavoitteita. Drägerin tavoitteena on pitkäaikainen hiilestä irtautuminen YK:n ilmastosopimuksen mukaisesti.

Tavoite: Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 33 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna. Tavoite on saavutettava päästövähennyssertifikaatteja ostamatta.

4. Valitsemme toimittajamme huolellisesti ja teemme heidän kanssaan yhteistyötä visiomme toteuttamiseksi koko toimitusketjussa.

Toimittajat

Työskentelemme yli 2 500 huolellisesti valitun toimittajan kanssa voidaksemme kehittää vastuullista liiketoimintaamme. Pidämme korkeaa laatustandardia erittäin tärkeänä, kun on kyse ”teknologiasta elämän puolesta”. Jatkossa edellytämme tarkempaa vastuullisuuskriteerien huomioon ottamista kun valitsemme uusia toimittaja tai teemme uusia tilauksia.

Tavoite: Vuodesta 2022 alkaen tarkistamme kaikki uudet toimittajat vastuullisuusarvioinnin avulla ennen hyväksyntää.

Toimitusketjulla on merkittävä rooli tuotteidemme valmistusprosessissa. Näin ollen haluamme varmistaa, että myös toimittajamme ottavat vastuullisuuskriteerit huomioon.

Tavoite: Tavoitteemme vuodelle 2022 on nostaa toimittajien käytännesääntöjä noudattavien hankintamateriaalien kattavuus 81 prosentista 83 prosenttiin.

Olemme saaneet tunnustusta kestävän kehityksen toiminnastamme

Drägerin luottokelpoisuuden arvioimisesta vastaavat arvostetut luottoluokituslaitokset. Näin Drägerin on ollut mahdollista saada ISS ESG:n Corporate Rating -arvioinnissa luokitus ”Prime”. Drägerin luokitus tuo sille kärkipaikan toimialaa ”Health Care Equipment & Supplies” koskevassa vertailussa. Vuonna 2023 Dräger sai MSCI ESG Rating -arvioinnissa A-luottoluokituksen. Arviointi tapahtuu luokitusten ”AAA” (kärkiyritys) ja ”CCC” (peränpitäjä) välisellä asteikolla. Sijoitukseen vaikuttavat tällöin toimialakohtaiset ESG-riskit ja yrityksen kyky hallita tällaisia riskejä verrattuna muihin yrityksiin. MSCI ESG Research tarjoaa arviointeja globaaleille julkisille yrityksille ja muutamille yksityisille yrityksille. EcoVadis-laitos sijoitti Drägerin vuonna 2023 CSR-arvioinnissaan toimialansa parhaimman 1 %:n joukkoon ja myönsi sille arvosanan ”Gold”, joka kertoo Drägerin olevan kestävä toimittaja.

EcoVadis2023
MSCI-Rating-2023
QualityScore-Badge_Environmental-Logo_3-2-2021.png
Prime-Label-ISS-logo-3-2-2021.png
sustainability-report.jpg

Vuoden 2022 vastuullisuusraportti

Lataa vastuullisuusraportti

Vuoden 2021 vastuullisuusraportti

Vuoden 2021 vastuullisuusraportti

Lataa vastuullisuusraportti

Drägerin vuoden 2020 vastuullisuusraportti

Vuoden 2020 vastuullisuusraportti

Lataa vastuullisuusraportti

Vuoden 2019 vastuullisuusraportti

Vuoden 2019 vastuullisuusraportti

Lataa vastuullisuusraportti

Vuoden 2018 vastuullisuusraportti

Vuoden 2018 vastuullisuusraportti

Lataa vastuullisuusraportti

Vuoden 2017 vastuullisuusraportti

Vuoden 2017 vastuullisuusraportti

Lataa vastuullisuusraportti

Sertifikaatit

Korkealaatuiset tuotteet ja eheä ympäristö ovat osa imagoamme. Siksi pyrimme laadun ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmien avulla varmistamaan, että prosessimme kehittyvät jatkuvasti. Seuraavat sertifikaatit osoittavat, että olemme onnistuneet tavoitteessamme:

Argentiina

Australia

Belgia

Brasilia

Bulgaria

Chile

Kiina

Tanska

Saksa

Suomi

Ranska

Kreikka

Intia

Indonesia

Irlanti

Italia

Japani

Kanada

Kolumbia

Korea

Kroatia

Malesia

Meksiko

Alankomaat

Uusi-Seelanti

Norja

Itävalta

Peru

Filippiinit

Puola

Portugali

Slovenia

Romania

Venäjä

Saudi-Arabia

Sveitsi

Ruotsi

Serbia

Singapore

Slowakia

Espanja

Etelä-Afrikka

Thaimaa

Tšekin tasavalta

Turkki

Unkari

Yhdysvallat

Yhdistynyt kuningaskunta

Vietnam

Tähän liittyviä aiheita

unternehmensgeschichte-3-2-FOTO-1_6_ak-1

Yrityshistoria

compliance-3-2-D-23262-2017

Vaatimustenmukaisuus

unsere-geschaefts-und-verhaltensgrundsaetze-3-2-D-23320-2017

Käytännesäännöt

Ota yhteyttä Drägeriin

Draeger-Envelop-16-9-grey.jpg

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Germany

+49 451 882 0

Palvelemme ympärivuorokautisesti.