Drägerin johtajuusmalli

Ole johtaja, jonka haluaisit itselläsi olevan.

Drägerin johtajuusmalli, WeLEAD, määrittelee johtajuutta ja yhteistyötä ohjaavat periaatteet.  WeLEAD-malli kehitettiin työntekijän etua ajatellen.  Mallissa keskeisellä sijalla on luottamuksen rakentaminen.  Drägerillä kohtelemme toisiamme kunnioittavasti.  Luottamus on ansaittu ja pysyy vahvana, kun pidämme sanamme.  WeLEAD yhdistää johtajiemme odotukset sekä antaa meille mahdollisuuden tehdä menestyksekästä yhteistyötä, saavuttaa asiakkaillemme lisäarvoa tuovia tuloksia ja ottaa huomioon työntekijöidemme monimuotoisuuden.

Drägerin johto

Drägerillä työskentelevillä ihmisillä on erilaisia kykyjä ja vastuualueita. Kaikilla heistä on mahdollisuus kasvaa täällä – sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Asiakaskeskeisyys, tuloslähtöisyys, luottamus ja monimuotoisuus ovat yrityksemme arvoja, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä, eivät pelkästään johtoporrasta.

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua henkilöstömme kanssa ympäri maailmaa, jotta tiimityö työntekijöiden ja johdon välillä lujittuu entisestään.

›WeLEAD‹.

Johtajuus WeLead

Luottamus ja kunnioitus

Luottamus on yrityksemme ydinarvo. Se ohjaa johtamistyyliämme ja tapaamme työskennellä tiiminä. Toimintamme on avointa ja kunnioittavaa. Meille johtaminen tarkoittaa parhaan mahdollisen työympäristön luomista henkilöstölle. Tämä tarkoittaa myös työntekijöiden aloitevapautta sekä selkeiden strategisten suuntaviivojen antamista.

Johtotehtäviin valituilta henkilöiltä edellytetään ennakkoluulottomuutta ja kykyä työskennellä tasavertaisesti muiden kanssa. Etsimme johtajia, jotka auttavat tiiminsä työntekijöitä hyödyntämään koko potentiaaliansa. Hyvä johtaminen on välttämätön edellytys menestykselle ja lisäarvon luomiseksi asiakkaillemme.

Nämä asiat koskevat kaikkia yrityksemme työntekijöitä, sillä johtaminen ja tiimityö eivät synny paperilla, vaan ne ovat päivittäisen vuorovaikutuksen tulosta.

Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi työntekijät, jotka allekirjoittavat tämän periaatteen ja haluavat ottaa tekemisistään vastuun.

Kuva ystävällisestä hymyilevästä naisesta

Ota meihin yhteyttä

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

+49 451 882 0

+49 451 882 2080