Hälytysten hallinta - hälytysten hallinta

Hälytysten hallinta

Kysy asiantuntijalta

Drägerin hälytysten hallintaratkaisut

Akuuttihoidon potilaita seurataan ja hoidetaan laitteilla, jotka tuottavat suuren määrän lääketieteellisiä hälytyksiä. Jotkin näistä hälytyksistä edellyttävät henkilökohtaista interventiota, mutta monet muut ovat vain tietoa-antavia ja pyrkivät kiinnittämään huomion tilanteisiin, jotka saattavat pahentua ja edellyttää potilaan luokse menemistä myöhemmin.

Kliiniset hälytykset voivat asettaa merkittäviä haasteita työnkululle. Hälytysten hallintaan liittyviä tehokkaita menetelmiä kehittämällä ja hyväksi todettua teknologiaa integroimalla voidaan tuottaa monia etuja. Autamme sinua ja laitostasi mielellämme, kun olet valmis tutustumaan ratkaisuihin, jotka voivat kasvattaa tehoa, vähentää kustannuksia ja parantaa potilasturvallisuutta ja hoitohenkilöstön tyytyväisyyttä hoidon korkeasta tasosta tinkimättä.

Haasteiden tunnistaminen

Hälytysäänet tuottavat tavallisesti huomattavaa melua monen potilaan kiireisellä teho-osastolla. Hälytysäänet voivat soida yhtäaikaisesti ja kilpailla hoitajien huomiosta. Kun hälytyksiä tuottavien lääkinnällisten laitteiden määrä kasvaa ja niihin on kytketty yhä suurempi määrä potilaita, hälytysten hallinta monimutkaistuu.

Hälytysten hallinta - Hälytysten hallinnan haasteet – yhä enemmän, yhä äänekkäämpiä
Hälytysten hallinta - Hälytysten hallinnan haasteet – huomaamatta jäävät hälytykset
Hälytysten hallinta - Hälytysten hallinnan haasteet – arviointi, optimointi, käytäntöön soveltaminen

Kliinisten hälytysten hallinta

Hälytysten hallintajärjestelmän on pidettävä koko hoitotiimi tietoisena ja ajan tasalla merkittävistä muutoksista potilaan voinnissa sekä menneistä ja käynnissä olevista kliinisistä interventioista.

Omassa laitoksessa käytössä oleva hälytysten vastausstrategia kannattaa arvioida potilasvalvontajärjestelmän vaihtamisen yhteydessä. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu yleensä työnkulun ja IT-infrastruktuurin arviointi, jotta uusien resurssien teho voidaan optimoida.


Drägerin hälytysten hallintaratkaisu on yksi yhtenäinen järjestelmä, joka tarjoaa seuraavat edut:

• Hälytysten arviointi ja raportointi tärkeimpien tietojen keräämistä ja jakamista varten.
• Asiantuntevaa työnkulun konsultointia vaatimusten määrittämistä varten.
• Hälytysten hallintasuunnitelman kehittäminen noudattamalla Yhdysvaltain kansallista potilasturvallisuustavoitetta (NPSG) nro 06.01.01 kliinisten hälytysjärjestelmien turvallisuudesta.
• Suunnitelman käyttöönotto, jolla muutetaan ihmisten tapaa hoitaa hälytykset.

Hälytysten hallinta - Hälytysten hallintaratkaisu – oman strategian hiominen
Hälytysten hallinta - Hälytysten hallintaratkaisu – muutoksen mekanismit

Kuusi askelta menestykseen

Hälytyksen hallinnan kuusi askelta menestykseen – 1. askel

Tiimin kokoaminen

Muodostakaa hälytysten hallintaan keskittyvä valmistelukomitea, joka tunnistaa tarpeet, tutkii ratkaisuja ja laatii toimintaehdotuksen.

Hälytyksen hallinnan kuusi askelta menestykseen – 2. askel

Arviointi ja validointi

Tarkastelkaa laitoksen tämänhetkistä strategiaa ja keskustelkaa objektiivisesti, mikä toimii ja mitä voisi sitä vastoin parantaa. Pitäkää tavoitteenne aina mielessä.

Hälytyksen hallinnan kuusi askelta menestykseen – 3. askel

Kerääminen ja analysointi

Tarkastelkaa tietoja. Kootkaa ne muotoon, joka mahdollistaa potilaiden, sänkyjen, hoitajien tehtävien ja hälytystietojen vertailun.

Hälytyksen hallinnan kuusi askelta menestykseen – 4. askel

Suunnittelu

Laatikaa sekä lyhyt- että pitkäaikaisen taktiikan huomioiva kokonaisvaltainen suunnitelma, joka sisältää tiedot uudesta työnkulusta, halutuista teknologioista, suositelluista toimittajista, budjetista ja projektin aikataulusta.

Hälytyksen hallinnan kuusi askelta menestykseen – 5. askel

Käyttöönotto

Valmistelkaa henkilöt, joihin muutokset vaikuttavat, jotta saatte kaiken hyödyn irti uudesta työnkulusta ja tekniikasta. Hyödyntäkää toimittajien ja ammattijärjestöjen tarjoamia koulutusohjelmia.

Hälytyksen hallinnan kuusi askelta menestykseen – 6. askel

Toimivuuden tarkastaminen

Arvioikaa raportteja ja dataa rutiininomaisesti. Kysykää itseltänne, toimiiko strategia. Uuden strategian käyttöönotto on kaikkein tärkein vaihe, mutta se on vain alku. Kehitys kohti parempaa on jatkuva prosessi.

Parhaan käytännön tunteminen

Kliinisten hälytysten hallintaa koskevaa uutta aloitetta käynnistettäessä kannattaa ottaa yhteyttä niihin, joilla on siitä jo kokemusta. Kyseiset organisaatiot voivat tarjota laitoksellesi tutkimustietoa, materiaaleja ja työkaluja, jotka auttavat laitoksesi hyvään alkuun ja viitoittavat tien menestykseen.

hälytysten-hallinta-paras-käytäntö-01

ECRI-instituutin aineistoa hälytysturvallisuudesta

hälytysten-hallinta-paras-käytäntö-02

Kliinisten hälytysten hallinnan ja integroinnin ohjelma

Hälytysten hallintaa koskevat webinaarit

Hälytysten arviointi – tunnetko laitoksesi luvut?

Hälytysten hallintaa parantavan suunnitelman laatiminen ja NPSG-tavoitteen saavuttaminen ei onnistu ilman lähtötilanteen ymmärtämistä. Opi parhaat käytännöt tiedon keräämis- ja analysointistrategian laatimista varten, jotta arviointi onnistuu. Rakenna laitoksesi hälytysten hallintasuunnitelma vahvalle perustalle.

Hälytysturtumus ja NPSG 06.01.01

Opi, kuinka voit valmistautua saavuttamaan Yhdysvaltain kansallisen potilasturvallisuustavoitteen (NPSG) asettamat vaatimukset kliinisten hälytysjärjestelmien turvallisuudesta ja rakentamaan vankan perustan vuoden 2016 tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokainen hoitaja vastavalmistuneesta tottuneeseen hallinto-osaajaan on tärkeässä roolissa luotaessa ympäristöä, joka ehkäisee hälytyksiin liittyviä potilasvahinkoja ja kuolemantapauksia.

Työnkulku – todellisuutta vai toiveunta?

Yhteistyössä etenevä työnkulku on mahdollista. Tutkimustulokset osoittavat, että tiimien välinen yhteistyö parantaa työtyytyväisyyttä. Lopputuloksena myös potilaiden hoitotulokset ja kokemukset paranevat ja osastojen sisäiset ja väliset prosessit tehostuvat.

Hälytysten hallinta: tietolähteitä

Avera Heart Hospital -sydänsairaalan tapausselostus
hälytysten-hallinta-avera

Lue, miten Dräger auttoi Avera Heart Hospital -sydänsairaalaa vähentämään potilaskohtaisen päivittäisen hälytysmäärän keskiarvoa 30 prosenttia.

Esite hälytysten hallintaratkaisusta
hälytysten-hallinta-esite

Hälytysturtumuksella on niin suuri vaikutus potilasturvallisuuteen ja kliiniseen tehokkuuteen, että Yhdysvaltain The Joint Commission -komission kansallinen potilasturvallisuustavoite (NPSG 06.01.01) vaatii sairaaloita laatimaan omat toimintatavat ja käytännöt kliinisten hälytysten hallintaan. Drägerin hälytysten hallintaratkaisu voi auttaa saavuttamaan NPSG-tavoitteen, edistämään potilasturvallisuutta ja parantamaan hoitohenkilöstön tehokkuutta.

Miten toimitusjohtajat voivat näyttää esimerkkiä ja edistää hälytysturtumuksen vastaista taistelua?
Miten toimitusjohtajat voivat näyttää esimerkkiä ja edistää hälytysturtumuksen vastaista taistelua?

Dräger North American puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Lothar Thielen selittää, kuinka johtotason esimiehet ovat avainasemassa hälytyksen hallintaan liittyvien aloitteiden tukemisessa. Artikkeli on peräisin Health System Management -aikakausjulkaisusta.

Parhaat toimittajat ja Dräger yhteistyössä kanssasi

Tekemällä yhteistyötä parasta teknologiaa toimittavien tahojen kanssa voimme tarjota lukuisia skaalattavia vaihtoehtoja, jotka sopivat sekä laitoksesi kliiniseen työnkulkuun että sen IT-strategiaan. Vahvat yhteistyösuhteet takaavat järjestelmien yhteensopivuuden ja maksimaalisen luotettavuuden. Dräger voi kehittää omaan työtilaasi ja työtapoihisi sopivan hälytysten hallintaratkaisun yhdessä teknologiapartneriensa kanssa.

Hälytysten hallintaa koskevat kansainväliset standardit

Valitse hälytysten hallintaratkaisu, joka täyttää alueesi kliiniset, hallinnolliset ja raportointivaatimukset. Hälytysten hallintateknologioiden tuottamista sääteleviin standardeihin tutustuminen helpottaa eri vaihtoehtojen arviointia.

IEC 80001

Kansainvälinen IEC 80001 -standardi

Hajautettujen hälytysjärjestelmien tekninen raportti IEC TR 80001-2-5:2014(E) sisältää turvallisuuden ja tehokkuuden takaavat suositukset yhdestä tai useammasta lähteestä tulevien hälytystilojen integrointiin, vastauksesta viestintään ja uudelleenohjaukseen.

IEC 60601

Kansainvälinen IEC 60601 -standardi

Nämä standardit kattavat sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden ja -järjestelmien perusturvallisuuden ja olennaisen suorituskyvyn: IEC 60601-1 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet — Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvylle, IEC 60601-1-8 – Hajautettuja hälytysjärjestelmiä koskeva ohjeistus.

hälytysten-hallinta-ihe-pcd

Kansainvälinen IHE-PCD-standardi

Integrointia ja potilashoitoon tarkoitettuja laitteita koskeva Integrating the Healthcare Enterprise – Patient Care Device (IHE-PCD) tarjoaa teknisen viitekehyksen käyttötapauksille, joissa sovelletaan tiettyjä erityisprofiileja. Ne sisältävät muun muassa tekniset tiedot kliinisiä hälytyksiä ja järjestelmien yhteentoimivuutta varten.

hälytysten-hallinta-mdd

Lääkintälaitedirektiivi (Medical Devices Directive, MDD)

Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi lääkinnällisistä laitteista 93/42/ETY (lääkintälaitedirektiivi) erittelee olennaiset vaatimukset, jotka valmistajien ja maahantuojien on täytettävä CE-merkinnän käyttämiseksi ja laitteidensa lailliseksi markkinoimiseksi tai myymiseksi Euroopan unionin alueella.

ECRI on julkaissut vuodesta 2010 lähtien joka vuosi Top 10 Health Technology Hazards -listan kymmenestä tärkeimmästä terveysteknologiaan liittyvästä vaarasta. Hälytyksistä syntyvä vaara on ollut listalla aina, ja se on päätynyt usein listan kärkeen.

  

Yhteystiedot

contact-us-me-16-9.jpg

OneMed Oy

PL 10 (Metsäläntie 20),
00321 Helsinki

020 786 6800

Vaihde avoinna: ma-pe 8.00 - 16.00