Sairaalasuunnittelu - Hoitokeskeiset työtilat hoitajille

Sairaalasuunnittelu

Kysy asiantuntijaltasi

Suunnittelu terveydenhoidossa: Hoitokeskeiset työtilat

Kaikissa terveydenhuollon yksiköissä tärkeimpänä tavoitteena on tarjota laadukasta hoitoa. Hoidon laadussa havaitut ongelmat on yhdistetty seuraaviin sairaalasuunnittelun puutteisiin: huono huonesuunnittelu, ergonomian puute, liian korkea melutaso tai liian kaukana potilashuoneista sijaitsevat tutkimus- ja hoitotilat1. Hyvin suunnitellut terveydenhuollon työtilat ja ympäristöt voivat parantaa sekä kliinisiä hoitotuloksia, taloudellista tulosta, tuottavuutta että potilaiden ja henkilökunnan tyytyväisyyttä huomattavasti. 

Lue lisää sairaalasuunnittelun eri vaihtoehdoista

Nurse-3-2-D-14833-2018.jpg

Kliinikot

Hospital-Planner.jpg

Suunnittelijat

Hospital-Management-3-2-D-17967-2019.jpg

Sairaalahallinto

Työtilasuunnittelun konsultointi

Tuemme sinua potilaskeskeisten ratkaisujen suunnittelussa ja käyttöönotossa kaikkialla maailmassa. Voit olla huoletta, sillä sama yhdyshenkilö on käytettävissäsi koko projektin ajan, samalla kun järjestelmä- ja arkkitehtuurisuunnittelun ammattilaisemme auttavat sinua projektisi konseptisuunnittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja lanseerauksessa.

en_Workplace_Design_Consultation-3-2.jpg

Tutustu prosessiimme

Vaiheen nimeä napsauttamalla saat lisätietoa siitä, miten voimme tukea sinua koko projektin ajan konseptisuunnittelusta lanseeraukseen asti!

en_Workplace_Design_Consultation_1_Conceptual_design-3-2.jpg

Konseptisuunnittelu

 • Tilasuunnittelua ja laitteistoa koskevan tutkimustiedon tarjoaminen
 • Asiakkaan tehtävien ja tavoitteiden kartoittaminen (kaikkien osapuolien tarpeiden määrittäminen / jatkuva tarvekartoitus / tietotaidon jakaminen…)
 • Prosessi- ja työnkulkuanalyysit paikan päällä
 • Ammattimainen projektin käynnistäminen
 • Sidosryhmäanalyysi
 • Vaatimusanalyysi
en_Workplace_Design_Consultation_2_Planning_Assistance-3-2.jpg

Suunnitteluapu

 • Sairaalan eri asiantuntijoista, kuten arkkitehdeistä ja suunnittelijoista, koostuvien tiimien vetäminen, projektiin osallistuvien osapuolten näkemysten sovittelu ja yhteensovittaminen
 • Työpaja Dräger-suunnittelukeskuksessa sekä suunnittelu ja visualisointi 3D-työkalulla: Huonekokojen ja huoneiden asettelun validointi virtuaalisia ja fyysisiä suunnittelumalleja käyttäen
 • Tilojen toiminnallisuuksien haastaminen, uusien käyttösuunnitelmien testaaminen ja käyttäjäpalautteen tehokkaampi huomiointi
 • Työnkulkujen optimointi
 • Loppuanalyysi ja viimeistely
 • 2D AutoCad -suunnitelmat (ylä- ja korkonäkymät)
 • 3D-mallit
 • BIM-mallit
en_Workplace_Design_Consultation_3_Realisation_Phase-3-2.jpg

Toteutusvaihe

 • Toteutus ja yksityiskohtainen suunnittelu – Projektinhallinta: Saman tahon toteuttama projektinhallinta ja rakennustyönjohto paikan päällä.
 • Tekniset selvennykset ja asiakkaan logististen vaatimusten hallinta
 • Kokeneet, koulutetut asentajat koko projektin ajan – korkeatasoinen logistiikan hallinta: Projektipäällikkö vastaa eri osa-alueista yhdessä tilaustenhallintatiimien kanssa  asiakkaan vaatimusten mukaisesti – ottaen huomioon aikataulut, priorisointi, pääsy projektipaikalle, tavaran purkualueet, sää, varastointi, jätehuolto, ympäristövaatimukset
 • Kaiken toimitettavan tavaran kattava dokumentointi
en_Workplace_Design_Consultation_4_Facility_Start_Up-3-2.jpg

Lanseerausvaihe

 • Mitä me teemme lanseerausvaiheessa (asennukset, tarkistukset, tarkastukset ja testaukset)? Onko tämä osa toteutusvaihetta?
 • Valtuutetuilta, ammattitaitoisilta kouluttajilta voi tilata virransyöttöyksikköihin, hoitolaitteisiin, potilasvalvontaan ja IT-järjestelmiin liittyvää koulutusta: Koulutukset voidaan järjestää joko asiakkaan tiloissa, muissa ulkopuolisissa tiloissa tai verkkomuotoisina.
Male-Nurse-3-2-D-11262-2019.jpg

Hoitokeskeisen työtilan suunnittelu – Optimoidut työnkulut toipumista edistävässä ympäristössä

Optimaalisella sairaalasuunnittelulla voidaan luoda toipumistaedistävä ympäristö, joka nopeuttaa potilaiden paranemista, lyhentää sairaalajaksojen kestoa ja lisää potilastyytyväisyyttä. Kun terveydenhuollon henkilökunnan työympäristö kohenee, myös hoidon laatu ja turvallisuus voivat parantua.

Sairaalasuunnitteluprojektissa huomioon otettavia asioita

Tyypillisestä sairaalaympäristöstä tulevat ensimmäiseksi mieleen  kova valaistus, kalseat laattaseinät, häiritsevät äänet ja stressi. Mutta miten pystyisimme parempaan ja mitkä ovat sairaalasuunnittelussa tärkeimpiä huomioon otettavia asioita?

Saat lisätietoa katsomalla lyhyen videomme! 

Konkreettisten suunnitelmien luominen

Dräger-suunnittelukeskuksissa kliiniset tilankäyttäjät tai terveydenhuoltoalan suunnittelijat tekevät yhdessä konsulttiemme kanssa terveydenhuollon työtilasuunnittelua lähes todenmukaisissa olosuhteissa. Olemme kartoittaneet kaikki sairaalan prosessit, jotka voivat vaikuttaa potilaiden saamaan hoitoon hengeä uhkaavissa tilanteissa. Näissä pienoissairaaloissa voit luoda tarpeittesi kannalta ihanteellisia työtiloja yhdistelemällä keskenään erilaisia tuotteita ja järjestelmäratkaisuja.

Male-Nurse-Service-3-2-D-19491-2018.jpg

Dräger-palvelut – pidämme huolta toimintasi tehokkuudesta

Tarjoamme palvelua ja tukea pitkään laitteen ostamisen jälkeenkin. Riippumatta siitä, valitsetko ylläpitosopimuksen vai huollatko lääkinnälliset laitteet itse, joustavilla Service- ja Academy-ratkaisuillamme varmistat, että laitteesi huolletaan laadukkaasti ja että ne toimivat optimaalisesti koko käyttöiän ajan. 

Aiheeseen liittyvät tuotealueet

Ambia-Keyvisual-3-2.jpg

Uudet kattoon kiinnitettävät syöttöyksiköt

Gas-Management-System-3-2-D-12565-2016.jpg

Lääkkeellisten kaasujen hallintajärjestelmät

polaris-lights-being-used-in-operating-room-procedure-3-2-d-8714-2017

Leikkaus- ja tutkimusvalot

Movita-in-OR-3-2-D-19480-2018.jpg

Kattokeskusten ja infrastruktuurin suunnittelu

1 Becker and Parsons, Hospital facilities and the role of evidence-based design. Journal of Facilities Management Vol. 5 No. 4, 2007, pp. 263-274

Yhteystiedot

contact-us-me-16-9.jpg

OneMed Oy

PL 10 (Metsäläntie 20),
00321 Helsinki

020 786 6800

Vaihde avoinna: ma-pe 8.00 - 16.00