Ladattavat tiedostot ja tietolähteet - Sininen oppimispainike näppäimistössä

Ladattavat tiedostot ja tietolähteet

Kliinistä tietoa tukenasi

Akuuttihoidon asiantuntijoina olemme sitoutuneet jakamaan tietomme ja asiantuntemuksemme akuuttihoidossa työskentelevien henkilöiden kanssa. Alla on valikoima jokapäiväistä työtä tukevia koulutusmateriaaleja, kuten tuotekoulutusmateriaaleja, kliinisiä esitteitä, tuotevideoita ja tapausesimerkkejä.

Ladattavat interaktiiviset tuotekoulutusmateriaalit tarjoavat tukea Dräger-tuotteiden käyttöön

Savina 300 Select – käyttöohje

Tässä videossa selitetään Savin 300 Select- laitteen tärkeimmät toiminnot. Siinä selostetaan myös valmistautuminen käyttöä varten, käytön aloittaminen ja laitteen käyttö sekä puhdistaminen.

Tutustu Carina®-NI-ventilaattoriin

Tässä videossa esitellään Carina-NI-ventilaattorin tärkeimmät toiminnot.

Dräger Autoflow -esite
AutoFlow®

Oxylog 3000 plus yhdistää paineohjatun ja tilavuusohjatun ventilaation edut.

Lataa PDF

Drägerin hengitysesite
Hengitystä käsittelevä esite

Spontaani hengitys ventilaation aikana


Lataa PDF

Drägerin EIT-esite
Impedanssitomografia

Alueellisen ventilaation valvonnan toteuttaminen 

Kirjoittajat: Eckhard Teschner, Michael Imhoff ja Steffen Leonhardt

Lataa PDF

Drägerin esite suurtaajuisesta oskillaatioventilaatiosta
Suurtaajuinen oskillaatioventilaatio

Teoriaa ja käytännön sovelluksia 

Kirjoittaja: Jane Pillow

Lataa PDF

Drägerin esite mekaanisen ventilaation historiasta
Kaikki alkoi pulmonator-laitteesta

Mekaanisen ventilaation historia 

Kirjoittaja: Ernst Bahns 

Lataa PDF

Drägerin esite ventilaatiomuodoista tehohoidossa
Uudet ventilaatiomuodot tehohoidossa

Kirjoittaja: Karin Deden 


Lataa PDF

Drägerin esite lapsipotilaiden anestesiasta
Lapsipotilaiden anestesia

Kirjoittajat: tri K. Rupp, tri J. Holzki, tri T. Fischer ja tri C. Keller 


Lataa PDF

Drägerin esite anestesian historiasta
Anestesian historia Drägerillä

Osa I 


Lataa PDF

PPV.jpg
Painetukiventilaatio

Vastasyntyneiden uusi ventilaatiomuoto triggaustoiminnolla 

Kirjoittajat: Jean Christophe Rozé ja Thomas Krüger 

Lataa PDF

Drägerin esite keuhkoja suojaavasta ventilaatiosta
Keuhkoja suojaava ventilaatio

Kirjoittaja: Frank Ralfs 


Lataa PDF

Drägerin SmartCare®/PS-esite
SmartCare®/PS

Automatisoitu vieroitusprotokolla 

Kirjoittajat: Andreas Neumann ja Hartmut Schmidt 


Lataa PDF

Drägerin esite taatun tilavuuden menetelmästä
Taatun tilavuuden Volume Guarantee -menetelmä

Uusia näkökulmia vastasyntyneiden tilavuuskontrolloituun ventilaatioon 

Kirjoittajat: Jag Ahluwalia, Colin Morley ja Hans Georg Wahle 

Lataa PDF

Drägerin esite low-flow- ja minimal-flow-anestesiasta
Low-flow-, minimal-flow- ja metablic-flow-anestesia

Takaisinhengityksen sallivien järjestelmien yhteydessä käytettävät kliiniset menetelmät

Kirjoittajat: Christian Hönemann ja Bert Mierke

Lataa PDF

Saat uutisia ja tietoa hoitomenetelmistä käytännön esimerkkien kautta. Tästä osiosta löydät useita tapausesimerkkejä eri aiheista, kuten anestesiasta, bilateraalisesta ventilaatiosta, kertakäyttöisistä uloshengitysventtiileistä sekä erilaisista SmartCare®-sovelluksista. Koko artikkelin latauslinkin löydät vierittämällä sivua alaspäin.

Nottingham City Hospital -tapausesimerkki
Nottingham City Hospital – innovatiivista työtilasuunnittelua

Nottingham City Hospital valitsi Dräger Movita® -työtilaratkaisun, joka mahdollistaa potilaan hoitamisen joka suunnasta, lääkinnällisten laitteiden ergonomisen sijoittelun ja käsittelyn sekä erinomaisen kaapelien hallinnan ja lattiatilan vapauttamisen. Uusi integroitu nostin- ja mobilisointijärjestelmä paransi kliinistä työnkulkua, potilasmukavuutta ja -turvallisuutta sekä työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Lataa PDF

City Hospitals Sunderland -tapausesimerkki
Tavoiteohjattu anestesia City Hospitals Sunderland -sairaaloissa

Kaikkiin City Hospitals Sunderland NHS Foundation Trust -sairaaloiden leikkaussaleihin asennettiin helmikuussa 2012 Drägerin tavoiteohjatut Zeus® Infinity® Empowered (IE) -anestesialaitteet.Lataa PDF

Glenfield Hospital -tapausesimerkki
Happihoito Dräger Evitalla

University Hospitals Leicester -sairaalakonserniin kuuluva Glenfield Hospital muutti tapaansa käyttää Dräger Evita -laitetta vuonna 2013. Sen ansiosta sairaala on voinut parantaa kustannustehokkuutta ja potilasmukavuutta, tehdä käytöstä hoitohenkilöstölle helpompaa ja liittää sen osaksi saumatonta hoitopolkua.


Lataa PDF

Low-flow-anestesian tapausesimerkki
Miten low-flow-anestesia onnistuu?

Vaikka low-flow- ja minimal-flow-anestesia tarjoavat monia hyötyjä, niiden onnistunutta käyttöä on hidastanut puute helppokäyttöisistä menetelmistä, jotka ohjaisivat anestesialääkäreitä käyttämään höyrystyviä kaasuja tehokkaasti. Tämä muuttuu pian kaasunvalvontaohjelmistojen kehityksen ansiosta. Ne mittaavat todellista kaasunkulutusta otetun kaasun määrään verrattuna.

Lataa PDF

Tietoon perustuvan vieroituksen tapausesimerkki
Tietoon perustuvaa vieroitusta – 1

Hoitoprotokollaksi kehitetty vieroitusprosessi.


Lataa PDF

Tietoon perustuvan vieroituksen 2. tapausesimerkki
Tietoon perustuvaa vieroitusta – 2

Automaattinen ventilaation hallinta: tietoon perustuvat järjestelmät

Lataa PDF

EIT-tapausesimerkki
Impedanssitomografia

Tavoitteena on ohjata päivittäistä hengityshoitoa ja auttaa estämään keuhkovauriot. Impedanssitomografia (EIT) on ollut tiedeyhteisön kasvavan huomion kohteena jo yli 20 vuoden ajan. On dokumentoitu, kuinka EIT:n hoitotoimenpiteiden valvontaan, kvantifiointiin ja arviointiin tarjoama tuki täydentää tehokkaasti muita hengityksen seurantatyökaluja.

Lataa PDF

Smartcareps Case Study.jpg
Vieroitusprosessin evoluutio SmartCare®/PS-järjestelmän avulla

Teho-osastojen hoitotuloksia on mahdollista parantaa ventilaattoriin liittyviä komplikaatioita vähentämällä ja ventilaattorin käyttöaikaa lyhentämällä, jos vieroitusprosessi 1 suunnitellaan uudelleen.Lataa PDF

Norwalk Hospital -tapausesimerkki
Norwalk Hospital

Norwalk Hospital -sairaalassa lääkärit nauttivat monista hyödyistä, joita yhdessä käyttäjäystävällisessä muodossa toimitettava monitasoinen järjestelmäalusta tarjoaa.


Lataa PDF

Smartcare PS -tapausesimerkki
SmartCare®/PS

Tapausesimerkki potilaasta, jota oli vaikea vieroittaa.


Lataa PDF

SmartCare PS -tapausesimerkki – tietoon perustuva vieroitusjärjestelmä
Tapausesimerkki: ”herpaantumaton” SmartCare®

Hengityshoidon asiantuntija Philip Thaut selittää haastattelussa, miksi SmartCare®/PS -järjestelmästä tuli olennainen osa nykyistä ventilaattorinhallintastrategiaa Utah Valley Regional Medical Center Provo -hoitokeskuksessa.Lataa PDF

Kertakäyttöisten uloshengitysventtiilien tapausesimerkki
Kertakäyttöiset uloshengitysventtiilit

Vuonna 2009 Lontoon St Mary’s Hospital Imperial NHS Trust alkoi käyttää aikuisten teho-osastolla kertakäyttöisiä uloshengitysventtiilejä uudelleenkäytettävien venttiilien sijaan. Päätöksen perustana oli useita tekijöitä, kuten infektioiden tehokkaampi torjunta ja helppokäyttöisyys. Päätöksen synnyttämiä etuja ovat lisäksi olleet kulujen pieneneminen ja välitön saatavuus.


Lataa PDF

Derriford Hospital -tapausesimerkki
Derriford Hospital

Kun Derriford Hospital -sairaalassa oltiin valitsemassa potilasvalvontalaitteita uuteen sydänyksikköön, laitos loi yksittäiseen yksikköön rajoittuvan järjestelmän sijaan koko sairaalan kattavan ratkaisun. Siinä valvontalaite seuraa potilasta koko hoitojakson ajan keräämällä keskeytyksettä tietoja elintoiminnoista ja tarjoamalla kliiniset tiedot käyttöön verkon kautta siellä, missä niitä tarvitaan.

Lataa PDF

Volume Guarantee -tapausesimerkki
Taatun tilavuuden Volume Guarantee -menetelmä

Vastasyntyneen kliinisen hoidon aloitus ja jatkaminen Volume Guarantee -menetelmän avulla: tapausesimerkki 
Lataa PDF

NIF-infografiikka
Tiesitkö tämän? (NIF)

Negatiivisen sisäänhengitysvoiman indeksi (Negative Inspiratory Force, NIF)

Lataa PDF

DYK C20.jpg
Tiesitkö tämän? (C20/C)

C20C-indeksi

Lataa PDF

P0.1-infografiikka
Tiesitkö tämän? (P0.1)

Mikä se on? Miten se mitataan? Miksi se on tärkeä? Miten se auttaa parantamaan tuloksia?

Lataa PDF

PPS-infografiikka
Tiesitkö tämän? (PPS)

Suhteellinen painetuki (Proportional Pressure Support, PPS)


Lataa PDF

Sisään- ja uloshengityksen triggauksen infografiikka
Tiesitkö tämän? (Triggaus)

Sisään- ja uloshengityksen triggaus

Lataa PDF

MMV-infografiikka
Tiesitkö tämän? (MMV)

Mandatorinen minuuttiventilaatio (Mandatory Minute Ventilation, MMV)

Lataa PDF

DYK Autoflow.jpg
Tiesitkö tämän? (AutoFlow)

AutoFlow: mitä se on, miksi se on tärkeää ja miksi se auttaa parantamaan tuloksia?

Lataa PDF

QuickSet-infografiikka
Tiesitkö tämän? (Pika-asetus )

QuickSet: mitä se on, miten sitä käytetään, miksi se on tärkeää ja miksi se auttaa parantamaan tuloksia?

Lataa PDF

PressureLink-infografiikka
Tiesitkö tämän? (PressureLink)

PressureLink: mitä se on, miten sitä käytetään, miksi se on tärkeää ja miksi se auttaa parantamaan tuloksia?

Lataa PDF

Painehaavojen välttäminen NIV-hoidossa, infografiikka
Tiesitkö tämän? (Painehaavojen välttäminen NIV-hoidossa)

Painehaavojen välttäminen NIV-hoidossa: mitä se on, miksi se auttaa parantamaan tuloksia ja miten välttäminen onnistuu?

Lataa PDF

Aikaisemmin tuotekoulutusmateriaalit löytyivät tästä. Ne käyttävät kuitenkin turvallisuusriskejä synnyttävää Adobe Flash -ohjelmaa, jota Adobe ei tästä johtuen ole enää tukenut 1.1.2021 lähtien (lisätietoja: https://www.adobe.com/uk/products/flashplayer/end-of-life.html).

Työstämme parhaillaan ratkaisua, jolla koulutusmateriaalit voitaisiin tarjota taas käyttöönne. Sillä välin meihin voi olla yhteydessä missä tahansa tuotteita tai koulutusta koskevissa kysymyksissä. 

Laitekoulutusmateriaaleja pääsee edelleen tarkastelemaan napsauttamalla tätä

Ajankohtaisia aiheita

Olemme laatineet yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa tutkimustietoihin perustuvia katsauksia, jotka antavat sinulle lisätietoa tällä hetkellä ajankohtaisista lääketieteellisistä aiheista.

Draeger-Operating-room-scene-Connected-Technologies-3-2-D-8145-2019_HighRes.jpg

Lääkinnällisten laitteiden yhteentoimivuus

Illustration-of-a-lung-protected-in-an-orb-3-2-dgt-601-2017v2.jpg

Keuhkoja suojaava ventilaatio

Draeger-Ventilation_Story_Respiratory-pathway-3-2-170925.jpg

Mekaaninen Ventilaatio

Draeger-Neonatal-mother-cares-for-neonate-in-the-nicu-4-3-d-14819-2018.jpg

Vastasyntyneiden hoito

Yhteystiedot

contact-us-me-16-9.jpg

OneMed Oy

PL 10 (Metsäläntie 20),
00321 Helsinki

020 786 6800

Vaihde avoinna: ma-pe 8.00 - 16.00