Ladattavat tiedostot ja tietolähteet - Sininen oppimispainike näppäimistössä

Ladattavat tiedostot ja tietolähteet

Kliinistä tietoa tukenasi

Akuuttihoidon asiantuntijoina olemme sitoutuneet jakamaan tietomme ja asiantuntemuksemme akuuttihoidossa työskentelevien henkilöiden kanssa. Alla on valikoima jokapäiväistä työtä tukevia koulutusmateriaaleja, kuten tuotekoulutusmateriaaleja, kliinisiä esitteitä, tuotevideoita ja tapausesimerkkejä.

Ladattavat interaktiiviset tuotekoulutusmateriaalit tarjoavat tukea Dräger-tuotteiden käyttöön

Savina 300 Select – käyttöohje

Tässä videossa selitetään Savin 300 Select- laitteen tärkeimmät toiminnot. Siinä selostetaan myös valmistautuminen käyttöä varten, käytön aloittaminen ja laitteen käyttö sekä puhdistaminen.

Tutustu Carina®-NI-ventilaattoriin

Tässä videossa esitellään Carina-NI-ventilaattorin tärkeimmät toiminnot.

AutoFlow®
Dräger Autoflow -esite

Oxylog 3000 plus yhdistää paineohjatun ja tilavuusohjatun ventilaation edut.

Hengitystä käsittelevä esite
Drägerin hengitysesite

Spontaani hengitys ventilaation aikana


Impedanssitomografia
Drägerin EIT-esite

Alueellisen ventilaation valvonnan toteuttaminen 

Kirjoittajat: Eckhard Teschner, Michael Imhoff ja Steffen Leonhardt

Suurtaajuinen oskillaatioventilaatio
Drägerin esite suurtaajuisesta oskillaatioventilaatiosta

Teoriaa ja käytännön sovelluksia 

Kirjoittaja: Jane Pillow

Kaikki alkoi pulmonator-laitteesta
Drägerin esite mekaanisen ventilaation historiasta

Mekaanisen ventilaation historia 

Kirjoittaja: Ernst Bahns 

Uudet ventilaatiomuodot tehohoidossa
Drägerin esite ventilaatiomuodoista tehohoidossa

Kirjoittaja: Karin Deden 


Lapsipotilaiden anestesia
Drägerin esite lapsipotilaiden anestesiasta

Kirjoittajat: tri K. Rupp, tri J. Holzki, tri T. Fischer ja tri C. Keller 


Anestesian historia Drägerillä
Drägerin esite anestesian historiasta

Osa I 


Painetukiventilaatio
PPV.jpg

Vastasyntyneiden uusi ventilaatiomuoto triggaustoiminnolla 

Kirjoittajat: Jean Christophe Rozé ja Thomas Krüger 

Keuhkoja suojaava ventilaatio
Drägerin esite keuhkoja suojaavasta ventilaatiosta

Kirjoittaja: Frank Ralfs 


SmartCare®/PS
Drägerin SmartCare®/PS-esite

Automatisoitu vieroitusprotokolla 

Kirjoittajat: Andreas Neumann ja Hartmut Schmidt 


Taatun tilavuuden Volume Guarantee -menetelmä
Drägerin esite taatun tilavuuden menetelmästä

Uusia näkökulmia vastasyntyneiden tilavuuskontrolloituun ventilaatioon 

Kirjoittajat: Jag Ahluwalia, Colin Morley ja Hans Georg Wahle 

Low-flow-, minimal-flow- ja metablic-flow-anestesia
Drägerin esite low-flow- ja minimal-flow-anestesiasta

Takaisinhengityksen sallivien järjestelmien yhteydessä käytettävät kliiniset menetelmät

Kirjoittajat: Christian Hönemann ja Bert Mierke

Saat uutisia ja tietoa hoitomenetelmistä käytännön esimerkkien kautta. Tästä osiosta löydät useita tapausesimerkkejä eri aiheista, kuten anestesiasta, bilateraalisesta ventilaatiosta, kertakäyttöisistä uloshengitysventtiileistä sekä erilaisista SmartCare®-sovelluksista. Koko artikkelin latauslinkin löydät vierittämällä sivua alaspäin.

Nottingham City Hospital – innovatiivista työtilasuunnittelua
Nottingham City Hospital -tapausesimerkki

Nottingham City Hospital valitsi Dräger Movita® -työtilaratkaisun, joka mahdollistaa potilaan hoitamisen joka suunnasta, lääkinnällisten laitteiden ergonomisen sijoittelun ja käsittelyn sekä erinomaisen kaapelien hallinnan ja lattiatilan vapauttamisen. Uusi integroitu nostin- ja mobilisointijärjestelmä paransi kliinistä työnkulkua, potilasmukavuutta ja -turvallisuutta sekä työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Tavoiteohjattu anestesia City Hospitals Sunderland -sairaaloissa
City Hospitals Sunderland -tapausesimerkki

Kaikkiin City Hospitals Sunderland NHS Foundation Trust -sairaaloiden leikkaussaleihin asennettiin helmikuussa 2012 Drägerin tavoiteohjatut Zeus® Infinity® Empowered (IE) -anestesialaitteet.Happihoito Dräger Evitalla
Glenfield Hospital -tapausesimerkki

University Hospitals Leicester -sairaalakonserniin kuuluva Glenfield Hospital muutti tapaansa käyttää Dräger Evita -laitetta vuonna 2013. Sen ansiosta sairaala on voinut parantaa kustannustehokkuutta ja potilasmukavuutta, tehdä käytöstä hoitohenkilöstölle helpompaa ja liittää sen osaksi saumatonta hoitopolkua.


Miten low-flow-anestesia onnistuu?
Low-flow-anestesian tapausesimerkki

Vaikka low-flow- ja minimal-flow-anestesia tarjoavat monia hyötyjä, niiden onnistunutta käyttöä on hidastanut puute helppokäyttöisistä menetelmistä, jotka ohjaisivat anestesialääkäreitä käyttämään höyrystyviä kaasuja tehokkaasti. Tämä muuttuu pian kaasunvalvontaohjelmistojen kehityksen ansiosta. Ne mittaavat todellista kaasunkulutusta otetun kaasun määrään verrattuna.

Tietoon perustuvaa vieroitusta – 1
Tietoon perustuvan vieroituksen tapausesimerkki

Hoitoprotokollaksi kehitetty vieroitusprosessi.


Tietoon perustuvaa vieroitusta – 2
Tietoon perustuvan vieroituksen 2. tapausesimerkki

Automaattinen ventilaation hallinta: tietoon perustuvat järjestelmät

Impedanssitomografia
EIT-tapausesimerkki

Tavoitteena on ohjata päivittäistä hengityshoitoa ja auttaa estämään keuhkovauriot. Impedanssitomografia (EIT) on ollut tiedeyhteisön kasvavan huomion kohteena jo yli 20 vuoden ajan. On dokumentoitu, kuinka EIT:n hoitotoimenpiteiden valvontaan, kvantifiointiin ja arviointiin tarjoama tuki täydentää tehokkaasti muita hengityksen seurantatyökaluja.

Vieroitusprosessin evoluutio SmartCare®/PS-järjestelmän avulla
Smartcareps Case Study.jpg

Teho-osastojen hoitotuloksia on mahdollista parantaa ventilaattoriin liittyviä komplikaatioita vähentämällä ja ventilaattorin käyttöaikaa lyhentämällä, jos vieroitusprosessi 1 suunnitellaan uudelleen.Norwalk Hospital
Norwalk Hospital -tapausesimerkki

Norwalk Hospital -sairaalassa lääkärit nauttivat monista hyödyistä, joita yhdessä käyttäjäystävällisessä muodossa toimitettava monitasoinen järjestelmäalusta tarjoaa.


SmartCare®/PS
Smartcare PS -tapausesimerkki

Tapausesimerkki potilaasta, jota oli vaikea vieroittaa.


Tapausesimerkki: ”herpaantumaton” SmartCare®
SmartCare PS -tapausesimerkki – tietoon perustuva vieroitusjärjestelmä

Hengityshoidon asiantuntija Philip Thaut selittää haastattelussa, miksi SmartCare®/PS -järjestelmästä tuli olennainen osa nykyistä ventilaattorinhallintastrategiaa Utah Valley Regional Medical Center Provo -hoitokeskuksessa.Kertakäyttöiset uloshengitysventtiilit
Kertakäyttöisten uloshengitysventtiilien tapausesimerkki

Vuonna 2009 Lontoon St Mary’s Hospital Imperial NHS Trust alkoi käyttää aikuisten teho-osastolla kertakäyttöisiä uloshengitysventtiilejä uudelleenkäytettävien venttiilien sijaan. Päätöksen perustana oli useita tekijöitä, kuten infektioiden tehokkaampi torjunta ja helppokäyttöisyys. Päätöksen synnyttämiä etuja ovat lisäksi olleet kulujen pieneneminen ja välitön saatavuus.


Derriford Hospital
Derriford Hospital -tapausesimerkki

Kun Derriford Hospital -sairaalassa oltiin valitsemassa potilasvalvontalaitteita uuteen sydänyksikköön, laitos loi yksittäiseen yksikköön rajoittuvan järjestelmän sijaan koko sairaalan kattavan ratkaisun. Siinä valvontalaite seuraa potilasta koko hoitojakson ajan keräämällä keskeytyksettä tietoja elintoiminnoista ja tarjoamalla kliiniset tiedot käyttöön verkon kautta siellä, missä niitä tarvitaan.

Taatun tilavuuden Volume Guarantee -menetelmä
Volume Guarantee -tapausesimerkki

Vastasyntyneen kliinisen hoidon aloitus ja jatkaminen Volume Guarantee -menetelmän avulla: tapausesimerkki 
Tiesitkö tämän? (NIF)
NIF-infografiikka

Negatiivisen sisäänhengitysvoiman indeksi (Negative Inspiratory Force, NIF)

Tiesitkö tämän? (C20/C)
DYK C20.jpg

C20C-indeksi

Tiesitkö tämän? (P0.1)
P0.1-infografiikka

Mikä se on? Miten se mitataan? Miksi se on tärkeä? Miten se auttaa parantamaan tuloksia?

Tiesitkö tämän? (PPS)
PPS-infografiikka

Suhteellinen painetuki (Proportional Pressure Support, PPS)


Tiesitkö tämän? (Triggaus)
Sisään- ja uloshengityksen triggauksen infografiikka

Sisään- ja uloshengityksen triggaus

Tiesitkö tämän? (MMV)
MMV-infografiikka

Mandatorinen minuuttiventilaatio (Mandatory Minute Ventilation, MMV)

Tiesitkö tämän? (AutoFlow)
DYK Autoflow.jpg

AutoFlow: mitä se on, miksi se on tärkeää ja miksi se auttaa parantamaan tuloksia?

Tiesitkö tämän? (Pika-asetus )
QuickSet-infografiikka

QuickSet: mitä se on, miten sitä käytetään, miksi se on tärkeää ja miksi se auttaa parantamaan tuloksia?

Tiesitkö tämän? (PressureLink)
PressureLink-infografiikka

PressureLink: mitä se on, miten sitä käytetään, miksi se on tärkeää ja miksi se auttaa parantamaan tuloksia?

Tiesitkö tämän? (Painehaavojen välttäminen NIV-hoidossa)
Painehaavojen välttäminen NIV-hoidossa, infografiikka

Painehaavojen välttäminen NIV-hoidossa: mitä se on, miksi se auttaa parantamaan tuloksia ja miten välttäminen onnistuu?

Aikaisemmin tuotekoulutusmateriaalit löytyivät tästä. Ne käyttävät kuitenkin turvallisuusriskejä synnyttävää Adobe Flash -ohjelmaa, jota Adobe ei tästä johtuen ole enää tukenut 1.1.2021 lähtien (lisätietoja: https://www.adobe.com/uk/products/flashplayer/end-of-life.html).

Työstämme parhaillaan ratkaisua, jolla koulutusmateriaalit voitaisiin tarjota taas käyttöönne. Sillä välin meihin voi olla yhteydessä missä tahansa tuotteita tai koulutusta koskevissa kysymyksissä. 

Laitekoulutusmateriaaleja pääsee edelleen tarkastelemaan napsauttamalla tätä

Ajankohtaisia aiheita

Olemme laatineet yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa tutkimustietoihin perustuvia katsauksia, jotka antavat sinulle lisätietoa tällä hetkellä ajankohtaisista lääketieteellisistä aiheista.

Draeger-Operating-room-scene-Connected-Technologies-3-2-D-8145-2019_HighRes.jpg

Lääkinnällisten laitteiden yhteentoimivuus

Illustration-of-a-lung-protected-in-an-orb-3-2-dgt-601-2017v2.jpg

Keuhkoja suojaava ventilaatio

Draeger-Ventilation_Story_Respiratory-pathway-3-2-170925.jpg

Mekaaninen Ventilaatio

Draeger-Neonatal-mother-cares-for-neonate-in-the-nicu-4-3-d-14819-2018.jpg

Vastasyntyneiden hoito

Yhteystiedot

contact-us-me-16-9.jpg

OneMed Oy

PL 10 (Metsäläntie 20),
00321 Helsinki

020 786 6800

Vaihde avoinna: ma-pe 8.00 - 16.00