Keuhkoja suojaava ventilaatio - Keuhkoja suojaava ventilaatio: kuva keuhkoista suojaavan pallon sisällä

Keuhkoja suojaava ventilaatio

Yhteystiedot

Keuhkoja suojaavalla ventilaatiolla on tärkeä merkitys

Haluatko lisätietoa siitä, miten potilaiden yksilölliset keuhkoventilaatiotarpeet voi huomioida? Entä miten voi ventiloida tehokkaasti vastasyntyneiden, lasten tai aikuisten keuhkoja ja suojata niitä samanaikaisesti? Tämä on edelleen suuri haaste kliinisissä olosuhteissa.

Miten potilaiden hoitotuloksia voi parantaa ja samalla maksimoida sairaalan resurssit? Mielestämme on suositeltavaa panostaa yksilöllisesti mukautettuun ventilaatioon. Tärkeitä tekijöitä ovat keuhkojen kaasujenvaihdon varmistaminen, mahdollisimman nopea vieroitus mekaanisesta ventilaatiosta, sairauden taustasyiden hoito ja potilaan toipumisen edistäminen. Lue, miksi kaikki tämä on tärkeää ja miten voit ottaa nämä tekijät osaksi työympäristöäsi.

Anestesialääkärit pyrkivät ehkäisemään hoitovirheet työssään leikkaussalissa
​

Anestesiaa koskevien hoitovirheiden ehkäiseminen

Hoitovirheitä ei pystytä ehkäisemään täysin. Tämän vuoksi riskien vähentämisen maksimointi on erittäin tärkeää. Yleiskatsauksessamme käsittelemme aihetta kattavammin, sillä jokaisella ratkaisulla on taustasyynsä.

Lisätietoa

BARIATRIC_M.jpg

Keuhkojen suojaaminen laihdutusleikkauksen aikana

Liikalihavilla potilailla on suurempi komplikaatioriski. Lue, mistä tämä johtuu ja miten voit kiinnittää erityistä huomiota näiden potilaiden perioperatiivisen hoidon erityistarpeisiin. Nykyisen lääketieteellisen kirjallisuuden perusteella suurentunutta komplikaatioriskiä pystyy vähentämään useilla ventilaatioon ja potilaan asentoon perustuvilla menetelmillä.

Lisätietoa

Lapsipotilaiden anestesia

Keuhkojen suojaaminen lapsipotilaiden anestesiassa

Useimmat kriittisisistä vaaratilanteista ja monet perioperatiivisista sydänpysähdyksistä lapsipotilaiden anestesian aikana liittyvät hengityselimiin. Anestesialääkärien työssä erityisen haastavaa on lapsien, vastasyntyneiden ja keskosten ventilaatio. Päätelmämme eivät suinkaan ole kaiken kattavia, mutta antamamme lisätiedot voivat auttaa suojaamaan potilaita.

Lisätietoa

Image-Guided-Lung-Protection-Evita-800-Ifinity-Monitoring-4-3-D-11155-2019.jpg

Kuvia hyödyntävä keuhkojen suojaaminen

Tutustu, miten ventilaatioon liittyvää keuhkovauriota ja sen seurauksena usein kehittyvää akuuttia keuhkovauriota voi torjua ottamalla kuvat avuksi. Kuvat tekevät aiemmin näkymättömän näkyväksi. Kuvia hyödyntävä lähestymistapamme keuhkojen suojaamisessa tuo esiin ventilaatiotarpeita, jotka ovat aiemmin jääneet havaitsematta. Kuvien hyödyntämisestä on apua myös yksilöllistetyssä ventilaatiossa.

Lisätietoa

Yhteystiedot

contact-us-me-16-9.jpg

OneMed Oy

PL 10 (Metsäläntie 20),
00321 Helsinki

020 786 6800

Vaihde avoinna: ma-pe 8.00 - 16.00