Mekaaninen ventilaatio ja ventilaatioprosessi

Tee mekaanisesta ventilaatiohoidosta yksilöllistä

Mekaaninen ventilaatio: noninvasiivisena aina kun mahdollista, invasiivisena tarvittaessa. Akuuttihoidon asiantuntijanasi tiedämme, että mekaanisesta ventilaatiosta riippuvaiset tehohoidon potilaat tarvitsevat parasta mahdollista hoitoa koko sairaalahoitonsa ajan ja myös sen jälkeen. Hoidon eri vaiheissa saatetaan kuitenkin tarvita monia eri työkaluja. Hoidossa käytettävien työkalujen muunneltavuus ja moninaisuus parantavat selvästi päätöksentekoa kliinisessä työssä ja potilaiden hoidossa.

Ventilaatioprosessi: tukea aina tarvittaessa

NIV-Scene-4-3-D-10135-2018.JPG

Pyri ehkäisemään intubointia niin pitkään kuin mahdollista, koska...

• mekaanisesti ventiloitaville potilaille saattaa kehittyä ventilaattoripneumonia (VAP)

• VAP-potilaiden teho-osasto- ja sairaalahoidon kesto saattaa pitkittyä merkittävästi

• lähes puolet kaikista teho-osastoilla käytettävistä antibiooteista määrätään ventilaattoripneumonian hoitoon

Noninvasiivinen ventilaatio (NIV) on usein mahdollista ennen kuin on tarvetta intuboida. Tämä auttaa välttämään invasiivisen ventilaation mahdollisia komplikaatioita, mikä voi lyhentää sairaalassaoloaikaa ja vähentää tehohoidon kuolleisuutta.

Lisätietoa

Mechanical-Ventilation-Scene-4-3-D-11155-2019.jpg

Huolehdi potilaan stabiloinnista ja keuhkojen suojaamisesta, koska...

• potilaalle voi kehittyä ventilaatioon liittyvä keuhkovaurio

• tämän seurauksena voi olla akuutti keuhkovaurio tai akuutti hengitysvaikeusoireyhtymä (ARDS)

• monielinhäiriöiden määrä ja kuolleisuus voivat kasvaa akuutin keuhkovaurion tai ARDS:n yhteydessä

jos intubointi on välttämätöntä, ensimmäisenä tavoitteena voi olla kaasujen vaihdon ja keuhkomekaniikan parantaminen. Tässä vaiheessa keuhkoja suojaavan ventilaatiostrategian käyttöönotto ja ventilaattorin asetusten optimointi voi olla erittäin tärkeää. Ventilaattorin on sovittava potilaalle, ei päinvastoin.

Lisätietoa

Ventilation-Scene-Weaning-4-3-D-2718-2019.jpg

Vieroita potilas nopeasti ja turvallisesti, koska...

• akuuttien keuhkovaurioiden tai akuutin hengitysvaikeusoireyhtymän ilmaantuminen voi viivästyttää vieroitusprosessin käynnistämistä

• vieroituksen viivästyminen saattaa johtaa vieroituksen epäonnistumiseen

• riskitekijöiden varhainen tunnistaminen voi antaa paremmat edellytykset vieroituksen onnistumiselle ja lyhentää tehohoidon kestoa

Mekaanista ventilaatiota tulee jatkaa vain niin pitkään kuin on tarpeen. Muuten komplikaatioiden ja keuhkovaurioiden riski kasvaa ja tehohoidon kesto pitenee. Tärkeimpiä tekijöitä vieroituksen ja ekstuboinnin onnistumisen kannalta ovat poikkitieteellisen strategian noudattaminen ja potilaan tarkka arvioiminen.

Lisätietoa

Mechanical-Ventilation-Recover-4-3-DRAGER_FINLAND_243.jpg

Varmista onnistunut vieroitus huolehtimalla potilaan toipumisesta, koska...

• potilaille voi kehittyä ekstuboinnin jälkeen akuutti hengitysvajaus, jonka seurauksena hänet voidaan joutua intuboimaan uudelleen

• epäonnistuneen ekstuboinnin seurauksena voi olla kuolleisuuden kasvu

• ekstuboinnin epäonnistuminen voi pitkittää potilaan hoidon kestoa ja lisätä merkittävässti kustannuksia

Uudelleen tehtävän intuboinnin ehkäiseminen ja potilaan nopea toipuminen on kaikkein tärkeintä. Ventilaattori, joka mahdollistaa potilaan vapaan spontaanin hengityksen koko ventilaatioprosessin ajan, voi edistää potilaan varhaista mobilisaatiota. ​

Lisätietoa

Ladattavat tiedostot

Draeger-Ventilation_Story-Detailed-Respiratory-pathway-4-3-170925.jpg

Valintamahdollisuuksia jokaisessa hoitovaiheessa

Haluatko lisätietoa työkaluistamme, joilla voidaan tukea yksilöllistä ventilaatiohoitoa koko ventilaatioprosessin aikana?

Lataa täysikokoinen kaavio

Ventilointimuodot tehohoidossa
Ventilation-Modes-in-intensive-care-9-11-9066477.JPG

Olemme laatineet katsauksen siitä, miten noninvasiivista ventilaatiota koskevat tiedot ja NIV:n kliininen käyttö ovat kehittyneet ajan myötä.

Opas keuhkojen suojaamiseen
protective-ventilation-booklet-lit-9-11-9066355.jpg

Lisätietoa suojaavasta ventilaatiosta

Käyrät ja silmukat mekaanisessa ventilaatiossa
fibel-curves-loops-en-9-11-9097421.jpg

Lisätietoa aikuisten noninvasiivista ventilaatiota koskevista hoitostandardeista

Pieni ventilaatio-opas
Ventilation-Mini-Manual- 9-11-9069812.JPG

Lisätietoa ventilaatiosta on pienessä ventilaatio-oppaassamme

Lisää ratkaisuja akuuttihoitoon

Tarjoamme useita erilaisia akuuttihoitoon soveltuvia ratkaisuja.

sairaanhoitaja tarkistaa potilaiden lääkinnällisen ventilaattorilaitteen teho-osastolla

Lääkinnälliset ventilaattorilaitteet ja keuhkojen valvonta

Draeger-Evita800-KeyVisual-Ventilation-3-2-D-12161-2019.jpg

Tehokasta ventilaatiota Evita®-laitteella

the-pulmovista-500-allows-you-to-visualise-the-distribution-of-ventilation-in-the lungs-3-2

Dräger PulmoVista® 500

Yhteystiedot

contact-us-me-16-9.jpg

OneMed Oy

PL 10 (Metsäläntie 20),
00321 Helsinki

020 786 6800

Vaihde avoinna: ma-pe 8.00 - 16.00