Versio 2021

Versio 2021

Drägerin verkkosivustoilla esitetyt tiedot perustuvat seuraaviin käyttöehtoihin. Tietyissä tilanteissa tietoja voidaan muuttaa tai ne voidaan korvata lisäilmoituksilla tai -ehdoilla. Drägerin sivustoille kirjautumalla ja niitä käyttämällä (mikäli henkilökohtaista sisäänkirjautumista ei vaadita) käyttäjä hyväksyy käyttöhetkellä voimassa olevat oikeudelliset huomautukset.


Tekijänoikeudet ja omistusoikeudet
Drägerin verkkosivustot ja Drägerin uutiskirje, niiden suunnittelu, tekstit, kuvat, graafiset elementit, tietokannat, animoidut tiedostot ja kaikenlaiset ladattavat tiedostot (joista käytetään yhteisnimitystä ”Drägerin sisältö”) on suojattu tekijänoikeuden nojalla. Drägerin sisältöä tai sen osia ei saa monistaa, muuttaa, ladata tai käyttää millään muilla internetsivustoilla. Dräger pidättää kaikki oikeudet, erityisesti oikeuden vaatia korvauksia tekijänoikeuslain, kilpailulain ja muiden omistusoikeuksia sääntelevien lakien nojalla, jos Drägerin sisältöä tai sen osia sekä rekisteröityjä tavaramerkkejä käytetään ilman lupaa.


Sisältö
Drägerin sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi. Kaikki ilmoitukset, suositukset ja muu sisältö on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi tai mainontaan, eivätkä ne ole millään tavalla sitovia. Tuotteiden kuvausta ei ole tarkoitettu korvaamaan huolellista tutustumista käyttöohjeisiin. Mitkään tiedot, etenkään käyttöohjeet, eivät ole sitovia. Raportteihin sisältyvät tiedot voivat muuttua jatkuvasti tutkimuksen ja kehitystyön myötä. Tekijät ovat pitäneet tarkasti huolta siitä, että kaikki annetut (etenkin käyttöä ja toimintaa koskevat) tiedot perustuvat julkaisuhetkellä viimeisimpiin saatavilla oleviin tietoihin. Tämä ei merkitse sitä, että käyttäjä vapautuu vastuusta omien päätöstensä suhteen.

Dräger ei ota vastuuta Drägerin sisältöön kuuluvien tietojen täydellisyydestä ja virheettömyydestä, ellei Dräger ole selvästi ilmaissut aikomustaan taata tällaista sisältöä. Dräger pidättää itselleen oikeuden muuttaa tai päivittää Drägerin sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tämä koskee myös tuotteiden kuvauksiin tehtyjä parannuksia ja/tai muutoksia.


Drägerin sisältö ei anna mitään ominaisuuksiin liittyviä takuita eikä mitään muita takuita.


Dräger vastaa kolmansien osapuolten sisällöstä asiaankuuluvien lakisääteisten määräysten mukaisesti. Sikäli kuin Drägerin verkkosivustoilla on linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, Dräger korostaa, ettei Drägerillä ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa kolmansien osapuolten ylläpitämien verkkosivustojen sisältöön tai rakenteeseen. Dräger ole vastuussa niistä, eikä väitä niitä omakseen. Tämä sisältää tietosuojakäytäntöjen noudattamisen kolmansien osapuolten verkkosivustoilla.


Turvallisuus ja käyttö
Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että niissä sovelluksissa, joilla hän käyttää Drägerin sisältöä, ei ole viruksia. Drägerin sisältöä ja siihen linkitettyjä verkkosivustoja käyttäessään käyttäjä tuntee ja hyväksyy riskit, jotka johtuvat palveluiden yleisestä saatavuudesta ja siitä, että kolmannet osapuolet saattavat luvatta muokata sisältöä. Dräger ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat näiden riskien toteutumisesta Drägerin sisältöä tai siihen linkitettyjä verkkosivustoja käytettäessä, ellei Dräger itse ole suoraan vastuussa tällaisista riskeistä ja niiden toteutumisesta. Dräger ei ole erityisesti vastuussa käyttökatkoksista tai ohjelmien tai muiden tietojen häviämisestä käyttäjän tietojärjestelmissä.


Dräger pyrkii ylläpitämään verkkosivustojaan niin, että niiden käytössä ja niihin pääsyssä ei tapahdu katkoksia. Dräger ei ole kuitenkaan vastuussa mistään rajoitetusta käytöstä tai pääsystä mistään syystä tai minään ajanjaksona. Dräger pidättää erityisesti itselleen oikeuden sulkea verkkosivustonsa ilman ennakkoilmoitusta.


Sovellettavat lait ja muuta tietoa
Drägerin sisällön käyttöön liittyviin ja siitä johtuviin oikeudellisiin seikkoihin sovelletaan Saksan lakia.

Dräger tarjoaa asiakkailleen yleensä toimitus- ja noutovaihtoehtoja vain Saksassa.

Näitä oikeudellisia huomautuksia koskevat kysymykset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info@draeger.com. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiin.