Dräger FireGround​ Savusukellusvalvonta

Dräger FireGround​

Yhteystiedot

Dräger FireGround​

​Jatkuvasti tilanteen tasalla: Pelastustehtävän johtaja tarvitsee reaaliaikaista tietoa kaikista paineilmahengityslaitteiden käyttäjien tilasta - olipa skenaario mikä tahansa. Nopeasti käyttöön otettavalla Dräger FireGround* Accountability -järjestelmällä tämä onnistuu samalla minimoiden radion kautta tapahtuvan ääniviestinnän tarpeen.
(*saatavilla vuonna 2022)

Täsmällinen valvonta ja itsenäinen reaaliaikainen tiedonsiirto

​Dräger FireGround Accountability -järjestelmä on suunniteltu välittämään elintärkeitä tietoja reaaliajassa. Näin hälytystehtävän johtajalla on enemmän aikaa taktisten päätösten tekemiseen. Tämä etu lisää kokonaisturvallisuutta huomattavasti ja lisää tiimin varmuutta hälytystehtävän aikana. Dräger FireGround luo itsenäisen verkon, joka ei ole riippuvainen saatavilla olevista verkoista eikä sähköinfrastruktuurista. Lisäksi ratkaisumme tarjoaa pilvipalveluja tilannekohtaisiin raportointitarpeisiin sekä etävalvontamahdollisuuden.

TURVALLISUUS+

Automaattinen aktivoituminen ja sisäänkirjautuminen
Turvallinen ja nopea käyttöönotto: Dräger PSS® AirBoss Connect on suunniteltu aktivoimaan radioyhteys automaattisesti, kun ilmasäiliön venttiili avataan. Kaikkea tarvittavaa tärkeää tietoa ja hälytyksiä aktiivisesta hengityslaitteesta voidaan nyt helposti seurata tehtävänjohtajan älylaitteelta. Lisäksi tehtävänjohtaja pystyy tämän lisäksi kommunikoimaan pelastajan kanssa henkilökohtaisesti, jos vakioidut toimintaohjeet (SOP) sitä vaativat. Näin koko raportointiprosessi on entistä luotettavampi ja tiimille turvallisempi hälytystehtävän aikana.

Reaaliaikainen radiokommunikointi ja laaja valikoima eri hälytyksiä
Kriittisessä tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki informaatio on nähtävissä yhdellä silmäyksellä. The Dräger PSS AirBoss Connectiin on sisällytetty monenlaisia hälytyksiä:

  • Savusukeltajan säiliöpaine, alhainen ilmamäärä, vetäydyttävä heti
  • Manuaalinen hätäsignaali, liikkumattomuushälytys, putoamishälytys, iskuhälytys ja lämpöhälytys
  • Kommunikointihälytykset ja kuittaukset, esim. kattava evakuointiviesti

Kun syntyy kriittinen tilanne, saat siitä aina ilmoituksen. Reaaliaikaisesti lähetetyistä hälytyksistä voit luotettavasti tunnistaa vaikeuksissa olevan pelastajan, ja voit olla häneen välittömästi yhteydessä.

Sanatonta kommunikointia käyttämällä radioliikenne jää vähäisemmäksi
Dräger FireGround -raportointijärjestelmä yksinkertaistaa jatkuvaa tiedonvaihtoa vähentämällä sanallista tilannepäivitysten tarvetta. Tämä vähentää tuntuvasti käsiradion käyttöä ja vapauttaa sen taktisten viestien välittämiseen. Näin sinulla ja tiimilläsi on enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen käsillä olevaan tehtävään. Kommunikaatiohälytykset, kuten kattava evakuointiviesti, vastaanotetaan elektronisella kontrolliyksiköllä, jossa on äänihälytys. Näet täsmällisesti, kuka kuittaa hälytysviestin ja kuka ei. Jälkimmäisiin voit sitten ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti käsiradiota käyttäen.

KÄYTETTÄVYYS

Nopea tiimin lähettäminen tehtävään
Dräger FireGround -sovellus on suunniteltu erityisesti pelastajien käyttöön. Se integroituu saumattomasti vakioituihin toimintaohjeisiin. FireGround näyttää kaikki aktiiviset paineilmahengityslaitteet, kun niille on asetettu laitetunnisteet tai kun tunnisteeksi on asetettu laitteen käyttäjän nimi. Jokainen tunnisteella varustettu paineilmahengityslaite tai pelastaja voidaan myöhemmin lisätä tiimiin raahaamalla ja pudottamalla. Näin ennaltamääritetyt tiimit voidaan luoda vaivattomasti ja lisätä automaattisesti, esim. auto 26, tehtävä 1.

Seuranta
Sen lisäksi, että FireGround-sovelluksen avulla voi valvoa pelastajia tehtävissään, sovellus auttaa myös hälytystehtävän etenemisen seurannassa. Sitä voi käyttää hälytystehtävän karttojen piirtämiseen, äänitiedostojen luomiseen ja valokuvien lisäämiseen. Kaikki uudet merkinnät varustetaan aikaleimalla, mikä on avuksi raporttia kirjoitettaessa. FireGround Web -sovelluksella sinulla on yleisnäkymä savusukelluksen valvontapisteisiin, mikä auttaa kriittisten tapahtumien sattuessa informoimaan korkeampaa komentotasoa välittömästi.

Intuitiivinen käyttöliittymä
FireGroundin päänäkymässä saa yksityiskohtaisen yleiskatsauksen kustakin paineilmahengityslaitteen käyttäjästä yhdellä silmäyksellä. Pelastajat, joiden paineilma on kriittisellä tasolla tai joilla näkyy erityisiä hälytyksiä, ovat sivulla ylimpänä. Järjestelmämme antaa sinulle mahdollisuuden tiimisi jatkuvaan seurantaan paikan päällä. Pääset myös valvomaan ongelmia, joita he mahdollisesti kohtaavat tehtävässään.

Helppo oppia
Järjestelmään tutustuminen ei ole koskaan käynyt helpommin. Harjoittelutila, yhteys Dräger FireGround Webin ja FireGround-sovelluksen välillä, auttaa sinua simuloimaan monenlaisia tilanteita sekä käymään läpi taktiset toimintatavat. Lisäksi käytännön selitykset sovelluksen eri toiminnallisuuksista auttavat sinua oppimaan raportointijärjestelmän ja käyttämään sitä ilman henkilökohtaisen koulutuksen tarvetta.

YHDISTETTÄVYYS

Etävalvonta
Tapahtumapaikalla syntynyttä tietoa voidaan saada johdon, työryhmien ja hallinnon käyttöön sijainnista riippumatta, valinnaisen Dräger FireGround Webin avulla. Ainut mitä tarvitaan, on FireGround Hubin yhdistäminen Dräger Cloudiin Wi-Fin tai LTE:n välityksellä. Sen jälkeen hälytystapahtumaa voi seurata etänä ja kirjautut tapahtumatiedot voi saada kokonaisuudessaan milloin tahansa.

Räätälöity tilanteen raportointi ja kattava analyysi
Lisäetuna voit räätälöidä raportoinnin helposti eri tarpeisiin, käyttäjä- tai laitehistoriasta koko hälytystehtävän synkronoituun yleiskatsaukseen. Kattava ja arvokas analyysi on mahdollista, koska tilanneraportteja voidaan luoda todistepohjalta ja taktisilta tasoilta. Dräger tarjoaa monivaiheisen tietojen kirjausjärjestelmän: paineilmahengityslaitteen elektronisessa kontrolliyksikössä, FireGround-sovelluksessa ja Dräger Cloudissa. Tämä takaa, että tiedot ovat saatavilla kaikissa tilanteissa ja kaiken aikaa.

Erinomainen kantama rakennuksissa
Dräger FireGround -raportointijärjestelmään sisältyy luotettava langaton kommunikointijärjestelmä, jonka avulla voit pitää yhteyttä jopa 1,5 kilometrin säteellä. Tämä parantaa yhteydenpitoa, vaikka et olisikaan varsinaisella tapahtumapaikalla. Rakennusmateriaalit ja rakenteet (esim. tavalliset varastorakennukset tai tunnelit) vaikuttavat kuitenkin kantamaan. Testasimme asiakkaamme kanssa paineilmahengityslaitteen käyttäjän ja yhden FireGround Hubin välistä kantamaa, ja tulokset olivat erinomaisia. Lisäksi mitä useampia paineilmahengityslaitteiden käyttäjiä rakennnuksen sisälle menee, sitä paremmin FireGround-signaali jakautuu verkon komponenttien välillä. Jokainen PSS AirBoss Connect ja jokainen Hub toimii automaattisesti signaalin toistimena, jolloin signaalin kokonaiseteneminen paranee joka siirrolla.

Ladattavat tiedostot

FireGround Product Information, en-gb
FireGround Product Information, en-gb

The incident commander needs live information from all SCBA wearers at all entry points and to know they are accounted for in any scenario. The Dräger FireGround Accountability System accomplishes this in a rapidly deployable mode, minimises the need for voice communication via radio and allows remote monitoring with incident reporting.

Lataa

FireGround Brochure, en
FireGround Brochure, en

Lataa

FireGround Product Information, fi
FireGround Product Information, fi

Jatkuvasti tilanteen tasalla: Pelastustehtävän johtaja tarvitsee reaaliaikaista tietoa kaikista paineilmahengityslaitteiden käyttäjien tilasta - olipa skenaario mikä tahansa. Nopeasti käyttöön otettavalla Dräger FireGround* Accountability -järjestelmällä tämä onnistuu samalla minimoiden radion kautta tapahtuvan ääniviestinnän tarpeen.

Lataa

Ota yhteyttä Drägeriin

smiling woman

Ota yhteyttä

​Juurakkotie​ ​3,​ ​01510​ ​Vantaa

+358 207 119 600

​Olemme​ ​tavoitettavissa:​ ​ma-pe:​ ​08:00​ ​-​ ​16:00