Naši Principi poslovanja i ponašanja - Rukovanje

Naši Principi poslovanja i ponašanja

U našim Principima poslovanja i ponašanja (kodeks ponašanja) opisujemo svoje vrijednosti i odgovornosti

  • kao članovi društva,
  • kao poslovni partneri i
  • na radnom mjestu

Definirali smo ove vrijednosti u našim priručnicima za djelatnike i menadžere u obliku kodeksa ponašanja.

Svi u tvrtki Dräger—od djelatnika preko menadžera do člana Izvršnog odbora—moraju se upoznati s našim Principima poslovanja i ponašanja, te ih koristiti za određivanje svojih postupaka i donošenje odluka.

Naši Principi poslovanja i ponašanja - Stefan Dräger

“Više od 130 godina tvrtka Dräger se zalaže za „Tehnologiju za život“. Zaštita, potpora i spašavanje života ključni je dio naše DNK. Naši se kupci bore u spašavanju svojih ili tuđih života, dan za danom. Nije znanje samo izvor motivacije za naš rad, ono je i standard koji si postavljamo. Jasno smo definirali Principe poslovanja i ponašanja. Naši proizvodi mogu ispuniti svoja obećanja samo ako se mi i naši poslovni partneri pridržavamo ovih principa. Važno je da se prema našim kupcima, kolegama, dobavljačima i prodajnim partnerima odnosimo s najvišim stupnjem profesionalnosti i pouzdanosti—iz dana u dan. Svatko od nas odgovoran je za zaštitu i poboljšanje slike o tvrtki Dräger diljem svijeta. Od naših djelatnika i poslovnih partnera očekujemo da djeluju s apsolutnim integritetom i da poštuju ljude i zakone svih zemalja u kojima poslujemo. Nijedan kodeks ponašanja nikada neće moći pokriti, niti dati odgovor na svako pitanje. Kodeks ponašanja trebao bi nas potaknuti da postavljamo pitanja, ističemo probleme i svoje ponašanje temeljimo na ključnim vrijednostima. Ako nešto ne odgovara našim vrijednostima, odgovornost je svakog od nas postavljati pitanja i pomoći u pronalaženju rješenja. Moramo se smatrati odgovornim za popravljanje svačijeg života. Djela govore više od riječi. Principi poslovanja i ponašanja osnova su našeg svakodnevnog ponašanja i dio našeg sustava vrijednosti, za mene i za moje kolege u Izvršnom odboru. Drago mi je što ste zainteresirani da saznate više o našim Principima poslovanja i ponašanja.”

Stefan Dräger

Društvena predanost tvrtke Dräger

Naša odgovornost kao članova društva

Kao obiteljska tvrtka znamo koliko je važno preuzeti odgovornost za budućnost, kao i za ovdje i sada. Održati se možemo samo u zdravom i produktivnom okruženju.

Važno je da pridonesemo ovom okruženju poštenim postupanjem s ljudima i osiguranjem poštivanja ljudskih prava u cijelom opskrbnom lancu. Zaštita okoliša uvijek je bila ključni element našeg poslovanja; stalna usklađenost s pravilima i propisima, te pažljivo rukovanje resursima. Našim sigurnim proizvodima pridonosimo zdravom i sigurnom globalnom društvu, ali i društvenom predanošću.

Prema svima se odnosimo s poštovanjem—ljudska prava

Poštivanje ljudskih prava ključni je dio naše korporativne društvene odgovornosti. Nemamo tolerancije prema radu djece ili prisilnom radu, kao ni prema bilo kojem obliku suvremenog ropstva ili rada olakšanog trgovinom ljudima. Ovo se jednako odnosi na naše vlastite tvrtke, kao i na naše ugovorne partnere i opskrbne lance. Nemamo tolerancije prema prijetećem ponašanju, niti prema bilo kojem obliku nasilja prema djelatnicima na radnom mjestu. Očekujemo da se svi naši djelatnici prema svojim kolegama i poslovnim partnerima odnose pristojno, pošteno i s poštovanjem.

Nemamo apsolutno nikakvu toleranciju prema netoleranciji—raznolikost i jednake mogućnosti

Raznolikost vidimo kao priliku i neprocjenjivu imovinu. Raznolika radna snaga pomaže nam u postizanju boljih rezultata. Pomaže nam da stvari gledamo iz različitih perspektiva i integriramo nove perspektive u svoje djelovanje. Zbog toga težimo postizanju raznolikosti i jednakih mogućnosti u svim aspektima našeg poslovanja. Smatramo da je naša dužnost boriti se protiv diskriminacije i spriječiti je. Nemamo tolerancije na diskriminaciju na temelju etničke pripadnosti, nacionalnosti, spola, vjere, ideologije, dobi, invalidnosti ili seksualnog identiteta.

Održavamo okruženje u kojem vrijedi živjeti—zaštita okoliša

Naša Tehnologija za život štiti ljude i okoliš. Zaštita okoliša stoga nije samo naša dužnost, već i prilika da steknemo natjecateljsku prednost ekološki prihvatljivim proizvodima i očuvanjem resursa. Iz ovog razloga osiguravamo da naše svakodnevne aktivnosti u svim područjima tvrtke štite okoliš, a ne da ga oštećuju. Posvećeni smo ciljevima klimatskog djelovanja Ujedinjenih naroda. Odgovorno rukujemo resursima i sustavno radimo na smanjenju svog ugljičnog otiska. Štoviše, tvrtka Dräger proizvodi i usluge pomažu našim kupcima diljem svijet da ispune svoju odgovornost za ljude i okoliš.

Bez kompromisa za svoje proizvode — kvaliteta

Ljudi povjeravaju našim proizvodima svoju najvrjedniju imovinu: svoje živote. Kao rezultat toga, stalno moraju moći vjerovati našim proizvodima i njihovoj kvaliteti. Poštivanje svih zakonskih i regulatornih zahtjeva se podrazumijeva. Zadovoljavamo najviše standarde kvalitete tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda. Naši djelatnici osiguravaju da je fokus usredotočen na zadovoljstvo kupaca, od razvoja preko proizvodnje i opskrbe, pa sve do prodaje i usluga. Osobito obraćamo pozornost na to da naši proizvodi budu jednostavni za uporabu i da rad naših kupaca bude sigurniji i učinkovitiji. Kupci mogu računati na sigurnost i pouzdanost naših proizvoda čak i godinama nakon intenzivne uporabe u ekstremnim uvjetima.

Tu smo za druge—društvena predanost

Naša misija je unaprjeđivati život svakoga dana—iznad i izvan dometa naše tehnologije. Stoga sudjelujemo u pretežito socijalnim projektima i obrazovnim inicijativama, dajući doprinos materijalnim i financijskim donacijama. Osobito naši medicinski i sigurnosni proizvodi pružaju nam priliku da pomognemo ljudima u nevolji, smanjimo patnju i olakšamo posao spasilaca. Štoviše, naši djelatnici također podržavaju naše napore vlastitom društvenom predanošću. Donacije se daju nakon provedbe transparentnog postupka dodjele i izvršavaju se neovisno o odlukama o nabavi i prodaji tvrtke Dräger. Ovo osigurava da izbjegnemo bilo kakvu sumnju u korupciju ili sukob interesa.

Komuniciramo otvoreno i iskreno—odgovorna komunikacija

Važno je da uživamo povjerenje naših djelatnik i poslovnih partnera, kao i šire javnosti. Zbog toga uvijek komuniciramo iskreno i otvoreno. Izjave uvijek moraju biti istinite, točne i objektivno dokazive, te uvijek usklađene sa zakonskim i etičkim standardima. U pravilu, komunikacijski materijali moraju uvijek uzimati u obzir kulturne aspekte i kontekst ciljnog tržišta. Osim toga, ne kršimo prava drugih ljudi ili natjecatelja, a osobito osiguravamo da ne kršimo bilo koji zaštitni znak ili autorska prava.

Tražimo politički dijalog—političko zastupanje interesa

Uvjereni smo u značaj aktivnog dijaloga s kreatorima politika i predstavnicima gospodarstva, znanosti i istraživanja, te civilnog društva. Zastupamo svoje interese, svojom stručnošću u pažljivo odabranim radnim skupinama, ministarskim odborima, diplomatskim predstavništvima, vladinim i financijskim institucijama, udrugama i nevladinim organizacijama dajemo doprinos, a sve to uz istodobno osiguranje transparentnosti i neutralnosti. Sudjelujemo u dijalogu umjesto da financiramo političke organizacije ili predizborne kampanje.

Poslovni partneri tvrtke Dräger

Naša odgovornost kao poslovnog partnera

Našim poslovnim partnerima odabir tvrtke Dräger znači odabir tvrtke u koju se mogu pouzdati. Tehnologija za život više je od proste filozofije vodilje. To je simbolika veće odgovornosti koju preuzimamo—iz dana u dan. To povjerenje, ne samo u naše proizvode, već i u naše poslovno ponašanje, ne može se uzeti zdravo za gotovo. Moramo ga i dalje zasluživati i održavati—postupajući s integritetom, pravednošću, transparentnošću i održivošću.

Naša se djelovanja ne temelje samo na važećim zakonima i propisima, već su i u skladu s našim internim zahtjevima, koji odražavaju postavljene standarde i naše korporativne vrijednosti.

Pogledajmo sljedeće principe koji su rezultat naše odgovornosti kao poslovnog partnera:

Prednosti ne stječemo nepravedno—suočavamo se s pogodnostima poput poklona, pozivnica i drugih prednosti

Pokloni, odgovarajuće gostoprimstvo i pozivi na relevantne događaje uobičajeni su tijekom poslovanja i ne daju nužno povoda korupciji. Međutim, naši priručnici sadrže jasno definirana pravila koja sprečavaju čak i pojavu bilo kakvog neprimjerenog utjecaja. Ovo je standard koji smo i sebi postavili. Uz aspekte poput prikladnosti, učestalosti i odabira trenutka, transparentnost je apsolutno bitna. Ova pravila osiguravaju da ljude, koji posluju s nama, ne osramotimo, niti da njih ili sebe dovodimo u neugodne situacije. Moramo obratiti osobitu pozornost na javne službenike, koji su odgovorni za održivost vrijednog integriteta javnog sektora i predmet su još strožih zahtjeva. Istodobno, ravnodušni smo prema pozivima za plaćanje povlaštenog tretmana i ne dopuštamo da nas ucjenjuju.

Razlikujemo privatne i profesionalne interese—rješavamo sukobe interesa

Naši privatni interesi stalni su pratitelj. Ne možemo izbjeći svaki sukob interesa, ali se s njima možemo pravilno nositi.

Poštujemo privatne živote naših djelatnika Međutim, situacije u kojima privatni interesi prevladavaju nad interesima tvrtke mogu nanijeti štetu i tvrtki Dräger i našim djelatnicima. Zato očekujemo od svakog djelatnika da proaktivno i transparentno pristupi potencijalnim sukobima interesa. Ovo je jedini način da se takve situacije riješe u interesu tvrtke Dräger.

Poslujemo časno—sprječavajući korupciju

Ne toleriramo korupciju, kako u tvrtki Dräger, tako in kod trećih strana. Radimo transparentno i osiguravamo da se korupcija zaustavi čim se pojave prvi znakovi.

Našom Tehnologijom za život štitimo ljude i društvo kao cjelinu. Korupcija koristi samo nekolicini odabranih koji misle samo na sebe.

Vjerujemo u našu sposobnost i kvalitetu, kao i u konkurentnost naših proizvoda i usluga. Korupcija dovodi do nepravilnog donošenja odluka, ovisnosti i gubitka kontrole.

Razmišljamo održivo i kroz naraštaje. Korupcija nam nanosi štetu kratkoročno i dugoročno. Potkopava povjerenje naših poslovnih partnera i uništava naš ugled.

Vjerujemo u načelo učinka—slobodno i pošteno natjecanje

Vjerujemo našim proizvodima i uslugama, te našoj sposobnosti za inovacije, zbog čega poslujemo na temelju talenta, truda i postignuća u slobodnom i poštenom natjecateljskom okruženju. Također imamo koristi od prednosti koje nudi natjecanje, zbog čega smo oprezni u svim kontaktima s potencijalnim natjecateljima—bilo izravno ili putem trećih strana. Pažljivo i diskretno koristimo svoju snažnu tržišnu poziciju i pružamo našoj prodajnoj strukturi potreban manevarski prostor.

Natjecanje potiče inovacije i u konačnici donosi korist onima kojima je potrebna inovativna Tehnologija za život.

Pažljivo odabiremo svoje poslovne partnere— radeći s našim poslovnim partnerima

Način poslovanja s našim poslovnim partnerima za tvrtku Dräger je simboličan. Cijenimo činjenicu da se naši partneri pridržavaju istih standarda kao i mi. Vodimo računa o održavanju dobrog ugleda, a integritet naših poslovnih partnera jednako je važan. Stabilni i produktivni odnosi, bilo u prodaji ili u nabavi, ključni su za naš uspjeh.

Naši se poslovni odnosi temelje na objektivnim odlukama. Kriteriji kao što su cijena, kvaliteta, pouzdanost, financijska stabilnost, sposobnost za inovacije i održivost su ono što nam je važno. Ovo uključuje poštivanje zakonskih i etičkih poslovnih principa. Koristimo natjecanje i naše pregovaračke vještine kako bismo postigli najbolji mogući omjer cijene/učinka za tvrtku Dräger. Osim toga, osiguravamo da roba, koju dostavljaju naši poslovni partneri, zadovoljava sve važeće zahtjeve koji se odnose na materijale i njihovo podrijetlo, kao što su na primjer konfliktni minerali.

Ne dopuštamo si da na nas utječu financijski ili osobni interesi pojedinaca. Maksimalno pazimo pri odabiru naših poslovnih partnera, osiguravajući da ugovori budu jasno definirani i zaključeni u pisanom obliku. Ovaj pristup nam omogućuje borbu protiv rizika da se savjetnici ili burzovni posrednici koriste za prikrivanje plaćanja korupcije ili stvaranje dojma „džentlmenskih sporazuma“.

Ispunjavamo sve svoje obveze pri trgovanju robom i plaćanju carina—carine, nadzor izvoza, porezi

Robu prodajemo ili izvozimo samo ako nam je to dopušteno prema zakonima o izvozu. Ovaj se zahtjev osigurava pažljivim definiranjem internih postupaka. Pomno pratimo globalni razvoj i političke odgovore na njega. Pri tome je naš fokus na potpori našem poslovanju u korist naših kupaca.

Zadovoljavamo sve zakonske zahtjeve kada je u pitanju međunarodna trgovina i naše obveze u vezi s robom i porezima. Plaćamo sve potrebne uvozne carine i u potpunosti se pridržavamo zabrana i ograničenja uvoza i izvoza. Ove se obveze redovito revidiraju.

Kao međunarodna tvrtka pridržavamo se poreznih propisa svih zemalja u kojima poslujemo. Ovo osigurava da možemo pridonijeti financiranju infrastrukture i državne potrošnje u tim zemljama.

Sprječavamo pranje novca—sprječavanje pranja novca

Osiguravamo sprječavanje primanja ili izvršenje uplata u svrhu pranja novca iz kriminalnih izvora. Identificiramo sumnjive transakcije i procjenjujemo njihovu zakonitost. Po potrebi zaustavljamo izvršavanje takvih plaćanja i prijavljujemo ih državnim tijelima.

Objavljujemo pouzdane podatke—računovodstvo i financijsko izvještavanje

Sve poslovne transakcije evidentiramo ispravno, u cijelosti i sukladno relevantnim zakonima, zahtjevima i standardima. Privremena izvješća pripremaju se sukladno relevantnim nacionalnim i međunarodnim računovodstvenim principima. Promptno objavljivanje točnih financijskih podataka jača povjerenje koje tvrtki Dräger ukazuju ulagatelji, poslovni partneri i financijska tržišta.

Pravovremeno pružamo precizne informacije tržištima kapitala i javnosti. Ovo se odnosi na naše redovito izvještavanje, kao dio godišnjeg izvješća, godišnjih financijskih izvješća i tromjesečnih izvješća, te na ad hoc priopćenja.

S potencijalnim povlaštenim informacijama postupamo odgovorno—zakon o trgovanju na temelju povlaštenih informacija.

Trgovanje na temelju povlaštenih informacija je protuzakonito, kao što je i otkrivanje povlaštenih informacija. Potencijalne povlaštene informacije, koje se odnose na tvrtku Dräger i njene financijske instrumente koristimo samo interno i u svrhu poslovanja tvrtke Dräger na osnovi treba se znati. Ove informacije ne prosljeđujemo ni interno ni eksterno—a to se odnosi i na članove obitelji. Ne samo to, mi također ne dajemo nikakve preporuke na temelju mogućih povlaštenih informacija.

Povlaštene informacije objavljujemo odmah i ispravno u obliku ad hoc priopćenja. Ovo kreira jednake uvjete za sve, pomažući u osiguravanju ispravnih cijena na tržištu kapitala, sprječavanju zlouporabe tržišta i jačanju povjerenja ulagatelja i ugovornih partnera u tvrtku Dräger.

Možemo otvoreno razgovarati o tim informacijama nakon što su objavljene.

Responsibility in the workplace

Naša odgovornost na radnom mjestu

Svi snosimo veliku odgovornost na radnom mjestu. Nismo odgovorni samo za svoje zdravlje i sigurnost, već i za svoje kolege. Podaci koji se odnose na djelatnike i kupce, stručnost tvrtke Dräger i naš IT sustav također zahtijevaju osobitu zaštitu. Sljedeći odjeljci opisuju kako možemo osigurati dobru zaštitu tvrtke Dräger i njezinih djelatnika.

Štitimo živote—zdravlje i sigurnost na radu

Zdravlje i sigurnost svih naših djelatnika stvar je koja nam je pri srcu. Vjerujemo da je moguće spriječiti svaku nezgodu na radu. Ovdje u tvrtki Dräger se zalažemo za strukturiranje naših radnih mjesta na takav način da nude sigurne i zdrave radne uvjete. Međutim, samo to nije dovoljno: jedini način na koji svi možemo pridonijeti sigurnom okruženju jeste da ostanemo pažljivi i ponašamo se kao uzori. Nastojimo uspostaviti svijest o tom načinu razmišljanja kod svakog našeg djelatnika i radimo na poboljšanju partnerstva s njima. Posvećeni smo zdravlju i sigurnosti svojih djelatnika iznad i izvan mjera propisanih zakonom, tako što nudimo preventivne mjere za promicanje zdravog načina života.

Štitimo podatke i informacije—zaštita podataka i informacijska sigurnost

Tvrtka Dräger se zalaže za integritet i pouzdanost svojih proizvoda i djelatnik Svi smo odgovorni za osiguravanje odgovarajuće razine zaštite podataka i informacijske sigurnosti. Povjerljivost, integritet i dostupnost u prvom su redu naših aktivnosti i ključ su našeg poslovnog uspjeha.

Sve osobne podatke obrađujemo sukladno važećim zakonima. Primjenjujemo odgovarajuću zaštitu podataka i informacija sukladno njihovoj relevantnosti. Čuvamo povjerljive službene i regulatorne podatke i provodimo posebne mjere radi zaštite od sabotaže u smislu svih aktivnosti relevantnih za nacionalnu sigurnost.

Brinemo se o našim IT sustavima i podacima—kibernetička sigurnost

Život bez informacijske tehnologije (IT) u tvrtki Dräger je nezamisliv. Pametno koristimo IT za smanjenje rizika, što može uključivati prekid obrade podataka štetnim programima (virusi), gubitak podataka kao rezultat programskih pogrešaka ili zlouporabu podataka od strane trećih strana.

Znamo da moramo zaštititi svoje podatke i IT sustave od neovlaštenog pristupa, gubitka podataka i manipulacije. Ne samo to, također znamo da nekriptirani prijenos podataka i klikanje na nepoznate poveznice nikako ne mogu osigurati sigurnost naših IT resursa.

Kao djelatnici tvrtke Dräger upoznati smo s važećim okvirima IT sigurnosti i pridržavamo se ovih pravila i propisa.

Štitimo svoje resurse—štiteći imovinu tvrtke

Imovina tvrtke poput alata, strojeva, vozila i intelektualnog vlasništva pripada tvrtki Dräger. Ova nam je imovina povjerena u svrhu našeg svakodnevnog rada. Tretiramo ih kao dragocjene resurse koje koristimo pažljivo i umjereno pri izvršavanju svojih zadataka i dužnosti za tvrtku Dräger. Željeli bismo maksimizirati naše korištenje ove imovine i eliminirati gubitak, rasipanje ili nepotrebno trošenje i habanje. Provjeravamo da li trebamo zaštititi ideje ili rezultate svoga rada kao intelektualno vlasništvo i čuvati povjerljivost u potrebnoj mjeri. Važno je da zaštitimo imovinu tvrtke od neovlaštenog korištenja, te korištenja u privatne svrhe.

Pomažemo u pojašnjenju—suradnja u istragama

Ako tvrtka Dräger ikad bude predmet bilo kakve službene istrage, suprotstavljamo se svojoj odgovornosti i težimo uspostavljanju suradničkog dijaloga. Svatko od nas dat će svoj vlastiti doprinos.

U internim istragama ili revizijama, ključno je identificirati potencijalne slabe točke, kako bismo mogli poboljšati napredovanje.

Cilj nam je učiti na vlastitim pogreškama i svesti štetu po ugled i financijsku štetu na apsolutni minimum. Kao rezultat toga, svatko od nas u potpunosti će surađivati s kolegama koji provode interne istrage ili revizije.

Radimo zajedno na ravnopravnoj osnovi—suodlučivanju

Sljedeći ključni aspekt korporativne kulture tvrtke Dräger je suradnja u dobroj vjeri s predstavnicima djelatnika. Postavljamo temelje učinkovite suradnje održavanjem otvorenog i trajnog dijaloga, utemeljenog na uzajamnom poštivanju i priznavanju alternativnih stajališta. Ovaj pristup jedini je način pronalaženja rješenja za izazovne situacije koje služe interesima tvrtke uzimajući istodobno u obzir potrebe naših djelatnika.

Pomoć i kontakt

Pomoć i kontakt

Raditi pravu stvar ponekad je lakše reći nego uraditi. Ako se ikada nađemo u situaciji da nismo sasvim sigurni što dalje činiti, tražimo od nekoga savjet ili pomoć. U takvim situacijama nikada nismo sami. U tvrtki Dräger postoje mnogi načini koji nam pomažu da na kraju donesemo pravu odluku.

Naši su menadžeri uvijek prvo pristanište u slučaju bilo kakvih pitanja ili nesigurnosti u vezi s nečim. Osim toga, možemo stupiti u kontakt i s internim odjelima, poput HR-a, predstavnika djelatnika ili relevantnih specijalističkih odjela.

Osim toga, svatko se može u potpunoj tajnosti obratiti Uredu za usklađenost poslovanja, lokalnom službeniku za usklađenost ili središnjoj telefonskoj pomoći za usklađenost na adresu compliance@draeger.com.

Recite glasno! Stalo nam je! Govorimo glasno i ne toleriramo odmazdu

Postavljanje pitanja i jasno i otvoreno komuniciranje o slabim točkama ili potencijalnim problemima pomaže tvrtki Dräger i nama samima. Soga je od vitalnog značaja da se svi obavežu na našu Recite glasno kulturu. Naš sustav zviždača također uključuje Kanal integriteta tvrtke Dräger, koji možemo koristiti kada se izravni kontakt čini neprikladnim. Otvoren je 24/7, a može se koristiti i anonimno.

Imamo politiku bez tolerancije prema diskriminaciji djelatnika koji, postupajući u dobroj vjeri, prijavljuju potencijalno nedolično ponašanje, pružaju informacije ili pomažu u internim istragama. Štitimo naše zviždače baš kao što štitimo interese onih koji su pogođeni dojavom.

Saznajte više

Etički kodeks tvrtke Dräger

Naši Principi poslovanja i ponašanja dostupni za preuzimanje

Kodeks ponašanja

Povezane stranice

Compliance

Usklađenost

Sustainability

Održivost

Kontaktirajte tvrtku Dräger

Omotnica

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Njemačka

+49 451 882 0

Tu smo za vas 24/7.