ISO/IEEE 11073-SDC - Povezivost uređaja zasnovana na uslugama SDC

ISO/IEEE 11073-SDC

Pitajte svog stručnjaka

Povezivost medicinskih uređaja na temelju norme ISO/IEEE 11073-SDC

Sigurna i dinamična interoperabilnost u akutnoj njezi

Pacijenti u kritičnom zdravstvenom stanju dobivaju akutnu njegu u bolnicama. Liječnici i medicinske sestre moraju donositi brze odluke u brzo promjenjivim uvjetima kako bi zaštitili pacijente. Podaci s medicinskih uređaja na mjestu njege potencijalno mogu pomoći u donošenju odluka i optimizaciji radnih procesa. 

Međutim, zaštićeni protokoli ometaju otvoren prijenos podataka između medicinskih uređaja različitih proizvođača. SDC (Povezivost uređaja zasnovana na uslugama) nova je međunarodna norma ISO/IEEE koja omogućuje interoperabilnost između medicinskih uređaja na mjestu njege i razmjenu podataka između tih uređaja i bolničkih informacijskih sustava usklađenih s formatom HL7. SDC omogućuje dvosmjernu i sigurnu razmjenu podataka i informacija u dinamičnom sustavu u sklopu bolničkih medicinskih tehnologija radi poboljšanja mogućnosti njegovatelja u okruženju akutne njege.

Centar za preuzimanja

Informativni list: SDC: pregled
Informativni list: SDC: pregled

Preuzimanje

Više pojedinosti: Bijela knjiga SDC
Više pojedinosti: Bijela knjiga SDC

Preuzimanje

Infografika: Povezane TEHNOLOGIJE
Infografika: Povezane TEHNOLOGIJE

Preuzimanje

Preobrazba akutne njege s pomoću usluga SDC

Struktura skupine norma IEEE 11073 SDC optimizirana je za napredne zahtjeve okruženja pod strogim nadzorom, kao što su operacijske dvorane, JIL i NJIL. Omogućuje integraciju potrebnih uređaja, aplikacija i bolničkih informatičkih sustava. Mrežna struktura omogućuje pouzdanu višesmjernu razmjenu podataka, koja može uključivati daljinsko upravljanje medicinskim uređajima.

SDC ima minimalne mrežne zahtjeve. Komunikacijski protokoli SDC mogu se uvesti u postojeće bolničke informatičke infrastrukture uz nominalno ulaganje i nominalan trud. Sustavi su vrlo skalabilni i podržavaju uređaje SDC različitih proizvođača.

Okruženje operacijske dvorane

Razmjena podataka neovisno proizvođaču na mjestu njege: SDC

S pomoću usluga SDC integrirani uređaji različitih proizvođača mogu postati interoperabilni, čime se unapređuje način i vrijeme ostvarivanja njege radi boljih kliničkih ishoda.

Prije primjene usluga SDC uređaji na mjestu njege koji se mogu umrežavati obično bi se povezivali samo putem vlastitih zaštićenih mreža. Umreženi monitori vitalnih znakova jednog proizvođača mogli su služiti kao pristupne točke za njihove terapijske uređaje. Uređaji SDC povezani izravno na mrežu omogućuju prednosti „prijenosa podataka“ putem uređaja i zaštićenih mreža.

Otvori tablicu za usporedbu

Standardizirana komunikacija

Umreženi SDC uređaji i sustavi mogu komunicirati dvosmjerno; slati i primati podatke koje predstavljaju standardiziranim komunikacijskim nazivljem.

Zaštićena povezivost

Zajedničkom provjerom autentičnosti osigurava se interakcija isključivo između odobrenih uređaja i sustava, dok se preneseni podaci šifriraju radi zaštite bolničke imovine i informacija o pacijentu od moguće zloporabe ili krađe.

Dinamično umrežavanje

Uređaji se povezuju i stvaraju dinamičan skalabilan sustav na temelju osnovnih koncepata upravljanja rizicima i odobrenja.

Vrijednost interoperabilnosti usluga SDC

Razmjena veće količine podataka između uređaja na mjestu njege i bolničkih sustava tehnološko je dostignuće. Iskorištavanje dijeljenih podataka novost je u ostvarivanju njege.

Za skupne podatke

za skupne podatke

Povećanje dostupnosti kliničkih informacija i podataka o prijemu na mjestu njege može pomoći u poboljšanju kliničkih rezultata i radnog procesa. Klinički djelatnici mogu vidjeti više informacija nego ikad na jednom mjestu te pristupati skupnim podacima s povezanih i interoperabilnih izvora prilikom donošenja ključnih odluka o liječenju. Isto tako, mogu iskusiti potpuniju kontrolu nad uređajima na mjestu njege i olakšati kliničke procese rada te premostiti jaz između izvora podataka i pacijenata. Uz još jedan korak naprijed, SDC i interoperabilnost mogli bi automatizirati kliničke postupke.

Za donošenje odluka na temelju uvida

za donošenje odluka na temelju uvida

SDC može pomoći u poticanju odlučivanja na temelju uvida. Dostupnost medicinski relevantnih podataka razreda u trenucima kada mogu imati najveći utjecaj na njegu pacijenta omogućuje pravodobno donošenje odluka. Primjena analitike podataka u retrospektivnom pregledu medicinski relevantnih podataka može pomoći u utvrđivanju najboljih kliničkih praksa u terapijama i kliničkim postupcima. Medicinski relevantni podaci mogu pomoći da se omogući automatizacija obrade između uređaja jer se mogu djelotvorno razmjenjivati u stvarnom vremenu.

Za zaštitu od krađe

od krađe

Ako omogući veći broj uređaja na mjestu njege na jednoj mreži, SDC može pomoći u zaštiti bolničke imovine i informacija o pacijentu od zloporabe i krađe.

Tri glavna obilježja SDC-a doprinose zaštiti podataka i sustava:

  • Integritet i povjerljivost informacija rezultat su obostrane provjere autentičnost na klijentu i poslužitelju na bazi protokola TLS.
  • Siguran prijenos podataka postiže se šifriranjem s kraja na kraj na temelju infrastrukture javnog ključa X.509 (ISO/IEC 9594-8) za izradu digitalnih certifikata.
  • Povezivošću na identificirane uređaje na mreži upravlja se na temelju prethodnih odobrenja.
Za uštedu troškova integracije

za uštedu troškova integracije

SDC, pored smanjenja poteškoća prilikom integracije uređaja i sustava, nudi kliničke i administrativne prednosti. Integracija uređaja na usklađeno mrežno sučelje može smanjiti potrebu za skupim i složenim projektima prilagođene integracije. Izbjegavanje prilagođene integracije može dovesti do jasnijeg položaja u upravljanju rizicima. Rukovanje uređajima i sustavima SDC može pomoći i u smanjenju administrativne složenosti smanjenjem broja skupih međuprograma, zaštićenih pogona i potrebe za dugotrajnim ažuriranjima koja zahtijevaju puno rada.

Naša vizija

Naša vizija akutne njege

Pomoću interoperabilnosti temeljene na načelima SDC-a nastojimo povećati ljudske sposobnosti u njezi pacijenta. Interoperabilnost medicinskih uređaja omogućit će bolji ishod za pacijente u budućnosti putem racionalizacije kliničkih i administrativnih procesa.

Okruženje bolničkog osoblja

Naša vizija akutne njege

Bolnička automatizacija naša je vizija za poboljšanje akutne njege. To nas potiče u stvaranju konstruktivnih medicinskih tehnologija. Saznajte više od glavnog izvršnog direktora i predsjednika Stefana Drägera.

Saznaj više

Obratite se tvrtki Dräger

Draeger Envelop

Dräger Medical Croatia d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40
10 010 Zagreb
Hrvatska

+385 1 65 99 444

Fax +385 1 65 99 404