Mehanička ventilacija i put disanja

Individualizirajte terapiju mehaničkom ventilacijom

Mehanička ventilacija: Neinvazivna koliko je moguće, invazivna koliko je potrebno. Kao Vaš stručnjak za akutnu njegu, znamo da je pacijentima u jedinici intenzivnog liječenja, koji ovise o mehaničkoj ventilaciji, potrebna najviša razina njege od prijema do otpuštanja, pa i više od toga. Mnoštvo različitih alata potrebno je za različite faze terapije. Varijabilnost i raznovrsnost sredstava za liječenje olakšavaju donošenje odluka u kliničkoj praksi kao i samo liječenje.

Put disanja - pomoć u svakoj situaciji

Prikaz neinvazivne mehaničke ventilacije (NIV)

Intubaciju izbjegavajte što je duže moguće jer…

• pacijenti s mehanički potpomognutom ventilacijom mogu razviti upalu pluća povezanu s ventilacijom (VAP)

• pacijenti s VAP-om mogu imati značajno dulji boravak u JIL-u i bolnici

• liječenje VAP-a može biti razlogom za gotovo polovicu svih antibiotika koji se daju u JIL-ovima

NIV je često moguć prije no što je potrebna intubacija. Time se pomaže izbjeći potencijalne komplikacije invazivne ventilacije, čime se može smanjiti duljina boravka i smrtnost u JIL-u.

Saznaj više

Prikaz mehaničke ventilacije

Stabilizirajte pacijenta i zaštitite pluća jer…

• pacijenti mogu razviti ozljedu pluća povezanu s ventilacijom (VALI)

• VALI može prerasti u akutnu ozljedu pluća (ALI) ili akutni respiratorni distres sindrom (ARDS)

• višestruko zatajenje organa i stopa smrtnosti, povezani s ALI-jem ili ARDS-om, mogu se povećati

Ako je intubacija potrebna, prvi cilj može biti poboljšanje izmjene plinova i mehanike pluća. Pokretanje strategije poštedne ventilacije i optimizacija postavki ventilatora mogu biti ključni elementi tijekom te faze. Ventilator se mora prilagoditi pacijentu, a ne obratno.

Saznaj više

Prikaz odvikavanja od ventilacije

Odviknite pacijenta brzo i sigurno jer…

• incidencija akutnih ozljeda pluća (ALI) ili akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS) može odgoditi početak procesa odvikavanja

• zakašnjelo uvođenje odvikavanja može dovesti do neuspješnog odvikavanja

• rano otkrivanje faktora rizika može pridonijeti uspješnom odvikavanju i skraćivanju boravka u JIL-u

Mehanička ventilacija treba trajati tek onoliko koliko je potrebno. U suprotnom, povećava se rizik od komplikacija i oštećenja pluća, kao i duljina boravka u JIL-u. Iznimnu važnost za uspješno odvikavanje i ekstubaciju ima interdisciplinarna strategija i točna procjena pacijenta.

Saznaj više

Oporavak od mehaničke ventilacije

Oporavak radi osiguravanja uspjeha odvikavanja jer…

• pacijenti mogu razviti akutnu respiratornu insuficijenciju nakon ekstubacije i mogu zahtijevati ponovnu intubaciju

• kod neuspješne ekstubacije može doći do povećanja stope smrtnosti

• neuspješna ekstubacija može se povezivati s produženom skrbi za pacijenta i značajno povećanim troškovima

Od najveće je važnosti sprječavanje ponovne intubacije i brz oporavak pacijenta. Ventilator osmišljen za olakšavanje slobodnog, spontanog disanja može olakšati ranu mobilizaciju pacijenta.

Saznaj više

Preuzimanja

Ventilacija Dräger – detaljna priča o putu disanja

Vaš izbor za svaku fazu terapije

Želite li saznati više o alatima za potporu individualiziranoj ventilaciji duž cijelog puta disanja?

Preuzmite cijeli grafikon

Načini ventilacije na intenzivnoj njezi
Načini ventilacije na intenzivnoj njezi

Naše spoznaje o shvaćanju i kliničkoj upotrebi NIV-a razvijale su se s vremenom.

Preuzmite knjižicu

Knjižica o zaštitnoj ventilaciji
Knjižica o zaštiti pluća

Saznajte više o zaštitnoj ventilaciji

Preuzmite knjižicu

Krivulje i petlje Fibel u mehaničkoj ventilaciji
Krivulje i petlje mehaničke ventilacije

Saznajte više o standardnom liječenju akutne neinvazivne ventilacije u odraslih

Preuzmite sada

Mini-upute o ventilaciji
Mini-upute o ventilacija

Saznajte više o ventilaciji uz naše mini-upute

Preuzmite sada

Više rješenja za akutnu njegu

Pružamo niz rješenja kao pomoć u okruženju akutne njege.

Medicinska sestra provjerava pacijentov ventilator u JIL-u

Medicinski ventilatori i praćenje pluća

Ventilacija Drägerovim uređajem Evita 800

Visokoučinkovita ventilacija uređajem Evita

PulmoVista 500 omogućuje vam vizualizaciju distribucije ventilacije u plućima

Dräger PulmoVista® 500

Obratite se tvrtki Dräger

Draeger Envelop

Dräger Medical Croatia d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40
10 010 Zagreb
Hrvatska

+385 1 65 99 444

Fax +385 1 65 99 404