Neinvazivna ventilacija: nježna i isplativa terapija - Neinvazivna ventilacija: njegovatelj podešava Drägerovu masku za čitavo lice za neinvazivnu ventilaciju za terapiju neinvazivnom ventilacijom

Neinvazivna ventilacija: nježna i isplativa terapija

Preuzmite informativni list

Neinvazivna ventilacija i vrste neinvazivne ventilacije

Neinvazivna ventilacija (NIV) potpora je ventilatora koja se pruža pacijentima bez upotrebe endotrahealne cijevi. Pomaže u izbjegavanju potencijalnih komplikacija invazivne mehaničke ventilacije. Ujedno pomaže isporučiti isplativu terapiju uz skraćeni boravak u JIL-u i poboljšava izglede za preživljavanje.2,5 Neinvazivna ventilacija upotrebljava se kod pacijenata s akutnom i kroničnom respiratornom insuficijencijom, ali i kao podrška kod odvikavanja. Kao vaš stručnjak za akutnu njegu, možemo vam ponuditi višestruke mogućnosti isporuke neinvazivne ventilacije ili vrsta neinvazivne ventilacije. 

Neinvazivna ventilacija pacijentima daje razne pogodnosti

  • Manje komplikacija: NIV smanjuje broj mogućih komplikacija za 62 %, a pogreške pri liječenju za 50 %.1
  • Kraći boravak u JIL-u: NIV skraćuje boravak u JIL-u i skraćuje boravak u bolnici za prosječno tri dana.2
  • Povećana kvaliteta života: NIV povećava kvalitetu života pacijenata.1,3,4
  • Bolji izgledi za preživljavanje: Meta analiza ukazuje da je NIV poboljšao preživljavanje u okruženjima akutne njege – i da je korisniji kad se primijeni ranije nego kao terapija za spašavanje.5
  • Smanjen rizik od infekcija: Upotreba NIV-a umjesto mehaničke ventilacije povezana je s nižim rizikom od bolničkih infekcija. Ispitivanje je pokazalo značajno više komplikacija od infekcija povezanih s upotrebom endotrahealnog tubusa.6,7

Poboljšava ishode uz NIV i odgovarajući odabir sučelja

Prednosti su jasne, a razvoj se nastavlja. Saznajte više o tome kako neinvazivna ventilacija poboljšava ishode za pacijenta i njegovu udobnost.

Strategije rotacije mogu poboljšati podnošenje NIV-a

Neinvazivna respiratorna potpora uključuje CPAP (kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putovima). On se isporučuje putem vanjskog sučelja kao što je maska za nos, oronazalna maska ili maska za cijelo lice. Dva ključna čimbenika za uspješno liječenje NIV-om su rotacija vrste maske i odabir sučelja. Ispitivanja su dokazala da izmjena različitih vrsta maski poboljšava djelotvornost liječenja pri liječenju akutne respiratorne insuficijencije. Nadalje, izbor prikladne vrste sučelja uvelike smanjuje bolno pucanje kože i ulceracije. Stoga strategija izmjene sučelja smanjuje točke najvećeg pritiska, ali ujedno i poboljšava podnošljivost i djelotvornost NIV-a.7, 8

Preuzmite popis literature

Koristi od NIV-a u liječenju ARDS-a

Akutni respiratorni distres sindrom (ARDS) prepoznaje se akutnom pojavom respiratorne insuficijencije, difuznim plućnim zamućenjima i teškom hipoksemijom. Invazivna mehanička ventilacija često je standard skrbi za zbrinjavanje ARDS-a. No invazivna ventilacija povezuje se s nekoliko vrsta komplikacija, uključujući veću incidenciju upale pluća povezane s ventilatorom i barotraumu. Upotreba NIV-a može pomoći izbjeći takve komplikacije.

Analiza slučaja ventilatora Carina tvrtke Dräger

Analiza slučaja

Bolnica u Kielu, Njemačka, predstavlja sljedeću analizu slučaja kod prijave svog iskustva s ventilatorom Carina tvrtke Dräger kad se on upotrebljava za sprječavanje intubacije teško bolesnih pacijenata s ARDS-om. Posebno treba navesti napomenu dr. Anke Jansen, voditeljice JIL-a, o visokom stupnju ugodnosti pacijenata zahvaljujući odličnoj osjetljivosti razine aktivacije ventilatora Carina.

Preuzmite izvještaj

Dodatne spoznaje

> Klinički dokazi za NIV

Dr. Nicholas Hart, direktor za kliničke i akademske poslove pri Odjelu za respiraciju Lane Fox, bolnice St. Thomas, London, objašnjava kliničku uporabu NIV-a. Simpozij je usredotočen na različite teme koje su osobito zanimljive u kontekstu NIV-a, poput KOPB-a.

Promatranje NIV-a u pedijatrijskoj jedinci za intenzivno liječenje (PJIL)

U UK-u i Irskoj NIV se sve više i sve češće koristi u PJIL-ovima u posljednjih 10 godina, kako pokazuju nacionalni revizijski podaci, prema Nacionalnom centru za biotehnološke informacije (NCBI). Podaci odražavaju međunarodni trend veće primjene NIV-a. Pogledajmo neka od izvješća i analiza povezanih s NIV-om u PJIL-u.

Informativni list o neinvazivnoj ventilaciji

Informativni list: neinvazivna ventilacija

NIV je pomogao dovesti do smanjenja komplikacija povezanih s upalama, smanjiti duljinu boravka u JIL-u, smanjiti stope intubacije. Zahvaljujući svemu tome smanjili su se ukupni troškovi. Pogledajte ovaj prikaz pogodnosti NIV-a koji se temelji na znanstvenoj literaturi.

Preuzmite informativni list

Dodatni predloženi materijal za preuzimanje

Knjižica Neinvazivna ventilacija, stoljeće iskustva
Neinvazivna ventilacija – stoljeće iskustva

Saznajte kako su se shvaćanje i klinička upotreba NIV-a razvijali s vremenom.

Preuzmite knjižicu

Vodič o standardima kvalitete za NIV Britanskog torakalnog društva
Britansko torakalno društvo: Standardi kvalitete za NIV

Pogledajte ovaj vodič kako biste saznali više o standardnom liječenju akutne neinvazivne ventilacije u odraslih.

Preuzmite vodič

Povezani proizvodi

Dräger Oxylog® 3000 plus

Dräger Oxylog® 3000 plus

Maske za neinvazivnu ventilaciju

Maske za neinvazivnu ventilaciju

Vezane teme

PulmoVista 500 omogućuje vam vizualizaciju distribucije ventilacije u plućima

Električna impedancijska tomografija

Njegovatelj postavlja kanilu HI-Flow Star za pružanje terapije s visokim protokom kisika

Terapija s visokim protokom kisika

Dišni put

Dišni put

Mehanička ventilacija: Neinvazivna koliko je moguće, invazivna koliko je potrebno. Pacijentima u jedinici intenzivnog liječenja (JIL), kojima je neophodna mehanička ventilacija, treba pružiti najbolju njegu od prijema do otpusta, i nakon toga.

Obratite se tvrtki Dräger

Draeger Envelop

Dräger Medical Croatia d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40
10 010 Zagreb
Hrvatska

+385 1 65 99 444

Fax +385 1 65 99 404

Reference/izvori

1 Ferrer M, et al. Non-invasive Ventilation during Persistent Weaning Failure. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2003. Vol. 168, No. 1:70–76. (PubMed)

2 Warren DK, et al. Outcome and attributable cost of ventilator-associated pneumonia among intensive care unit patients in a suburban medical center. Crit Care Med. 2003. 31(5):1312–7. (PubMed)

3 Nava S, et al. Time of non-invasive ventilation. Intensive Care Med. 2006 Mar; 32(3):361–70. (PubMed)

4 Bülow HH, et al. Experiences from introducing non-invasive ventilation in the intensive care unit: a 2-year prospective consecutive cohort study. Acta Anaesthesiol Scand 2007; 51:165–170. (PubMed)

5 Cabrini L, et al. Non-invasive ventilation and survival in acute care settings: a comprehensive systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care Med. 2015; 43(4):880-8.

6 _ Antonelli M, et al. * A comparison of noninvasive positive-pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure.  _N Engl J Med 1998, 339: * 429-435.

7 Hilbert G, Gruson D, Gbikpi-Benissan G, Cardinaud JP. Sequential use of noninvasive pressure support ventilation for acute exacerbations of COPD. Intensive Care Med. 1997;23:955–961. 

8 Ozyilmaz E et al*.* Timing of noninvasive ventilation failure: causes, risk factors, and potential remedies. BMC Pulm. Med. 2014; 14:19