Oporavak i uspješno odvikavanje - Oporavak od mehaničke ventilacije

Oporavak i uspješno odvikavanje

Optimalni put za odvajanje od ventilatora

Kao Vaš stručnjak za akutnu njegu, znamo da glavni fokus predstavljaju sprječavanje ponovne intubacije i brz oporavak. Odgovarajuća neinvazivna ventilacija smanjuje dišni rad sinkronizirajući udisaj i izdisaj. Kompaktan i robustan dizajn ventilatora može olakšati ranu mobilizaciju pacijenta.

Izbjegavanje ponovne intubacije kao četvrti korak puta disanja.

Put oporavka

Oporavak radi osiguravanja uspjeha odvikavanja jer...

  • Pacijenti mogu razviti akutnu respiratornu insuficijenciju nakon ekstubacije i stoga mogu zahtijevati ponovnu intubaciju
  • stopa smrtnosti može se povećati uz neuspješno odvikavanje i ekstubaciju
  • neuspješna ekstubacija može biti povezana s produljenom skrbi za pacijenta i značajnim povećanjem troškova
Spontano disanje tijekom izmjene plinova

Ukratko: Učinak spontanog disanja na izmjenu plinova

Poredak činilaca po njihovom učinku, koji utječu na perfuziju pluća (na vrhu) i ventilaciju pluća (na dnu), te opći činioci s utjecajem (u sredini).

Medicinski djelatnik postavlja kanilu hi-flow star za pružanje terapije s visokim protokom kisika

Terapija s visokim protokom kisika

Terapija visokim protokom kisika koja se primjenjuje posebnom binazalnom kanilom visokog protoka i grijanim inspiracijskim sklopom za disanje daje ugodnu, neinvazivnu respiratornu potporu pacijentima kojima je potreban kisik s višim razinama protoka.

Medicinski djeltanik prilagođava masku za cijelo lice classicstar niv.

Neinvazivna ventilacija i vrste neinvazivne ventilacije

Neinvazivna ventilacija (NIV) potpora je ventilatora koja se pruža pacijentima bez upotrebe endotrahealnog tubusa.

Naša sredstva liječenja za zaštitu pluća

Stabilizirati pacijentovo disanje znači biti informiran o stanju pluća u svakom trenutku. Dopustite da Vam pomognemo kompletom dokazanih alata.

Prikaz ventilacije

Anti Air Shower za poboljšanje udobnosti pacijenta, jer se izbjegava zračni val prema pacijentu, npr. kod namještanja maske ili sukcije.

Put disanja SPN-CPAP NIV

Neinvazivna ventilacija s načinima za potporu glatkog prelaska iz jednog načina primjene u drugi, kao doprinos minimalnoj invazivnosti.

Dišni put s Draegerovom O2-terapijom

O2 terapija za osiguranje dopreme kisika s postavljenim FiO2 za optimalnu terapiju kisikom.

Preuzimanja

Knjižica o neinvazivnoj ventilaciji
Knjižica Stoljeće iskustva u neinvazivnoj ventilaciji

Saznajte više o neinvazivnoj ventilaciji pomoću naše knjižice

Mini-upute o ventilacija
Mini-priručnik o ventilaciji

Saznajte više o ventilaciji uz naš mini-priručnik

Slijedite put disanja

Draegerov put sprečavanja

Faza 1 - Prevencija

Draegerov put stabilizacije

Faza 2 - Stabilizacija

Draegerov put odvikavanje

Faza 3 - Odvikavanje

Put disanja

Vaš izbor za svaku fazu terapije

Želite li saznati više o alatima za potporu individualiziranoj ventilaciji duž cijelog puta disanja?

Obratite se tvrtki Dräger

Draeger Envelop

Dräger Medical Croatia d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40
10 010 Zagreb
Hrvatska

+385 1 65 99 444

Fax +385 1 65 99 404