Odviknite pacijenta brzo i sigurno - Odvikavanje od mehaničke ventilacije

Odviknite pacijenta brzo i sigurno

Nemojte propustiti priliku za napredak u odvikavanju od ventilacije

Kao Vaš stručnjak za akutnu njegu shvaćamo da mehanička ventilacija treba trajati tek onoliko koliko je potrebno. U protivnom, povećava se opasnost od komplikacija i oštećenja pluća, kao i dužina boravka u jedinici intenzivnog liječenja. Interdisciplinarna strategija i točna procjena pacijenta iznimno su važne za uspješno odvikavanje i ekstubaciju.

Odvikavanje pacijenta kao treći korak puta disanja

Put odvikavanja

Odviknite pacijenta brzo i sigurno jer ...

  • incidencija akutnih ozljeda pluća (ALI) ili akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS) može odgoditi uvođenje odvikavanja
  • odgođeno uvođenje odvikavanja od ventilacije može dovesti do neuspješnog odvikavanja
  • obraćanje pažnje na rano otkrivanje faktora rizika može pridonijeti uspješnom odvikavanju i skraćivanju boravka u JIL-u

Šest faza odvikavanja

Postoje etape u procesu njege, od intubacije i početka mehaničke ventilacije, preko početka odvikavanja do potpunog oslobađanja od mehaničke ventilacije i uspješne ekstubacije.

Proces odvikavanja
Evita V800

Nježna ventilacija s promjenjivom potporom tlakom

Nasumične promjene u ventilaciji kojima se imitira „buka” inovativan su način poboljšavanja ishoda. Posjetite našu tematsku stranicu i saznajte više o Varijabilnoj tlačnoj potpori. 

Evita V800 PPS

Dopustite pacijentu da preuzme kontrolu nad ventilacijom.

Proporcionalna tlačna potpora (PPS) primjenjuje potporu tlakom razmjerno pacijentovu inspiratornom naporu.

Evita V800 SmartCare

Poboljšava ishod, skraćuje boravak u JIL-u

SmartCare/PS integrirani je automatizirani klinički protokol za stabiliziranje pacijentovog spontanog disanja unutar ugodne zone normalne ventilacije.

Prikaz rane mobilizacije

Rana mobilizacija

Tradicionalno, svaki pacijent primljen u JIL odmah se stavlja u prisilno mirovanje. Istraživanja nam sada pokazuju da odmor u krevetu može nepovoljno djelovati na mišiće i organe što može oslabiti neuropsihološke funkcije i smanjiti mogućnosti kretanja.

PulmoVista 500 omogućuje vizualizaciju distribucije ventilacije u plućima

Dräger PulmoVista® 500 – čini ventilaciju vidljivom

PulmoVista 500 olakšava podešavanje ventilacije za postizanje individualno optimizirane ventilacije uz specifične regionalne, kontinuirane i dinamične informacije uz bolesnički krevet.

Naša sredstva liječenja za zaštitu pluća

Stabilizirati pacijentovo disanje znači kontinuiranu informiranost o stanju pluća. Dopustite da Vam pomognemo kompletom dokazanih alata. 

Snimka zaslona VC-MMV i AutoFlow

VC-MMV i AutoFlow (kontroliran volumenom – zadani minutni volumen) za potporu prijelaza s kontroliranog u potpomognuto spontano disanje s minimalnom minutnom ventilacijom.

PC-BIPAP

PC-BIPAP omogućava spontano disanje u bilo kojem trenutku tijekom tlakom kontrolirane ventilacije.

ATC

ATC™- Automatska kompenzacija tubusa za smanjenje rada disanja vezanog uz otpora tubusa te olakšavanje spontanog disanja.

Mjerenje P0.1, RSBi, NIF

Okluzijski tlak P0.1, Indeks plitkog brzog disanja RSBi, Negativna inspiracijska sila NIF za pomoć u procjeni i kvantifikaciji pacijentove sposobnosti da spontano diše.

Draegerov put disanja uz SPN CPAP NIV

SPN-CPAP-VS potpora volumena za potporu spontanom disanju uz zajamčeni dišni volumen. 

Draeger SPN-PPS Tubus ATC Spont dis II Dišni put

SPN-PPS za individualno rasterećivanje pacijenta od raopstruktivne i restriktivne komponente rada disanja te izbjegavanje asinkronije kod proporcionalno asistirane ventilacije.

SPN-CPAP ATC Varijabilni PS

Varijabila potpora tlakom za povećanje varijabilnosti isporučenog tidalnog volumena, a što poboljšava oksigenaciju

Sveobuhvatne funkcije praćenja

Iscrpne funkcije praćenja kao što su petlje, dnevnici i trendovi za retrospektivnu analizu svih podataka o pacijentu.

Draeger Pametan prikaz pluća III Dišni put

Smart Pulmonary View omogućava vizualiziranje u stvarnom vremenu i pretvaranje podataka u informacije radi moguće brže analize dinamičnih plućnih parametara.

Preuzimanja

Knjižica pametne njege
SmartCare/PS

Saznajte više o zaštitnoj ventilaciji

Mini-upute o ventilacija
Mini-priručnik o ventilaciji

Saznajte više o ventilaciji uz naš mini-priručnik

Slijedite put disanja

Draeger put sprečavanja

Faza 1 - Prevencija

Draegerov put stabilizacije

Faza 2 - Stabilizacija

Draegerov put oporavka

Faza 4 - Oporavak

Put disanja

Vaš izbor za svaku fazu terapije

Želite li saznati više o alatima za potporu individualiziranoj ventilaciji duž cijelog puta disanja?

Obratite se tvrtki Dräger

Draeger Envelop

Dräger Medical Croatia d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40
10 010 Zagreb
Hrvatska

+385 1 65 99 444

Fax +385 1 65 99 404