Termoregulacija u NJIL-u: Održavanje temperature djeteta - Beba spava u NJIL-u

Termoregulacija u NJIL-u: Održavanje temperature djeteta

Preuzmite knjižicu

Sažetak

Važnost održavanja tjelesne temperature novorođenčeta nije nov koncept. Međutim, teško je znati koju temperaturu mjeriti i, premda nam redovito mjerenje jedne temperature govori koliko dobro beba može održavati tu temperaturu, ne daje nam nikakve informacije o razini energije koja se troši na termoregulaciju. Stanja kao što su hipotermija u novorođenčadi potrebno je pažljivo toplinski regulirati i  mogu utjecati na ishode pacijenata. Premda je to ozbiljan problem, termoregulacija je i dalje podcijenjen faktor u brojnim bolnicama.

Što temperatura znači?

Ruka njegovatelja na bebinoj glavi u NJIL-u

Što ako novorođenčetu postane prehladno?

Toplinu gubimo putem četiri različita mehanizma: konvekcije, radijacije, kondukcije i evaporacije. Ako je temperatura novorođenčeta preniska, to dovodi do stresa i može pogoršati probleme s plućima te dovesti do povećane potrebe za ventilacijom. To dovodi do povećanja metaboličke acidoze i utiče na razvoj, što može produljiti boravak u bolnici. Bilirubin se odmiče od mjesta vezivanja albumina pa se tako povećava opasnost od kernikterusa. Svi ti problemi mogu dovesti do većih stopa morbiditeta i smrtnosti. Stoga je nužno sve četiri vrste gubitka topline svesti na najmanju moguću mjeru i spriječiti stres uzrokovan hladnoćom.

Beba drži prst njegovatelja dok spava u NJIL-u

Kako tijelo reagira na temperaturu okoliša?

Tijelo pokušava održavati temperaturu u uskim granicama i, ako se izloži toplinskom naporu, koristi energiju za postizanje temperaturne stabilnosti. U svakodnevnoj neonatalnoj njezi nije moguće mjeriti taj prijenos energije kod novorođenčadi, stoga se oslanjamo na informacije dobivene mjerenjem temperature. Bolji uvid u toplinske stresove koje novorođenče doživljava dobiva se ako se istodobno mjeri više od jedne tjelesne temperature.

Posljedice gubitka topline

Hipotermija može imati teške posljedice čak i kod odraslih. Posljedice su teže kod novorođenčadi vrlo niske porođajne težine. Dr. sc. Manuel Sánchez Luna, dr. med. iz Sveučilišne bolnice u Madridu objašnjava da čak i kratki prekidi u terapiji grijanja mogu biti problematični.

Kako možemo pomoći u regulaciji tjelesne temperature nedonoščeta?

Terapija grijanja koja se koristi u termoregulaciji

Termoregulacija i praćenje temperature

U usporedbi s odraslom osobom, nedonošče nema mehanizme kao što su znojenje i drhtanje, a uz to ima i ograničen metabolizam. Jedini odgovor na stres prouzročen hladnoćom sužavanje je krvnih žila, što je moguće zamijetiti praćenjem temperature. Stoga cilj njege mora biti održavanje novorođenčeta u neutralnom rasponu temperature kako bi se osigurali najbolji uvjeti za rast i sazrijevanje.

Važnost toplinske regulacije

Terapija grijanja nedonoščadi nije nova tema, a opet postoji vrlo malo istraživanja na tu temu. Prof. dr. Egbert Herting iz Klinike za djecu i mlade u Sveučilišnoj bolnici u Schleswig-Holsteinu u Njemačkoj govori o potrebi da se veća pažnja posveti ovom aspektu njege.

„Praćenje temperature provodimo već 11 godina. Naše je stajalište da je glavna prednost ta što puno ranije možemo otkriti kritičnu situaciju kod novorođenčeta.”

Barbara Schulz, glavna sestra – Heinrich Heine Universität, Zentrum für Kinderheilkunde Düsseldorf

Termoregulacija u novorođenčadi: Knjižica Praćenje temperature – korak naprijed u neonatalnom intenzivnom liječenju

Pogled izbliza: pročitajte više o ovoj temi

Preuzmite knjižicu

Povezani proizvodi

Dräger Babyleo® TN500

Dräger Babyleo® TN500

Neonatalna termoregulacija i fototerapija

Neonatalna termoregulacija i fototerapija

Vezane teme

Medicinska sestra nadgleda razinu svjetla koje nedonošče u NJIL-u dobiva

Osvjetljenje u NJIL-u

Ruka njegovatelja na nedonoščetu u NJIL-u

Buka u novorođenačkom JIL-u

Njega nedonoščeta u NJIL-u

Razvojna njega u NJIL-u

Logotip Babyfirst

Pogledajte naše materijale i alate za roditelje nedonoščadi i zdravstveno osoblje

Posjetite internetsku stranicu

Obratite se našoj podružnici

Draeger Envelop

Dräger Medical Croatia d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40
10 010 Zagreb
Hrvatska

+385 1 65 99 444

Fax +385 1 65 99 404