Alarm History Analytics

​Aplikacija analitike povijesti alarma pruža uvide u alarme iz medicinskih uređaja do kojih je došlo u okruženju akutne njege. Ta aplikacija omogućuje i analiziranje alarma u jedinici liječenja za optimiziranje protoka sistemskih procesa i planiranja osoblja kao i poboljšanje učinkovitosti upravljanja alarmima. Utvrđivanjem izvora ponavljajućih alarma, aplikacija može pomoći pri poduzimanju mjera za njihovo smanjenje i prikazati rezultate tijekom određenog razdoblja.

Na temelju alarma do kojih je došlo u određenoj jedinici stvorite uvide na temelju kojih se mogu poduzeti određene radnje

Izradite podatkovni temelj za optimiziranje protoka sistemskih procesa, postavki alarma i planiranje osoblja radi povećanja učinkovitosti upravljanja alarmima te u konačnici smanjenja stresa za kliničko osoblje i pacijente. Uz analitiku povijesti alarma dobivate transparentnost u vezi s alarmima do kojih je došlo u vašoj ustanovi. Mogu se analizirati različiti izvori i ozbiljnosti alarma za stjecanje uvida na temelju kojih možete poduzimati konkretne mjere.​

Sistematično optimizirajte proces upravljanja alarmima i raspored osoblja

Pregledavajte i uspoređujte vremena odgovora na alarme u različitim bolničkim jedinicama za različite ozbiljnosti alarma u odabranom vremenskom okviru. Time se omogućuje sistematično prilagođavanje procesa upravljanja alarmima i raspored osoblja radi usklađivanja sa standardnim operativnim procesima.​

Prilagodite kontrolnu ploču analitike da odgovara vašim potrebama

Izradite kontrolnu ploču koja odgovara vašim potrebama. Možete odabrati pomoćne programe na kontrolnoj ploči povijesti alarma i prilagoditi ih pojedinačnim potrebama za informacijama. Mogu se uspoređivati podaci različitih vremenskih okvira, poput dana, tjedna, mjeseca ili čak dvanaest tjedana. Osim toga, analizirana bolnička područja mogu se prilagoditi odabirom prema konkretnom krevetu ili bolničkoj jedinici.​

Uronite u podatke za dubinsku analizu

Za potrebe pojedinačnog izvješćivanja ili naknadnih analiza, prikupljeni podaci mogu se iz platforme Dräger Connect izvesti u proračunsku tablicu. Time se omogućuje dubinska analiza koja se može objediniti s informacijama iz drugih evidencija radi stvaranja potpunog pregleda situacije i dugoročnih trendova.​

Nastojte omogućiti smanjenje alarma s pomoću savjetovanja o alarmima

Naši stručnjaci mogu vam pružati podršku pri prikupljanju podataka o alarmima, analizi podataka i implementaciji strategija za poboljšanje procesa upravljanja alarmima te pomoći vam smanjiti broj alarma u jedinici.​

Dizajnirano vodeći računa o sigurnosti i privatnosti podataka

Standardizirana i lako pristupačna infrastruktura u oblaku smanjuje napore potrebne za informatičko administriranje, omogućuje brzo prilagođavanje i jamči profesionalno upravljanje sigurnošću. Ne prenose se, ne prikupljaju niti ne analiziraju podaci o pacijentima.​

Platforma digitalnih usluga na vašem dlanu

Iskoristite podatkovne usluge na platformi Dräger Connect, našoj platformi digitalnih usluga. Iskoristite potencijal podataka koje vaši Drägerovi uređaji pružaju i objedinite ga s našom aplikacijom i tehničkim znanjem u svrhu poboljšanja akutne njege.​

Preuzimanja

Product Information: Alarm History Analytics, hr
Product Information: Alarm History Analytics, hr

Preuzimanje

Animation: Alarm History Analytics
Animation: Alarm History Analytics

Preuzimanje

Obratite se našoj podružnici

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical Croatia d.o.o.

​Avenija Većeslava Holjevca 40
10010 Zagreb

+385 1 65 99 444

​Fax: +385 1 65 99 404