Dräger Atlan® A300/A300 XL Uređaji za anesteziju

Dräger Atlan® A300/A300 XL

Kontaktirajte nas

Dräger Atlan® A300/A300 XL

Nova platforma pruža fleksibilnost u većini prostornih uvjeta. Klipni ventilator visoke preciznosti potpora je za mjere poštedne ventilacije pluća, a opsežan set parametara pruža pomoć pri odlučivanju. Uređaj Atlan A300/XL može se umrežiti da bi se omogućila dvosmjerna sigurna komunikacija s ostalim umreženim uređajima te dijeljenje podatka i informacija koje mogu pomoći u povećavanju učinkovitosti i smanjenju pogrešaka pri anesteziji.

Poštedna ventilacija pluća

Tehnologija klipnog ventilatora s elektronički upravljanim električnim pogonom anesteziološkog uređaja Atlan A300/XL pomaže u primjeni mjera poštedne ventilacije pluća koja može biti korisna za perioperativnu funkciju pluća i poboljšati ishode.

 • Kretanje klipova koje je sinkronizirano s ekspiracijskim protokom pacijenta smanjuje ekspiracijski otpor i može smanjiti rad disanja.
 • Postavljeni PEEP održava se čak i u slučaju manjeg propuštanja i tijekom spontanog disanja kako bi se smanjila opasnost od razvoja atelektaze.
 • Okidač visoke osjetljivosti može otkriti čak i vrlo slab pokušaj spontanog disanja pacijenta.
 • Odvajanjem svježih plinova osigurava se da promjene protoka svježih plinova nemaju utjecaja na primijenjeni respiracijski volumen, vrijednosti tlaka ventilacije i točnost isporučenog VT-a, čak i ako se radi o vrlo malim vrijednostima VT-a, npr. do 5 ml.
 • Značajke i funkcije poboljšavaju primjenu minimalnog i niskog protoka, što može pridonijeti poboljšanoj vlažnosti anestezioloških plinova, mukocilijarnom klirensu, održavanju tjelesne temperature i smanjenom gubitku tekućine. To obuhvaća:
  – ugrađeno aktivno zagrijavanje respiracijskog sustava radi zagrijavanja respiracijskih plinova i smanjenja kondenzacije
  – poboljšanu strukturu respiracijskog sustava radi omogućavanja brzih promjena u koncentracijama svježih plinova i sredstava
  – recirkulaciju uzorka plina radi uklanjanja gubitaka plina.
 • Opcija manevra raspuhivanja pluća* sastoji se od načina raspuhivanja u jednom ili više koraka, insp./eksp. Funkcija obustave i podsjetnika kao podrška na početku manevra raspuhivanja.
 • Opcija AutoFlow osigurava isporuku postavljenog respiracijskog volumena uz najniži potreban tlak kako bi se izbjegle vršne vrijednosti tlaka i nehotični visoki respiracijski volumeni.
 • Ventil APL visoke razine točnosti s gotovo lineranim povećanjem i smanjenjem uzorka tlaka.
* za to je potreban softver 2.0 ili noviji

Podrška pri odlučivanju

Kao pomoć pri informiranom odlučivanju za vas i vaše osoblje, naš anesteziološki uređaj Atlan A300/XL može se opremiti brojnim opcijama i kombinirati s ostalim Drägerovim proizvodima.

 • Opcija naprednog praćenja plinova*:
  – pokazatelj i trend učinkovitosti postavke potrošnje svježeg plina i anestetika (ekonometar i čarobnjak niskog protoka (bez trenda)) koji podržava intuitivnu i praktičnu primjenu anestezije s minimalnim i niskim protokom
  – pristup podatcima o potrošnji plinova i kisika te unosa anestetika radi analize praksi niskog i minimalnog protoka
  – parametar MV x CO2 radi nadzora kvalitativnog prikaza eliminacije CO2.
 • Opcije naprednog praćenja ventilacije:
  – prikaz usklađenosti pacijentovih pluća s trendom, petljama P-V i V-Flow radi procjene kvalitete ventilacije i prilagođavanja postavki ventilacije prema njima
 • skup odgovarajućih pacijentovih podataka o ventilaciji i hemodinamici u jednom prikazu radi procjene terapijskih učinaka manevra raspuhivanja pluća**
 • navođenje za optimiziranu isporuku anestetika prema potrebama pacijenta u kombinaciji s prikazom SmartPilot® društva Dräger.***
* Isključivo s integriranim modulom za mjerenje plinova pacijenta
** Isključivo sa sustavom praćenja Infinity® Acute Care System društva Dräger
*** Za ovaj je softver potrebno medicinsko računalo

Sprečavanje i kontrola infekcija

Prekidanje lanca infekcija i usklađivanje s higijenskim protokolima bolnice presudno je u današnjem bolničkom okruženju. Zato smo uređaje za anesteziju Atlan tijekom razvojne faze oblikovali vodeći računa o propisima za sprečavanje infekcija kako bismo pomogli pri provođenju mjera higijene u operacijskim dvoranama.

 • Brz postupak rastavljanja respiracijskog sustava bez alata i s nekoliko dijelova koji se moraju uskladiti s propisima za sprečavanje infekcija
 • Glatke i zaobljene površine olakšavaju često čišćenje/dezinfekciju brisanjem
 • Vodilice kabela i kanali smanjuju broj mogućih izvora kontaminacije
 • Kompatibilan s potrošnim materijalima za jednokratnu uporabu društva Dräger sukladnima s higijenskim standardima
 • Generira poruku* koja podsjeća osoblje na zamjenu potrošnog materijala koji se temelji na tehnologiji RFID (respiracijski sustav Infinity ID, odvajač vlage Infinity ID WaterLock 2, senzori protoka Infinity ID, apsorber Infinity ID CLIC) kad istekne njihovo maksimalno razdoblje uporabe
 • U skladu s normom ISO 17664

* S opcijom podrške za pribor Infinity ID

Učinkovitost tijeka rada

Dizajn konstrukcije uređaja za anesteziju Atlan A300/XL omogućava vam fleksibilnost u primjeni kombinacija prilagođenih pacijentima kao i ergonomsko i korisnički prilagođeno mjesto rada za operacijske dvorane gotovo svake veličine.

 • Mogućnost postavljanja u različite konfiguracije radnih stanica zadovoljava različite potrebe kupaca i ispunjava prostorne uvjete različitih operacijskih dvorana:
  – kompaktna ili velika kolica, stropne ili zidne verzije omogućavaju dobar pristup pacijentima, ergonomsko radno okruženje i kraće pripreme za ponovnu uporabu prilagođenih radnih mjesta
  – isporučuju se s ugrađenim modulom za mjerenje plinova pacijenata ili bez njega kako bi se pružila fleksibilnost i izbjegli nepotrebni troškovi stolnih plinskih monitora.
 • Standardizirana Drägerova korisnička sučelja, principi rada, nomenklatura i pribor na ostalim Drägerovim uređajima za anesteziju i ventilatorima skraćuju obuku, poboljšavaju upravljanje opremom i smanjuju mogućnost pogrešaka.
 • Grafički ilustriran kontrolni popis za obilazak prije uporabe omogućava brzu i intuitivnu pripremu uređaja za samoispitivanje.
 • Sustav potpuno automatiziranog samoispitivanja* (nije potrebna interakcija korisnika) poboljšava učinkovitost u radu i osoblju štedi vrijeme za druge zadatke.
 • Funkcija automatskog uključivanja** omogućuje automatsko ispitivanje sustava i uključivanje ispitanog uređaja u određeno vrijeme kako bi se skratilo vrijeme potrebno za pokretanje.
 • Izvoz i uvoz konfiguracija stroja putem USB-a štedi trud i vrijeme.**
 • Velika radna površina, ladica koja se može zaključati i dodatne police (opcija) za optimalne radne uvjete i pohranjivanje potrepština.
 • Osvjetljenje radnog mjesta poboljšava čitljivost kod minimalno invazivnih kirurških zahvata (MIS).
 • Kanali za upravljanje kabelima smanjuju zapetljavanje kabela, probleme pri spajanju i napore pri čišćenju.
 • Poboljšanje pokretljivosti zbog kombinacija sa stropnim jedinicama napajanja pojednostavljuje postavljanje uređaja u operacijsku dvoranu.
 • Mjerenje potrošnje anestetika i plinova pomaže pri analizi mogućih ušteda pri potrošnji sredstava i plinova.
 • Generira poruku*** koja podsjeća osoblje na zamjenu pribora koji se temelji na tehnologiji RFID (respiracijski sustav Infinity ID, odvajač vlage Infinity ID WaterLock 2, senzori protoka Infinity ID, apsorber Infinity ID CLIC) kad istekne njihovo maksimalno razdoblje uporabe.
 • Generira poruku*** koja se javlja kad priključak respiracijskog balona Infinity ID ili respiracijskI krug koji se temelje na tehnologiji RFID nisu pravilno spojeni i apsorber Infinity ID CLIC nije čvrsto priključen kako bi se izbjegle potencijalne ljudske pogreške.
 • Prilagodljiv dizajn omogućuje različite položaje postavljanja sastavnih dijelova opreme, npr. monitora za praćenje pacijenta, infuzijskih pumpi, računalnog hardvera i polica i sličnog, kako bi se omogućila prilagođena rješenja za radne stanice.
* Za verziju s integriranim praćenjem O2 potrebno je jednom tjedno kalibrirati ćeliju za O2. Kontrolni popis pregleda prije uporabe potrebno je obaviti prije samoispitivanja.
** Za to je potreban softver 2.0 ili noviji
*** S opcijom podrške za pribor Infinity ID

Kibernetička sigurnost

Anesteziološki uređaj Atlan A300/XL osmišljen je tako da štiti u slučaju opasnih i štetnih kibernetičkih napada.

Primijenili smo mjere uzimajući u obzir NIST okvir najboljih sigurnosnih praksi.

 • Prepoznavanje: isporučuju se posebni dokumenti s informacijama važnim za sigurnost radi procjene opasnosti za imovinu (npr. popis komponenti i međuovisnosti u nekoj aplikaciji ili sustavu, obrazac MDS2, dokument o sveobuhvatnoj kibernetičkoj sigurnosti).
 • Zaštita:
  – sigurno podizanje sustava kojim se jamči ispravnost softvera koji radi na uređaju
  – kontrola pristupa i autorizacija temeljene na ulozi sprečavaju neželjeni pristup kritičnim postavkama i podatcima
  – operacijski sustav ojačan izostavljanjem svih nepotrebnih softverskih komponenti te onemogućavanje svih nekorištenih priključaka smanjuju površinu napada.
 • Otkrivanje: otkrivaju se događaji važni za sigurnost, evidentirani u datoteku zaštićenu od neovlaštenog pristupa, te se administrator IS sustava obavještava preko SNMP sklopki.
 • Odgovor: monitor za praćenje zdravlja sustava pažljivo promatra opterećenje sustava i reagira u slučaju sumnje na zloćudne događaje, tj, onemogućava sučelje mreže ako je opterećenje neobično veliko.
 • Oporavak: Sustav se može ponovno podići u posljednjem poznatom ispravnom stanju ako se otkrije neki sigurnosni događaj. Drägerov servis može brzo oporaviti hardver i softver, klinička se konfiguracija može prenijeti s drugih uređaja putem USB priključka.

Atlan je razvijen kroz potpuno siguran ciklus razvoja koji uključuje:

 • analizu prijetnji radi otkrivanja ranjivosti tijekom faze razvoja
 • automatsku analizu šifre zajedno s razvojem softvera
 • nezavisno testiranje proboja u sustav radi otkrivanja preostalih ranjivosti
 • izvršavanje isključivo potpisanih (provjerenih) šifri na uređaju
 • izdavanje zakrpi ako je otkrivena neka ranjivost
 • neprekidno praćenje ranjivosti tijekom cijelog vijeka trajanja proizvoda.

Interoperabilnost*

Zajedno sa sustavom Dräger Infinity Acute Care System** i Dräger Connectivity Converter CC300, uređaj za anesteziju Atlan A300/XL sadrži i radnu stanicu s funkcijama koje pomažu poboljšati učinkovitost i smanjenje pogrešaka kod anestezije. Naša radna stanica za anesteziju može se spojiti i na umrežene bolničke sustave te raditi kao izvor podataka:

 • Sinkronizacija vremena i datuma: identična postavka datuma i vremena na svim povezanim uređajima kako bi se omogućilo dosljedno i precizno dokumentiranje
 • Izvoz podataka i integracija elektroničkih zdravstvenih kartona: prikupljanje visokokvalitetnih i standardiziranih podataka iz radnih stanica Atlan integrira se izravno u sustav elektroničkoga zdravstvenog kartona pacijenata, čime se skraćuje vrijeme potrebno za administrativne zadatke
 • Sinkronizacija načina rada s ekstrakorporalnom cirkulacijom: aktivacijom načina rada s ekstrakorporalnom cirkulacijom na anesteziološkom uređaju Atlan istodobno se prilagođavaju postavke alarma na svim povezanim monitorima kako bi se omogućilo praćenje pacijenta bez nepotrebnih alarma tijekom ekstrakorporalne oksigenizacije pacijenta uređajem za ekstrakorporalnu cirkulaciju
 • Sinkronizacija dnevnog/noćnog načina rada: Istodobno prilagođava boje i osvjetljenje svih monitora na radnoj postaji Atlan u skladu s kliničkim scenarijem kako bi se smanjio broj nepotrebnih i ručnih koraka
 • Sinkronizacija raspuhivanja pluća*** pruža kontekstualne informacije na Drägerovoj upravljačkoj jedinici za praćenje pacijenata IACS i pomaže pri procjeni učinaka nakon primjene manevra raspuhivanja pluća
 • Prijenos podataka za prijem i otpust (ADT): Uvozi dostupne podatke o pacijentu (kategoriju pacijenta, dob, težinu i visinu) iz elektroničkih zdravstvenih kartona (EMR-a) u radnu postaju Atlan pritiskom jednog gumba
 • Mobile Patient Watch: Prikazuje brojčane parametre ventilacije gotovo u stvarnom vremenu i krivulje analize plina s povezanih anestezioloških radnih postaja Atlan na (udaljenom) mobilnom telefonu ili stolnom računalu s omogućenim pristupom internetu kako bi omogućio klinički nadzor na daljinu
* Na temelju principa za povezivanje s uređajima usmjerenog na usluge norme ISO/IEEE 11073
** S VG 7.1.1
*** Za to je potreban softver 2.0 ili noviji i mogućnost raspuhivanja pluća u jednom ili više koraka

Analiza podataka i digitalne usluge*

Umreženi uređaji za anesteziju Atlan zajedno s platformom Dräger Connect, inovativnom digitalnom poslovnom platformom u oblaku za digitalna rješenja i usluge, mogu prikupljati i obrađivati podatke te dobiti vrijedne informacije za optimizaciju tijeka rada i upravljanje troškovima:

Gas Consumption Analytics: sveobuhvatan prikaz ukupne potrošnje upotrijebljenih medicinskih i anestezioloških plinova s povezane radne stanice Atlan po operacijskoj dvorani i pojedinačnom operacijskom bloku.

 • Vizualizira potrošnju i povezane troškove po anesteziološkom sredstvu korištenom na odjelu
 • Označava prosječan protok svježeg plina kao i omjer potrošnje anestezioloških plinova i utroška po pacijentu
 • Prikazuje prosječne troškove po minuti i funkciji intervencije kao pokazatelje ekonomske učinkovitosti
 • Prikazuje primijenjene brzine protoka kao pomoć pri primjeni praksi s niskim i minimalnim protokom
 • Prikazuje izračunati ekvivalent CO2 na temelju potrošenih anestezioloških plinova za procjenu utjecaja na okoliš

Suradnik u operacijskoj dvorani: Provjerava sadašnji status povezanih radnih postaja Atlan za učinkovitoupravljanje operacijskim dvoranama. Rješenje nadogradite opcijom praćenja samoispitivanja kako biste pojednostavili tijekove rada osoblja za svakodnevni postupak ispitivanja anesteziološkog sustava, zaštitili pacijente i ostvarili visoku iskoristivost anestezioloških radnih stanica.

Opcija praćenja samoispitivanja:

 • Omogućuje provjeru rezultata ispitivanja sustava na daljinu za sve radne stanice Atlan u svim odjelima kako bi se poboljšao i olakšao tijek rada medicinskih sestara i biomedicinskih inženjera
 • Pruža centraliziran pregled rezultata samoispitianja uređaja kao informacije osoblju o spremnosti uređaja i s opcijom automatskog uključivanja na anesteziološkom uređaju Atlan, koja omogućuje automatsko testiranje sustava i uključivanje ispitanog uređaja u određeno vrijeme, može skratiti vrijeme pokretanja i olakšati radne postupke osoblja u svakodnevnom samoispitiavnju anestezioloških uređaja
 • Djeluje kao sustav pomoći te osoblju odmah pruža korake za rješavanje problema

Device Utilisation Analytics: Konsolidira sve važne informacije o uporabi umreženih uređaja opreme radnih stanica Atlan:

 • Daje uvid u uporabu umreženog uređaja Atlan radi provjere radnih karakteristika i poboljšanja učinkovitosti
 • Prikaz u stvarnom vremenu stanja mreže i operativnog stanja svakog uređaja
 • Ušteda na troškovima zahvaljujući analizi uporabe i optimizaciji opreme s uvidom u osnovne podatke
 • Daje svebuhvatne podatke kojima se podupire odluka o kupovini
 • Poboljšava transparentnost stanja softvera i ažurira podatke kako bi se izbjegli sigurnosni propusti
 • Omogućuje uvide u umreženu opremu radnih stanica Atlan kako bi se podržale maksimalne radne karakteristike i izbjegle neispravnosti u radu
Povezano održavanje: podržava iskoristivost anestezioloških radnih stanica održavajaući ih ažurnim, sigurnim i zaštićenim.

 • Kartica pomoći: stručna pomoć za tehničke probleme, brzo uz jednostavan pritisak na jedan gumb na uređaju. Manje servisa na mjestu rada, izbjegavanje poziva ta popravak, poboljšanje broja popravaka iz prvog pokušaja, dulje vrijeme rada uređaja
 • Distribuiranje softvera na daljinu: učinkovito i sigurno upravljanje ažuriranjima softvera uz minimalne prekide kliničkog tijela rada
 • Upravljanje certifikatima: medicinski uređaji i servisni alati održavaju se sigurnim i zaštićenim uz automatska obnavljanja
* Obje su mjere opcijske i podliježu važećim/licenciranim uvjetima uporabe Potrebni su kompatibilni medicinski uređaji i dodatna računalna infrastruktura.

Sigurnosni mehanizmi

Naši uređaji Atlan A300/XL pružaju vam širok raspon funkcija kao pomoć pri tomu da se postupak anestezije učini sigurnijim i za pacijente i za kliničko osoblje.

 • Rezervni ručni način rada (u slučaju kvara ventilatora, dodirnog zaslona ili miješalice plinova) kako bi se omogućila ručna ventilacija uz održavanje praćenja plinova i ventilacije te isporuke O2 i anestetika kako bi se anestezija mogla nastaviti u svakom trenutku
 • Generira poruku* koja se javlja kad priključak respiracijskog balona Infinity ID ili respiracijskI krug koji se temelje na tehnologiji RFID nisu pravilno spojeni i apsorber Infinity ID CLIC nije čvrsto priključen kako bi se izbjegle potencijalne ljudske pogreške
 • Intuitivno pokretanje u slučaju nužde da bi se skratilo čekanje u kritičnim situacijama
 • Ispitivanjem stvarnog plina O2** provjerava se je li kisik dostavljen tijekom samoispitivanja
 • Automatsko praćenje xMAC** koje alarmira u slučaju nehotičnog pada koncentracije hlapljivih anestetika kako bi se izbjeglo svjesno stanje
 • U slučaju kvara središnjeg dovoda plina i nedostatka rezervnih plinskih cilindara, mehanička ventilacija pacijenata može se nastaviti ambijentalnim zrakom
 • Automatsko i vremenski kontrolirano*** samoispitivanje koje uključuje sve važne komponente kako bi se osiguralo da je uređaj siguran za rad kao i kako bi se poboljšala sigurnost pacijenta i osobna sigurnost
* S opcijom podrške za pribor Infinity ID
** Isključivo s integriranim modulom za mjerenje plinova pacijenta
*** Za to je potreban softver 2.0 ili noviji i opcija automatskog uključivanja. Kontrolni popis pregleda prije uporabe potrebno je obaviti prije samoispitivanja.

Preuzimanja

Atlan A300/A300 XL Product Information, hr
Atlan A300/A300 XL Product Information, hr

Preuzimanje

Accessory Catalogue 2024, en
Accessory Catalogue 2024, en

Preuzimanje

Atlan SW 2.0 and Options Product Information, hr
Atlan SW 2.0 and Options Product Information, hr

Preuzimanje

Atlan Family Brochure Insert Page Brochure, hr
Atlan Family Brochure Without SDC Brochure, hr
Green Anaesthesia Infographic, hr
IFU Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - Reprocessing instructions - Fixed nozzles - 9512630 hr
IFU Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - Reprocessing instructions - Loose nozzles - 9512994 hr
IFU Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - SW 2.1n - 9511491 hr
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Reprocessing instructions - 9510640 hr
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9510610 hr
IFU Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056010 hr
IFU Connectivity Converter CC300 - Protocol converter SW 1.n 9055 9055939 hr
IFU SP Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - Battery - 9511479 de-me
IFU SP Atlan A100 (XL), A300 (XL), A350 (XL) - SW 2.1n - 9513157 hr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - Integrated System - 9510779 hr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL - SW 2.0n - 9512153 hr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL 9056606 hr
IFU SP Atlan A300, A300 XL, A350, A350 XL SW1.0n 9510692 de-me
IFU SP Atlan A300, A350 ceiling-mounted versions and wall-mounted version 9056452 hr
IFU SP Integrated system 9055908 hr

Tehnički podaci

Poštedna ventilacija pluća

Primjena u radu
Integrirana anesteziološka radna stanica za sve pacijente
Kategorije pacijenata
Za odrasle i pedijatrijske pacijente te novorođenčad
Odvajanje protoka svježih plinova
Tehnologija ventilatora
E-Vent – beskompromisna kvaliteta ventilacije pomaže smanjiti komplikacije na plućima i duljinu boravka u bolnici.
Tehnologija APL/ precizna ručna ventilacija
Drägerov APL ventil
Grijač respiracijskog plina
opcijski
Podrška za postavku niskog i minimalnog protoka
Vizualna razina napunjenosti vrećice; Ekonometar; Čarobnjak niskog protoka

Načini ventilacije

Man/Spon
CPAP za Man/Spon
Kontrolirano volumenom (VC)
Sinkronizirani VC + PS
Kontrolirano tlakom (PC)
Sinkronizirani PC + PS
Pressure Support
AutoFlow kontroliran volumenom
APRV

Značajke

Prikaz na zaslonu
Dodirni zaslon od 15,3" s prikazima i profilima koji se mogu pohraniti, pametno upravljanje alarmima s opsežnim sustavom podrške
Kapacitet isparivača
Glatke i zaobljene površine olakšavaju često čišćenje / dezinfekciju brisanjem
Samotestiranje uređaja
Automatsko samotestiranje
PETLJE (petlja p/V i petlja protok/V)
Da
Prikaz SmartPilot
Da
Modul plina za pacijenta
inspiracija/ekspiracija O2, N2O, CO2, sredstva (opcija s modulom za plinove pacijenta xGM)

Tehnički podaci

Verzije uređaja
Verzija na kolicima, zidna i stropna verzija
Respiracijski sustav
integrirano; Alati za pomoć pri odlučivanju koji poboljšavaju donošenje informiranih odluka čak i u složenim situacijama
Mješač svježih plinova
mehanički mješač s digitalnim cijevima protoka
Plinovi
O2, zrak, N2O
Tehnologija RFID
Serijska sučelja
2 x serijski priključak (RS232) (protokol MEDIBUS.X), 1 x USB-priključak, 1 x LAN-priključak

Sigurnosni koncept

Ventilacija u slučaju nužde u slučaju potpunog kvara dovoda plina
Uobičajeno vrijeme rada baterije u slučaju kvara napajanja
tipično 120 min
Postupak pokretanja u hitnim slučajevima

Usporedi s povezanim proizvodima

Obratite se našoj podružnici

Man with blue shirt

Dräger Medical Croatia d.o.o.

​Avenija​ ​Većeslava​ ​Holjevca​ ​40
10010​ ​Zagreb

+385 1 65 99 444

​Fax:​ ​+385​ ​1​ ​65​ ​99​ ​404