Paket kliničke pomoći

​Poduzmite sljedeći korak i medicinske proizvode za spašavanje života osnažite funkcionalnostima sustava. Paket kliničke pomoći (Clinical Assistance Package - CAP) omogućava povećanje učin-kovitosti i smanjenje grešaka kod anestezije. CAP stvara sinergije u sigurnom i interoperabilnom sustavu koji se sastoji od radne stanice za anesteziju, sustava nadzora pacijenta i bolničkog informacijskog sustava (HIS).

Iskoristite prednosti interoperabilnosti medicinskih uređaja u terapijama

​Mi u Drägeru posvećeni smo poboljšanju akutne njege (Acute Care) i vjerujemo da je povezivost (connectivity) ključni element svladavanja izazova današnjice. Zamišljamo budućnost akutne njege u kojoj su medicinski uređaji povezani kao jedan sustav. Njihovo međusobno, uzajamno djelovanje omogućuje nove kliničke primjene u sigurnom i bezbjednom okolišu.

Pomoću Paketa kliničke pomoći (Clinical Assistance Package) mi poduzimamo taj sljedeći korak u osnaživanju medicinskih proizvoda za spašavanje života sa funkcionalnostima sustava kako bi se izbjegle preventabilne medicinske pogreške i potencijalno ozbiljne neučinkovitosti.

Iskoristite prednosti interoperabilnosti medicinskih uređaja u terapijama

​Mi u Drägeru posvećeni smo poboljšanju akutne njege (Acute Care) i vjerujemo da je povezivost (connectivity) ključni element svladavanja izazova današnjice. Zamišljamo budućnost akutne njege u kojoj su medicinski uređaji povezani kao jedan sustav. Njihovo međusobno, uzajamno djelovanje omogućuje nove kliničke primjene u sigurnom i bezbjednom okolišu.

Pomoću Paketa kliničke pomoći (Clinical Assistance Package) mi poduzimamo taj sljedeći korak u osnaživanju medicinskih proizvoda za spašavanje života sa funkcionalnostima sustava kako bi se izbjegle preventabilne medicinske pogreške i potencijalno ozbiljne neučinkovitosti.

Informirane odluke donosite na temelju podataka kojima možete vjerovati

​Uz bolju dostupnost podacima na mjestu njege, imat ćete više informacija, gdje i kada vam trebaju, za donošenje odluka. Povećajte sigurnost pacijenata tako da imate spremnu, lako dostupnu „bazu odluka“ sveobuhvatnih kliničkih podataka i smanjite na najmanju moguću mjeru opasnost od štetnih događaja koji mogu proizaći iz nedostajućih ili nepotpunih podataka. Kontekstualni terapijski uvidi koje pružaju naši sustavi dodatno podržavaju pravovremeno i učinkovito davanje terapija.

 • Sinkronizacija vremena i datuma: Omogućite dosljedno i točno dokumentiranje putem iste oznake datuma i vremena na svim povezanim uređajima.
 • Sinkronizacija regrutacije pluća (Lung Recruitment): Pružite anesteziologu kontekstualne informacije koje podržavaju manevar regrutaciije pluća.
 • Mogućnosti HL7 izvoza: Pouzdano razmjenjujte, u standardiziranom obliku, visokokvalitetne podatke između medicinskih uređaja i EMR-a.
 • Integracija EMR podataka: Prikupljene podatke integrirajte izravno u elektroničku medicinsku evidenciju pacijenta.

Informirane odluke donosite na temelju podataka kojima možete vjerovati

​Uz bolju dostupnost podacima na mjestu njege, imat ćete više informacija, gdje i kada vam trebaju, za donošenje odluka. Povećajte sigurnost pacijenata tako da imate spremnu, lako dostupnu „bazu odluka“ sveobuhvatnih kliničkih podataka i smanjite na najmanju moguću mjeru opasnost od štetnih događaja koji mogu proizaći iz nedostajućih ili nepotpunih podataka. Kontekstualni terapijski uvidi koje pružaju naši sustavi dodatno podržavaju pravovremeno i učinkovito davanje terapija.

 • Sinkronizacija vremena i datuma: Omogućite dosljedno i točno dokumentiranje putem iste oznake datuma i vremena na svim povezanim uređajima.
 • Sinkronizacija regrutacije pluća (Lung Recruitment): Pružite anesteziologu kontekstualne informacije koje podržavaju manevar regrutaciije pluća.
 • Mogućnosti HL7 izvoza: Pouzdano razmjenjujte, u standardiziranom obliku, visokokvalitetne podatke između medicinskih uređaja i EMR-a.
 • Integracija EMR podataka: Prikupljene podatke integrirajte izravno u elektroničku medicinsku evidenciju pacijenta.

Prihvatite pomoć u procesu rada radi bolje usredotočenosti na pacijenta

​Uz automatizaciju i pomoć u procesu rada, manje vremena utrošenog na rukovanje tehnologijama znači više vremena za usredotočenje na ono što je najvažnije. Maksimirajte sigurnost pacijenata smanjujući tehničke smetnje i potencijalne izvore grešaka. Automatizacijom postupaka, i radnih koraka koje uređaji izvode, smanjite zahtjeve na osoblje da stalno pokreće i zaustavlja rutinske terapije.

 • Preuzimanje ADT podataka: Pritiskom tipke preuzmite iz EMR-a fiziološke podatke pacijenta.
 • Pauziranje zajedničkog alarma: Isključite sve alarme radne stanice pomoću tipke Audio Pause na monitoru ili uređaju za anesteziju.
 • Mod srčanog premoštenja (Cardiac Bypass): Postavke alarma na svim povezanim monitorima istovremeno prilagodite interventnom kontekstu, smanjujući količinu nepotrebnih alarma.
 • Sinkronizacija moda Dan/Noć: Prema kliničkom scenariju istovremeno prilagodite boje i svjetlinu svih zaslona i cockpit-a.

Prihvatite pomoć u procesu rada radi bolje usredotočenosti na pacijenta

​Uz automatizaciju i pomoć u procesu rada, manje vremena utrošenog na rukovanje tehnologijama znači više vremena za usredotočenje na ono što je najvažnije. Maksimirajte sigurnost pacijenata smanjujući tehničke smetnje i potencijalne izvore grešaka. Automatizacijom postupaka, i radnih koraka koje uređaji izvode, smanjite zahtjeve na osoblje da stalno pokreće i zaustavlja rutinske terapije.

 • Preuzimanje ADT podataka: Pritiskom tipke preuzmite iz EMR-a fiziološke podatke pacijenta.
 • Pauziranje zajedničkog alarma: Isključite sve alarme radne stanice pomoću tipke Audio Pause na monitoru ili uređaju za anesteziju.
 • Mod srčanog premoštenja (Cardiac Bypass): Postavke alarma na svim povezanim monitorima istovremeno prilagodite interventnom kontekstu, smanjujući količinu nepotrebnih alarma.
 • Sinkronizacija moda Dan/Noć: Prema kliničkom scenariju istovremeno prilagodite boje i svjetlinu svih zaslona i cockpit-a.

Čuvajte podatke sigurno a vašu mrežu zaštićenom

​Uz zaštićenu povezivost unutar bolnice, komunikacija između uređaja i sustava spojenih na mrežu postaje šifrirana, tako da podaci ostanu sigurni. Pružite visokokvalitetnu njegu podržanu pouzdanim podacima medicinskog tipa dobivenim u stvarnom vremenu. Maksimirajte cyber-sigurnost kako biste se oduprli zlonamjernim postupcima uljeza, štiteći bolničku imovinu i osjetljive podatke od zlouporabe.

 • Standardizirana komunikacija: Smanjenje napora kod integracije, a u budućnosti pouzdano skalabilan i siguran sustav, koji jamči pristup umreženim uređajima putem TLS certificiranog upravljanja.
 • Prijenos šifriranih podataka: Zaštićena komunikacija na mreži, i između različitih uređaja, omogućena je certificiranim šifriranjem od jednog do drugog kraja.
 • Besprijekorna povezivost: Kroz zaštićenu dvosmjernu razmjenu podataka u stvarnom vremenu omogućujemo besprijekornu komunikaciju između medicinskih uređaja.

Čuvajte podatke sigurno a vašu mrežu zaštićenom

​Uz zaštićenu povezivost unutar bolnice, komunikacija između uređaja i sustava spojenih na mrežu postaje šifrirana, tako da podaci ostanu sigurni. Pružite visokokvalitetnu njegu podržanu pouzdanim podacima medicinskog tipa dobivenim u stvarnom vremenu. Maksimirajte cyber-sigurnost kako biste se oduprli zlonamjernim postupcima uljeza, štiteći bolničku imovinu i osjetljive podatke od zlouporabe.

 • Standardizirana komunikacija: Smanjenje napora kod integracije, a u budućnosti pouzdano skalabilan i siguran sustav, koji jamči pristup umreženim uređajima putem TLS certificiranog upravljanja.
 • Prijenos šifriranih podataka: Zaštićena komunikacija na mreži, i između različitih uređaja, omogućena je certificiranim šifriranjem od jednog do drugog kraja.
 • Besprijekorna povezivost: Kroz zaštićenu dvosmjernu razmjenu podataka u stvarnom vremenu omogućujemo besprijekornu komunikaciju između medicinskih uređaja.

Optimirajte radne značajke vašeg sustava

​Pomoću mrežnih usluga za sve povezane uređaje optimirajte radne značajke sustava i koristite analizu podataka za učinkovito upravljanje medicinskim uređajima. Povećajte operativnu učinkovitost pregledavajući povijesne podatke uređaja u stvarnom vremenu, kako biste prevenirali probleme s radnim značajkama i ispravili trenutne probleme. Ukrotite operativne troškove putem daljinskih, na podacima temeljenih usluga.

 • Analitika utroška plina: Otkrijte podatkovno utemeljene optimizacije pri nabavi i korištenju hlapljivih anestezijskih plinova u OS-u, temeljene na novo-dizajniranim izvješćima.
 • Analitika povijesti alarma: Prihvatite grafički prikaz povijesti alarma koji su se dogodili na povezanim uređajima i ta nova izvješća koristite za upravljanje alarmima.

Optimirajte radne značajke vašeg sustava

​Pomoću mrežnih usluga za sve povezane uređaje optimirajte radne značajke sustava i koristite analizu podataka za učinkovito upravljanje medicinskim uređajima. Povećajte operativnu učinkovitost pregledavajući povijesne podatke uređaja u stvarnom vremenu, kako biste prevenirali probleme s radnim značajkama i ispravili trenutne probleme. Ukrotite operativne troškove putem daljinskih, na podacima temeljenih usluga.

 • Analitika utroška plina: Otkrijte podatkovno utemeljene optimizacije pri nabavi i korištenju hlapljivih anestezijskih plinova u OS-u, temeljene na novo-dizajniranim izvješćima.
 • Analitika povijesti alarma: Prihvatite grafički prikaz povijesti alarma koji su se dogodili na povezanim uređajima i ta nova izvješća koristite za upravljanje alarmima.

Standardizirana komunikacija temeljena na uslužno-usmjerenoj povezivosti uređaja (Service-Oriented Device Connectivity - SDC)

​Koncepti uslužno-usmjerene povezivosti uređaja implementirani u Drägerove provjerene SDC uređaje temelje se na konceptima porodice normi IEEE 11073 SDC. Norma IEEE 11073 SDC za otvorenu povezivost medicinskih uređaja namijenjena je postizanju sigurne i dinamične povezivosti u bolnici, omogućavajući interoperabilnost medicinskih uređaja i informacijskih sustava, te smanjujući složenost integriranja tehnologija.

Standardizirana komunikacija temeljena na uslužno-usmjerenoj povezivosti uređaja (Service-Oriented Device Connectivity - SDC)

​Koncepti uslužno-usmjerene povezivosti uređaja implementirani u Drägerove provjerene SDC uređaje temelje se na konceptima porodice normi IEEE 11073 SDC. Norma IEEE 11073 SDC za otvorenu povezivost medicinskih uređaja namijenjena je postizanju sigurne i dinamične povezivosti u bolnici, omogućavajući interoperabilnost medicinskih uređaja i informacijskih sustava, te smanjujući složenost integriranja tehnologija.

Obratite se našoj podružnici

Man with blue shirt

Dräger Medical Croatia d.o.o.

​Avenija​ ​Većeslava​ ​Holjevca​ ​40
10010​ ​Zagreb

+385 1 65 99 444

​Fax:​ ​+385​ ​1​ ​65​ ​99​ ​404