Cilindrični razvodnici

​Cilindrični razvodnici važan su element kontrole plina u bolnici. Osiguravaju dovod medicinskog plina i kontrolu tlaka plina. Jezgru sustava čini Gas Control Station.

Cilindrični razvodnici

​Gas Control Station (GCS) tvrtke Dräger cjelovit je bolnički sustav s rješenjima za različite medicinske plinove, brzine protoka, funkcije kontrole i alarma te opremu.

  • Odgovarajući plinovi: O2, N2O, CO2, Air, N2, Xe, He i Ar
  • Brzine protoka od 35, 80 ili 120 m³/h
  • GCS Basic s nadzorom mjerenja tlaka
  • GCS Control s elektroničkom upravljačkom jedinicom
  • Integrirano upravljanje alarmima
  • Sučelje za vanjske sustave alarma (npr. BMS)
  • U skladu s normom DIN EN ISO 7396-1
  • Nadogradiv koncept platforme
Koncept platforme Gas Control Station omogućuje prilagodbu prema konkretnim zahtjevima za dovod plina u bolnici. Uz tri različite razine rada protoka brzinama od 35, 80 ili 120 m³/h, upravljačka jedinica i sustav alarma mogu se prilagođavati u različite verzije.

Nadogradnja s razine rada 80 na 120 m³/h ili s verzije GCS Basic na GCS Control moguća je naknadno čak i u aktivnom radu.

Sve komponente pod uklonjivim kućištem lako su dostupne i napravljene tako da se svaki potreban servis može obaviti bez prekida dovoda zraka.

Svim verzijama GCS upravlja se pneumatski. Na taj način osigurava se dovod zraka čak i u slučaju nestanka struje. GCS Basic opremljen je za praćenje tlakova u sustavu s kontaktnim manometrima i ventilom s prekidačem kojemu se zahtjev šalje putem kontakata bez potencijala.

GCS control opremljen je elektroničkom upravljačkom jedinicom koja prati, analizira i prikazuje aktivni dovod, tlakove u sustavu, protok energije pa čak i sobnu temperaturu na osvijetljenom zaslonu i običnim tekstom.

Alarmi i poruke o radu prikazuju se na upravljačkoj jedinici u skladu s normom ISO 7396-1 s prikladnim prioritetima alarma.

Nadalje, sve poruke i svi radni parametri mogu se prenijeti putem sučelja sustava alarma u sustav upravljanja alarmima Dräger. Informacije se zatim prikazuju zasebnim svjetlom i tekstom ili se podaci prosljeđuju pristupnikom u postojeći sustav upravljanja zgradom.

Preuzimanja

IFU Cylinder pressure reducer set 9053738 ME
IFU Cylinder pressure reducer set 9053738 ME

Ove upute za uporabu služe samo u informativne svrhe. Molimo da uvijek pročitate i pridržavate se uputa za uporabu isporučenih s ovim proizvodom.

Preuzimanje

IFU Gas Control Station 9040017 hr
IFU Gas Control Station 9040017 hr

Ove upute za uporabu služe samo u informativne svrhe. Molimo da uvijek pročitate i pridržavate se uputa za uporabu isporučenih s ovim proizvodom.

Preuzimanje

IFU RS 20 / RS 80 9053739 ME
IFU RS 20 / RS 80 9053739 ME

Ove upute za uporabu služe samo u informativne svrhe. Molimo da uvijek pročitate i pridržavate se uputa za uporabu isporučenih s ovim proizvodom.

Preuzimanje

IFU RS 80/2 9028999 ME
IFU RS 80/2 9055465 ME
IFU SP Cylinder pressure reducer set 9053031 ME

Obratite se našoj podružnici

Man with blue shirt

Dräger Medical Croatia d.o.o.

​Avenija​ ​Većeslava​ ​Holjevca​ ​40
10010​ ​Zagreb

+385 1 65 99 444

​Fax:​ ​+385​ ​1​ ​65​ ​99​ ​404