Gas Consumption Analytics

​Smanjite potrošnju hlapljivih anestetika s pomoću analitike potrošnje plinova. Ova aplikacija pomaže vam steći kliničke i ekonomske uvide na temelju potrošnje anestezioloških sredstava u vašim anesteziološkim uređajima te pridonosi transparentnosti u vezi s potrošnjom, učinkovitosti, troškom i protocima primijenjenih svježih plinova.

Omogućuje smanjenje potrošnje anestezioloških plinova.

​Steknite kliničke i ekonomske uvide na temelju potrošnje sredstava u vašim anesteziološkim uređajima. Stvorite transparentnost u vezi s potrošnjom, učinkovitosti, troškovima i protocima primijenjenih svježih plinova kao temelj za smanjenje troškova anestezije uz istodobno smanjenje volumena potrošenih hlapljivih anestezioloških plinova koji imaju negativan utjecaj na okoliš.

Pomaže vam štiteći vaše pacijente

​Uz analitiku potrošnje plinova dobivate pregled postavki protoka koje se koriste tijekom anestezioloških zahvata. Time se omogućuje implementiranje praksi niskog i minimalnog protoka, poštednih za pacijente. Te su prakse prikladne za održavanje optimalne temperature plina disanja i održavanje prave razine ovlaživanja plinova disanja, podržavajući ventilaciju pacijenata koja je poštedna za pluća.

Dostupnost prilagođavanja i fleksibilnih podataka

​Možete odabrati pomoćne programe aplikacije analitike potrošnje plinova i prilagoditi ih individualnim potrebama korisnika za informacijama. Za pojedinačne potrebe izvješćivanja ili naknadne analize, prikupljeni podaci mogu se izvesti iz platforme Dräger Connect u proračunsku tablicu.

Dizajniran vodeći računa o sigurnosti i privatnosti podataka

​Standardizirana i lako pristupačna infrastruktura u oblaku minimizira napore oko informatičkog administriranja, omogućujući bržu prilagodljivost i jamči profesionalno upravljanje sigurnošću. Ne prenose se, ne prikupljaju niti ne analiziraju podaci o pacijentima, osoblju ili korisnicima.

Platforma digitalnih usluga na vašem dlanu.

​Ostvarite korist od dodatnih usluga temeljnih na podacima koje pružamo na platformi Dräger Connect, našoj platformi digitalnih usluga. Iskoristite potencijal podataka koje vaši Drägerovi uređaji pružaju i objedinite ih s našom aplikacijom i tehničkim znanjem radi poboljšanja akutne njege.

Preuzimanja

Product Information: Gas Consumption Analytics (PDF)
Product Information: Gas Consumption Analytics (PDF)

Preuzimanje

Obratite se našoj podružnici

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical Croatia d.o.o.

​Avenija Većeslava Holjevca 40
10010 Zagreb

+385 1 65 99 444

​Fax: +385 1 65 99 404