Infinity® CentralStation Wide Uređaj za nadzor pacijenata

Infinity® CentralStation Wide

Kontaktirajte nas

Infinity® CentralStation Wide

Prikaz sveobuhvatnih retrospektivnih kliničkih podataka i podataka u stvarnom vremenu olakšava donošenje najučinkovitijih odluka o njezi pacijenata. Infinity® CentralStation Wide pruža hemodinamske vitalne znakove u kombinaciji s vrijednostima povezanih monitora, ventilatora i anestezioloških uređaja. Infinity® CentralStation Wide može se upotrebljavati i kao dojavljivač alarma za vanjske uređaje kao što su ventilatori.

Prilagodljivi glavni zaslon

Infinity CentralStation Wide pruža mogućnost konfiguriranja glavnog zaslona za od samo jednog do čak 16 pacijenata po zaslonu kada je uključeno dijeljenje zaslona. Uključuje mogućnost konfiguriranja do 25 predložaka kako bi se omogućio prilagođen raspored parametara pacijenata monitora uz krevet. Parametri pacijenata mogu se i prilagođavati u individualnim okvirima kada je potreban poseban nadzor pacijenta.

Prikaz događaja i kontinuiranog zapisa

Infinity CentralStation Wide kao standard omogućuje dva sata prikaza događaja kao i kontinuiranog zapisa. Ako su potrebe nadzora složenije, odaberite proširenu mogućnost koja daje do 120 sati prikaza događaja i kontinuiranog zapisa uz neprekidno pohranjivanje do 16 valnih oblika te 1000 aritmija ili alarmnih događaja po pacijentu. Mjerači EKG-a, uključeni u komplet alata, podrška su za olakšavanje analize.

Analiza ST segmenta

Pratite promjene ST-a preko uređaja Infinity CentralStation Wide kako biste utvrdili ishemiju. Superponirajte pohranjene referentne QRS komplekse preko trenutačnih kompleksa kako biste otkrili i najmanja odstupanja.

Popis pacijenata

Infinity CentralStation Wide može sakupiti i održavati izvješća prikaza događaja i kontinuiranog zapisa za pacijente premještene iz jedne u drugu jedinicu njege. Ona retroaktivne informacije organizira u sveobuhvatnu povijest podataka o pacijentu dostupnih gdje i kada je to potrebno. Svi su događaji klasificirani i grupirani prema vrsti događaja, čime se olakšava pregled i procjena odgovora pacijenta na liječenje. Događaje aritmije otkrivaju Drägerovi monitori za pacijente s višekanalnim algoritmom Arrhythmia Classification Expert (ACE®).

Infinity® VentCentral®

Aplikacija VentCentral prikuplja podatke o ventilaciji i hemodinamici, korisne za analiziranje respiratornog stanja pacijenta te učinaka liječenja. Pruža postavke ventilatora, valne oblike i parametre disanja, petlje volumena protoka i volumena tlaka, laboratorijske podatke i trendove.

Anliziranje 12-kanalnog EKG-a u mirovanju

Infinity CentralStation Wide generira dijagnostičke 12-kanalne izvještaje kada je spojen na monitore Infinity koji snimaju 12-kanalni EKG. Mjerenja i interpretacija temelje se na Glasgow Interpretive EKG algoritmu za pedijatrijske i odrasle pacijente. Taj dokazani algoritam uzima u obzir pacijentovu dob, spol, rasu te medicinsku i kliničku klasifikaciju, pružajući preciznu interpretaciju koja pomaže u donošenju kliničkih odluka.

Izvoz kontinuiranog zapisa EKG-a

Infinity CentralStation Wide podržava izvoz nedijagnostičkih valnih oblika EKG-a (do 24 sata, uključujući 12-kanalni) u uređaje drugih proizvođača radi trajne pohrane, daljnjeg analiziranja ili izvještavanja.

Prikaz trendova

​Infinity CentralStation Wide pohranjuje do 120 sati trendova i može ih prikazati i u grafičkom i u tabličnom obliku. Automatsko skaliranje pomaže identificirati čak i najmanje varijacije omogućujući uvid u stanje pacijenta i progresiju tijekom vremena. To može pomoći kod rane intervencije temeljene na kliničkoj interpretaciji.

Izvješća o pacijentu

​Integrirana opcija izvještavanja uređaja Infinity CentralStation Wide liječnicima omoguće stvaranje izvještaja koji sadrže trendove, valne trake, stanje pacijenta, podatke smjene, događaje i još više toga u elektroničkom PDF formatu. Planirani izvještaji mogu se konfigurirati i prikupiti za svakog pacijenta tako da odgovaraju smjenama medicinskih sestara, a liječnicima omogućuju pristup za pregled podataka.

Preuzimanja

Accessory Catalogue 2023, en
Accessory Catalogue 2023, en

Preuzimanje

IFU Infinity CentralStation Wide - VG4.0 - 3717005 hr
IFU Infinity CentralStation Wide - VG4.0 - 3717005 hr

Ove upute za uporabu služe samo u informativne svrhe. Molimo da uvijek pročitate i pridržavate se uputa za uporabu isporučenih s ovim proizvodom.

Preuzimanje

IFU SP ICS - End-user Software - Release Notes - VG3.0 3709163 hr
IFU SP ICS - End-user Software - Release Notes - VG3.0 3709163 hr

Ove upute za uporabu služe samo u informativne svrhe. Molimo da uvijek pročitate i pridržavate se uputa za uporabu isporučenih s ovim proizvodom.

Preuzimanje

IFU SP Infinity CentralStation Wide - Release Notes - SW VG2.1.3 3714981 hr
IFU SP Infinity CentralStation Wide - Release notes - VG4.0 - 3720578 hr
IFU SP Infinity CentralStation Wide - VG3.0 3707186 HR

Obratite se našoj podružnici

Man with blue shirt

Dräger Medical Croatia d.o.o.

​Avenija​ ​Većeslava​ ​Holjevca​ ​40
10010​ ​Zagreb

+385 1 65 99 444

​Fax:​ ​+385​ ​1​ ​65​ ​99​ ​404