Infinity® Gateway Suite

​Maksimalno iskoristite kliničke informacijske sustave. Objedinite podatke uređaja tvrtke Dräger za praćenje i terapiju s laboratorijskim nalazima, unosima iz elektroničkih zdravstvenih kartona i kliničkih informacijskih sustava svih bolničkih odjela. Infinity® Gateway aplikacije, sučelja i razvojni alati omogućavaju Vam razmjenu informacija radi postizanja sveobuhvatnijeg pregleda Vaših pacijenata.

Omogućava pristup obimnim kliničkim podacima na mjestu pružanja skrbi

​Infinity Gateway sučelja HL7 i ASTM olakšavaju razmjenu informacija o pacijentima između Dräger Infinity mreže i drugih bolničkih sustava čime dobivate potpuniju sliku o Vašim pacijentima.

Možete automatski uvesti BIS podatke o prijemu izravno u monitor za pacijenta. Druga opcija omogućava uvoz i izvoz laboratorijskih podataka u monitor za pacijenta i iz njega.

Sučelja za uvoz/izvoz

​Također možete izvesti podatke iz monitora Dräger za praćenje vitalnih znakova i povezanih terapijskih uređaja, uključujući uređaje za ventilaciju i anesteziju, u sustave trećih strana kao što su sustavi pozivanja i sustavi za alarme, elektronička medicinska dokumentacija (EMR), bolnički informacijski sustavi (HIS), laboratorijski informacijski sustavi (LIS) i klinički informacijski sustavi (CIS).

  • Protokol HL7 2.3 omogućava izvoz podataka o vitalnim znakovima, zahtijevani i nezahtijevani uvoz podataka o prijemu te uvoz i izvoz laboratorijskih podataka
  • Opcije HL7 sukladne s IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) koriste protokol HL7 2.6, koji omogućava izvoz podataka o vitalnim znakovima i alarme u druge sustave sukladne s IHE, kao i uvoz podataka o prijemu pacijenta
  • Sučelje pozivanja izvozi podatke o alarmima iz telemetrije Infinity i monitora pored kreveta/transportnih monitora u bolnički sustav pozivanja (podržava alfanumeričke dojavljivače koji upotrebljavaju protokole TAP1.7 i ESPA 4.4.4)
  • Stat lab ASTM sučelje povezuje monitore Infinity sa „stat” laboratorijskim uređajima koji koriste protokol ASTM
  • Sučelje za izvoz 12-kanalnog EKG-a, kao dio opcije API, izvozi podatke o 12-kanalnom EKG-u u mirovanju iz mreže Infinity u kardiološke baze podataka
  • Razvojni programski alat WinAccess API omogućuje pristup aplikacijama vanjskih dobavljača

Aplikacije za daljinski pregled pristupaju informacijama o pacijentu u gotovo stvarnom vremenu

​Pregledajte podatke o nadzoru u gotovo stvarnom vremenu na računalu u bolničkoj mreži s opcijom Infinity® PatientWatch®. To uključuje vizualne alarme, vitalne znakove, valne oblike, potpuni pregled 12-kanalnog EKG-a i trendova u grafičkom i tabličnom obliku. Možete vidjeti respiratorne informacije i laboratorijske vrijednosti na mrežnom računalu koje posjeduje opciju Infinity® PatientWatch®.

Doprinosi sigurnosti pacijenata učinkovitim radnim procesima za pravovremeno odlučivanje

​Integracija podataka o pacijentima doprinosi kontinuiranoj skrbi i pomaže u smanjenju troškova povezanih s ručnim kombiniranjem podataka i slučajnim dupliciranjem testova. Trošite manje vremena za traženje i unos podataka o pacijentima, a više na uspostavljanje veze s vašim pacijentima. Klinički podaci se isporučuju vama, na mrežnom računalu s pristupom bolničkoj mreži da biste mogli donijeti pravovremene, informirane odluke.

Baza podataka o povijesti alarma Infinity Gatewaya bilježi alarme za sve uređaje Dräger spojene na mrežu Infinity što omogućava prikupljanje i analizu kliničkih alarma. Ovo se može primjenjivati kod definiranja mjera namijenjenih za smanjivanje broja neefektivnih alarma, a time i preopterećenja alarmima. Funkcija Time Master sinkronizira vrijeme na monitorima i terapijskim uređajima povezanim na mrežu Infinity kako bi podaci o pacijentu bili pravilno povezani za pregled i u evidenciji pacijenata.

Razvoj aplikacija i baza podataka za kliničko istraživanje i izvještavanje

​WinAccess API za Infinity Gateway omogućava Vam ekonomičan razvoj prilagođenih aplikacija koje pružaju podršku internim kliničkim istraživačkim projektima. Imat ćete mogućnost objedinjavanja i izvoza informacija u sustave upravljanja i u baze podataka za analizu podataka i izvještavanja. Razvojni programski alat WinAccess API omogućava komunikaciju s aplikacijama treće strane i prilagođenim aplikacijama, kao što su sustavi za unos i procjenu.

Alati za pristup podacima omogućavaju Vam da prilagodite prikaz kliničkih podataka, bilo putem sofisticiranog aplikacijskog programskog sučelja (API) za C i C++ ili putem jednostavnog uslužnog programa koji izvozi tekstualne datoteke ASCII za zastarjele sustave.

Fleksibilne mogućnosti implementacije

​Infinity Gateway podržava VMware® ESXi Hypervisor tehnologiju koja olakšava ekonomičnu implementaciju softvera i smanjenje ukupnih troškova vlasništva.

Kako bi se postiglo bolje vrijeme neprekidnog rada IT usluga, softverska opcija za privremenu softversku licencu omogućava rezervnom poslužitelju da pohrani omogućene opcije do 72 sata (nije potreban licencni hardverski ključ).

Integracija sustava koja ne zastarijeva

​Protokol za povezivanje s uređajima usmjeren na usluge (Service-oriented Device Connectivity -SDC) kojeg podržava konverter za povezivanje CC300 međunarodna je norma za seriju ISO/IEEE 11073. SDC omogućava sigurno i dinamičko povezivanje u okviru bolnice, čime se postiže interoperabilnost medicinskih uređaja i informacijskih sustava. Tvrtke medicinskih tehnologija diljem svijeta uključuju SDC u svoje sadašnje i buduće planove u cilju unaprjeđenja obima i potencijala interoperabilnosti sustava.

Preuzimanja

Accessory Catalogue 2023, en
Accessory Catalogue 2023, en

Preuzimanje

IFU Infinity Gateway Suite - Alarm History Database SW VF9.n 3705727 hr
IFU Infinity Gateway Suite - Alarm History Database SW VF9.n 3705727 hr

Ove upute za uporabu služe samo u informativne svrhe. Molimo da uvijek pročitate i pridržavate se uputa za uporabu isporučenih s ovim proizvodom.

Preuzimanje

IFU Infinity Gateway Suite - Pager Control User Guide SW VF9.n 3705726 hr
IFU Infinity Gateway Suite - Pager Control User Guide SW VF9.n 3705726 hr

Ove upute za uporabu služe samo u informativne svrhe. Molimo da uvijek pročitate i pridržavate se uputa za uporabu isporučenih s ovim proizvodom.

Preuzimanje

IFU Infinity Gateway Suite - PatientWatch SW VF9.n 3705725 hr
IFU SP Infinity Gateway Suite - Release Notes SW VF9.0, VF9.0.1 - 3706475 hr
Infinity® Gateway poslužiteljski softver PI, hr

Obratite se našoj podružnici

Contact Us Image Hospital Products

Dräger Medical Croatia d.o.o.

​Avenija Većeslava Holjevca 40
10010 Zagreb

+385 1 65 99 444

​Fax: +385 1 65 99 404