Dräger SmartPilot® View Decision-Support

Dräger SmartPilot® View

Kontaktirajte nas

Dräger SmartPilot® View

Softver vizualizira složene sinergije anestetika i predviđa njihove učinke na temelju farmakodinamičkih modela za aktualni status i predviđeni tijek djelovanja opće anestezije. SmartPilot View pretvara apstraktne podatke s uređaja u sveobuhvatne vizualne informacije radi lakšeg donošenja odluka o preciznijem i optimalnom doziranju anestetika za pacijenta.

Poboljšano doziranje lijeka

SmartPilot View softver je koji računa i predviđa kombinirane učinke najčešće korištenih analgetika i hipnotika na temelju modela populacije. Može služiti kao podrška liječnicima u intraoperativnoj primjeni lijekova na prilagođen i optimalan način za pacijenta, čime može doprinijeti:

 • većoj hemodinamičkoj stabilnosti
 • boljoj kontroli stanja pacijenta, tijekom uvođenja i održavanja
 • sprečavanju prekomjernog doziranja i dobroj kontroli oporavka (bržem buđenju) radi smanjenja opasnosti od postoperativnog delirija

Podrška za odlučivanje

SmartPilot View pomaže u odlučivanju jer pretvara složene farmakokinetičke i farmakodinamičke izračune u vizualne informacije koje se lako tumače:

 • prikazuje aktualnu razinu anestezije i uravnoteženost između hipnotika i analgetika (narančasta točka)
 • prikazuje 20-minutno predviđanje za razinu anestezije (bijela strelica)
 • komunicira s odabranim infuzijskim pumpama i na temelju aktualnih brzina pumpi i postavki isparivača funkcija „Što ako…“ prikazuje koji bi učinak promjena brzine ili bolus imali
 • na ugrađeno predviđanje (funkcija „Što ako…“ ) u pogledu brzina infuzijskih pumpi i postavki anesteziološke naprave

Poboljšana učinkovitost tijeka rada

SmartPilot View podržava naš tijek rada jer:

 • pojednostavljuje dokumentiranje učestalih korisničkih intervencija u zapisnike tijekom cijelog kirurškog postupka s pomoću markera događaja, npr. LOC (gubitak svijesti), Intub. (intubacija), rez, pomicanje, ekstub. (ekstubacija) i Ostalo. Markeri događaja mogu se premještati i brisati na vremenskoj crti u svakom trenutku.
 • automatski prima informacije o doziranju lijeka s uređaja za anesteziju Dräger i povezanih kompatibilnih perfuzora kako bi se ručno unošenje podataka svelo na najmanju moguću mjeru.

Sveobuhvatna vizualizacija

SmartPilot View anesteziologu pruža trenutni pristup statusu anestezije i lijekova koji su primijenjeni tijekom cijelog kirurškog zahvata. Sljedeći parametri podržavaju intuitivno i brzo sažimanje statusa pacijenta:

 • crne točkaste linije na 2D dijagramu predstavljaju područja vjerojatnosti kako će pacijent reagirati na definiran podražaj boli i naznačuju razinu anestezije, npr. TOL 90, TOL 50, TOSS
 • funkcija povijesti 2D dijagrama za praćenje razine anestezije otpočetka slučaja
 • izračun indeksa odgovora na štetni podražaj (NSRI) prikazuje se kao brojčana vrijednost i grafikon trendova
 • prikaz izračuna koncentracija primijenjenih hipnotika, opioida i sredstva za opuštanje mišića na mjestu učinka u prošlom vremenu (40 min), u sadašnjem trenutku i kao predviđanje (20 min)
 • Bispektralni indeks (BIS) Indeks kvalitete signala SQI u %
 • kontinuitet slučaja od uvođenja do glavne operacijske dvorane

Optimizirano za upotrebu u operacijskoj dvorani i jedinici za postanestezijsku skrb

SmartPilot View može doprinijeti optimizaciji za upotrebu u operacijskoj dvorani i jedinici za postanestezijsku skrb:

 • indikator na stupčastom dijagramu kao procjena vremena buđenja
 • doziranje optimizirano za pacijenta može smanjiti opasnost od prekomjernog doziranja i, samim time, duljeg boravka u jedinici za postanestezijsku skrb

Posebne značajke u kombinaciji s anesteziološkim radnim postajama Dräger

SmartPilot View radi na računalima sa zaslonom na dodir medicinskog razreda* i može se kombinirati s anesteziološkim uređajima Dräger, kao što su npr. serije Primus®, Perseus® A500, Zeus® Infinity® Empowered i Atlan®. Te kombinacije mogu dodatno unaprijediti tijek rada:

 • prijenos podataka izmjerenih vrijednosti koncentracija ventilacije i plina
 • Funkcija „Što ako“ prikazuje izračun učinka postavke hlapljivog sredstva prije potvrde (samo u kombinaciji s uređajem Zeus IE)
 • automatski prijenos ručno unesenih postavki za Vapor® 3000 i D-Vapor® 3000, kao i izmjerenih vrijednosti koncentracija ventilacije i plina (samo u kombinaciji s uređajem Perseus A500 koji ima funkciju VaporView)

*Iznimka: integrirana opcija SmartPilot View na uređaju Zeus IE radi na glavnom zaslonu uređaja za anesteziju Zeus IE.

Preuzimanja

SmartPilot Product Information, hr
SmartPilot Product Information, hr

Preuzimanje

IFU SmartPilot View SW 3.02.n 9510896 hr
IFU SmartPilot View SW 3.02.n 9510896 hr

Ove upute za uporabu služe samo u informativne svrhe. Molimo da uvijek pročitate i pridržavate se uputa za uporabu isporučenih s ovim proizvodom.

Preuzimanje

IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055558 hr
IFU SmartPilot View SW 3.1 - Zeus IE - 9055558 hr

Ove upute za uporabu služe samo u informativne svrhe. Molimo da uvijek pročitate i pridržavate se uputa za uporabu isporučenih s ovim proizvodom.

Preuzimanje

IFU SmartPilot View SW 3.12 - Zeus IE - 9511252 hr

Obratite se našoj podružnici

Man with blue shirt

Dräger Medical Croatia d.o.o.

​Avenija​ ​Većeslava​ ​Holjevca​ ​40
10010​ ​Zagreb

+385 1 65 99 444

​Fax:​ ​+385​ ​1​ ​65​ ​99​ ​404