Dräger X-pid® 9500

Uređaj za selektivno mjerenje plina PID senzorom idealan je za korisnike koji često ispituju prisutnost opasnih otrovnih tvari. Benzen, butadien i drugi hlapljivi organski spojevi karcinogeni su čak i u najmanjim koncentracijama. Selektivno mjerenje nužno je jer su često prisutni i drugi plinovi i pare. Ovaj uređaj za mjerenje plina nudi opciju kratkog vremena testiranja i daje rezultate laboratorijske kvalitete.

Dva načina učinkovite strategije mjerenja

​Način „Traženje” širokopojasno je mjerenje za pripremno testiranje i lokalizaciju točaka mjerenja. Omogućuje kontinuirano mjerenje ukupne koncentracije svih prisutnih hlapljivih organskih spojeva s izravnim očitavanjem. Način „Traženje” sličan je upotrebi uređaja PID za mjerenje jednog plina.

Način „Analiza” omogućuje selektivno mjerenje radi praćenja specifičnih otrovnih spojeva. Unaprijed određeni spojevi mogu se precizno izmjeriti u nekoliko sekundi. Način „Analiza” sličan je analizama plinskom kromatografijom koje se obavljaju u laboratoriju.

Do 90 % uštede vremena

Uređaj Dräger X-pid 9500 ne mora se posebno pripremati i spreman je za uporabu nakon kratke faze pokretanja. Selektivno mjerenje u načinu „Analiza” traje samo nekoliko sekundi. Mjerenje benzena započinje pritiskom gumba i dovršava se za samo 30 sekundi. Nakon sljedećih 60 sekundi uređaj je spreman za ponovno mjerenje benzena. U usporedbi s drugim sustavima za detekciju, Dräger X-pid 9500 omogućuje znatnu uštedu vremena i provođenje dodatnog praćenja. Istodobno mjerenje drugih spojeva, kao što su benzen i butadien, dodatno skraćuje vrijeme mjerenja.

Ušteda troškova

Budući da se za mjerenje ne primjenjuju potrošni materijali, mogu se smanjiti operativni troškovi. Dräger X-pid 9500 brzo će se isplatiti korisnicima koji imaju velike potrebe u pogledu mjerenja. Za njega, primjerice, nisu potrebni nastavci sondi, što ga čini jednostavnijim za upotrebu i sprečava korisničke pogreške. Na osnovi 200 mjerenja godišnje, Dräger X-pid 9500 općenito je ekonomičniji od usporedivih sustava za mjerenje.

Visoka selektivnost za veću sigurnost

Način za selektivno mjerenje „Analiza” oslanja se na tehnologiju kojom se razdvajaju pojedinačni spojevi prisutni u smjesama plinova. Time se omogućuje provođenje specifičnog mjerenja za benzen, čak i ako su drugi hlapljivi organski spojevi, kao što su toluen i ksilen, također prisutni u visokim koncentracijama. Unakrsne osjetljivosti na benzen svedene su na najmanju mjeru. Time se smanjuje broj pogrešnih rezultata mjerenja i pogrešnih alarma.

Pouzdane performanse u zahtjevnim uvjetima

Utjecaj čimbenika iz okoliša, poput promjenjive temperature okoline ili visoke vlage, na rezultate mjerenja sveden je na najmanju mjeru. Senzorska jedinica održava konstantnu temperaturu iznad temperature zraka u okolini i odvaja vodenu paru od ciljnih spojeva. Time se osigurava pouzdano mjerenje u zahtjevnim uvjetima u okolini.

Niske granice detekcije

Na mjestu obavljanja radova koncentracije otrovnih spojeva u zraku ne smiju premašiti granične vrijednosti. Za karcinogene pare kao što je benzen moraju se pratiti obavezni vremenski ponderirani prosjeci u niskom rasponu ppb pa do raspona ppm. Dräger X-pid 9500 optimiziran je za mjerenje u tom rasponu koncentracija i detektira benzen počevši od 50 ppb.

Intuitivno rukovanje uz aplikaciju za mobilne uređaje

Regulacija senzorske jedinice i obrada izmjerenih podataka obavljaju se putem mobilne aplikacije instalirane na pametnom telefonu u protueksplozivnoj izvedbi (oboje obuhvaćeno isporukom). Veliki zaslon osjetljiv na dodir i poznati elementi korisničkog sučelja lako se upotrebljavaju. Sofisticirana tehnologija time postaje dostupna širokoj skupini korisnika. Za upotrebu nisu potrebna prethodna znanja ni opsežna obuka.

Rezultati mjerenja laboratorijske kvalitete

Ovaj uređaj za mjerenje plina temelji se na tehnologijama plinske kromatografije (engl. gas chromatography, GC) i fotoionizacijske detekcije (engl. photoionisation detection, PID). Te su tehnologije, uvelike primijenjene u laboratorijima, iznimno dobro prihvaćene zbog izvrsnih analitičkih performansi. Uređajem Dräger X-pid 9500 te se tehnologije dovode izravno u područje opasnosti na bilo kojoj proizvodnoj lokaciji.

Jednostavno ispitivanje funkcije i kalibracija

Ispitivanje funkcije s izobutilenom i toluenom kao ispitnim plinovima obavlja se u samo dvije minute; potom je Dräger X-pid 9500 spreman za uporabu. Korisnika se tijekom ispitivanja korak po korak vodi kroz korisničko sučelje. Kalibracija se dovršava za približno četiri minute.

Softverska sučelja

GasVision 7 je softver koji se temelji na sustavu Windows s pomoću kojeg se mogu profesionalno prikazati i procijeniti zapisivač podataka uređaja Dräger X-pid. Može se izraditi i izvoz u Excelu za daljnje analize.

Preuzimanja

X-pid 9500 Product Information, hr
X-pid 9500 Product Information, hr

Preuzimanje

Portable Gas Detection Portfolio brochure, hr
Portable Gas Detection Portfolio brochure, hr

Preuzimanje

Portable Gas Detection Portfolio brochure, hr
Portable Gas Detection Portfolio brochure, hr

Preuzimanje

Detektori plina, senzori i tvari

Detektori plina društva Dräger mogu se upotrebljavati s različitim senzorima za mjerenje velikog broja opasnih tvari. Pretraživanjem prema tvari provjerite koji senzor odgovara ovom detektoru. Obratite se našim stručnjacima kako biste dobili više informacija.

Pretraživanje prema tvari

Unesite tvar

Konfiguracije proizvoda

za detektor plina Dräger X-pid® 9000 / 9500

Uporaba za 46 tvari

1 podudaranja Senzor(i)

Obratite se našoj podružnici

Smiling woman with blonde hair

Dräger Safety d.o.o.

​Avenija​ ​Većeslava​ ​Holjevca​ ​40
10010​ ​Zagreb

+385 1 65 01 777

​Fax:​ ​+385​ ​1​ ​65​ ​01​ ​765