Ulaz u zatvoreni prostor - Drägerova rješenja za zaštitu i spašavanje pri ulasku u zatvorene prostore

Ulaz u zatvoreni prostor

Pitajte stručnjaka

Ulazak u zatvorene prostore – sačuvajte sigurnost uz planiranje, monitoring i zaštitu

Dräger nudi rješenja i podršku za rad u zatvorenim/skučenim prostorima. Smjernice za procjenu rizika pri ulasku u zatvorene prostore pomažu pripremiti Vas po pitanju postupaka, dozvola rada i opreme potrebne za sigurnost u zatvorenom prostoru. Naši stručnjaci pružaju profesionalne savjete i praktičnu obuku u zatvorenim prostorima kako biste lakše pratili odgovarajuće procedure za rad u zatvorenim prostorima – ili mirno rješavali scenarije spašavanja iz skučenih prostora. Proizvodi poput opreme za monitoring u zatvorenim prostorima – uključujući pouzdane detektore plinova u zatvorenim prostorima i osobnu zaštitnu opremu za ulaske u zatvorene prostore – pridonose samopouzdanju i sigurnosti upravitelja i radnika.

spašavanje pri ulasku u zatvoreni prostor

Nesreće u zatvorenim prostorima – zašto se događaju?

Zatvoreni prostor pripada među potencijalno najopasnija radna okruženja i ulazak u skučeni prostor praćen je mnogim izazovima. Unatoč visokim mjerama opreza i sigurnosti, diljem svijeta još se uvijek događa previše nesreća, među kojima su najčešće gušenje, izlaganje opasnim tvarima ili traumatske ozljede. Zato prilikom rada u zatvorenim prostorima sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu. Na pitanja o uzrocima nesreća ima više od jednog odgovora.

Česti uzroci nesreća u zatvorenim prostorima

 • Nepostojeća ili nedostatna identifikacija opasnosti i procjena rizika
 • nedovoljna svjesnost o prijetnjama
 • nedostatak izbora ili neodgovarajući izbor instrumenata za detekciju plinova
 • uporaba neodgovarajuće osobne zaštitne opreme ili
 • nepostojanje obuke radnika koji su određeni za ulazak u skučene prostore.

Detektirajte skučene prostore

Razumijevanje zatvorenih prostora može biti različito. Kliknite na sličice u galeriji kako biste doznali više o očitim primjerima, ali i upoznali se s manje poznatim izvorima opasnosti.

confined-spaces-holds-3-2.jpg
confined-spaces-manholes-3-2.jpg
confined-spaces-tanks-3-2.jpg
confined-spaces-shafts-3-2.jpg
confined-spaces-pits-3-2.jpg
confined-spaces-ducts-3-2.jpg
confined-spaces-silos-3-2.jpg
confined-spaces-vaults-3-2.jpg
confined-spaces-pipes-3-2.jpg

Kako izbjeći nesreće u zatvorenim prostorima

Što je bolje pripremljen zatvoreni prostor, to je manji rizik. Na sljedeća važna pitanja treba odgovoriti prije ulaska u zatvoreni prostor. 

 • Koji se pravni propisi primjenjuju na ovaj konkretan radni zadatak?
 • Jesu li dostupni ovlašteni radnici i odgovarajući uređaji?
 • Jesu li svi upoznati sa svojim zaduženjima? 
 • Jesu li dostupne potrebne upute za rad?
 • Jesu li Vaši radnici prošli obuku po pitanju njihovih pojedinačnih aktivnosti? 
 • Jesu li prošli obuku o uporabi osobne zaštitne opreme?
 • Imate li razrađen plan uzbunjivanja i spašavanja za ovaj konkretan zadatak? 
 • Jesu li preporučene mjere dosljedno i temeljito promišljene?

Neka društva nisu ni svjesna da njihovi pogoni imaju skučene prostore. To znači da ne postoji procjena rizika jer opasnost nije ni prepoznata. Informiranje i savjetovanje moraju biti prvi korak. Nakon toga slijedi obuka za ulazak u zatvorene prostore. Odgovarajuća obuka važan je preduvjet za izbjegavanje nesreća i osiguranje sigurnosti radnika. Tijekom obuke simuliraju se stvarne situacije. Može se primjerice početi pokazivanjem ispravnog načina mjerenja kod ulaska i uporabe osobne zaštitne opreme, a nakon toga se mogu provoditi vježbe ulaska i izlaska.

Stručni savjeti za siguran ulazak u zatvoreni prostor

Što je u stvari zatvoreni/skučeni prostor ili kontejner?
Zašto su zatvoreni/skučeni prostor ili kontejneri tako opasni?
Što se najčešće čini pogrešno u kritičnim situacijama?
Koje su najčešće pogreške tijekom rada u zatvorenim prostorima?
Što čini dobru obuku za ulazak u zatvorene prostore
Procjena rizika

Procjena rizika – upravljanje opasnostima, rizicima i mogućim ugrozama

Rizik ili opasnost – koja je razlika? Što uključuje procjena rizika zatvorenog prostora? Matrica procjene rizika pomaže Vam procijeniti izazove ulaska u zatvoreni prostor. Odredite koja je oprema za zatvorene prostore potrebna za detekciju prisutnih opasnih tvari i kako primijeniti siguran sustav rada u zatvorenim prostorima.

Procjena rizika za zatvorene prostore
Risk-Assessment-wp-9.11.jpg

Razumijevanje i savladavanje uključenih opasnosti omogućuje sigurno obavljanje poslova u skučenim prostorima, spremnicima i kontejnerima.

Matrica procjene rizika
Risk-Assessment-Matrix-Image-9-11.jpg

Matrica je koristan instrument za procjenu opasnosti. Ona olakšava sustavno imenovanje i procjenu opasnosti i rizika. Naš primjer pokazuje kako bi to moglo izgledati.

Opasnost ili rizik: koja je razlika?

Kada se govori o opasnostima za sigurnost na radnom mjestu čini se potrebnim razlikovati „opasnost” od „rizika”. 

„Opasnosti” su svi aspekti i okvirni uvjeti koji mogu imati prijeteći utjecaj na sigurnost ljudi, okoliša i biljnog svijeta u pogledu određene radne situacije. Poput primjerice ulaska u zatvoreni prostor. 

„Rizike” stručnjaci za sigurnost i zaštitu na radu definiraju kao procjenu vjerojatnosti da će se ta opasnost pojaviti u toj konkretnoj situaciji i opisuju konkretnu vjerojatnost nastanka te opasnosti.

Hazardous-substances-may-cause-damages-3-2.jpg

Opasne tvari mogu izazvati štetu

 • Eksplozije: izazivaju ih iskre, visoke temperature ili nestabilno ponašanje tvari
 • Tjelesno oštećenje: dodir s otrovnim plinovima, parama, tekućinama ili kaustičnim tvarima
 • Dugotrajno tjelesno oštećenje: karcinogeni ili štetni učinci otrovnih tvari na zametne stanice
 • Nekontrolirane reakcije kemijskih tvari: dodir s nekim katalizatorima
Typical-risks-for-workplace-health-and-safety-on-a-chemical-plant-3-2.jpg

Tipični rizici za sigurnost i zaštitu na radnom mjestu

 • Zapaljivi plinovi i pare
 • Otrovne tekućine i plinovi: kao što su klor (Cl2), amonijak (NH3), solna kiselina (HCl)
 • Otrovne organske tvari: naročito benzen, metan, etilen, butadien
 • Čestice: naročito one koje se mogu udisati
 • Dodatne opasnosti i rizici: koji proizlaze iz određenih radnih procesa

„Siguran sustav rada” – što to znači kod ulaska u zatvorene prostore?

Cilj „sigurnog sustava rada” rada je trajno svesti na najmanju moguću mjeru rizike od određenih radnih procesa. To obuhvaća navođenje metoda i postupaka koje treba uvesti u praksi pri radu u zatvorenim prostorima. Pet djelomičnih koraka koji vode do sigurnog sustava rada:

1. korak

Izbjegavanje rizika putem eliminacije zadataka

2. korak

Zamjena manje opasnim ili bezopasnim procesima

3. korak

Izoliranje opasnosti preventivnim djelovanjem na proces (prekidanje mehaničkih funkcija, prekidanje napajanja, ventilacija itd.)

4. korak

Popratne kontrolne mjere (mjerenje otrovnih ili eksplozivnih plinova prije ulaska, procjena opcija ulaska itd.)

5. korak

Uporaba osobne zaštitne opreme (uređaji za disanje s komprimiranim zrakom, filtarski uređaji, odijela za zaštitu od kemikalija itd.)

sigurnost pri ulasku u zatvorene prostore

Osobna zaštitna oprema – izaberite i upotrebljavajte zaštitnu opremu

Osobna zaštitna oprema potrebna je za sigurnost sveg osoblja koje radi u zatvorenim prostorima. Koja je osobna zaštitna oprema obvezna za različite opasnosti u zatvorenim prostorima? Koja oprema ili oprema za ulazak u zatvorene prostore udobno štiti od izlaganja opasnim materijalima tijekom radova na održavanju? Kako izabrati odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu?

Infografika osobne zaštitne opreme

Siguran rad u zatvorenim prostorima: Infografika

Kako izabrati najprikladniju zaštitnu opremu za radove na održavanju i inspekciji u zatvorenim prostorima.

Pogledajte infografiku (engl.)

Zaštitna oprema za siguran rad u zatvorenim prostorima

Preuzmite naše vodiče i dobit ćete informacije koje su Vam potrebne da izaberete najbolja rješenja.

Izbor odijela za zaštitu od kemikalija
Drägerova oprema za rad u zatvorenim prostorima

10 stvari koje morate znati o odijelima za zaštitu od kemikalija.

Više snage u spremniku
Spremnik kemikalija

Čišćenje spremnika – prikaz slučaja za izbor osobne zaštitne opreme

Oprema za zaštitu dišnih putova

Oprema za zaštitu dišnih putova

Kada nije moguće potpuno kontrolirati otrovne tvari treba upotrebljavati zaštitu dišnih putova.

Drägerova odijela za zaštitu od opasnih materijala

Odijela za zaštitu od opasnih materijala

Rad s opasnim materijalima zahtijeva visoke standarde zaštite tijela.

Spašavanje iz zatvorenih/skučenih prostora – profesionalno osoblje mora biti opremljeno i informirano

Zadatak spašavanja iz zatvorenih prostora mogu izvršavati samo obučeni profesionalci s praktičnim iskustvom kako bi se osigurala sigurnost za sve uključene. Mora postojati konkretan i dobro promišljen plan spašavanja iz zatvorenog prostora. Tehnička oprema, kao i organizacijske i prilagođene mjere, ključ su uspjeha u mogućim situacijama bijega i spašavanja.

Priručnik za pristup spašavanju

Razvijanje konkretnog pristupa spašavanju

Evo kako možete uvelike smanjiti potencijalnu opasnost pripremom profesionalnih i iskušanih pristupa spašavanju.

Preuzmite dokument (engl.)

Obratite se našoj podružnici

Draeger Envelop

Dräger Safety d.o.o.

Avenija Većeslava Holjevca 40
10 010 Zagreb
Hrvatska

+385 1 65 01 777

Fax +385 1 65 01 765