Dušikov dioksidNO2

CAS broj:
10102-44-0
UN broj:
1067
EC broj:
233-272-6
Identifikacijski broj opasnosti:
265
Znak upozorenja:
 • 265
 • 1067
Znak opasnosti
GHS03
GHS04
GHS05
GHS06
Granična vrijednost profesionalne izloženosti
WORKPLACE EXPOSURE STANDARDS FOR AIRBORNE CONTAMINANTS (AU)
 • TWA (ppm) 3
 • STEL (ppm) 5
 • TWA (mg/m3) 5.6
 • STEL (mg/m3) 9.4
 • H: 270
  May cause or intensify fire; oxidizer
 • H: 280
  Contains gas under pressure; may explode if heated
 • H: 314
  Causes severe skin burns
  and eye damage.
 • H: 330
  Fatal if inhaled.
 • Talište:
  -11.2 °C
 • Vrelište:
  21.1 °C
 • Gustoća (pri 20 °C, ako nije drugačije navedeno):
  0,003663 (0°C) g/cm3
 • Ionizacija:
  9.586 ± 0.002 eV
 • Tlak pare (pri 20 °C, ako nije drugačije navedeno):
  960 hPa
 •  

Obratite se Drägeru

Ako su vam potrebni dodatni savjeti za odabir proizvoda ili ako niste pronašli ono što želite, obratite nam se i pronaći ćemo rješenje za vas.

Odgovarajući proizvodi za Dušikov dioksid NO2

Bez obzira na to radi li se o detektorima plina, cijevčicama za detekciju plina ili osobnoj zaštitnoj opremi, Dräger vam pruža široku ponudu proizvoda za zaštitu pri radu s opasnim tvarima.

Zaštitna odijela

Obratite se Drägeru

Ako su vam potrebni dodatni savjeti za odabir proizvoda ili ako niste pronašli ono što želite, obratite nam se i pronaći ćemo rješenje za vas.

Otkrijte više: Dräger VOICE – Aplikacija za pronalazak sigurnosnih proizvoda na temelju opasnih materijala

Vi znate što – mi znamo kako! U našoj se bazi podataka nalaze osnovne informacije o više od 1500 opasnih tvari i ona vas vodi, ovisno o tvari, do odgovarajućih detektora plina i zaštitne opreme. Pokušajte!

VOICE Hazmat